Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Kosztorysowanie inwestycji:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Kosztorysowanie inwestycji
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Halina Rutyna <rutyna@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu matematyki na poziomie kształcenia szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie roli kosztów w przedsięwzięciu inwestycyjnym
C-2Znajomość zasad sporządzania kosztorysów budowlanych, planowanie, monitorowanie i analizowanie kosztów budowy
C-3Wykształcenie świadomości konieczności podnoszenia kwalifikacji zawodowych, współpracy międzybranżowej, przestrzegania przepisów prawa

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wprowadzenie: zasady zaliczania przedmiotu, literatura, konsultacje. Dokumentacja kosztorysowa przedsięwzięcia budowlanego; podstawy prawne1
T-W-2Specyfika ceny w budownictwie1
T-W-3Formuła ceny kosztorysowej1
T-W-4Struktura dokumentacji kosztorysowej, rodzaje, przeznaczenia i funkcje kosztorysów2
T-W-5Metody sporządzania kosztorysów2
T-W-6Zasady przedmiarowania i obmiarowania robót budowlanych (w szczególności robót wykończeniowych)2
T-W-7Przykłady kosztorysów2
T-W-8Umowy o wykonanie robót budowlanych, tryb zlecania robót budowlanych, przetargi1
T-W-9Wycena prac projektowych1
T-W-10Sporządzanie kalkulacji kosztorysowej wybranych robót budowlanych wykończeniowych2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Udział w konsultacjach3
A-W-3utrwalenie wiedzy w oparciu o wykłady i literaturę12
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady multimedialne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena z testu

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/A/09_W01
zna zasady organizacji procesów budowlanych w tym kosztorysowanie, zna zasady planowania, monitorowania kosztów budowy, szacowania efektywności przedsięwzięć budowlanych
PAWiO_1A_W22C-1T-W-2, T-W-3, T-W-7, T-W-8, T-W-4, T-W-1, T-W-9, T-W-10, T-W-5, T-W-6M-1S-1
PAWiO_1A_S1/A/09_W02
zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania i marketingu, rozumie zjawiska rynkowe w kontekście realizacji inwestor-projektant
PAWiO_1A_W27

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/A/09_U01
Umie sporządzać proste kosztorysy; przygotować proste kosztorysy budowlane; wykorzystać kosztorys do planowania, analizowania oraz monitorowania kosztów budowy
C-2T-W-2, T-W-3, T-W-7, T-W-8, T-W-4, T-W-1, T-W-9, T-W-10, T-W-5, T-W-6M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/A/09_K01
ma świadomość funkcjonowania uwarunkowań formalno-prawnych, etycznych oraz odpowiedzialności projektanta za decyzje podjęte w procesie projektowym i wykonawstwie
PAWiO_1A_K10C-3T-W-2, T-W-3, T-W-7, T-W-8, T-W-4, T-W-1, T-W-9, T-W-10, T-W-5, T-W-6M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/A/09_W01
zna zasady organizacji procesów budowlanych w tym kosztorysowanie, zna zasady planowania, monitorowania kosztów budowy, szacowania efektywności przedsięwzięć budowlanych
2,0
3,0zna podstawy kosztorysowania
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/A/09_U01
Umie sporządzać proste kosztorysy; przygotować proste kosztorysy budowlane; wykorzystać kosztorys do planowania, analizowania oraz monitorowania kosztów budowy
2,0
3,0potrafi odczytać kosztorys
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/A/09_K01
ma świadomość funkcjonowania uwarunkowań formalno-prawnych, etycznych oraz odpowiedzialności projektanta za decyzje podjęte w procesie projektowym i wykonawstwie
2,0
3,0posiada dostateczną świadomość funkcjonowania uwarunkowań formalno-prawnych, etycznych oraz odpowiedzialności projektanta za decyzje podjęte w procesie projektowym i wykonawstwie
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Pałaszewski T., Zastosowanie rachunku kosztów w ekonomice projektowania architektonicznego i urbanistycznego, PWN, Warszawa, 2003
  2. Werner W., Proces inwestycyjny dla architektów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2002
  3. Metody i podstawy kosztorysowania w przepisach i informacjach, ORGBUD-SERWIS, Poznań

Literatura dodatkowa

  1. Katalogi nakładow rzeczowych - roboty ziemne KNR2-01, konstrukcje budowlane tom I i II KNR2-02, WACETOB-PZITB, 2015
  2. Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzętu budowlanego, SEKOCENBUD, Warszawa, 2015
  3. Rozporządzenie w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysów budowlanych (DZ.U. 130 poz.1389)

