Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny2 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny6 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny6 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy ekonomii i zarządzaniaprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Prawo pracyprzedmiot wspólny
Psychologiaprzedmiot wspólny2 / 2
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Anatomia i histologia zwierzątprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Biofizykaprzedmiot wspólny
Biologia komórkiprzedmiot wspólny
Biometriaprzedmiot wspólny
Botanikaprzedmiot wspólny
Chemia fizycznaprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i organicznaprzedmiot wspólny
Embriologiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Fizjologia zwierzątprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Genetyka ogólnaprzedmiot wspólny
Immunologiaprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny
Zoologiaprzedmiot wspólny
Animal neonatologyprzedmiot wspólny9 / 1
Bakteriologia i mikologia klinicznaprzedmiot wspólny7 / 1
Basics of ultrasound diagnosticsprzedmiot wspólny13 / 1
Bioimmobilizacja w procesach biotechnologicznychprzedmiot wspólny17 / 1
Biologia molekularnaprzedmiot wspólny
Biologiczne bazy danychprzedmiot wspólny10 / 1
Biomonitoring skażeń środowiskaprzedmiot wspólny12 / 1
Biosensory komórkoweprzedmiot wspólny14 / 1
Biotechnologia w hodowli roślinprzedmiot wspólny
Biotechnologia w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny
Biotechnologia w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Biotechnologia w produkcji biopolimerówprzedmiot wspólny
Biotechnologia w przemyśle farmaceutycznymprzedmiot wspólny
Biotechnologia w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny
Biotechnologia w rozrodzie zwierzątprzedmiot wspólny
Biotechnologiczne wykorzystanie grzybówprzedmiot wspólny7 / 2
Choroby genetyczne człowiekaprzedmiot wspólny3 / 1
Diagnostyka andrologicznaprzedmiot wspólny13 / 2
Ekofizjologia funkcjonalnaprzedmiot wspólny9 / 2
Ekologia mikroorganizmówprzedmiot wspólny8 / 1
Endokrynologia ssakówprzedmiot wspólny9 / 3
Enzymologiaprzedmiot wspólny
Epidemiologiaprzedmiot wspólny8 / 2
Epigenetykaprzedmiot wspólny16 / 1
Fizjologiczne mechanizmy komunikacji zewnątrz-wewnątrzkomórkowejprzedmiot wspólny9 / 4
Hodowle tkankowe i komórkowe zwierzątprzedmiot wspólny
Inżynieria bioreaktorówprzedmiot wspólny
Inżynieria genetycznaprzedmiot wspólny
Komputerowa analiza danychprzedmiot wspólny10 / 2
Kriobiologiaprzedmiot wspólny11 / 1
Kultury in vitro roślinprzedmiot wspólny
Markery genetyczne zwierzątprzedmiot wspólny16 / 2
Markery i mapy białkoweprzedmiot wspólny16 / 3
Mechanizmy ewolucji genomówprzedmiot wspólny18 / 1
Metody biotechnologiczne w produkcji surowic i szczepionekprzedmiot wspólny15 / 1
Metody in vitro i in vivo w ocenie toksyczności ksenobiotykówprzedmiot wspólny12 / 2
Metody inżynierii genetycznej roślinprzedmiot wspólny
Metody inżynierii genetycznej zwierzątprzedmiot wspólny
Metody molekularne w diagnostyce i profilaktyce chorób pasożytniczychprzedmiot wspólny11 / 2
Mikologiaprzedmiot wspólny7 / 3
Mikrobiologia przemysłowaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia surowców i produktów spożywczychprzedmiot wspólny5 / 1
Modele zwierzęce chorób genetycznych ludziprzedmiot wspólny4 / 1
Mutageneza środowiskowaprzedmiot wspólny3 / 2
Najnowsze trendy transgenezyprzedmiot wspólny18 / 2
Nutri-, farmako- i toksykogenomikaprzedmiot wspólny11 / 3
Ovo- i apiterapiaprzedmiot wspólny4 / 2
Podstawy biotechnologiiprzedmiot wspólny
Podstawy diagnostyki toksykologicznejprzedmiot wspólny12 / 3
Podstawy diagnostyki ultrasonograficznejprzedmiot wspólny13 / 3
Podstawy farmakologii i farmakokinetykiprzedmiot wspólny15 / 2
Podstawy genetyki człowiekaprzedmiot wspólny18 / 3
Podstawy immunocytochemiiprzedmiot wspólny14 / 2
