Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Zaawansowane techniki komputerowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zaawansowane techniki komputerowe
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego
Nauczyciel odpowiedzialny Krystyna Januszkiewicz <Krystyna.Januszkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dorota Janisio-Pawłowska <dorota.pawlowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 6,0 ECTS (formy) 6,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL4 15 1,01,00zaliczenie
laboratoriaL5 15 1,00,44zaliczenie
wykładyW5 30 2,00,56zaliczenie
laboratoriaL6 15 1,00,44zaliczenie
wykładyW6 15 1,00,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza ogólna z zakresu technologii cyfrowych i ich zastosowania w budownictwie i architekturze obejmująca zagadnienia podstawowe dotyczące cyfrowych narzędzi projektowania systemu CAD/CAM/CAE i ich stosowania w zintegrowanym procesie projektowym (architekt/konstruktor wykonawca).Wiedza ogólna obejmująca zagadnienia z zakresu inżynierskiego projektowania strukturalnego oraz materiałoznawstwa i inżynierii materiałowej oraz wiedza o środowisku i zrównoważonym rozwoju.
W-2Wiedza ogólna i umiejętność posługiwania się cyfrowymi narzędziami modelowania opartymi na NURBS w zakresie ich zastosowania w projektowaniu małych form architektonicznych i form przemysłowych – szczególnie form użytkowych organizujących wnętrza architektoniczne i krajobrazowe. Wiedza ogólna o cyfrowych systemach CAD/CAM/CAE i ich stosowaniu w zintegrowanym procesie projektowym – od koncepcji do prototypu – druk 3D oraz prototypowanie CNC.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przygotowanie absolwentów tak, aby mogli rozumieć i stosować technologie cyfrowe w procesach projektowych (architektoniczno-inżynierskich) i budowlanych (fabrykacja i realizacja) oraz rozumieć konieczność współpracy projektowej architekt/konstruktor już na wczesnym etapie powstawania projektu koncepcyjnego.
C-2Poznanie nowych zagadnień warsztatowych otwierających II etap wykorzystywania narzędzi informatycznych opartych na krzywych i powierzchniach NURBS, już nie tylko na etapie wspomagania działań twórczych, lecz wprost ich symulacji.
C-3Poznanie skutków zastosowania cyfrowych narzędzi projektowania systemu CAD/CAM/CAE oraz nowego podejścia konceptualnego do projektowania wnętrz architektonicznych i krajobrazowych. Poznanie metod projektowania i powstawania formy w „przestrzeni” cyfrowej (form-making i form-finding) oraz relacji między tym co możliwe do narysowania, a środkami produkcji i wykonawstwem.
C-4Uzyskanie potrzebnego kompendium wiedzy odnośnie podstawowych metod modelowania i form o powierzchni swobodnej (free surface) oraz form o złożonej geometrii poprzez tesselacje, konturowanie, rozwinięcia prostokreślne. Rapid protopyping (druk 3D) oraz cyfrowa fabrykacja oparta o roboty CNC i ich rola w procesie projektowym i realizacyjnym.
C-5Poznanie roli konstruktora w procesie projektowania i fabrykacji obiektów budowlanych o złożonej geometrii oraz roli cyfrowych narzędzi MES w projektowaniu inżynierskim.
C-6Poznanie możliwości imitowania przez procesy cyfrowe formotwórczych procesów naturalnych w celu zastosowania w projektowaniu obiektów nastawionych na efektywność ekologiczną.
C-7Technologie cyfrowe a strategie zrównoważonego rozwoju środowiska zbudowanego i ochrony środowiska naturalnego.
C-8Przygotowanie absolwentów tak, aby mogli rozumieć i samodzielnie stosować cyfrowe narzędzia modelowania oparte na NURBS w procesie projektowym.
C-9Zdobycie wiedzy i umiejętność pozwalających samodzielni przygotować cyfrowy model projektowy do druku 3D oraz prototypowania CNC powstawania projektu koncepcyjnego.
C-10Poznanie nowych zagadnień warsztatowych otwierających II etap wykorzystywania narzędzi informatycznych, już nie tylko na etapie wspomagania działań twórczych, lecz wprost ich symulacji.
C-11Uzyskanie potrzebnego kompendium wiedzy odnośnie podstawowych metod strukturalizowania form o powierzchni swobodnej (free surface) oraz form o złożonej geometrii poprzez tesselacje, konturowanie, rozwinięcia prostokreślne. Rapid protopyping (druk 3D) oraz cyfrowa fabrykacja oparta o roboty CNC i ich rola w procesie projektowym i realizacyjnym.
