Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Kształtowanie formy i bryły w przestrzeni otoczenia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Kształtowanie formy i bryły w przestrzeni otoczenia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Agnieszka Rek-Lipczyńska <areklipczynska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP4 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu zagadnień kompozycji w układach płaskich i w układach przestrzennych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie przez studentów umiejętności z zakresu kształtowania formy i bryły w przestrzeni

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Zagadnienia formy i bryły w kształtowaniu kompozycji przestrzennych.6
T-P-2Analizy i studia przedprojektowe wybranego obszaru projektowego.6
T-P-3Koncepcja ukształtowania terenu dla projektowanego obszaru.6
T-P-4koncepcja ukształtowania zieleni dla projektowanego obszaru6
T-P-5Przygotowanie projektu.6
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-P-2Praca nad projektem poza zajęciami.24
A-P-3Przygotowanie się do przeglądu międzysemestralnego.6
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Ćwiczenia projektowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Przegląd miedzysemestralny dotyczący stanu zaawansowania projektu oraz jakości przyjętych rozwiązań.
S-2Ocena podsumowująca: Projekt semestralny projektu ogrodu geometrycznego. W ocenie końcowej brana jest pod uwagę wartość estetyczna i merytoryczna projektu, sposób podejmowanych przez studenta samodzielnych decyzji projektowych i jakość indywidualnej kreacji projektowej.

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/11_U01
posiada podstawową umiejętność projektowania wnętrz
PAWiO_1A_U19C-1T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/11_K01
podejmuje działania na rzecz podnoszenia jakości życia i środowiska
PAWiO_1A_K07C-1T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/11_U01
posiada podstawową umiejętność projektowania wnętrz
2,0
3,0Student w dostetcznym stopniu posiadł umiejętności projektowania wnętrz i bezpośredniego otoczenia architektury
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/11_K01
podejmuje działania na rzecz podnoszenia jakości życia i środowiska
2,0
3,0Student w ograniczonym stopniu angażuje się w poszukiwania rozwiązań przestrzennych podnoszących jakość życia człowieka.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Lewis Hill, Cięcie i formowanie roślin, Klub dla Ciebie, 2008
  2. Denis Retournard, Cięcie i formowanie roślin. Zielone rzeźby, Delta, 2008
  3. Zbigniew Haber, Piotr Urbański, Kształtowanie terenów zieleni z elementami ekologii, UP w Poznaniu, Poznań, 2008
  4. Leonard J. Hopper, Landscape Architectural Graphic Standards, Hoboken, New Jersey, 2007
  5. Charles Harris, Nicholas Dines, Time-Saver Standards for Landscape Architecture, McGraf-Hill, USA, 1997
  6. Elizabeth Barlow Rogers, Landscape Design: A Cultural and Architectural History, 2001
  7. Simon Swaffield, Theory in Landscape Architecture: A Reader (Penn Studies in Landscape Architecture), University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2002
  8. Norman K. Booth, Basic Elements of Landscape Architectural Design, Waveland Press Inc, USA, 1983

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Zagadnienia formy i bryły w kształtowaniu kompozycji przestrzennych.6
T-P-2Analizy i studia przedprojektowe wybranego obszaru projektowego.6
T-P-3Koncepcja ukształtowania terenu dla projektowanego obszaru.6
T-P-4koncepcja ukształtowania zieleni dla projektowanego obszaru6
T-P-5Przygotowanie projektu.6
30

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-P-2Praca nad projektem poza zajęciami.24
A-P-3Przygotowanie się do przeglądu międzysemestralnego.6
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/11_U01posiada podstawową umiejętność projektowania wnętrz
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U19posiada podstawową umiejętność projektowania bezpośredniego otoczenia architektury
Cel przedmiotuC-1Nabycie przez studentów umiejętności z zakresu kształtowania formy i bryły w przestrzeni
Treści programoweT-P-1Zagadnienia formy i bryły w kształtowaniu kompozycji przestrzennych.
T-P-2Analizy i studia przedprojektowe wybranego obszaru projektowego.
T-P-3Koncepcja ukształtowania terenu dla projektowanego obszaru.
T-P-4koncepcja ukształtowania zieleni dla projektowanego obszaru
T-P-5Przygotowanie projektu.
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia projektowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Przegląd miedzysemestralny dotyczący stanu zaawansowania projektu oraz jakości przyjętych rozwiązań.
S-2Ocena podsumowująca: Projekt semestralny projektu ogrodu geometrycznego. W ocenie końcowej brana jest pod uwagę wartość estetyczna i merytoryczna projektu, sposób podejmowanych przez studenta samodzielnych decyzji projektowych i jakość indywidualnej kreacji projektowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w dostetcznym stopniu posiadł umiejętności projektowania wnętrz i bezpośredniego otoczenia architektury
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/11_K01podejmuje działania na rzecz podnoszenia jakości życia i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K07podejmuje działania na rzecz podnoszenia jakości życia i środowiska
Cel przedmiotuC-1Nabycie przez studentów umiejętności z zakresu kształtowania formy i bryły w przestrzeni
Treści programoweT-P-1Zagadnienia formy i bryły w kształtowaniu kompozycji przestrzennych.
T-P-2Analizy i studia przedprojektowe wybranego obszaru projektowego.
T-P-3Koncepcja ukształtowania terenu dla projektowanego obszaru.
T-P-4koncepcja ukształtowania zieleni dla projektowanego obszaru
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia projektowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Przegląd miedzysemestralny dotyczący stanu zaawansowania projektu oraz jakości przyjętych rozwiązań.
S-2Ocena podsumowująca: Projekt semestralny projektu ogrodu geometrycznego. W ocenie końcowej brana jest pod uwagę wartość estetyczna i merytoryczna projektu, sposób podejmowanych przez studenta samodzielnych decyzji projektowych i jakość indywidualnej kreacji projektowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w ograniczonym stopniu angażuje się w poszukiwania rozwiązań przestrzennych podnoszących jakość życia człowieka.
3,5
4,0
4,5
5,0