Podstawy nanobiotechnologiiprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania i rozwoju linii biotechnologicznych (w tym grafika inżynierska)przedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Procesy biodegradacji i biodeterioracji materiałów technicznychprzedmiot wspólny17 / 2
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Terapia komórkowaprzedmiot wspólny14 / 3
Urządzenia technologiczne i aparatura badawcza w biotechnologiiprzedmiot wspólny
Wirusologiaprzedmiot wspólny8 / 3
Wybrane metody diagnostyczne w medycynie i weterynariiprzedmiot wspólny13 / 4
Wykorzystanie hodowli komórkowych w procesach biotechnologicznychprzedmiot wspólny17 / 3
Wykorzystanie zwierząt laboratoryjnych w badaniach biomedycznychprzedmiot wspólny4 / 3
Zaburzenia rozwojowe u ludzi i zwierzątprzedmiot wspólny3 / 3
Zastosowanie sieci neuronowych w naukach biologicznychprzedmiot wspólny10 / 3
Żywność funkcjonalnaprzedmiot wspólny5 / 2
Żywność i żywienie a zdrowie człowiekaprzedmiot wspólny5 / 3
Praktyka specjalizacyjnaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny2 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny6 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny6 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy ekonomii i zarządzaniaprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Prawo pracyprzedmiot wspólny
Psychologiaprzedmiot wspólny2 / 2
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Anatomia i histologia zwierzątprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Biofizykaprzedmiot wspólny
Biologia komórkiprzedmiot wspólny
Biometriaprzedmiot wspólny
Botanikaprzedmiot wspólny
Chemia fizycznaprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i organicznaprzedmiot wspólny
Embriologiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Fizjologia zwierzątprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Genetyka ogólnaprzedmiot wspólny
Immunologiaprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny
Zoologiaprzedmiot wspólny
Animal neonatologyprzedmiot wspólny9 / 1
Bakteriologia i mikologia klinicznaprzedmiot wspólny7 / 1
Basics of ultrasound diagnosticsprzedmiot wspólny13 / 1
Bioimmobilizacja w procesach biotechnologicznychprzedmiot wspólny17 / 1
Biologia molekularnaprzedmiot wspólny
Biologiczne bazy danychprzedmiot wspólny10 / 1
Biomonitoring skażeń środowiskaprzedmiot wspólny12 / 1
Biosensory komórkoweprzedmiot wspólny14 / 1
Biotechnologia w hodowli roślinprzedmiot wspólny
Biotechnologia w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny
Biotechnologia w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Biotechnologia w produkcji biopolimerówprzedmiot wspólny
Biotechnologia w przemyśle farmaceutycznymprzedmiot wspólny
Biotechnologia w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny
Biotechnologia w rozrodzie zwierzątprzedmiot wspólny
Biotechnologiczne wykorzystanie grzybówprzedmiot wspólny7 / 2
Choroby genetyczne człowiekaprzedmiot wspólny3 / 1
Diagnostyka andrologicznaprzedmiot wspólny13 / 2
Ekofizjologia funkcjonalnaprzedmiot wspólny9 / 2
Ekologia mikroorganizmówprzedmiot wspólny8 / 1
Endokrynologia ssakówprzedmiot wspólny9 / 3
Enzymologiaprzedmiot wspólny
Epidemiologiaprzedmiot wspólny8 / 2
Epigenetykaprzedmiot wspólny16 / 1
Fizjologiczne mechanizmy komunikacji zewnątrz-wewnątrzkomórkowejprzedmiot wspólny9 / 4
Hodowle tkankowe i komórkowe zwierzątprzedmiot wspólny
Inżynieria bioreaktorówprzedmiot wspólny
Inżynieria genetycznaprzedmiot wspólny
Komputerowa analiza danychprzedmiot wspólny10 / 2
Kriobiologiaprzedmiot wspólny11 / 1
Kultury in vitro roślinprzedmiot wspólny
Markery genetyczne zwierzątprzedmiot wspólny16 / 2
Markery i mapy białkoweprzedmiot wspólny16 / 3
Mechanizmy ewolucji genomówprzedmiot wspólny18 / 1
Metody biotechnologiczne w produkcji surowic i szczepionekprzedmiot wspólny15 / 1
Metody in vitro i in vivo w ocenie toksyczności ksenobiotykówprzedmiot wspólny12 / 2
Metody inżynierii genetycznej roślinprzedmiot wspólny
Metody inżynierii genetycznej zwierzątprzedmiot wspólny
Metody molekularne w diagnostyce i profilaktyce chorób pasożytniczychprzedmiot wspólny11 / 2