C-12Technologie cyfrowe a strategie zrównoważonego rozwoju środowiska zbudowanego i ochrony środowiska naturalnego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Omówienie interfejsu i funkcji programu Rhinoceros - informacje podstawowe. Krzywe i powierzchnie NURBS - manipulacje punktami kontrolnymi.5
T-L-2Modelowanie obiektów 3D za pomocą krzywych i powierzchni NURBS – tworzenie swobodnych powierzchni ciągłych.5
T-L-3Omówienie interfejsu i funkcji aplikacji Grasshopper w relacji z programem Rhinoceros – ćwiczenia podstawowe – projektowanie parametryczne5
15
laboratoria
T-L-1Modelowanie struktur wieloelementowych o zmiennej geometrii - prototyp CNC4
T-L-2Modelowanie morfogenetyczne – definicje podstawowe4
T-L-3Modelowanie – konfigurowanie terenu za pomocą narzędzi Rihnoceros4
T-L-4Modelowanie wieloobiektowe w zadanej strefie projektowania3
15
laboratoria
T-L-1Tworzenie prostych definicji obiektów w programie Rhiniceros z wykorzystaniem aplikacji Grasshopper.5
T-L-2Modelowanie użytkowej formy swobodnej o złożonej geometrii w relacji z zadanym wnętrzem architektonicznym – przygotowanie do druku 3D5
T-L-3Modelowanie struktury przestrzennej o funkcji użytkowej - prototyp CNC5
15
wykłady
T-W-1Projektowanie w przestrzeni cyfrowej - transfer technologii cyfrowych z przemysłu do budownictwa - narzędzia i metody projektowania i fabrykacji.3
T-W-2Topologia – cyfrowe narzędzia projektowania oparte na krzywych i powierzchniach NURBS – projektowanie parametryczne3
T-W-3Powierzchnia cyfrowa – powierzchnia swobodna, jej modelowanie oraz podział na elementy przez konturowanie i tesselacje.3
T-W-4Rola symulacji cyfrowych w projektowaniu efektywnych środowiskowo obiektów przestrzennych.3
T-W-5Metody projektowe form-finding oraz form-making3
T-W-6Formy performatywne - potrzeba nowych materiałów i technik produkcji.3
T-W-7Struktury membranowe i nadmuchiwane dla obiektów o swobodnej geometrii3
T-W-8Struktury prętowe o zmiennej geometrii - renesans drewna3
T-W-9Tektonika cyfrowa - zagadnienia podstawowe3
T-W-10Projektowanie morfogenetyczne strategią dla zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego3
30
wykłady
T-W-1Druk 3D oraz wytwarzanie CNC w systemie CAD/CAM3
T-W-2Rola animacji cyfrowej w kształtowaniu przestrzeni użytkowych (CFD)3
T-W-3Zaawansowane technologie w projektowaniu wnętrz architektonicznych i ogrodowo-parkowych: wirtualna rzeczywistość, technologie CAVE.3
T-W-4Przegląd aktualnych osiągnięć z zakresu objętego problematyką3
T-W-5Obiekty projektowane cyfrowo i ich oddziaływanie kulturowe – środowiska immersyjne i interaktywne3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Praca własna15
30
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Praca własna15
30
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Praca własna15
30
wykłady
A-W-1Obecność na wykładach30
A-W-2Praca wlasna30
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Praca własna15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: ocena uzyskana z zaliczenia wykładów
S-2Ocena podsumowująca: ocena za projekt

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/B/14_W01
zna w zakresie podstawowym wybrane programy komputerowe wspomagające projektowanie
PAWiO_1A_W13C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-W-2, T-W-3, T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-1, T-L-2, T-L-3M-1, M-2, M-3S-1, S-2
PAWiO_1A_S1/B/14_W02
zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
PAWiO_1A_W25C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-W-2, T-W-3, T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-1, T-L-2, T-L-3M-1, M-2, M-3S-1, S-2
PAWiO_1A_S1/B/14_W03
zna w stopniu ogólnym procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania; ma elementarną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, w tym multimedialnych
PAWiO_1A_W26C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-W-2, T-W-3, T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-1, T-L-2, T-L-3M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/B/14_U01
potrafi wyrażać idee projektowe przy wykorzystaniu technik modelowania wirtualnego i tradycyjnego
PAWiO_1A_U08C-8, C-9, C-10, C-11, C-12T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-1, T-L-2, T-L-3M-3S-2
PAWiO_1A_S1/B/14_U02
posiada umiejętność posługiwania się programami komputerowymi (projektowanie architektoniczne, graficzne, wizualizacje)
PAWiO_1A_U23C-8, C-9, C-10, C-11, C-12T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-1, T-L-2, T-L-3M-3S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/B/14_K01
wykazuje się przedsiębiorczością i inwencją w myśleniu i działaniu, jest otwarty i komunikatywny
PAWiO_1A_K03C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-W-2, T-W-3, T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-1, T-L-2, T-L-3M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/B/14_W01
zna w zakresie podstawowym wybrane programy komputerowe wspomagające projektowanie
2,0
3,0Student zna w zakresie dostatecznym wybrane programy komputerowe wspomagające projektowanie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/B/14_W02
zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
2,0
3,0Student zna w stopniu dostatecznym podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/B/14_W03
zna w stopniu ogólnym procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania; ma elementarną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, w tym multimedialnych
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym zna procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania; ma elementarną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, w tym multimedialnych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/B/14_U01
potrafi wyrażać idee projektowe przy wykorzystaniu technik modelowania wirtualnego i tradycyjnego
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym potrafi wyrażać idee projektowe przy wykorzystaniu technik modelowania wirtualnego i tradycyjnego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/B/14_U02
posiada umiejętność posługiwania się programami komputerowymi (projektowanie architektoniczne, graficzne, wizualizacje)
2,0
3,0Student posiada umiejętność posługiwania się programami komputerowymi (projektowanie architektoniczne, graficzne, wizualizacje).
