Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Wieloaspektowe projektowanie architektury wnętrz 2:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wieloaspektowe projektowanie architektury wnętrz 2
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Paszkowski <zbigniew.paszkowski@gmail.com>
Inni nauczyciele Robert Barełkowski <Robert.Barelkowski@zut.edu.pl>, Izabela Kozłowska <iza.tarka@wp.pl>, Artur Świtalski <aswitalski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 16,0 ECTS (formy) 16,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 2,00,56zaliczenie
projektyP4 45 4,00,44zaliczenie
wykładyW5 15 1,00,56egzamin
projektyP5 30 4,00,44zaliczenie
wykładyW6 15 1,00,56egzamin
projektyP6 30 4,00,44zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Umiejętności zastosowania wiedzy ergonomicznej oraz zagadnień technologicznych, materiałowych i technicznych w projektowaniu wnętrz oraz podstawy projektowania mebla.
W-2Znajomość rysunku odręcznego, podstawowe umiejętności przygotowania dokumentacji w zakresie: rzut, przekroje, rozwinięcia ścian. Umiejętność rysowania perspektywy, aksonometrii. Obsługa programów komputerowych do projektowania.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie umiejętności zastosowania zagadnień technologicznych, materiałowych, technicznych i środowiskowych w projektowaniu wnętrz mieszkalnych i wielkokubaturowych pomieszczeń użyteczności publicznej.
C-2Nabycie umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu przepisów BHP, wymagań sanitarno-higienicznych, p. poż oraz ochrony środowiska w projektowaniu wielkokubaturowych pomieszczeń użyteczności publicznej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań. Korekta grupowa.2
T-P-2Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm i materiałów wyjściowych do projektu lokalu gastronomicznego. Korekta grupowa.2
T-P-3Przykładowe aranżacje wnętrz lokali gastronomicznych, meble, wyposażenie. Analizy oraz szkice koncepcyjne projektu lokalu gastronomicznego w skali 1:50. Korekta grupowa.2
T-P-4Wstępny projekt wnętrza lokalu gastronomicznego z uwzględnieniem motywu przewodniego – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:50, szkic motywu przewodniego. Korekty indywidualne.2
T-P-5Projekt wnętrza lokalu gastronomicznego z uwzględnieniem sali konsumpcyjnej i bufetu – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:50, projekt wstępny bufetu w skali 1:20. Korekty indywidualne.2
T-P-6Projekt wnętrza lokalu gastronomicznego z uwzględnieniem sali konsumpcyjnej i bufetu – analizy, rzuty, przekroje, rozwinięcia w skali 1:50, projekt bufetu w skali 1:20 wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne. Korekty indywidualne.2
T-P-7Projekt wnętrza pomieszczeń higieniczno-sanitarnych– analizy, rzuty, przekroje, rozwinięcia w skali 1:20, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i dobór urządzeń. Korekty indywidualne.2
T-P-8Przegląd – sprawdzenie stopnia zaawansowania projektów. Korekta grupowa.2
T-P-9Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm i materiałów wyjściowych do projektu pomieszczeń zaplecza kuchennego w lokalu gastronomicznym. Korekta grupowa.2
T-P-10Projekt wnętrza pomieszczeń zaplecza kuchennego w lokalu gastronomicznym (dział magazynowy i produkcyjny) – analizy, rzuty w skali 1:20. Rozwiązania materiałowe i dobór urządzeń. Korekty indywidualne.2
T-P-11Projekt wnętrza pomieszczeń zaplecza kuchennego w lokalu gastronomicznym (dział ekspedycyjny i administracyjno-socjalny) – analizy, rzuty w skali 1:20. Rozwiązania materiałowe i dobór urządzeń, kolorystyka. Korekty indywidualne.2
T-P-12Omówienie projektów technicznych lokalu gastronomicznego. Wstępny projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty grupowe i indywidualne.2
T-P-13Końcowe korekty/zmiany w projektach. Projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty indywidualne.2
T-P-14Prezentacje końcowe projektów semestralnych. Oddanie opracowań.2
T-P-15Omówienie i ocena opracowań.2
30
projekty
T-P-1Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań. Korekta grupowa.2
T-P-2Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm i materiałów wyjściowych do projektu wnętrza biblioteki i wnętrza hotelu. Korekta grupowa4
T-P-3Przykładowe aranżacje wnętrz hotelowych lub bibliotek, meble, wyposażenie. Analizy oraz szkice koncepcyjne projektu w skali 1:50. Korekta grupowa.2
T-P-4Wstępny projekt wnętrza hotelu lub biblioteki – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:50. Korekty indywidualne.2
T-P-5Projekt wnętrza hotelu lub biblioteki z uwzględnieniem zespołu wejściowego; recepcji i komunikacji ogólnej – analizy, rzuty, przekroje, rozwinięcia w skali 1:50, detal w skali 1:20 wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne. Korekty indywidualne.2
T-P-6Projekt wnętrza hotelu lub biblioteki z uwzględnieniem pomieszczeń technicznych i magazynowych – analizy, rzuty, przekroje, rozwinięcia w skali 1:50, detal w skali 1:20, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne. Korekty indywidualne.2
T-P-7Przegląd – sprawdzenie stopnia zaawansowania projektów. Korekta grupowa.2
T-P-8Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu miejsca pracy indywidualnej w bibliotece i projektu regałów bibliotecznych lub pokoju hotelowego. Korekta grupowa2
T-P-9Przykładowe aranżacje wnętrz, meble, wyposażenie. Analizy ergonomiczne oraz szkice koncepcyjne projektów w skali 1:20. Korekta grupowa.2
T-P-10Projekt miejsca pracy indywidualnej w bibliotece i regałów bibliotecznych lub pokoju hotelowego z uwzględnieniem projektów technicznych mebli – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, detal w skali 1:10, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne. Korekty indywidualne2
T-P-11Omówienia projektów technicznych mebli. Wstępny projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty grupowe i indywidualne.2
T-P-12Końcowe korekty/zmiany w projektach hotelu lub biblioteki. Projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty indywidualne.2
T-P-13Prezentacje końcowe projektów semestralnych. Oddanie opracowań.2
T-P-14Omówienie i ocena opracowań.2
30
projekty
T-P-1Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań.3
T-P-2Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu przestrzeni mieszkalnej.3
T-P-3Przykładowe aranżacje wnętrz strefy dziennej, meble, wyposażenie. Analizy ergonomiczne oraz szkice koncepcyjne projektu strefy dziennej w skali 1:20. Korekta grupowa.3
T-P-4Wstępny projekt przestrzeni dziennej z uwzględnieniem projektu kominka i schodów (wymogi instalacji technicznych) – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20. Korekty indywidualne.3
T-P-5Projekt kominka – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:10, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i techniczne. Korekty indywidualne.3
T-P-6Projekt schodów – rzuty, przekroje, rozwinięcia w skali 1:20, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne. Korekty indywidualne.3
T-P-7Ostateczny projekt techniczny kominka i schodów zintegrowany z przestrzenią dzienną - rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, detale w skali 1:10, wizualizacje. Korekta grupowa (oddanie projektu technicznego schodów i kominka w teczce A4).3