Mikologiaprzedmiot wspólny7 / 3
Mikrobiologia przemysłowaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia surowców i produktów spożywczychprzedmiot wspólny5 / 1
Modele zwierzęce chorób genetycznych ludziprzedmiot wspólny4 / 1
Mutageneza środowiskowaprzedmiot wspólny3 / 2
Najnowsze trendy transgenezyprzedmiot wspólny18 / 2
Nutri-, farmako- i toksykogenomikaprzedmiot wspólny11 / 3
Ovo- i apiterapiaprzedmiot wspólny4 / 2
Podstawy biotechnologiiprzedmiot wspólny
Podstawy diagnostyki toksykologicznejprzedmiot wspólny12 / 3
Podstawy diagnostyki ultrasonograficznejprzedmiot wspólny13 / 3
Podstawy farmakologii i farmakokinetykiprzedmiot wspólny15 / 2
Podstawy genetyki człowiekaprzedmiot wspólny18 / 3
Podstawy immunocytochemiiprzedmiot wspólny14 / 2
Podstawy nanobiotechnologiiprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania i rozwoju linii biotechnologicznych (w tym grafika inżynierska)przedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Procesy biodegradacji i biodeterioracji materiałów technicznychprzedmiot wspólny17 / 2
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Terapia komórkowaprzedmiot wspólny14 / 3
Urządzenia technologiczne i aparatura badawcza w biotechnologiiprzedmiot wspólny
Wirusologiaprzedmiot wspólny8 / 3
Wybrane metody diagnostyczne w medycynie i weterynariiprzedmiot wspólny13 / 4
Wykorzystanie hodowli komórkowych w procesach biotechnologicznychprzedmiot wspólny17 / 3
Wykorzystanie zwierząt laboratoryjnych w badaniach biomedycznychprzedmiot wspólny4 / 3
Zaburzenia rozwojowe u ludzi i zwierzątprzedmiot wspólny3 / 3
Zastosowanie sieci neuronowych w naukach biologicznychprzedmiot wspólny10 / 3
Żywność funkcjonalnaprzedmiot wspólny5 / 2
Żywność i żywienie a zdrowie człowiekaprzedmiot wspólny5 / 3
Praktyka specjalizacyjnaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny2 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny6 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny6 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy ekonomii i zarządzaniaprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Prawo pracyprzedmiot wspólny
Psychologiaprzedmiot wspólny2 / 2
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Anatomia i histologia zwierzątprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Biofizykaprzedmiot wspólny
Biologia komórkiprzedmiot wspólny
Biometriaprzedmiot wspólny
Botanikaprzedmiot wspólny
Chemia fizycznaprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i organicznaprzedmiot wspólny
Embriologiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Fizjologia zwierzątprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Genetyka ogólnaprzedmiot wspólny
Immunologiaprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny
Zoologiaprzedmiot wspólny
Animal neonatologyprzedmiot wspólny9 / 1
Bakteriologia i mikologia klinicznaprzedmiot wspólny7 / 1
Basics of ultrasound diagnosticsprzedmiot wspólny13 / 1
Bioimmobilizacja w procesach biotechnologicznychprzedmiot wspólny17 / 1
Biologia molekularnaprzedmiot wspólny
Biologiczne bazy danychprzedmiot wspólny10 / 1
Biomonitoring skażeń środowiskaprzedmiot wspólny12 / 1
Biosensory komórkoweprzedmiot wspólny14 / 1
Biotechnologia w hodowli roślinprzedmiot wspólny
Biotechnologia w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny
Biotechnologia w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Biotechnologia w produkcji biopolimerówprzedmiot wspólny
Biotechnologia w przemyśle farmaceutycznymprzedmiot wspólny
Biotechnologia w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny
Biotechnologia w rozrodzie zwierzątprzedmiot wspólny
Biotechnologiczne wykorzystanie grzybówprzedmiot wspólny7 / 2
Choroby genetyczne człowiekaprzedmiot wspólny3 / 1
Diagnostyka andrologicznaprzedmiot wspólny13 / 2
Ekofizjologia funkcjonalnaprzedmiot wspólny9 / 2
Ekologia mikroorganizmówprzedmiot wspólny8 / 1
Endokrynologia ssakówprzedmiot wspólny9 / 3
Enzymologiaprzedmiot wspólny
Epidemiologiaprzedmiot wspólny8 / 2