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/B/14_K01
wykazuje się przedsiębiorczością i inwencją w myśleniu i działaniu, jest otwarty i komunikatywny
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym wykazuje się przedsiębiorczością i inwencją w myśleniu i działaniu, jest otwarty i komunikatywny.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Januszkiewicz K., O projektowaniu architektury w dobie narzędzi cyfrowych, Oficyna Wydawnicza, Wrocław, 2010, (ISBN 978-83-7493-560-9)
 2. Kolarevic B., Architecture in Digital Age. Design and Manufacturing, New York and London, 2005
 3. Burry M., Between Surface and Substance, AD, Vol. 73, No 2, 2003, 2005
 4. Michael Hensel, Achim Menges, Inclusive Performance; Efficiency Versus Effectiveness. Toward Morfo-Ecological Approach for Design, AD, Vol. 78, No. 2–3, 2008, 2008
 5. Burry M., Blurring the Lines: An exploration of current CADCAM techniques, parametric design and rapid prototyping : mediating between analogue and digital skill sets, AD, Vol. 73, No, 2, 2003, 2003
 6. Michael Hensel, Computing Self-Organisation: Environmentally Sensitive Growth Modelling, AD, Vol. 76, No. 3, 2006, 2006
 7. Michael Hensel, Towards Self-Organisational and Multiple-Performance Capacity in Architecture, AD, Vol. 76, No. 3, 2006, 2006
 8. Achim Menges, Manufacturing Performance, AD, Vol. 78, No. 2, 2008, 2008
 9. Achim Menges, Manufacturing Diversity, AD, Vol. 76, No. 2, 2006, 2006
 10. Kristina Shea, Generative Design. Blurring the Lines between Architect, Engineer and Computer, AD, Vol. 73, No. 4, July/August 2003, 2003
 11. Krystyna Januszkiewicz, Komputery i Architektura. Jak było na początku, AV 1/2012, 2012
 12. Krystyna Januszkiewicz, Komputery i Architektura. O przestrzeni cyfrowej i nie tylko, AV 2/2012, 2012
 13. Krystyna Januszkiewicz, Komputery i Architektura. Powierzchnia w projektowaniu cyfrowym, AV 3/2012, 2012
 14. Krystyna Januszkiewicz, Komputery i Architektura. Systemy i narzędzia generatywne, AV 4/2012, 2012
 15. Krystyna Januszkiewicz, Komputery i Architektura. Cyfrowe projektowanie i cyfrowa fabrykacja, AV 1/2013, 2013
 16. Krystyna Januszkiewicz, Komputery i Architektura. Naturalne procesy formotwórcze- matematyka i architektura, AV 2/2013, 2013
 17. Krystyna Januszkiewicz, Komputery i Architektura. Powierzchnie minimalne i membrany architektoniczne, AV 3/2013, 2013
 18. Krystyna Januszkiewicz, Komputery i Architektura. Strukturalna "skóra" form swobodnych - semimocoque i monocoque, AV 4/2013, 2013
 19. Krystyna Januszkiewicz, Komputery i Architektura. Powierzchnia jako uwarunkowanie kulturowe - hiperpowierzchnia i interaktywność, AV 1/2014, 2014
 20. Krystyna Januszkiewicz, Adam M. Szymski, Granice ludzkiej wyobraźni, Natura i Architektura w dobie technologii cyfrowych, AV 2/2014, 2014

Literatura dodatkowa

 1. Bollinger K., Grohman M., Tessmann O., Form, Force, Performance. Multi-parametric Structural Design, AD Vol. 78, No. 2–3/2008, 2008

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Omówienie interfejsu i funkcji programu Rhinoceros - informacje podstawowe. Krzywe i powierzchnie NURBS - manipulacje punktami kontrolnymi.5
T-L-2Modelowanie obiektów 3D za pomocą krzywych i powierzchni NURBS – tworzenie swobodnych powierzchni ciągłych.5
T-L-3Omówienie interfejsu i funkcji aplikacji Grasshopper w relacji z programem Rhinoceros – ćwiczenia podstawowe – projektowanie parametryczne5
15

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Modelowanie struktur wieloelementowych o zmiennej geometrii - prototyp CNC4
T-L-2Modelowanie morfogenetyczne – definicje podstawowe4
T-L-3Modelowanie – konfigurowanie terenu za pomocą narzędzi Rihnoceros4
T-L-4Modelowanie wieloobiektowe w zadanej strefie projektowania3
15

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Tworzenie prostych definicji obiektów w programie Rhiniceros z wykorzystaniem aplikacji Grasshopper.5
T-L-2Modelowanie użytkowej formy swobodnej o złożonej geometrii w relacji z zadanym wnętrzem architektonicznym – przygotowanie do druku 3D5
T-L-3Modelowanie struktury przestrzennej o funkcji użytkowej - prototyp CNC5
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Projektowanie w przestrzeni cyfrowej - transfer technologii cyfrowych z przemysłu do budownictwa - narzędzia i metody projektowania i fabrykacji.3
T-W-2Topologia – cyfrowe narzędzia projektowania oparte na krzywych i powierzchniach NURBS – projektowanie parametryczne3
T-W-3Powierzchnia cyfrowa – powierzchnia swobodna, jej modelowanie oraz podział na elementy przez konturowanie i tesselacje.3
T-W-4Rola symulacji cyfrowych w projektowaniu efektywnych środowiskowo obiektów przestrzennych.3
T-W-5Metody projektowe form-finding oraz form-making3
T-W-6Formy performatywne - potrzeba nowych materiałów i technik produkcji.3
T-W-7Struktury membranowe i nadmuchiwane dla obiektów o swobodnej geometrii3
T-W-8Struktury prętowe o zmiennej geometrii - renesans drewna3
T-W-9Tektonika cyfrowa - zagadnienia podstawowe3
T-W-10Projektowanie morfogenetyczne strategią dla zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego3
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Druk 3D oraz wytwarzanie CNC w systemie CAD/CAM3
T-W-2Rola animacji cyfrowej w kształtowaniu przestrzeni użytkowych (CFD)3
T-W-3Zaawansowane technologie w projektowaniu wnętrz architektonicznych i ogrodowo-parkowych: wirtualna rzeczywistość, technologie CAVE.3
T-W-4Przegląd aktualnych osiągnięć z zakresu objętego problematyką3
T-W-5Obiekty projektowane cyfrowo i ich oddziaływanie kulturowe – środowiska immersyjne i interaktywne3
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Praca własna15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Praca własna15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Praca własna15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Obecność na wykładach30
A-W-2Praca wlasna30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Praca własna15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/14_W01zna w zakresie podstawowym wybrane programy komputerowe wspomagające projektowanie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W13zna w zakresie podstawowym wybrane programy komputerowe wspomagające projektowanie
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie absolwentów tak, aby mogli rozumieć i stosować technologie cyfrowe w procesach projektowych (architektoniczno-inżynierskich) i budowlanych (fabrykacja i realizacja) oraz rozumieć konieczność współpracy projektowej architekt/konstruktor już na wczesnym etapie powstawania projektu koncepcyjnego.