T-P-8Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu strefy nocnej lub pokoju dziecka. Omówienie projektu technicznego schodów i kominka. Korekta grupowa.3
T-P-9Przykładowe aranżacje wnętrz strefy nocnej lub pokoju dziecka, meble, wyposażenie. Analizy ergonomiczne oraz szkice koncepcyjne projektów w skali 1:20. Korekta grupowa.3
T-P-10Wstępny projekt sypialni z garderobą lub pokoju dziecka– rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20. Korekty indywidualne.3
T-P-11Projekt sypialni z garderobą lub pokoju dziecka z uwzględnieniem projektów technicznych mebli – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne. Korekty indywidualne.3
T-P-12Omówienia projektów technicznych mebli w garderobie lub mebli dziecięcych. Wstępny projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty grupowe i indywidualne.3
T-P-13Końcowe korekty/zmiany w projektach strefy dziennej i nocnej. Projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty indywidualne.3
T-P-14Prezentacje końcowe projektów semestralnych. Oddanie opracowań.3
T-P-15Omówienie i ocena opracowań.3
45
wykłady
T-W-1UKŁADY PRZESTRZENNE WNĘTRZ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH - rodzaje wnętrz mieszkalnych, standardy mieszkaniowe, strefowanie przestrzeni mieszkalnych, wymogi funkcjonalne i środowiskowe, przykłady rozwiązań.2
T-W-2STREFA DZIENNA – wielowariantowe projektowanie przestrzeni dziennej; pomieszczenia satelitarne, ogrody zimowe, werandy, dominanty we wnętrzach.1
T-W-3KOMUNIKACJA – wymogi funkcjonalne i techniczne; wiatrołap, hol, korytarze, garderoby zimowe, schody, małe windy.1
T-W-4SCHODY – wytyczne norm budowlanych, sposoby konstruowania i budowania formy; wybrane realizacje schodów (element dominanty wnętrza).1
T-W-5KOMINEK – rodzaje i zagadnienia techniczne, wybrane realizacje współczesne, twórczość D. Imberta1
T-W-6ZAGADNIENIA TECHNICZNE W PROJEKTOWANIU WNĘTRZ MIESZKALNYCH - wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja, instalacje elektryczne i hydrauliczne; wpływ rozmieszczenia instalacji techn. na sposób kształtowania przestrzeni wnętrza; pomieszczenia gospodarcze (pralnia i kotłownia, spiżarnie)2
T-W-7STREFA NOCNA – sypialnie i garderoby, pokój gościnny; wytyczne funkcjonalne i materiałowe do projektowania szaf i garderób.1
T-W-8POKÓJ DZIECKA – ergonomia dziecka, wieloaspektowe kształtowanie wnętrza pokoju z uwzględnieniem cech psychofizycznych dziecka.2
T-W-9MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE – właściwości i wymogi materiałów do pomieszczeń mieszkalnych, sposoby kształtowania sufitów i podłóg, iluminacja świetlna wnętrz mieszkalnych, nowości materiałowe.2
T-W-10UKŁADY PRZESTRZENNE WNĘTRZ MIESZKALNYCH – adaptacja pomieszczeń industrialnych i historycznych. Przykłady kreatywnego wykorzystania tradycji we współczesnych rozwiązaniach.2
15
wykłady
T-W-1Podstawowe rodzaje lokali gastronomicznych a kształtowanie wnętrz; lokale tematyczne. Struktura przestrzenna i funkcjonalna lokali gastronomicznych – układ funkcjonalny pomieszczeń, drogi technologiczne, lokalizacja pomieszczeń w zależności od wymogów środowiskowych.2
T-W-2Zmienność funkcjonalno-przestrzenna lokali gastronomicznych oraz adaptacyjne możliwości istniejących struktur budowlanych; podstawowe parametry wymiarowe i układy modularne w projektowaniu lokali.1
T-W-3SALA KONSUMENCKA - Projektowanie sali konsumenckiej; system obsługi konsumenta (samoobsługa, obsługa kelnerska); miejsce dla muzyków, boksy, wyodrębniona mała sala, sala dla palących …,; materiały wykończeniowe wnętrz; akustyka.2
T-W-4BUFET – centralny punkt lokalu, ekspozycja produktów, ekspozycja kuchni; projektowanie oświetlenia w lokalu.1
T-W-5MIEJSCE SPOŻYWANIA POSIŁKÓW – wybór stołów, miejsca rodzinne, „najlepsze miejsce”, miejsce siedzące jako obszar pracy lub zabawy; meble do sali konsumenckiej.1
T-W-6POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE – zasady projektowanie publicznych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych; wentylacja i klimatyzacja.1
T-W-7Kształtowanie zaplecza kuchennego w lokalach gastronomicznych – zasady określania powierzchni, wyposażenia oraz warunków składowania surowców i artykułów w pomieszczeniach magazynowych (dział magazynowy).1
T-W-8Kształtowanie zaplecza kuchennego w lokalach gastronomicznych – zasady projektowania pomieszczeń produkcyjnych i wyposażenia technologicznego (dział produkcyjny); dział ekspedycyjny (rozdzielnia kelnerska, zmywalnia naczyń stołowych, transport wewnętrzny); dział administracyjno-socjalny.2
T-W-9STREFA WEJŚCIOWA RESTAURACJI – elewacja lokalu (pierwsze wrażenie), szatnia, punkt informacji konsumenta; ochrona przeciwpożarowa.1
T-W-10TARASY I PRZEDOGRÓDKI – projektowanie miejsc konsumpcyjnych na świeżym powietrzu, meble, zieleń, kurtyny; miejsca postojowe.1
T-W-11Historia wnętrz lokali gastronomicznych, przykłady kreatywnego wykorzystania tradycji we współczesnych rozwiązaniach.1
T-W-12PODSUMOWANIE ZAJĘĆ.1
15
wykłady
T-W-1Technologia i program funkcjonalny bibliotek i hoteli2
T-W-2Kategoryzacja hoteli a kształtowanie wnętrz. Rola i ukształtowanie zespołu wejściowego hotelu – recepcja; hotelowe przestrzenie komunikacji ogólnej; ochrona przeciwpożarowa.2
T-W-3Kształtowanie przestrzeni publicznych w bibliotece; recepcja, punkty informacyjne, sale wykładowe, czytelnie, sale interaktywne; ochrona przeciwpożarowa.1
T-W-4Regały biblioteczne – rodzaje i wymiarowanie; projektowanie magazynów bibliotecznych. Miejsca pracy indywidualnej w bibliotece.2
T-W-5Pokój hotelowy – standard a indywidualność; meble hotelowe. Wnętrze pomieszczeń sanitarnych i zespołów rekreacyjnych w hotelu; zieleń w hotelu.2
T-W-6Projektowanie barów i restauracji hotelowych. Kształtowanie zaplecza kuchennego restauracji hotelowej.2
T-W-7Oświetlenie czytelni i biblioteki; oświetlenie w hotelu. Akustyka biblioteki i hotelu; materiały wykończeniowe wnętrz. Urządzenia techniczne wspomagające pracę biblioteki; system kontroli w bibliotece; biblioteka w systemie informatycznym.3
T-W-8PODSUMOWANIE ZAJĘĆ.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Udział w zajęciach, praca projektowa.60
A-P-2Przygotowanie materiałów wejściowych do projektu.10
A-P-3Opracowanie graficzne projektów .20
90
projekty
A-P-1Udział w zajęciach, praca projektowa70
A-P-2Przygotowanie materiałów wejściowych do projektu.10
A-P-3Przyswojenie podstawowych norm i przepisów.15
A-P-4Opracowanie graficzne projektów i pokazu multimedialnego.25
120
projekty
A-P-1Udział w zajęciach, praca projektowa.60
A-P-2Przygotowanie materiałów wejściowych do projektu.10
A-P-3Opracowanie graficzne projektów.20
90
wykłady
A-W-1Udział w wykładach.15
A-W-2Studiowanie literatury i przyswojenie wiedzy z wykładów.30
A-W-3Przygotowanie się do wykładów.15
60
wykłady
A-W-1Udział w wykładach.15
A-W-2Studiowanie literatury i przyswojenie wiedzy z wykładów.15
30
wykłady
A-W-1Obowiązkowy udział w wykładach15
A-W-2Studiowanie literatury i przyswojenie wiedzy z wykładów15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
M-2Grupowe i indywidualne korekty rozwiązań projektowanych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów następuje na podstawie listy obecności oraz testu.