Epigenetykaprzedmiot wspólny16 / 1
Fizjologiczne mechanizmy komunikacji zewnątrz-wewnątrzkomórkowejprzedmiot wspólny9 / 4
Hodowle tkankowe i komórkowe zwierzątprzedmiot wspólny
Inżynieria bioreaktorówprzedmiot wspólny
Inżynieria genetycznaprzedmiot wspólny
Komputerowa analiza danychprzedmiot wspólny10 / 2
Kriobiologiaprzedmiot wspólny11 / 1
Kultury in vitro roślinprzedmiot wspólny
Markery genetyczne zwierzątprzedmiot wspólny16 / 2
Markery i mapy białkoweprzedmiot wspólny16 / 3
Mechanizmy ewolucji genomówprzedmiot wspólny18 / 1
Metody biotechnologiczne w produkcji surowic i szczepionekprzedmiot wspólny15 / 1
Metody in vitro i in vivo w ocenie toksyczności ksenobiotykówprzedmiot wspólny12 / 2
Metody inżynierii genetycznej roślinprzedmiot wspólny
Metody inżynierii genetycznej zwierzątprzedmiot wspólny
Metody molekularne w diagnostyce i profilaktyce chorób pasożytniczychprzedmiot wspólny11 / 2
Mikologiaprzedmiot wspólny7 / 3
Mikrobiologia przemysłowaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia surowców i produktów spożywczychprzedmiot wspólny5 / 1
Modele zwierzęce chorób genetycznych ludziprzedmiot wspólny4 / 1
Mutageneza środowiskowaprzedmiot wspólny3 / 2
Najnowsze trendy transgenezyprzedmiot wspólny18 / 2
Nutri-, farmako- i toksykogenomikaprzedmiot wspólny11 / 3
Ovo- i apiterapiaprzedmiot wspólny4 / 2
Podstawy biotechnologiiprzedmiot wspólny
Podstawy diagnostyki toksykologicznejprzedmiot wspólny12 / 3
Podstawy diagnostyki ultrasonograficznejprzedmiot wspólny13 / 3
Podstawy farmakologii i farmakokinetykiprzedmiot wspólny15 / 2
Podstawy genetyki człowiekaprzedmiot wspólny18 / 3
Podstawy immunocytochemiiprzedmiot wspólny14 / 2
Podstawy nanobiotechnologiiprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania i rozwoju linii biotechnologicznych (w tym grafika inżynierska)przedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Procesy biodegradacji i biodeterioracji materiałów technicznychprzedmiot wspólny17 / 2
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Terapia komórkowaprzedmiot wspólny14 / 3
Urządzenia technologiczne i aparatura badawcza w biotechnologiiprzedmiot wspólny
Wirusologiaprzedmiot wspólny8 / 3
Wybrane metody diagnostyczne w medycynie i weterynariiprzedmiot wspólny13 / 4
Wykorzystanie hodowli komórkowych w procesach biotechnologicznychprzedmiot wspólny17 / 3
Wykorzystanie zwierząt laboratoryjnych w badaniach biomedycznychprzedmiot wspólny4 / 3
Zaburzenia rozwojowe u ludzi i zwierzątprzedmiot wspólny3 / 3
Zastosowanie sieci neuronowych w naukach biologicznychprzedmiot wspólny10 / 3
Żywność funkcjonalnaprzedmiot wspólny5 / 2
Żywność i żywienie a zdrowie człowiekaprzedmiot wspólny5 / 3
Praktyka specjalizacyjnaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy ekonomii i zarządzaniaprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Prawo pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Anatomia i histologia zwierzątprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Biofizykaprzedmiot wspólny
Biologia komórkiprzedmiot wspólny
Biometriaprzedmiot wspólny
Botanikaprzedmiot wspólny
Chemia fizycznaprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i organicznaprzedmiot wspólny
Embriologiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Fizjologia zwierzątprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Genetyka ogólnaprzedmiot wspólny
Immunologiaprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny
Zoologiaprzedmiot wspólny
Biologia molekularnaprzedmiot wspólny
Biotechnologia w hodowli roślinprzedmiot wspólny
Biotechnologia w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny
Biotechnologia w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Biotechnologia w produkcji biopolimerówprzedmiot wspólny
Biotechnologia w przemyśle farmaceutycznymprzedmiot wspólny
Biotechnologia w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny
Biotechnologia w rozrodzie zwierzątprzedmiot wspólny
Enzymologiaprzedmiot wspólny
Hodowle tkankowe i komórkowe zwierzątprzedmiot wspólny