C-2Poznanie nowych zagadnień warsztatowych otwierających II etap wykorzystywania narzędzi informatycznych opartych na krzywych i powierzchniach NURBS, już nie tylko na etapie wspomagania działań twórczych, lecz wprost ich symulacji.
C-3Poznanie skutków zastosowania cyfrowych narzędzi projektowania systemu CAD/CAM/CAE oraz nowego podejścia konceptualnego do projektowania wnętrz architektonicznych i krajobrazowych. Poznanie metod projektowania i powstawania formy w „przestrzeni” cyfrowej (form-making i form-finding) oraz relacji między tym co możliwe do narysowania, a środkami produkcji i wykonawstwem.
C-4Uzyskanie potrzebnego kompendium wiedzy odnośnie podstawowych metod modelowania i form o powierzchni swobodnej (free surface) oraz form o złożonej geometrii poprzez tesselacje, konturowanie, rozwinięcia prostokreślne. Rapid protopyping (druk 3D) oraz cyfrowa fabrykacja oparta o roboty CNC i ich rola w procesie projektowym i realizacyjnym.
C-5Poznanie roli konstruktora w procesie projektowania i fabrykacji obiektów budowlanych o złożonej geometrii oraz roli cyfrowych narzędzi MES w projektowaniu inżynierskim.
C-6Poznanie możliwości imitowania przez procesy cyfrowe formotwórczych procesów naturalnych w celu zastosowania w projektowaniu obiektów nastawionych na efektywność ekologiczną.
C-7Technologie cyfrowe a strategie zrównoważonego rozwoju środowiska zbudowanego i ochrony środowiska naturalnego.
C-8Przygotowanie absolwentów tak, aby mogli rozumieć i samodzielnie stosować cyfrowe narzędzia modelowania oparte na NURBS w procesie projektowym.
C-9Zdobycie wiedzy i umiejętność pozwalających samodzielni przygotować cyfrowy model projektowy do druku 3D oraz prototypowania CNC powstawania projektu koncepcyjnego.
C-10Poznanie nowych zagadnień warsztatowych otwierających II etap wykorzystywania narzędzi informatycznych, już nie tylko na etapie wspomagania działań twórczych, lecz wprost ich symulacji.
C-11Uzyskanie potrzebnego kompendium wiedzy odnośnie podstawowych metod strukturalizowania form o powierzchni swobodnej (free surface) oraz form o złożonej geometrii poprzez tesselacje, konturowanie, rozwinięcia prostokreślne. Rapid protopyping (druk 3D) oraz cyfrowa fabrykacja oparta o roboty CNC i ich rola w procesie projektowym i realizacyjnym.
C-12Technologie cyfrowe a strategie zrównoważonego rozwoju środowiska zbudowanego i ochrony środowiska naturalnego.
Treści programoweT-L-1Omówienie interfejsu i funkcji programu Rhinoceros - informacje podstawowe. Krzywe i powierzchnie NURBS - manipulacje punktami kontrolnymi.
T-L-2Modelowanie obiektów 3D za pomocą krzywych i powierzchni NURBS – tworzenie swobodnych powierzchni ciągłych.
T-L-3Omówienie interfejsu i funkcji aplikacji Grasshopper w relacji z programem Rhinoceros – ćwiczenia podstawowe – projektowanie parametryczne
T-W-2Topologia – cyfrowe narzędzia projektowania oparte na krzywych i powierzchniach NURBS – projektowanie parametryczne
T-W-3Powierzchnia cyfrowa – powierzchnia swobodna, jej modelowanie oraz podział na elementy przez konturowanie i tesselacje.
T-W-1Projektowanie w przestrzeni cyfrowej - transfer technologii cyfrowych z przemysłu do budownictwa - narzędzia i metody projektowania i fabrykacji.
T-W-4Rola symulacji cyfrowych w projektowaniu efektywnych środowiskowo obiektów przestrzennych.
T-W-5Metody projektowe form-finding oraz form-making
T-L-1Tworzenie prostych definicji obiektów w programie Rhiniceros z wykorzystaniem aplikacji Grasshopper.