S-2Ocena formująca: Ocena ćwiczeń projektowych składa się prezentacji zaawansowania zadań projektowych oraz oceny końcowej zadania semestralnego przedstawionego na planszach.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/09_W01
ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz, ogrodów i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
PAWiO_1A_W02C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-P-3, T-P-8, T-W-2, T-W-3, T-W-8, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-W-7, T-W-9, T-W-10, T-P-2, T-P-3, T-P-2, T-P-4, T-P-8, T-P-7, T-P-9, T-P-10, T-P-12, T-P-11, T-P-1, T-P-3M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/09_U01
Potrafi w sposób czytelny przedstawić rozwiązanie szczegółu architektonicznego i budowlanego (wraz z wymiarowaniem) oraz użyte w nim materiały.
PAWiO_1A_U04C-1, C-2T-W-8, T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-8, T-P-9, T-P-10, T-P-11, T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-7, T-P-9, T-P-10, T-P-11, T-P-12, T-P-2, T-P-4, T-P-5, T-P-8, T-P-6, T-P-7, T-P-9, T-P-10, T-P-12, T-P-13, T-P-14, T-P-15, T-P-11, T-P-1, T-P-3M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/09_K01
rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
PAWiO_1A_K01C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-P-13, T-P-14, T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-7, T-P-8, T-P-9, T-P-10, T-P-11, T-P-12, T-W-2, T-W-3, T-W-8, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-W-7, T-W-9, T-W-10, T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-7, T-P-8, T-P-9, T-P-10, T-P-11, T-P-12, T-P-13, T-P-14, T-P-15, T-P-2, T-P-4, T-P-5, T-P-8, T-P-6, T-P-7, T-P-9, T-P-10, T-P-12, T-P-13, T-P-14, T-P-15, T-P-11, T-P-1, T-P-3M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/09_W01
ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz, ogrodów i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
2,0
3,0Umiejętność czytelnego przedstawienia rozwiązania szczegółu architektonicznego i budowlanego (wraz z wymiarowaniem), który zawiera podstawowe cechy pozwalające określić jego niezawodność i trwałość oraz użyte materiały.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/09_U01
Potrafi w sposób czytelny przedstawić rozwiązanie szczegółu architektonicznego i budowlanego (wraz z wymiarowaniem) oraz użyte w nim materiały.
2,0
3,0Umiejętność czytelnego przedstawienia rozwiązania szczegółu architektonicznego i budowlanego (wraz z wymiarowaniem), który zawiera podstawowe cechy pozwalające określić jego niezawodność i trwałość oraz użyte materiały.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/09_K01
rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
2,0
3,0Umiejętność czytelnego przedstawienia rozwiązania szczegółu architektonicznego i budowlanego (wraz z wymiarowaniem), który zawiera podstawowe cechy pozwalające określić jego niezawodność i trwałość oraz użyte materiały.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego, Arkady, Warszawa, 2000
 2. Korzeniewski Wł., Projektowanie mieszkań, Oficyna Wydawnicza Polcen, Warszawa, 2011
 3. Grandjean, E., Ergonomia mieszkania, Arkady, Warszawa, 1978
 4. Gibbs J., Projektowanie wnętrz, PWN, Warszawa, 2008
 5. Płażewska M., Wnętrza mieszkalne dla dzieci i młodzieży, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa, 1988
 6. Milewska M., Prączko A., Stasiak A., Podstawy gastronomi, PWE, Warszawa, 2010
 7. Koziorowska B., Biernat M., Projektowanie technologiczne zakładów gastronomicznych, kuchni hotelowych i szpitalnych, 2014, www.gastro-projekt.pl
 8. Błądek Z., Błądek W., Manikowski S., Nowoczesne hotelarstwo – od projektu do wyposażenia, Palladium, Poznań, 2013
 9. Błądek Z., Hotele. Programowanie, projektowanie, wyposażenie., Palladium, Poznań, 2002
 10. Błądek Z., Hotel bez barier., Palladium, Poznań, 2003
 11. Błądek Z., Tulibacki T., Dzieje krajowego hotelarstwa – od zajazdu do współczesności., Palladium, Poznań - Warszawa, 2003
 12. Dominik P., Gastronomia we współczesnym hotelu, Almamer, Warszawa, 2008

Literatura dodatkowa

 1. Pile J., Historia wnętrz, Arkady, Warszawa, 2004
 2. Papanek V., Dizajn dla realnego świata, Recto verso, Łódź, 2012
 3. Krzywka A., Karaszewski R., Projektowanie wnętrz a wyzwania zrównoważonego rozwoju, PWN, Warszawa, 2013
 4. Aleksander Ch., Język wzorców, GWP, Gdańsk, 2008
 5. Person D., Przyjazny dom, Wyd. Murator, Warszawa, 1998

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań. Korekta grupowa.2
T-P-2Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm i materiałów wyjściowych do projektu lokalu gastronomicznego. Korekta grupowa.2
T-P-3Przykładowe aranżacje wnętrz lokali gastronomicznych, meble, wyposażenie. Analizy oraz szkice koncepcyjne projektu lokalu gastronomicznego w skali 1:50. Korekta grupowa.2
T-P-4Wstępny projekt wnętrza lokalu gastronomicznego z uwzględnieniem motywu przewodniego – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:50, szkic motywu przewodniego. Korekty indywidualne.2
T-P-5Projekt wnętrza lokalu gastronomicznego z uwzględnieniem sali konsumpcyjnej i bufetu – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:50, projekt wstępny bufetu w skali 1:20. Korekty indywidualne.2
T-P-6Projekt wnętrza lokalu gastronomicznego z uwzględnieniem sali konsumpcyjnej i bufetu – analizy, rzuty, przekroje, rozwinięcia w skali 1:50, projekt bufetu w skali 1:20 wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne. Korekty indywidualne.2
T-P-7Projekt wnętrza pomieszczeń higieniczno-sanitarnych– analizy, rzuty, przekroje, rozwinięcia w skali 1:20, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i dobór urządzeń. Korekty indywidualne.2
T-P-8Przegląd – sprawdzenie stopnia zaawansowania projektów. Korekta grupowa.2
T-P-9Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm i materiałów wyjściowych do projektu pomieszczeń zaplecza kuchennego w lokalu gastronomicznym. Korekta grupowa.2
T-P-10Projekt wnętrza pomieszczeń zaplecza kuchennego w lokalu gastronomicznym (dział magazynowy i produkcyjny) – analizy, rzuty w skali 1:20. Rozwiązania materiałowe i dobór urządzeń. Korekty indywidualne.2
T-P-11Projekt wnętrza pomieszczeń zaplecza kuchennego w lokalu gastronomicznym (dział ekspedycyjny i administracyjno-socjalny) – analizy, rzuty w skali 1:20. Rozwiązania materiałowe i dobór urządzeń, kolorystyka. Korekty indywidualne.2
T-P-12Omówienie projektów technicznych lokalu gastronomicznego. Wstępny projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty grupowe i indywidualne.2
T-P-13Końcowe korekty/zmiany w projektach. Projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty indywidualne.2
T-P-14Prezentacje końcowe projektów semestralnych. Oddanie opracowań.2
T-P-15Omówienie i ocena opracowań.2
30

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań. Korekta grupowa.2
T-P-2Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm i materiałów wyjściowych do projektu wnętrza biblioteki i wnętrza hotelu. Korekta grupowa4
T-P-3Przykładowe aranżacje wnętrz hotelowych lub bibliotek, meble, wyposażenie. Analizy oraz szkice koncepcyjne projektu w skali 1:50. Korekta grupowa.2
T-P-4Wstępny projekt wnętrza hotelu lub biblioteki – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:50. Korekty indywidualne.2
