Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Elementy wyposażenia wnętrz:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Elementy wyposażenia wnętrz
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Izabela Kozłowska <iza.tarka@wp.pl>
Inni nauczyciele Izabela Kozłowska <iza.tarka@wp.pl>, Agnieszka Lamprecht <ap_studio@wp.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Brak wymagań

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z zasadami kształtowania wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wprowadzenie w tematykę wykładów. Elementy wyposażenia wnętrz - wstęp.1
T-W-2Elementy wyposażenia wnętrz mieszkalnych.2
T-W-3Elementy wyposażenia wnętrz użyteczności publicznej: wyposażenie wnętrz handlowych.2
T-W-4Elementy wyposażenia wnętrz użyteczności publicznej: wyposażenie wnętrz gastronomicznych.2
T-W-5Elementy wyposażenia wnętrz użyteczności publicznej: wyposażenie wnętrz szpitalnych.2
T-W-6Elementy wyposażenia wnętrz użyteczności publicznej: wyposażenie wnętrz szkolnych.2
T-W-7Elementy wyposażenia wnętrz użyteczności publicznej: wyposażenie wnętrz biurowych.1
T-W-8Elementy wyposażenia wnętrz użyteczności publicznej: wyposażenie wnętrz kultury.1
T-W-9Elementy wyposażenia wnętrz użyteczności publicznej: wyposażenie wnętrz kultu.1
T-W-10Kolokwium zaliczeniowe.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1aktywnie uczestniczy w zajęciach15
A-W-2samodzielna praca w domu15
A-W-3sprawdzenie osiągniętej wiedzy z formie kolokwium zaliczeniowego1
31

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca w formie wykładu informacyjnego z objaśnieniami i przykładami. Metoda programowana z użyciem komputera i prezentacji multimedialnych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena w postaci pytań kontrolnych przed każdym z wykładów, pokazujących stan wiedzy studentów w zakresie przedmiotu wykładu.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy teoretycznej w zakresie wyposażenia wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej w formie kolkwium zaliczeniowego wykładów.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/02B_W01
ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
PAWiO_1A_W02C-1T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-3, T-W-7, T-W-10M-1S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/02B_K01
rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
PAWiO_1A_K01C-1T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-3, T-W-7M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/02B_W01
ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
2,0
3,0zna w stopniu podstawowym zasady kształtowania elementów wyposażenia wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/02B_K01
rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
2,0
3,0rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Neufert E., Podręczniki projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, Warszawa, 2012
  2. Błądek Z., Błądek W., Manikowski S., Hotele - nowoczesne hotelarstwo – od projektowania do wyposażenia., Palladium, 2011
  3. Koziorowska B., Biernat M., Projektowanie technologiczne zakładów gastronomicznych, kuchni hotelowych i szpitalnych., Gastro-projekt, 2011
  4. Bąkowski J., Czabański W., Gębczyńska-Janowic A., Poplatek J., Projektowanie i programowanie obiektów służby zdrowia, praca zbiorowa, cz.1., Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2012
  5. Złowodzki M., Technologiczne i środowiskowe projektowanie architektury biur., POlitechnika Krakowska, Kraków, 1997

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie w tematykę wykładów. Elementy wyposażenia wnętrz - wstęp.1
T-W-2Elementy wyposażenia wnętrz mieszkalnych.2
T-W-3Elementy wyposażenia wnętrz użyteczności publicznej: wyposażenie wnętrz handlowych.2
T-W-4Elementy wyposażenia wnętrz użyteczności publicznej: wyposażenie wnętrz gastronomicznych.2
T-W-5Elementy wyposażenia wnętrz użyteczności publicznej: wyposażenie wnętrz szpitalnych.2
T-W-6Elementy wyposażenia wnętrz użyteczności publicznej: wyposażenie wnętrz szkolnych.2
T-W-7Elementy wyposażenia wnętrz użyteczności publicznej: wyposażenie wnętrz biurowych.1
T-W-8Elementy wyposażenia wnętrz użyteczności publicznej: wyposażenie wnętrz kultury.1
T-W-9Elementy wyposażenia wnętrz użyteczności publicznej: wyposażenie wnętrz kultu.1
T-W-10Kolokwium zaliczeniowe.1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1aktywnie uczestniczy w zajęciach15
A-W-2samodzielna praca w domu15
A-W-3sprawdzenie osiągniętej wiedzy z formie kolokwium zaliczeniowego1
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/02B_W01ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W02ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z zasadami kształtowania wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie w tematykę wykładów. Elementy wyposażenia wnętrz - wstęp.
T-W-2Elementy wyposażenia wnętrz mieszkalnych.
T-W-4Elementy wyposażenia wnętrz użyteczności publicznej: wyposażenie wnętrz gastronomicznych.
T-W-5Elementy wyposażenia wnętrz użyteczności publicznej: wyposażenie wnętrz szpitalnych.
T-W-6Elementy wyposażenia wnętrz użyteczności publicznej: wyposażenie wnętrz szkolnych.
T-W-3Elementy wyposażenia wnętrz użyteczności publicznej: wyposażenie wnętrz handlowych.
T-W-7Elementy wyposażenia wnętrz użyteczności publicznej: wyposażenie wnętrz biurowych.
T-W-10Kolokwium zaliczeniowe.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca w formie wykładu informacyjnego z objaśnieniami i przykładami. Metoda programowana z użyciem komputera i prezentacji multimedialnych.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy teoretycznej w zakresie wyposażenia wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej w formie kolkwium zaliczeniowego wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0zna w stopniu podstawowym zasady kształtowania elementów wyposażenia wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/02B_K01rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K01Potrafi inspirować inne osoby do nauki
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z zasadami kształtowania wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie w tematykę wykładów. Elementy wyposażenia wnętrz - wstęp.
T-W-2Elementy wyposażenia wnętrz mieszkalnych.
T-W-4Elementy wyposażenia wnętrz użyteczności publicznej: wyposażenie wnętrz gastronomicznych.
T-W-5Elementy wyposażenia wnętrz użyteczności publicznej: wyposażenie wnętrz szpitalnych.
T-W-6Elementy wyposażenia wnętrz użyteczności publicznej: wyposażenie wnętrz szkolnych.
T-W-3Elementy wyposażenia wnętrz użyteczności publicznej: wyposażenie wnętrz handlowych.
T-W-7Elementy wyposażenia wnętrz użyteczności publicznej: wyposażenie wnętrz biurowych.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca w formie wykładu informacyjnego z objaśnieniami i przykładami. Metoda programowana z użyciem komputera i prezentacji multimedialnych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena w postaci pytań kontrolnych przed każdym z wykładów, pokazujących stan wiedzy studentów w zakresie przedmiotu wykładu.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy teoretycznej w zakresie wyposażenia wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej w formie kolkwium zaliczeniowego wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0