T-L-2Modelowanie użytkowej formy swobodnej o złożonej geometrii w relacji z zadanym wnętrzem architektonicznym – przygotowanie do druku 3D
T-L-3Modelowanie struktury przestrzennej o funkcji użytkowej - prototyp CNC
T-L-4Modelowanie wieloobiektowe w zadanej strefie projektowania
T-L-1Modelowanie struktur wieloelementowych o zmiennej geometrii - prototyp CNC
T-L-2Modelowanie morfogenetyczne – definicje podstawowe
T-L-3Modelowanie – konfigurowanie terenu za pomocą narzędzi Rihnoceros
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena uzyskana z zaliczenia wykładów
S-2Ocena podsumowująca: ocena za projekt
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna w zakresie dostatecznym wybrane programy komputerowe wspomagające projektowanie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/14_W02zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W25zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie absolwentów tak, aby mogli rozumieć i stosować technologie cyfrowe w procesach projektowych (architektoniczno-inżynierskich) i budowlanych (fabrykacja i realizacja) oraz rozumieć konieczność współpracy projektowej architekt/konstruktor już na wczesnym etapie powstawania projektu koncepcyjnego.
C-2Poznanie nowych zagadnień warsztatowych otwierających II etap wykorzystywania narzędzi informatycznych opartych na krzywych i powierzchniach NURBS, już nie tylko na etapie wspomagania działań twórczych, lecz wprost ich symulacji.
C-3Poznanie skutków zastosowania cyfrowych narzędzi projektowania systemu CAD/CAM/CAE oraz nowego podejścia konceptualnego do projektowania wnętrz architektonicznych i krajobrazowych. Poznanie metod projektowania i powstawania formy w „przestrzeni” cyfrowej (form-making i form-finding) oraz relacji między tym co możliwe do narysowania, a środkami produkcji i wykonawstwem.
C-4Uzyskanie potrzebnego kompendium wiedzy odnośnie podstawowych metod modelowania i form o powierzchni swobodnej (free surface) oraz form o złożonej geometrii poprzez tesselacje, konturowanie, rozwinięcia prostokreślne. Rapid protopyping (druk 3D) oraz cyfrowa fabrykacja oparta o roboty CNC i ich rola w procesie projektowym i realizacyjnym.
C-5Poznanie roli konstruktora w procesie projektowania i fabrykacji obiektów budowlanych o złożonej geometrii oraz roli cyfrowych narzędzi MES w projektowaniu inżynierskim.
C-6Poznanie możliwości imitowania przez procesy cyfrowe formotwórczych procesów naturalnych w celu zastosowania w projektowaniu obiektów nastawionych na efektywność ekologiczną.
C-7Technologie cyfrowe a strategie zrównoważonego rozwoju środowiska zbudowanego i ochrony środowiska naturalnego.
C-8Przygotowanie absolwentów tak, aby mogli rozumieć i samodzielnie stosować cyfrowe narzędzia modelowania oparte na NURBS w procesie projektowym.
C-9Zdobycie wiedzy i umiejętność pozwalających samodzielni przygotować cyfrowy model projektowy do druku 3D oraz prototypowania CNC powstawania projektu koncepcyjnego.
C-10Poznanie nowych zagadnień warsztatowych otwierających II etap wykorzystywania narzędzi informatycznych, już nie tylko na etapie wspomagania działań twórczych, lecz wprost ich symulacji.
C-11Uzyskanie potrzebnego kompendium wiedzy odnośnie podstawowych metod strukturalizowania form o powierzchni swobodnej (free surface) oraz form o złożonej geometrii poprzez tesselacje, konturowanie, rozwinięcia prostokreślne. Rapid protopyping (druk 3D) oraz cyfrowa fabrykacja oparta o roboty CNC i ich rola w procesie projektowym i realizacyjnym.
C-12Technologie cyfrowe a strategie zrównoważonego rozwoju środowiska zbudowanego i ochrony środowiska naturalnego.
Treści programoweT-L-1Omówienie interfejsu i funkcji programu Rhinoceros - informacje podstawowe. Krzywe i powierzchnie NURBS - manipulacje punktami kontrolnymi.
T-L-2Modelowanie obiektów 3D za pomocą krzywych i powierzchni NURBS – tworzenie swobodnych powierzchni ciągłych.
T-L-3Omówienie interfejsu i funkcji aplikacji Grasshopper w relacji z programem Rhinoceros – ćwiczenia podstawowe – projektowanie parametryczne
T-W-2Topologia – cyfrowe narzędzia projektowania oparte na krzywych i powierzchniach NURBS – projektowanie parametryczne
T-W-3Powierzchnia cyfrowa – powierzchnia swobodna, jej modelowanie oraz podział na elementy przez konturowanie i tesselacje.
T-W-1Projektowanie w przestrzeni cyfrowej - transfer technologii cyfrowych z przemysłu do budownictwa - narzędzia i metody projektowania i fabrykacji.
T-W-4Rola symulacji cyfrowych w projektowaniu efektywnych środowiskowo obiektów przestrzennych.
T-W-5Metody projektowe form-finding oraz form-making
T-L-1Tworzenie prostych definicji obiektów w programie Rhiniceros z wykorzystaniem aplikacji Grasshopper.
T-L-2Modelowanie użytkowej formy swobodnej o złożonej geometrii w relacji z zadanym wnętrzem architektonicznym – przygotowanie do druku 3D
T-L-3Modelowanie struktury przestrzennej o funkcji użytkowej - prototyp CNC
T-L-4Modelowanie wieloobiektowe w zadanej strefie projektowania
T-L-1Modelowanie struktur wieloelementowych o zmiennej geometrii - prototyp CNC
T-L-2Modelowanie morfogenetyczne – definicje podstawowe
T-L-3Modelowanie – konfigurowanie terenu za pomocą narzędzi Rihnoceros
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena uzyskana z zaliczenia wykładów
S-2Ocena podsumowująca: ocena za projekt
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna w stopniu dostatecznym podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/14_W03zna w stopniu ogólnym procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania; ma elementarną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, w tym multimedialnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W26zna w stopniu ogólnym procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania; ma elementarną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, w tym multimedialnych
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie absolwentów tak, aby mogli rozumieć i stosować technologie cyfrowe w procesach projektowych (architektoniczno-inżynierskich) i budowlanych (fabrykacja i realizacja) oraz rozumieć konieczność współpracy projektowej architekt/konstruktor już na wczesnym etapie powstawania projektu koncepcyjnego.