T-P-5Projekt wnętrza hotelu lub biblioteki z uwzględnieniem zespołu wejściowego; recepcji i komunikacji ogólnej – analizy, rzuty, przekroje, rozwinięcia w skali 1:50, detal w skali 1:20 wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne. Korekty indywidualne.2
T-P-6Projekt wnętrza hotelu lub biblioteki z uwzględnieniem pomieszczeń technicznych i magazynowych – analizy, rzuty, przekroje, rozwinięcia w skali 1:50, detal w skali 1:20, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne. Korekty indywidualne.2
T-P-7Przegląd – sprawdzenie stopnia zaawansowania projektów. Korekta grupowa.2
T-P-8Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu miejsca pracy indywidualnej w bibliotece i projektu regałów bibliotecznych lub pokoju hotelowego. Korekta grupowa2
T-P-9Przykładowe aranżacje wnętrz, meble, wyposażenie. Analizy ergonomiczne oraz szkice koncepcyjne projektów w skali 1:20. Korekta grupowa.2
T-P-10Projekt miejsca pracy indywidualnej w bibliotece i regałów bibliotecznych lub pokoju hotelowego z uwzględnieniem projektów technicznych mebli – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, detal w skali 1:10, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne. Korekty indywidualne2
T-P-11Omówienia projektów technicznych mebli. Wstępny projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty grupowe i indywidualne.2
T-P-12Końcowe korekty/zmiany w projektach hotelu lub biblioteki. Projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty indywidualne.2
T-P-13Prezentacje końcowe projektów semestralnych. Oddanie opracowań.2
T-P-14Omówienie i ocena opracowań.2
30

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań.3
T-P-2Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu przestrzeni mieszkalnej.3
T-P-3Przykładowe aranżacje wnętrz strefy dziennej, meble, wyposażenie. Analizy ergonomiczne oraz szkice koncepcyjne projektu strefy dziennej w skali 1:20. Korekta grupowa.3
T-P-4Wstępny projekt przestrzeni dziennej z uwzględnieniem projektu kominka i schodów (wymogi instalacji technicznych) – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20. Korekty indywidualne.3
T-P-5Projekt kominka – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:10, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i techniczne. Korekty indywidualne.3
T-P-6Projekt schodów – rzuty, przekroje, rozwinięcia w skali 1:20, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne. Korekty indywidualne.3
T-P-7Ostateczny projekt techniczny kominka i schodów zintegrowany z przestrzenią dzienną - rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, detale w skali 1:10, wizualizacje. Korekta grupowa (oddanie projektu technicznego schodów i kominka w teczce A4).3
T-P-8Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu strefy nocnej lub pokoju dziecka. Omówienie projektu technicznego schodów i kominka. Korekta grupowa.3
T-P-9Przykładowe aranżacje wnętrz strefy nocnej lub pokoju dziecka, meble, wyposażenie. Analizy ergonomiczne oraz szkice koncepcyjne projektów w skali 1:20. Korekta grupowa.3
T-P-10Wstępny projekt sypialni z garderobą lub pokoju dziecka– rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20. Korekty indywidualne.3
T-P-11Projekt sypialni z garderobą lub pokoju dziecka z uwzględnieniem projektów technicznych mebli – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne. Korekty indywidualne.3
T-P-12Omówienia projektów technicznych mebli w garderobie lub mebli dziecięcych. Wstępny projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty grupowe i indywidualne.3
T-P-13Końcowe korekty/zmiany w projektach strefy dziennej i nocnej. Projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty indywidualne.3
T-P-14Prezentacje końcowe projektów semestralnych. Oddanie opracowań.3
T-P-15Omówienie i ocena opracowań.3
45

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1UKŁADY PRZESTRZENNE WNĘTRZ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH - rodzaje wnętrz mieszkalnych, standardy mieszkaniowe, strefowanie przestrzeni mieszkalnych, wymogi funkcjonalne i środowiskowe, przykłady rozwiązań.2
T-W-2STREFA DZIENNA – wielowariantowe projektowanie przestrzeni dziennej; pomieszczenia satelitarne, ogrody zimowe, werandy, dominanty we wnętrzach.1
T-W-3KOMUNIKACJA – wymogi funkcjonalne i techniczne; wiatrołap, hol, korytarze, garderoby zimowe, schody, małe windy.1
T-W-4SCHODY – wytyczne norm budowlanych, sposoby konstruowania i budowania formy; wybrane realizacje schodów (element dominanty wnętrza).1
T-W-5KOMINEK – rodzaje i zagadnienia techniczne, wybrane realizacje współczesne, twórczość D. Imberta1
T-W-6ZAGADNIENIA TECHNICZNE W PROJEKTOWANIU WNĘTRZ MIESZKALNYCH - wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja, instalacje elektryczne i hydrauliczne; wpływ rozmieszczenia instalacji techn. na sposób kształtowania przestrzeni wnętrza; pomieszczenia gospodarcze (pralnia i kotłownia, spiżarnie)2
T-W-7STREFA NOCNA – sypialnie i garderoby, pokój gościnny; wytyczne funkcjonalne i materiałowe do projektowania szaf i garderób.1
T-W-8POKÓJ DZIECKA – ergonomia dziecka, wieloaspektowe kształtowanie wnętrza pokoju z uwzględnieniem cech psychofizycznych dziecka.2
T-W-9MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE – właściwości i wymogi materiałów do pomieszczeń mieszkalnych, sposoby kształtowania sufitów i podłóg, iluminacja świetlna wnętrz mieszkalnych, nowości materiałowe.2
T-W-10UKŁADY PRZESTRZENNE WNĘTRZ MIESZKALNYCH – adaptacja pomieszczeń industrialnych i historycznych. Przykłady kreatywnego wykorzystania tradycji we współczesnych rozwiązaniach.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe rodzaje lokali gastronomicznych a kształtowanie wnętrz; lokale tematyczne. Struktura przestrzenna i funkcjonalna lokali gastronomicznych – układ funkcjonalny pomieszczeń, drogi technologiczne, lokalizacja pomieszczeń w zależności od wymogów środowiskowych.2
T-W-2Zmienność funkcjonalno-przestrzenna lokali gastronomicznych oraz adaptacyjne możliwości istniejących struktur budowlanych; podstawowe parametry wymiarowe i układy modularne w projektowaniu lokali.1
T-W-3SALA KONSUMENCKA - Projektowanie sali konsumenckiej; system obsługi konsumenta (samoobsługa, obsługa kelnerska); miejsce dla muzyków, boksy, wyodrębniona mała sala, sala dla palących …,; materiały wykończeniowe wnętrz; akustyka.2
T-W-4BUFET – centralny punkt lokalu, ekspozycja produktów, ekspozycja kuchni; projektowanie oświetlenia w lokalu.1
T-W-5MIEJSCE SPOŻYWANIA POSIŁKÓW – wybór stołów, miejsca rodzinne, „najlepsze miejsce”, miejsce siedzące jako obszar pracy lub zabawy; meble do sali konsumenckiej.1
T-W-6POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE – zasady projektowanie publicznych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych; wentylacja i klimatyzacja.1
T-W-7Kształtowanie zaplecza kuchennego w lokalach gastronomicznych – zasady określania powierzchni, wyposażenia oraz warunków składowania surowców i artykułów w pomieszczeniach magazynowych (dział magazynowy).1
T-W-8Kształtowanie zaplecza kuchennego w lokalach gastronomicznych – zasady projektowania pomieszczeń produkcyjnych i wyposażenia technologicznego (dział produkcyjny); dział ekspedycyjny (rozdzielnia kelnerska, zmywalnia naczyń stołowych, transport wewnętrzny); dział administracyjno-socjalny.2