Inżynieria bioreaktorówprzedmiot wspólny
Inżynieria genetycznaprzedmiot wspólny
Kultury in vitro roślinprzedmiot wspólny
Metody inżynierii genetycznej roślinprzedmiot wspólny
Metody inżynierii genetycznej zwierzątprzedmiot wspólny
Mikrobiologia przemysłowaprzedmiot wspólny
Podstawy biotechnologiiprzedmiot wspólny
Podstawy nanobiotechnologiiprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania i rozwoju linii biotechnologicznych (w tym grafika inżynierska)przedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Urządzenia technologiczne i aparatura badawcza w biotechnologiiprzedmiot wspólny
Praktyka specjalizacyjnaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny2 / 1
Psychologiaprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny6 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Animal neonatologyprzedmiot wspólny9 / 1
Ekofizjologia funkcjonalnaprzedmiot wspólny9 / 2
Endokrynologia ssakówprzedmiot wspólny9 / 3
Fizjologiczne mechanizmy komunikacji zewnątrz-wewnątrzkomórkowejprzedmiot wspólny9 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bakteriologia i mikologia klinicznaprzedmiot wspólny7 / 1
Biotechnologiczne wykorzystanie grzybówprzedmiot wspólny7 / 2
Mikologiaprzedmiot wspólny7 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Basics of ultrasound diagnosticsprzedmiot wspólny13 / 1
Diagnostyka andrologicznaprzedmiot wspólny13 / 2
Podstawy diagnostyki ultrasonograficznejprzedmiot wspólny13 / 3
Wybrane metody diagnostyczne w medycynie i weterynariiprzedmiot wspólny13 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 17

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biologiczne bazy danychprzedmiot wspólny10 / 1
Komputerowa analiza danychprzedmiot wspólny10 / 2
Zastosowanie sieci neuronowych w naukach biologicznychprzedmiot wspólny10 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biomonitoring skażeń środowiskaprzedmiot wspólny12 / 1
Metody in vitro i in vivo w ocenie toksyczności ksenobiotykówprzedmiot wspólny12 / 2
Podstawy diagnostyki toksykologicznejprzedmiot wspólny12 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biosensory komórkoweprzedmiot wspólny14 / 1
Podstawy immunocytochemiiprzedmiot wspólny14 / 2
Terapia komórkowaprzedmiot wspólny14 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Choroby genetyczne człowiekaprzedmiot wspólny3 / 1
Mutageneza środowiskowaprzedmiot wspólny3 / 2
Zaburzenia rozwojowe u ludzi i zwierzątprzedmiot wspólny3 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekologia mikroorganizmówprzedmiot wspólny8 / 1
Epidemiologiaprzedmiot wspólny8 / 2
Wirusologiaprzedmiot wspólny8 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Epigenetykaprzedmiot wspólny16 / 1
Markery genetyczne zwierzątprzedmiot wspólny16 / 2
Markery i mapy białkoweprzedmiot wspólny16 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Kriobiologiaprzedmiot wspólny11 / 1
Metody molekularne w diagnostyce i profilaktyce chorób pasożytniczychprzedmiot wspólny11 / 2
Nutri-, farmako- i toksykogenomikaprzedmiot wspólny11 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 18

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Mechanizmy ewolucji genomówprzedmiot wspólny18 / 1
Najnowsze trendy transgenezyprzedmiot wspólny18 / 2
Podstawy genetyki człowiekaprzedmiot wspólny18 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Metody biotechnologiczne w produkcji surowic i szczepionekprzedmiot wspólny15 / 1
Podstawy farmakologii i farmakokinetykiprzedmiot wspólny15 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Mikrobiologia surowców i produktów spożywczychprzedmiot wspólny5 / 1
Żywność funkcjonalnaprzedmiot wspólny5 / 2
Żywność i żywienie a zdrowie człowiekaprzedmiot wspólny5 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Modele zwierzęce chorób genetycznych ludziprzedmiot wspólny4 / 1
Ovo- i apiterapiaprzedmiot wspólny4 / 2
Wykorzystanie zwierząt laboratoryjnych w badaniach biomedycznychprzedmiot wspólny4 / 3