C-2Poznanie nowych zagadnień warsztatowych otwierających II etap wykorzystywania narzędzi informatycznych opartych na krzywych i powierzchniach NURBS, już nie tylko na etapie wspomagania działań twórczych, lecz wprost ich symulacji.
C-3Poznanie skutków zastosowania cyfrowych narzędzi projektowania systemu CAD/CAM/CAE oraz nowego podejścia konceptualnego do projektowania wnętrz architektonicznych i krajobrazowych. Poznanie metod projektowania i powstawania formy w „przestrzeni” cyfrowej (form-making i form-finding) oraz relacji między tym co możliwe do narysowania, a środkami produkcji i wykonawstwem.
C-4Uzyskanie potrzebnego kompendium wiedzy odnośnie podstawowych metod modelowania i form o powierzchni swobodnej (free surface) oraz form o złożonej geometrii poprzez tesselacje, konturowanie, rozwinięcia prostokreślne. Rapid protopyping (druk 3D) oraz cyfrowa fabrykacja oparta o roboty CNC i ich rola w procesie projektowym i realizacyjnym.
C-5Poznanie roli konstruktora w procesie projektowania i fabrykacji obiektów budowlanych o złożonej geometrii oraz roli cyfrowych narzędzi MES w projektowaniu inżynierskim.
C-6Poznanie możliwości imitowania przez procesy cyfrowe formotwórczych procesów naturalnych w celu zastosowania w projektowaniu obiektów nastawionych na efektywność ekologiczną.
C-7Technologie cyfrowe a strategie zrównoważonego rozwoju środowiska zbudowanego i ochrony środowiska naturalnego.
C-8Przygotowanie absolwentów tak, aby mogli rozumieć i samodzielnie stosować cyfrowe narzędzia modelowania oparte na NURBS w procesie projektowym.
C-9Zdobycie wiedzy i umiejętność pozwalających samodzielni przygotować cyfrowy model projektowy do druku 3D oraz prototypowania CNC powstawania projektu koncepcyjnego.
C-10Poznanie nowych zagadnień warsztatowych otwierających II etap wykorzystywania narzędzi informatycznych, już nie tylko na etapie wspomagania działań twórczych, lecz wprost ich symulacji.
C-11Uzyskanie potrzebnego kompendium wiedzy odnośnie podstawowych metod strukturalizowania form o powierzchni swobodnej (free surface) oraz form o złożonej geometrii poprzez tesselacje, konturowanie, rozwinięcia prostokreślne. Rapid protopyping (druk 3D) oraz cyfrowa fabrykacja oparta o roboty CNC i ich rola w procesie projektowym i realizacyjnym.
C-12Technologie cyfrowe a strategie zrównoważonego rozwoju środowiska zbudowanego i ochrony środowiska naturalnego.
Treści programoweT-L-1Omówienie interfejsu i funkcji programu Rhinoceros - informacje podstawowe. Krzywe i powierzchnie NURBS - manipulacje punktami kontrolnymi.
T-L-2Modelowanie obiektów 3D za pomocą krzywych i powierzchni NURBS – tworzenie swobodnych powierzchni ciągłych.
T-L-3Omówienie interfejsu i funkcji aplikacji Grasshopper w relacji z programem Rhinoceros – ćwiczenia podstawowe – projektowanie parametryczne
T-W-2Topologia – cyfrowe narzędzia projektowania oparte na krzywych i powierzchniach NURBS – projektowanie parametryczne
T-W-3Powierzchnia cyfrowa – powierzchnia swobodna, jej modelowanie oraz podział na elementy przez konturowanie i tesselacje.
T-W-1Projektowanie w przestrzeni cyfrowej - transfer technologii cyfrowych z przemysłu do budownictwa - narzędzia i metody projektowania i fabrykacji.
T-W-4Rola symulacji cyfrowych w projektowaniu efektywnych środowiskowo obiektów przestrzennych.
T-W-5Metody projektowe form-finding oraz form-making
T-L-1Tworzenie prostych definicji obiektów w programie Rhiniceros z wykorzystaniem aplikacji Grasshopper.
T-L-2Modelowanie użytkowej formy swobodnej o złożonej geometrii w relacji z zadanym wnętrzem architektonicznym – przygotowanie do druku 3D
T-L-3Modelowanie struktury przestrzennej o funkcji użytkowej - prototyp CNC
T-L-4Modelowanie wieloobiektowe w zadanej strefie projektowania
T-L-1Modelowanie struktur wieloelementowych o zmiennej geometrii - prototyp CNC
T-L-2Modelowanie morfogenetyczne – definicje podstawowe
T-L-3Modelowanie – konfigurowanie terenu za pomocą narzędzi Rihnoceros
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena uzyskana z zaliczenia wykładów
S-2Ocena podsumowująca: ocena za projekt
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym zna procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania; ma elementarną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, w tym multimedialnych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/14_U01potrafi wyrażać idee projektowe przy wykorzystaniu technik modelowania wirtualnego i tradycyjnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U08potrafi wyrażać idee projektowe przy wykorzystaniu technik modelowania wirtualnego i tradycyjnego
Cel przedmiotuC-8Przygotowanie absolwentów tak, aby mogli rozumieć i samodzielnie stosować cyfrowe narzędzia modelowania oparte na NURBS w procesie projektowym.