T-W-9STREFA WEJŚCIOWA RESTAURACJI – elewacja lokalu (pierwsze wrażenie), szatnia, punkt informacji konsumenta; ochrona przeciwpożarowa.1
T-W-10TARASY I PRZEDOGRÓDKI – projektowanie miejsc konsumpcyjnych na świeżym powietrzu, meble, zieleń, kurtyny; miejsca postojowe.1
T-W-11Historia wnętrz lokali gastronomicznych, przykłady kreatywnego wykorzystania tradycji we współczesnych rozwiązaniach.1
T-W-12PODSUMOWANIE ZAJĘĆ.1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Technologia i program funkcjonalny bibliotek i hoteli2
T-W-2Kategoryzacja hoteli a kształtowanie wnętrz. Rola i ukształtowanie zespołu wejściowego hotelu – recepcja; hotelowe przestrzenie komunikacji ogólnej; ochrona przeciwpożarowa.2
T-W-3Kształtowanie przestrzeni publicznych w bibliotece; recepcja, punkty informacyjne, sale wykładowe, czytelnie, sale interaktywne; ochrona przeciwpożarowa.1
T-W-4Regały biblioteczne – rodzaje i wymiarowanie; projektowanie magazynów bibliotecznych. Miejsca pracy indywidualnej w bibliotece.2
T-W-5Pokój hotelowy – standard a indywidualność; meble hotelowe. Wnętrze pomieszczeń sanitarnych i zespołów rekreacyjnych w hotelu; zieleń w hotelu.2
T-W-6Projektowanie barów i restauracji hotelowych. Kształtowanie zaplecza kuchennego restauracji hotelowej.2
T-W-7Oświetlenie czytelni i biblioteki; oświetlenie w hotelu. Akustyka biblioteki i hotelu; materiały wykończeniowe wnętrz. Urządzenia techniczne wspomagające pracę biblioteki; system kontroli w bibliotece; biblioteka w systemie informatycznym.3
T-W-8PODSUMOWANIE ZAJĘĆ.1
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Udział w zajęciach, praca projektowa.60
A-P-2Przygotowanie materiałów wejściowych do projektu.10
A-P-3Opracowanie graficzne projektów .20
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Udział w zajęciach, praca projektowa70
A-P-2Przygotowanie materiałów wejściowych do projektu.10
A-P-3Przyswojenie podstawowych norm i przepisów.15
A-P-4Opracowanie graficzne projektów i pokazu multimedialnego.25
120
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Udział w zajęciach, praca projektowa.60
A-P-2Przygotowanie materiałów wejściowych do projektu.10
A-P-3Opracowanie graficzne projektów.20
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach.15
A-W-2Studiowanie literatury i przyswojenie wiedzy z wykładów.30
A-W-3Przygotowanie się do wykładów.15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach.15
A-W-2Studiowanie literatury i przyswojenie wiedzy z wykładów.15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Obowiązkowy udział w wykładach15
A-W-2Studiowanie literatury i przyswojenie wiedzy z wykładów15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/09_W01ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz, ogrodów i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W02ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności zastosowania zagadnień technologicznych, materiałowych, technicznych i środowiskowych w projektowaniu wnętrz mieszkalnych i wielkokubaturowych pomieszczeń użyteczności publicznej.
C-2Nabycie umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu przepisów BHP, wymagań sanitarno-higienicznych, p. poż oraz ochrony środowiska w projektowaniu wielkokubaturowych pomieszczeń użyteczności publicznej.
Treści programoweT-W-1Podstawowe rodzaje lokali gastronomicznych a kształtowanie wnętrz; lokale tematyczne. Struktura przestrzenna i funkcjonalna lokali gastronomicznych – układ funkcjonalny pomieszczeń, drogi technologiczne, lokalizacja pomieszczeń w zależności od wymogów środowiskowych.
T-W-2Zmienność funkcjonalno-przestrzenna lokali gastronomicznych oraz adaptacyjne możliwości istniejących struktur budowlanych; podstawowe parametry wymiarowe i układy modularne w projektowaniu lokali.
T-W-3SALA KONSUMENCKA - Projektowanie sali konsumenckiej; system obsługi konsumenta (samoobsługa, obsługa kelnerska); miejsce dla muzyków, boksy, wyodrębniona mała sala, sala dla palących …,; materiały wykończeniowe wnętrz; akustyka.
T-W-4BUFET – centralny punkt lokalu, ekspozycja produktów, ekspozycja kuchni; projektowanie oświetlenia w lokalu.
T-W-5MIEJSCE SPOŻYWANIA POSIŁKÓW – wybór stołów, miejsca rodzinne, „najlepsze miejsce”, miejsce siedzące jako obszar pracy lub zabawy; meble do sali konsumenckiej.
T-W-6POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE – zasady projektowanie publicznych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych; wentylacja i klimatyzacja.
T-W-7Kształtowanie zaplecza kuchennego w lokalach gastronomicznych – zasady określania powierzchni, wyposażenia oraz warunków składowania surowców i artykułów w pomieszczeniach magazynowych (dział magazynowy).
T-W-8Kształtowanie zaplecza kuchennego w lokalach gastronomicznych – zasady projektowania pomieszczeń produkcyjnych i wyposażenia technologicznego (dział produkcyjny); dział ekspedycyjny (rozdzielnia kelnerska, zmywalnia naczyń stołowych, transport wewnętrzny); dział administracyjno-socjalny.
T-W-9STREFA WEJŚCIOWA RESTAURACJI – elewacja lokalu (pierwsze wrażenie), szatnia, punkt informacji konsumenta; ochrona przeciwpożarowa.
T-W-10TARASY I PRZEDOGRÓDKI – projektowanie miejsc konsumpcyjnych na świeżym powietrzu, meble, zieleń, kurtyny; miejsca postojowe.
T-W-11Historia wnętrz lokali gastronomicznych, przykłady kreatywnego wykorzystania tradycji we współczesnych rozwiązaniach.
T-W-1Technologia i program funkcjonalny bibliotek i hoteli
T-W-2Kategoryzacja hoteli a kształtowanie wnętrz. Rola i ukształtowanie zespołu wejściowego hotelu – recepcja; hotelowe przestrzenie komunikacji ogólnej; ochrona przeciwpożarowa.
T-W-3Kształtowanie przestrzeni publicznych w bibliotece; recepcja, punkty informacyjne, sale wykładowe, czytelnie, sale interaktywne; ochrona przeciwpożarowa.
T-W-4Regały biblioteczne – rodzaje i wymiarowanie; projektowanie magazynów bibliotecznych. Miejsca pracy indywidualnej w bibliotece.
T-W-5Pokój hotelowy – standard a indywidualność; meble hotelowe. Wnętrze pomieszczeń sanitarnych i zespołów rekreacyjnych w hotelu; zieleń w hotelu.
T-W-6Projektowanie barów i restauracji hotelowych. Kształtowanie zaplecza kuchennego restauracji hotelowej.
T-W-7Oświetlenie czytelni i biblioteki; oświetlenie w hotelu. Akustyka biblioteki i hotelu; materiały wykończeniowe wnętrz. Urządzenia techniczne wspomagające pracę biblioteki; system kontroli w bibliotece; biblioteka w systemie informatycznym.
T-P-3Przykładowe aranżacje wnętrz hotelowych lub bibliotek, meble, wyposażenie. Analizy oraz szkice koncepcyjne projektu w skali 1:50. Korekta grupowa.
T-P-8Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu miejsca pracy indywidualnej w bibliotece i projektu regałów bibliotecznych lub pokoju hotelowego. Korekta grupowa
T-W-2STREFA DZIENNA – wielowariantowe projektowanie przestrzeni dziennej; pomieszczenia satelitarne, ogrody zimowe, werandy, dominanty we wnętrzach.
T-W-3KOMUNIKACJA – wymogi funkcjonalne i techniczne; wiatrołap, hol, korytarze, garderoby zimowe, schody, małe windy.
T-W-8POKÓJ DZIECKA – ergonomia dziecka, wieloaspektowe kształtowanie wnętrza pokoju z uwzględnieniem cech psychofizycznych dziecka.
T-W-4SCHODY – wytyczne norm budowlanych, sposoby konstruowania i budowania formy; wybrane realizacje schodów (element dominanty wnętrza).