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie: zasady zaliczania przedmiotu, literatura, konsultacje. Dokumentacja kosztorysowa przedsięwzięcia budowlanego; podstawy prawne1
T-W-2Specyfika ceny w budownictwie1
T-W-3Formuła ceny kosztorysowej1
T-W-4Struktura dokumentacji kosztorysowej, rodzaje, przeznaczenia i funkcje kosztorysów2
T-W-5Metody sporządzania kosztorysów2
T-W-6Zasady przedmiarowania i obmiarowania robót budowlanych (w szczególności robót wykończeniowych)2
T-W-7Przykłady kosztorysów2
T-W-8Umowy o wykonanie robót budowlanych, tryb zlecania robót budowlanych, przetargi1
T-W-9Wycena prac projektowych1
T-W-10Sporządzanie kalkulacji kosztorysowej wybranych robót budowlanych wykończeniowych2
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Udział w konsultacjach3
A-W-3utrwalenie wiedzy w oparciu o wykłady i literaturę12
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/A/09_W01zna zasady organizacji procesów budowlanych w tym kosztorysowanie, zna zasady planowania, monitorowania kosztów budowy, szacowania efektywności przedsięwzięć budowlanych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W22zna zasady organizacji procesów budowlanych w tym kosztorysowanie
Cel przedmiotuC-1Poznanie roli kosztów w przedsięwzięciu inwestycyjnym
Treści programoweT-W-2Specyfika ceny w budownictwie
T-W-3Formuła ceny kosztorysowej
T-W-7Przykłady kosztorysów
T-W-8Umowy o wykonanie robót budowlanych, tryb zlecania robót budowlanych, przetargi
T-W-4Struktura dokumentacji kosztorysowej, rodzaje, przeznaczenia i funkcje kosztorysów
T-W-1Wprowadzenie: zasady zaliczania przedmiotu, literatura, konsultacje. Dokumentacja kosztorysowa przedsięwzięcia budowlanego; podstawy prawne
T-W-9Wycena prac projektowych
T-W-10Sporządzanie kalkulacji kosztorysowej wybranych robót budowlanych wykończeniowych
T-W-5Metody sporządzania kosztorysów
T-W-6Zasady przedmiarowania i obmiarowania robót budowlanych (w szczególności robót wykończeniowych)
Metody nauczaniaM-1Wykłady multimedialne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena z testu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0zna podstawy kosztorysowania
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/A/09_W02zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania i marketingu, rozumie zjawiska rynkowe w kontekście realizacji inwestor-projektant
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W27zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania i marketingu, rozumie zjawiska rynkowe w kontekście realizacji inwestor-projektant
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/A/09_U01Umie sporządzać proste kosztorysy; przygotować proste kosztorysy budowlane; wykorzystać kosztorys do planowania, analizowania oraz monitorowania kosztów budowy
Cel przedmiotuC-2Znajomość zasad sporządzania kosztorysów budowlanych, planowanie, monitorowanie i analizowanie kosztów budowy
Treści programoweT-W-2Specyfika ceny w budownictwie
T-W-3Formuła ceny kosztorysowej
T-W-7Przykłady kosztorysów
T-W-8Umowy o wykonanie robót budowlanych, tryb zlecania robót budowlanych, przetargi
T-W-4Struktura dokumentacji kosztorysowej, rodzaje, przeznaczenia i funkcje kosztorysów
T-W-1Wprowadzenie: zasady zaliczania przedmiotu, literatura, konsultacje. Dokumentacja kosztorysowa przedsięwzięcia budowlanego; podstawy prawne
T-W-9Wycena prac projektowych
T-W-10Sporządzanie kalkulacji kosztorysowej wybranych robót budowlanych wykończeniowych
T-W-5Metody sporządzania kosztorysów
T-W-6Zasady przedmiarowania i obmiarowania robót budowlanych (w szczególności robót wykończeniowych)
Metody nauczaniaM-1Wykłady multimedialne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena z testu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi odczytać kosztorys
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/A/09_K01ma świadomość funkcjonowania uwarunkowań formalno-prawnych, etycznych oraz odpowiedzialności projektanta za decyzje podjęte w procesie projektowym i wykonawstwie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K10ma świadomość funkcjonowania uwarunkowań formalno-prawnych, etycznych oraz odpowiedzialności projektanta za decyzje podjęte w procesie projektowym i wykonawstwie
Cel przedmiotuC-3Wykształcenie świadomości konieczności podnoszenia kwalifikacji zawodowych, współpracy międzybranżowej, przestrzegania przepisów prawa
Treści programoweT-W-2Specyfika ceny w budownictwie
T-W-3Formuła ceny kosztorysowej
T-W-7Przykłady kosztorysów
T-W-8Umowy o wykonanie robót budowlanych, tryb zlecania robót budowlanych, przetargi
T-W-4Struktura dokumentacji kosztorysowej, rodzaje, przeznaczenia i funkcje kosztorysów
T-W-1Wprowadzenie: zasady zaliczania przedmiotu, literatura, konsultacje. Dokumentacja kosztorysowa przedsięwzięcia budowlanego; podstawy prawne
T-W-9Wycena prac projektowych
T-W-10Sporządzanie kalkulacji kosztorysowej wybranych robót budowlanych wykończeniowych
T-W-5Metody sporządzania kosztorysów
T-W-6Zasady przedmiarowania i obmiarowania robót budowlanych (w szczególności robót wykończeniowych)
Metody nauczaniaM-1Wykłady multimedialne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena z testu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0posiada dostateczną świadomość funkcjonowania uwarunkowań formalno-prawnych, etycznych oraz odpowiedzialności projektanta za decyzje podjęte w procesie projektowym i wykonawstwie
3,5
4,0
4,5
5,0