C-9Zdobycie wiedzy i umiejętność pozwalających samodzielni przygotować cyfrowy model projektowy do druku 3D oraz prototypowania CNC powstawania projektu koncepcyjnego.
C-10Poznanie nowych zagadnień warsztatowych otwierających II etap wykorzystywania narzędzi informatycznych, już nie tylko na etapie wspomagania działań twórczych, lecz wprost ich symulacji.
C-11Uzyskanie potrzebnego kompendium wiedzy odnośnie podstawowych metod strukturalizowania form o powierzchni swobodnej (free surface) oraz form o złożonej geometrii poprzez tesselacje, konturowanie, rozwinięcia prostokreślne. Rapid protopyping (druk 3D) oraz cyfrowa fabrykacja oparta o roboty CNC i ich rola w procesie projektowym i realizacyjnym.
C-12Technologie cyfrowe a strategie zrównoważonego rozwoju środowiska zbudowanego i ochrony środowiska naturalnego.
Treści programoweT-L-1Omówienie interfejsu i funkcji programu Rhinoceros - informacje podstawowe. Krzywe i powierzchnie NURBS - manipulacje punktami kontrolnymi.
T-L-2Modelowanie obiektów 3D za pomocą krzywych i powierzchni NURBS – tworzenie swobodnych powierzchni ciągłych.
T-L-3Omówienie interfejsu i funkcji aplikacji Grasshopper w relacji z programem Rhinoceros – ćwiczenia podstawowe – projektowanie parametryczne
T-L-1Tworzenie prostych definicji obiektów w programie Rhiniceros z wykorzystaniem aplikacji Grasshopper.
T-L-2Modelowanie użytkowej formy swobodnej o złożonej geometrii w relacji z zadanym wnętrzem architektonicznym – przygotowanie do druku 3D
T-L-3Modelowanie struktury przestrzennej o funkcji użytkowej - prototyp CNC
T-L-4Modelowanie wieloobiektowe w zadanej strefie projektowania
T-L-1Modelowanie struktur wieloelementowych o zmiennej geometrii - prototyp CNC
T-L-2Modelowanie morfogenetyczne – definicje podstawowe
T-L-3Modelowanie – konfigurowanie terenu za pomocą narzędzi Rihnoceros
Metody nauczaniaM-3ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena za projekt
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym potrafi wyrażać idee projektowe przy wykorzystaniu technik modelowania wirtualnego i tradycyjnego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/14_U02posiada umiejętność posługiwania się programami komputerowymi (projektowanie architektoniczne, graficzne, wizualizacje)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U23posiada umiejętność posługiwania się programami komputerowymi (projektowanie architektoniczne, graficzne, wizualizacje)
Cel przedmiotuC-8Przygotowanie absolwentów tak, aby mogli rozumieć i samodzielnie stosować cyfrowe narzędzia modelowania oparte na NURBS w procesie projektowym.
C-9Zdobycie wiedzy i umiejętność pozwalających samodzielni przygotować cyfrowy model projektowy do druku 3D oraz prototypowania CNC powstawania projektu koncepcyjnego.
C-10Poznanie nowych zagadnień warsztatowych otwierających II etap wykorzystywania narzędzi informatycznych, już nie tylko na etapie wspomagania działań twórczych, lecz wprost ich symulacji.
C-11Uzyskanie potrzebnego kompendium wiedzy odnośnie podstawowych metod strukturalizowania form o powierzchni swobodnej (free surface) oraz form o złożonej geometrii poprzez tesselacje, konturowanie, rozwinięcia prostokreślne. Rapid protopyping (druk 3D) oraz cyfrowa fabrykacja oparta o roboty CNC i ich rola w procesie projektowym i realizacyjnym.
C-12Technologie cyfrowe a strategie zrównoważonego rozwoju środowiska zbudowanego i ochrony środowiska naturalnego.
Treści programoweT-L-1Omówienie interfejsu i funkcji programu Rhinoceros - informacje podstawowe. Krzywe i powierzchnie NURBS - manipulacje punktami kontrolnymi.
T-L-2Modelowanie obiektów 3D za pomocą krzywych i powierzchni NURBS – tworzenie swobodnych powierzchni ciągłych.
T-L-3Omówienie interfejsu i funkcji aplikacji Grasshopper w relacji z programem Rhinoceros – ćwiczenia podstawowe – projektowanie parametryczne
T-L-1Tworzenie prostych definicji obiektów w programie Rhiniceros z wykorzystaniem aplikacji Grasshopper.
T-L-2Modelowanie użytkowej formy swobodnej o złożonej geometrii w relacji z zadanym wnętrzem architektonicznym – przygotowanie do druku 3D
T-L-3Modelowanie struktury przestrzennej o funkcji użytkowej - prototyp CNC
T-L-4Modelowanie wieloobiektowe w zadanej strefie projektowania
T-L-1Modelowanie struktur wieloelementowych o zmiennej geometrii - prototyp CNC
T-L-2Modelowanie morfogenetyczne – definicje podstawowe
T-L-3Modelowanie – konfigurowanie terenu za pomocą narzędzi Rihnoceros
Metody nauczaniaM-3ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena za projekt
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada umiejętność posługiwania się programami komputerowymi (projektowanie architektoniczne, graficzne, wizualizacje).