T-W-5KOMINEK – rodzaje i zagadnienia techniczne, wybrane realizacje współczesne, twórczość D. Imberta
T-W-6ZAGADNIENIA TECHNICZNE W PROJEKTOWANIU WNĘTRZ MIESZKALNYCH - wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja, instalacje elektryczne i hydrauliczne; wpływ rozmieszczenia instalacji techn. na sposób kształtowania przestrzeni wnętrza; pomieszczenia gospodarcze (pralnia i kotłownia, spiżarnie)
T-W-1UKŁADY PRZESTRZENNE WNĘTRZ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH - rodzaje wnętrz mieszkalnych, standardy mieszkaniowe, strefowanie przestrzeni mieszkalnych, wymogi funkcjonalne i środowiskowe, przykłady rozwiązań.
T-W-7STREFA NOCNA – sypialnie i garderoby, pokój gościnny; wytyczne funkcjonalne i materiałowe do projektowania szaf i garderób.
T-W-9MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE – właściwości i wymogi materiałów do pomieszczeń mieszkalnych, sposoby kształtowania sufitów i podłóg, iluminacja świetlna wnętrz mieszkalnych, nowości materiałowe.
T-W-10UKŁADY PRZESTRZENNE WNĘTRZ MIESZKALNYCH – adaptacja pomieszczeń industrialnych i historycznych. Przykłady kreatywnego wykorzystania tradycji we współczesnych rozwiązaniach.
T-P-2Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm i materiałów wyjściowych do projektu lokalu gastronomicznego. Korekta grupowa.
T-P-3Przykładowe aranżacje wnętrz lokali gastronomicznych, meble, wyposażenie. Analizy oraz szkice koncepcyjne projektu lokalu gastronomicznego w skali 1:50. Korekta grupowa.
T-P-2Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu przestrzeni mieszkalnej.
T-P-4Wstępny projekt przestrzeni dziennej z uwzględnieniem projektu kominka i schodów (wymogi instalacji technicznych) – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20. Korekty indywidualne.
T-P-8Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu strefy nocnej lub pokoju dziecka. Omówienie projektu technicznego schodów i kominka. Korekta grupowa.
T-P-7Ostateczny projekt techniczny kominka i schodów zintegrowany z przestrzenią dzienną - rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, detale w skali 1:10, wizualizacje. Korekta grupowa (oddanie projektu technicznego schodów i kominka w teczce A4).
T-P-9Przykładowe aranżacje wnętrz strefy nocnej lub pokoju dziecka, meble, wyposażenie. Analizy ergonomiczne oraz szkice koncepcyjne projektów w skali 1:20. Korekta grupowa.
T-P-10Wstępny projekt sypialni z garderobą lub pokoju dziecka– rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20. Korekty indywidualne.
T-P-12Omówienia projektów technicznych mebli w garderobie lub mebli dziecięcych. Wstępny projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty grupowe i indywidualne.
T-P-11Projekt sypialni z garderobą lub pokoju dziecka z uwzględnieniem projektów technicznych mebli – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne. Korekty indywidualne.
T-P-1Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań.
T-P-3Przykładowe aranżacje wnętrz strefy dziennej, meble, wyposażenie. Analizy ergonomiczne oraz szkice koncepcyjne projektu strefy dziennej w skali 1:20. Korekta grupowa.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów następuje na podstawie listy obecności oraz testu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umiejętność czytelnego przedstawienia rozwiązania szczegółu architektonicznego i budowlanego (wraz z wymiarowaniem), który zawiera podstawowe cechy pozwalające określić jego niezawodność i trwałość oraz użyte materiały.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/09_U01Potrafi w sposób czytelny przedstawić rozwiązanie szczegółu architektonicznego i budowlanego (wraz z wymiarowaniem) oraz użyte w nim materiały.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U04potrafi zaprojektować szczegółowe rozwiązania techniczne we wnętrzu i na zewnątrz budynku
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności zastosowania zagadnień technologicznych, materiałowych, technicznych i środowiskowych w projektowaniu wnętrz mieszkalnych i wielkokubaturowych pomieszczeń użyteczności publicznej.
C-2Nabycie umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu przepisów BHP, wymagań sanitarno-higienicznych, p. poż oraz ochrony środowiska w projektowaniu wielkokubaturowych pomieszczeń użyteczności publicznej.
Treści programoweT-W-8PODSUMOWANIE ZAJĘĆ.
T-P-1Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań. Korekta grupowa.
T-P-2Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm i materiałów wyjściowych do projektu wnętrza biblioteki i wnętrza hotelu. Korekta grupowa
T-P-3Przykładowe aranżacje wnętrz hotelowych lub bibliotek, meble, wyposażenie. Analizy oraz szkice koncepcyjne projektu w skali 1:50. Korekta grupowa.
T-P-4Wstępny projekt wnętrza hotelu lub biblioteki – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:50. Korekty indywidualne.
T-P-5Projekt wnętrza hotelu lub biblioteki z uwzględnieniem zespołu wejściowego; recepcji i komunikacji ogólnej – analizy, rzuty, przekroje, rozwinięcia w skali 1:50, detal w skali 1:20 wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne. Korekty indywidualne.
T-P-6Projekt wnętrza hotelu lub biblioteki z uwzględnieniem pomieszczeń technicznych i magazynowych – analizy, rzuty, przekroje, rozwinięcia w skali 1:50, detal w skali 1:20, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne. Korekty indywidualne.
T-P-8Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu miejsca pracy indywidualnej w bibliotece i projektu regałów bibliotecznych lub pokoju hotelowego. Korekta grupowa
T-P-9Przykładowe aranżacje wnętrz, meble, wyposażenie. Analizy ergonomiczne oraz szkice koncepcyjne projektów w skali 1:20. Korekta grupowa.
T-P-10Projekt miejsca pracy indywidualnej w bibliotece i regałów bibliotecznych lub pokoju hotelowego z uwzględnieniem projektów technicznych mebli – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, detal w skali 1:10, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne. Korekty indywidualne
T-P-11Omówienia projektów technicznych mebli. Wstępny projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty grupowe i indywidualne.
T-P-1Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań. Korekta grupowa.
T-P-2Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm i materiałów wyjściowych do projektu lokalu gastronomicznego. Korekta grupowa.
T-P-3Przykładowe aranżacje wnętrz lokali gastronomicznych, meble, wyposażenie. Analizy oraz szkice koncepcyjne projektu lokalu gastronomicznego w skali 1:50. Korekta grupowa.
T-P-4Wstępny projekt wnętrza lokalu gastronomicznego z uwzględnieniem motywu przewodniego – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:50, szkic motywu przewodniego. Korekty indywidualne.
T-P-5Projekt wnętrza lokalu gastronomicznego z uwzględnieniem sali konsumpcyjnej i bufetu – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:50, projekt wstępny bufetu w skali 1:20. Korekty indywidualne.
T-P-6Projekt wnętrza lokalu gastronomicznego z uwzględnieniem sali konsumpcyjnej i bufetu – analizy, rzuty, przekroje, rozwinięcia w skali 1:50, projekt bufetu w skali 1:20 wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne. Korekty indywidualne.
T-P-7Projekt wnętrza pomieszczeń higieniczno-sanitarnych– analizy, rzuty, przekroje, rozwinięcia w skali 1:20, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i dobór urządzeń. Korekty indywidualne.
T-P-9Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm i materiałów wyjściowych do projektu pomieszczeń zaplecza kuchennego w lokalu gastronomicznym. Korekta grupowa.
T-P-10Projekt wnętrza pomieszczeń zaplecza kuchennego w lokalu gastronomicznym (dział magazynowy i produkcyjny) – analizy, rzuty w skali 1:20. Rozwiązania materiałowe i dobór urządzeń. Korekty indywidualne.
T-P-11Projekt wnętrza pomieszczeń zaplecza kuchennego w lokalu gastronomicznym (dział ekspedycyjny i administracyjno-socjalny) – analizy, rzuty w skali 1:20. Rozwiązania materiałowe i dobór urządzeń, kolorystyka. Korekty indywidualne.
T-P-12Omówienie projektów technicznych lokalu gastronomicznego. Wstępny projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty grupowe i indywidualne.
T-P-2Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu przestrzeni mieszkalnej.
T-P-4Wstępny projekt przestrzeni dziennej z uwzględnieniem projektu kominka i schodów (wymogi instalacji technicznych) – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20. Korekty indywidualne.
T-P-5Projekt kominka – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:10, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i techniczne. Korekty indywidualne.
T-P-8Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu strefy nocnej lub pokoju dziecka. Omówienie projektu technicznego schodów i kominka. Korekta grupowa.
T-P-6Projekt schodów – rzuty, przekroje, rozwinięcia w skali 1:20, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne. Korekty indywidualne.
T-P-7Ostateczny projekt techniczny kominka i schodów zintegrowany z przestrzenią dzienną - rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, detale w skali 1:10, wizualizacje. Korekta grupowa (oddanie projektu technicznego schodów i kominka w teczce A4).
T-P-9Przykładowe aranżacje wnętrz strefy nocnej lub pokoju dziecka, meble, wyposażenie. Analizy ergonomiczne oraz szkice koncepcyjne projektów w skali 1:20. Korekta grupowa.
T-P-10Wstępny projekt sypialni z garderobą lub pokoju dziecka– rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20. Korekty indywidualne.
T-P-12Omówienia projektów technicznych mebli w garderobie lub mebli dziecięcych. Wstępny projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty grupowe i indywidualne.
T-P-13Końcowe korekty/zmiany w projektach strefy dziennej i nocnej. Projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty indywidualne.
T-P-14Prezentacje końcowe projektów semestralnych. Oddanie opracowań.
T-P-15Omówienie i ocena opracowań.
T-P-11Projekt sypialni z garderobą lub pokoju dziecka z uwzględnieniem projektów technicznych mebli – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne. Korekty indywidualne.
T-P-1Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań.
T-P-3Przykładowe aranżacje wnętrz strefy dziennej, meble, wyposażenie. Analizy ergonomiczne oraz szkice koncepcyjne projektu strefy dziennej w skali 1:20. Korekta grupowa.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
M-2Grupowe i indywidualne korekty rozwiązań projektowanych.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena ćwiczeń projektowych składa się prezentacji zaawansowania zadań projektowych oraz oceny końcowej zadania semestralnego przedstawionego na planszach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umiejętność czytelnego przedstawienia rozwiązania szczegółu architektonicznego i budowlanego (wraz z wymiarowaniem), który zawiera podstawowe cechy pozwalające określić jego niezawodność i trwałość oraz użyte materiały.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/09_K01rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K01Potrafi inspirować inne osoby do nauki
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności zastosowania zagadnień technologicznych, materiałowych, technicznych i środowiskowych w projektowaniu wnętrz mieszkalnych i wielkokubaturowych pomieszczeń użyteczności publicznej.
C-2Nabycie umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu przepisów BHP, wymagań sanitarno-higienicznych, p. poż oraz ochrony środowiska w projektowaniu wielkokubaturowych pomieszczeń użyteczności publicznej.
Treści programoweT-W-1Podstawowe rodzaje lokali gastronomicznych a kształtowanie wnętrz; lokale tematyczne. Struktura przestrzenna i funkcjonalna lokali gastronomicznych – układ funkcjonalny pomieszczeń, drogi technologiczne, lokalizacja pomieszczeń w zależności od wymogów środowiskowych.
T-W-2Zmienność funkcjonalno-przestrzenna lokali gastronomicznych oraz adaptacyjne możliwości istniejących struktur budowlanych; podstawowe parametry wymiarowe i układy modularne w projektowaniu lokali.
T-W-3SALA KONSUMENCKA - Projektowanie sali konsumenckiej; system obsługi konsumenta (samoobsługa, obsługa kelnerska); miejsce dla muzyków, boksy, wyodrębniona mała sala, sala dla palących …,; materiały wykończeniowe wnętrz; akustyka.
T-W-4BUFET – centralny punkt lokalu, ekspozycja produktów, ekspozycja kuchni; projektowanie oświetlenia w lokalu.
T-W-5MIEJSCE SPOŻYWANIA POSIŁKÓW – wybór stołów, miejsca rodzinne, „najlepsze miejsce”, miejsce siedzące jako obszar pracy lub zabawy; meble do sali konsumenckiej.
T-W-6POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE – zasady projektowanie publicznych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych; wentylacja i klimatyzacja.
T-W-7Kształtowanie zaplecza kuchennego w lokalach gastronomicznych – zasady określania powierzchni, wyposażenia oraz warunków składowania surowców i artykułów w pomieszczeniach magazynowych (dział magazynowy).
T-W-8Kształtowanie zaplecza kuchennego w lokalach gastronomicznych – zasady projektowania pomieszczeń produkcyjnych i wyposażenia technologicznego (dział produkcyjny); dział ekspedycyjny (rozdzielnia kelnerska, zmywalnia naczyń stołowych, transport wewnętrzny); dział administracyjno-socjalny.
T-W-9STREFA WEJŚCIOWA RESTAURACJI – elewacja lokalu (pierwsze wrażenie), szatnia, punkt informacji konsumenta; ochrona przeciwpożarowa.
T-W-10TARASY I PRZEDOGRÓDKI – projektowanie miejsc konsumpcyjnych na świeżym powietrzu, meble, zieleń, kurtyny; miejsca postojowe.
T-W-11Historia wnętrz lokali gastronomicznych, przykłady kreatywnego wykorzystania tradycji we współczesnych rozwiązaniach.
T-W-1Technologia i program funkcjonalny bibliotek i hoteli
T-W-2Kategoryzacja hoteli a kształtowanie wnętrz. Rola i ukształtowanie zespołu wejściowego hotelu – recepcja; hotelowe przestrzenie komunikacji ogólnej; ochrona przeciwpożarowa.
T-W-3Kształtowanie przestrzeni publicznych w bibliotece; recepcja, punkty informacyjne, sale wykładowe, czytelnie, sale interaktywne; ochrona przeciwpożarowa.
T-W-4Regały biblioteczne – rodzaje i wymiarowanie; projektowanie magazynów bibliotecznych. Miejsca pracy indywidualnej w bibliotece.
T-W-5Pokój hotelowy – standard a indywidualność; meble hotelowe. Wnętrze pomieszczeń sanitarnych i zespołów rekreacyjnych w hotelu; zieleń w hotelu.
T-W-6Projektowanie barów i restauracji hotelowych. Kształtowanie zaplecza kuchennego restauracji hotelowej.
T-W-7Oświetlenie czytelni i biblioteki; oświetlenie w hotelu. Akustyka biblioteki i hotelu; materiały wykończeniowe wnętrz. Urządzenia techniczne wspomagające pracę biblioteki; system kontroli w bibliotece; biblioteka w systemie informatycznym.
T-W-8PODSUMOWANIE ZAJĘĆ.
T-P-13Prezentacje końcowe projektów semestralnych. Oddanie opracowań.
T-P-14Omówienie i ocena opracowań.
T-P-1Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań. Korekta grupowa.
T-P-2Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm i materiałów wyjściowych do projektu wnętrza biblioteki i wnętrza hotelu. Korekta grupowa
T-P-3Przykładowe aranżacje wnętrz hotelowych lub bibliotek, meble, wyposażenie. Analizy oraz szkice koncepcyjne projektu w skali 1:50. Korekta grupowa.
T-P-4Wstępny projekt wnętrza hotelu lub biblioteki – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:50. Korekty indywidualne.
T-P-5Projekt wnętrza hotelu lub biblioteki z uwzględnieniem zespołu wejściowego; recepcji i komunikacji ogólnej – analizy, rzuty, przekroje, rozwinięcia w skali 1:50, detal w skali 1:20 wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne. Korekty indywidualne.
T-P-6Projekt wnętrza hotelu lub biblioteki z uwzględnieniem pomieszczeń technicznych i magazynowych – analizy, rzuty, przekroje, rozwinięcia w skali 1:50, detal w skali 1:20, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne. Korekty indywidualne.
T-P-7Przegląd – sprawdzenie stopnia zaawansowania projektów. Korekta grupowa.