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/14_K01wykazuje się przedsiębiorczością i inwencją w myśleniu i działaniu, jest otwarty i komunikatywny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K03wykazuje się przedsiębiorczością i inwencją w myśleniu i działaniu, jest otwarty i komunikatywny
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie absolwentów tak, aby mogli rozumieć i stosować technologie cyfrowe w procesach projektowych (architektoniczno-inżynierskich) i budowlanych (fabrykacja i realizacja) oraz rozumieć konieczność współpracy projektowej architekt/konstruktor już na wczesnym etapie powstawania projektu koncepcyjnego.
C-2Poznanie nowych zagadnień warsztatowych otwierających II etap wykorzystywania narzędzi informatycznych opartych na krzywych i powierzchniach NURBS, już nie tylko na etapie wspomagania działań twórczych, lecz wprost ich symulacji.
C-3Poznanie skutków zastosowania cyfrowych narzędzi projektowania systemu CAD/CAM/CAE oraz nowego podejścia konceptualnego do projektowania wnętrz architektonicznych i krajobrazowych. Poznanie metod projektowania i powstawania formy w „przestrzeni” cyfrowej (form-making i form-finding) oraz relacji między tym co możliwe do narysowania, a środkami produkcji i wykonawstwem.
C-4Uzyskanie potrzebnego kompendium wiedzy odnośnie podstawowych metod modelowania i form o powierzchni swobodnej (free surface) oraz form o złożonej geometrii poprzez tesselacje, konturowanie, rozwinięcia prostokreślne. Rapid protopyping (druk 3D) oraz cyfrowa fabrykacja oparta o roboty CNC i ich rola w procesie projektowym i realizacyjnym.
C-5Poznanie roli konstruktora w procesie projektowania i fabrykacji obiektów budowlanych o złożonej geometrii oraz roli cyfrowych narzędzi MES w projektowaniu inżynierskim.
C-6Poznanie możliwości imitowania przez procesy cyfrowe formotwórczych procesów naturalnych w celu zastosowania w projektowaniu obiektów nastawionych na efektywność ekologiczną.
C-7Technologie cyfrowe a strategie zrównoważonego rozwoju środowiska zbudowanego i ochrony środowiska naturalnego.
C-8Przygotowanie absolwentów tak, aby mogli rozumieć i samodzielnie stosować cyfrowe narzędzia modelowania oparte na NURBS w procesie projektowym.
C-9Zdobycie wiedzy i umiejętność pozwalających samodzielni przygotować cyfrowy model projektowy do druku 3D oraz prototypowania CNC powstawania projektu koncepcyjnego.
C-10Poznanie nowych zagadnień warsztatowych otwierających II etap wykorzystywania narzędzi informatycznych, już nie tylko na etapie wspomagania działań twórczych, lecz wprost ich symulacji.
C-11Uzyskanie potrzebnego kompendium wiedzy odnośnie podstawowych metod strukturalizowania form o powierzchni swobodnej (free surface) oraz form o złożonej geometrii poprzez tesselacje, konturowanie, rozwinięcia prostokreślne. Rapid protopyping (druk 3D) oraz cyfrowa fabrykacja oparta o roboty CNC i ich rola w procesie projektowym i realizacyjnym.
C-12Technologie cyfrowe a strategie zrównoważonego rozwoju środowiska zbudowanego i ochrony środowiska naturalnego.
Treści programoweT-L-1Omówienie interfejsu i funkcji programu Rhinoceros - informacje podstawowe. Krzywe i powierzchnie NURBS - manipulacje punktami kontrolnymi.
T-L-2Modelowanie obiektów 3D za pomocą krzywych i powierzchni NURBS – tworzenie swobodnych powierzchni ciągłych.
T-L-3Omówienie interfejsu i funkcji aplikacji Grasshopper w relacji z programem Rhinoceros – ćwiczenia podstawowe – projektowanie parametryczne
T-W-2Topologia – cyfrowe narzędzia projektowania oparte na krzywych i powierzchniach NURBS – projektowanie parametryczne
T-W-3Powierzchnia cyfrowa – powierzchnia swobodna, jej modelowanie oraz podział na elementy przez konturowanie i tesselacje.
T-W-1Projektowanie w przestrzeni cyfrowej - transfer technologii cyfrowych z przemysłu do budownictwa - narzędzia i metody projektowania i fabrykacji.
T-W-4Rola symulacji cyfrowych w projektowaniu efektywnych środowiskowo obiektów przestrzennych.
T-W-5Metody projektowe form-finding oraz form-making
T-L-1Tworzenie prostych definicji obiektów w programie Rhiniceros z wykorzystaniem aplikacji Grasshopper.
T-L-2Modelowanie użytkowej formy swobodnej o złożonej geometrii w relacji z zadanym wnętrzem architektonicznym – przygotowanie do druku 3D
T-L-3Modelowanie struktury przestrzennej o funkcji użytkowej - prototyp CNC
T-L-4Modelowanie wieloobiektowe w zadanej strefie projektowania
T-L-1Modelowanie struktur wieloelementowych o zmiennej geometrii - prototyp CNC
T-L-2Modelowanie morfogenetyczne – definicje podstawowe
T-L-3Modelowanie – konfigurowanie terenu za pomocą narzędzi Rihnoceros
Metody nauczaniaM-2wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena uzyskana z zaliczenia wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym wykazuje się przedsiębiorczością i inwencją w myśleniu i działaniu, jest otwarty i komunikatywny.
3,5
4,0
4,5
5,0