T-P-8Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu miejsca pracy indywidualnej w bibliotece i projektu regałów bibliotecznych lub pokoju hotelowego. Korekta grupowa
T-P-9Przykładowe aranżacje wnętrz, meble, wyposażenie. Analizy ergonomiczne oraz szkice koncepcyjne projektów w skali 1:20. Korekta grupowa.
T-P-10Projekt miejsca pracy indywidualnej w bibliotece i regałów bibliotecznych lub pokoju hotelowego z uwzględnieniem projektów technicznych mebli – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, detal w skali 1:10, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne. Korekty indywidualne
T-P-11Omówienia projektów technicznych mebli. Wstępny projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty grupowe i indywidualne.
T-P-12Końcowe korekty/zmiany w projektach hotelu lub biblioteki. Projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty indywidualne.
T-W-2STREFA DZIENNA – wielowariantowe projektowanie przestrzeni dziennej; pomieszczenia satelitarne, ogrody zimowe, werandy, dominanty we wnętrzach.
T-W-3KOMUNIKACJA – wymogi funkcjonalne i techniczne; wiatrołap, hol, korytarze, garderoby zimowe, schody, małe windy.
T-W-8POKÓJ DZIECKA – ergonomia dziecka, wieloaspektowe kształtowanie wnętrza pokoju z uwzględnieniem cech psychofizycznych dziecka.
T-W-4SCHODY – wytyczne norm budowlanych, sposoby konstruowania i budowania formy; wybrane realizacje schodów (element dominanty wnętrza).
T-W-5KOMINEK – rodzaje i zagadnienia techniczne, wybrane realizacje współczesne, twórczość D. Imberta
T-W-6ZAGADNIENIA TECHNICZNE W PROJEKTOWANIU WNĘTRZ MIESZKALNYCH - wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja, instalacje elektryczne i hydrauliczne; wpływ rozmieszczenia instalacji techn. na sposób kształtowania przestrzeni wnętrza; pomieszczenia gospodarcze (pralnia i kotłownia, spiżarnie)
T-W-1UKŁADY PRZESTRZENNE WNĘTRZ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH - rodzaje wnętrz mieszkalnych, standardy mieszkaniowe, strefowanie przestrzeni mieszkalnych, wymogi funkcjonalne i środowiskowe, przykłady rozwiązań.
T-W-7STREFA NOCNA – sypialnie i garderoby, pokój gościnny; wytyczne funkcjonalne i materiałowe do projektowania szaf i garderób.
T-W-9MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE – właściwości i wymogi materiałów do pomieszczeń mieszkalnych, sposoby kształtowania sufitów i podłóg, iluminacja świetlna wnętrz mieszkalnych, nowości materiałowe.
T-W-10UKŁADY PRZESTRZENNE WNĘTRZ MIESZKALNYCH – adaptacja pomieszczeń industrialnych i historycznych. Przykłady kreatywnego wykorzystania tradycji we współczesnych rozwiązaniach.
T-P-1Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań. Korekta grupowa.
T-P-2Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm i materiałów wyjściowych do projektu lokalu gastronomicznego. Korekta grupowa.
T-P-3Przykładowe aranżacje wnętrz lokali gastronomicznych, meble, wyposażenie. Analizy oraz szkice koncepcyjne projektu lokalu gastronomicznego w skali 1:50. Korekta grupowa.
T-P-4Wstępny projekt wnętrza lokalu gastronomicznego z uwzględnieniem motywu przewodniego – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:50, szkic motywu przewodniego. Korekty indywidualne.
T-P-5Projekt wnętrza lokalu gastronomicznego z uwzględnieniem sali konsumpcyjnej i bufetu – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:50, projekt wstępny bufetu w skali 1:20. Korekty indywidualne.
T-P-6Projekt wnętrza lokalu gastronomicznego z uwzględnieniem sali konsumpcyjnej i bufetu – analizy, rzuty, przekroje, rozwinięcia w skali 1:50, projekt bufetu w skali 1:20 wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne. Korekty indywidualne.
T-P-7Projekt wnętrza pomieszczeń higieniczno-sanitarnych– analizy, rzuty, przekroje, rozwinięcia w skali 1:20, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i dobór urządzeń. Korekty indywidualne.
T-P-8Przegląd – sprawdzenie stopnia zaawansowania projektów. Korekta grupowa.
T-P-9Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm i materiałów wyjściowych do projektu pomieszczeń zaplecza kuchennego w lokalu gastronomicznym. Korekta grupowa.
T-P-10Projekt wnętrza pomieszczeń zaplecza kuchennego w lokalu gastronomicznym (dział magazynowy i produkcyjny) – analizy, rzuty w skali 1:20. Rozwiązania materiałowe i dobór urządzeń. Korekty indywidualne.
T-P-11Projekt wnętrza pomieszczeń zaplecza kuchennego w lokalu gastronomicznym (dział ekspedycyjny i administracyjno-socjalny) – analizy, rzuty w skali 1:20. Rozwiązania materiałowe i dobór urządzeń, kolorystyka. Korekty indywidualne.
T-P-12Omówienie projektów technicznych lokalu gastronomicznego. Wstępny projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty grupowe i indywidualne.
T-P-13Końcowe korekty/zmiany w projektach. Projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty indywidualne.
T-P-14Prezentacje końcowe projektów semestralnych. Oddanie opracowań.
T-P-15Omówienie i ocena opracowań.
T-P-2Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu przestrzeni mieszkalnej.
T-P-4Wstępny projekt przestrzeni dziennej z uwzględnieniem projektu kominka i schodów (wymogi instalacji technicznych) – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20. Korekty indywidualne.
T-P-5Projekt kominka – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:10, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i techniczne. Korekty indywidualne.
T-P-8Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu strefy nocnej lub pokoju dziecka. Omówienie projektu technicznego schodów i kominka. Korekta grupowa.
T-P-6Projekt schodów – rzuty, przekroje, rozwinięcia w skali 1:20, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne. Korekty indywidualne.
T-P-7Ostateczny projekt techniczny kominka i schodów zintegrowany z przestrzenią dzienną - rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, detale w skali 1:10, wizualizacje. Korekta grupowa (oddanie projektu technicznego schodów i kominka w teczce A4).
T-P-9Przykładowe aranżacje wnętrz strefy nocnej lub pokoju dziecka, meble, wyposażenie. Analizy ergonomiczne oraz szkice koncepcyjne projektów w skali 1:20. Korekta grupowa.
T-P-10Wstępny projekt sypialni z garderobą lub pokoju dziecka– rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20. Korekty indywidualne.
T-P-12Omówienia projektów technicznych mebli w garderobie lub mebli dziecięcych. Wstępny projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty grupowe i indywidualne.
T-P-13Końcowe korekty/zmiany w projektach strefy dziennej i nocnej. Projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty indywidualne.
T-P-14Prezentacje końcowe projektów semestralnych. Oddanie opracowań.
T-P-15Omówienie i ocena opracowań.
T-P-11Projekt sypialni z garderobą lub pokoju dziecka z uwzględnieniem projektów technicznych mebli – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne. Korekty indywidualne.
T-P-1Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań.
T-P-3Przykładowe aranżacje wnętrz strefy dziennej, meble, wyposażenie. Analizy ergonomiczne oraz szkice koncepcyjne projektu strefy dziennej w skali 1:20. Korekta grupowa.
Metody nauczaniaM-2Grupowe i indywidualne korekty rozwiązań projektowanych.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena ćwiczeń projektowych składa się prezentacji zaawansowania zadań projektowych oraz oceny końcowej zadania semestralnego przedstawionego na planszach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umiejętność czytelnego przedstawienia rozwiązania szczegółu architektonicznego i budowlanego (wraz z wymiarowaniem), który zawiera podstawowe cechy pozwalające określić jego niezawodność i trwałość oraz użyte materiały.
3,5
4,0
4,5
5,0