Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2021/2022 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Bezpieczeństwo i higiena pracyzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne0,50,5101
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,251
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,6151
Podstawy ekonomii i zarządzaniazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,5154
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,024
Prawo pracyzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,6151
Szkolenie bibliotecznezaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,021
Wychowanie fizycznezaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne0,00,0303
ćwiczenia audytoryjnepraktyczne0,00,0304

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Anatomia i histologia zwierzątzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,3202
laboratoriapraktyczne1,00,7152
Biochemiaegzamin5,0laboratoriapraktyczne2,51,4402
wykładyaudytoryjne2,51,1302
Biofizykazaliczenie2,0laboratoriapraktyczne0,50,352
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,352
wykładyaudytoryjne1,00,3102
Biologia komórkiegzamin4,0laboratoriapraktyczne2,01,0301
wykładyaudytoryjne2,01,3301
Biometriazaliczenie5,0wykładyaudytoryjne1,50,5152
laboratoriapraktyczne2,01,3402
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,7202
Botanikaegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,50,8151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,351
laboratoriapraktyczne1,00,6151
Chemia fizycznaegzamin4,0laboratoriapraktyczne1,50,7152
wykładyaudytoryjne2,51,5302
Chemia ogólna i organicznaegzamin6,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3101
laboratoriapraktyczne2,52,0301
wykładyaudytoryjne2,51,3301
Embriologiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,6153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3103
laboratoriapraktyczne1,00,6153
Fizjologia roślinzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,7152
wykładyaudytoryjne1,00,6152
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,252
Fizjologia zwierzątegzamin5,0laboratoriapraktyczne3,01,5303
wykładyaudytoryjne2,01,0203
Fizykazaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,451
laboratoriapraktyczne1,00,5101
wykładyaudytoryjne1,50,8151
Genetyka ogólnaegzamin4,0wykładyaudytoryjne1,51,0202
laboratoriapraktyczne1,00,6152
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,0202
Immunologiaegzamin4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6104
laboratoriapraktyczne1,00,3104
wykładyaudytoryjne2,00,7204
Informatykazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,4101
laboratoriapraktyczne2,00,8201
Matematykazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,6151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6151
Mikrobiologiaegzamin7,0laboratoriapraktyczne3,01,3303
wykładyaudytoryjne4,02,1403
Podstawy ekologiizaliczenie1,0laboratoriapraktyczne0,50,5121
wykładyaudytoryjne0,50,4101
Zoologiaegzamin3,0laboratoriapraktyczne2,01,1211
wykładyaudytoryjne1,00,5141

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 10wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 11wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 12wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 13wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 14wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 15wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 16wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 17wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 18wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Biologia molekularnaegzamin5,0laboratoriapraktyczne1,00,5153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5153
wykładyaudytoryjne3,00,7203
Biotechnologia w hodowli roślinegzamin6,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3104
wykładyaudytoryjne2,00,7154
laboratoriapraktyczne3,01,3304
Biotechnologia w hodowli zwierzątzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne1,00,5156
laboratoriapraktyczne3,01,7406
Biotechnologia w ochronie środowiskazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,5154
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,254
wykładyaudytoryjne1,50,5154
Biotechnologia w produkcji biopolimerówzaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,00,5157
wykładyaudytoryjne1,00,5157
Biotechnologia w przemyśle farmaceutycznymzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,50,7206
wykładyaudytoryjne1,00,7156
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,3106
Biotechnologia w przemyśle spożywczymzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,6153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5103
wykładyaudytoryjne1,00,7153
Biotechnologia w rozrodzie zwierzątzaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,255
wykładyaudytoryjne1,50,8155
laboratoriapraktyczne1,51,2255
Enzymologiaegzamin5,0laboratoriapraktyczne2,01,0305
projektypraktyczne1,00,6105
wykładyaudytoryjne2,01,3205
Hodowle tkankowe i komórkowe zwierzątegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,00,5156
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,3106
laboratoriapraktyczne1,50,7206
Inżynieria bioreaktorówegzamin3,0laboratoriapraktyczne1,00,5106
wykładyaudytoryjne1,50,8256
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,256
Inżynieria genetycznaegzamin5,0laboratoriapraktyczne2,51,0305
wykładyaudytoryjne2,51,3305
Kultury in vitro roślinzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,7156
laboratoriapraktyczne1,00,7206
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3106
Metody inżynierii genetycznej roślinegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,00,6156
laboratoriapraktyczne1,00,7206
Metody inżynierii genetycznej zwierzątegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,00,5156
laboratoriapraktyczne1,00,7206
Mikrobiologia przemysłowazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,3255
laboratoriapraktyczne1,51,2205
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,255
Podstawy biotechnologiizaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,7202
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5102
Podstawy nanobiotechnologiizaliczenie1,0laboratoriapraktyczne0,50,257
wykładyaudytoryjne0,50,3107
Podstawy projektowania i rozwoju linii biotechnologicznych (w tym grafika inżynierska)zaliczenie3,0laboratoriapraktyczne0,50,3107
projektypraktyczne1,00,3107
wykładyaudytoryjne1,50,7207
Praca dyplomowazaliczenie15,0praca dyplomowapraktyczne15,02,007
Seminarium inżynierskiezaliczenie1,0seminaria dyplomoweaudytoryjne1,00,9256
Urządzenia technologiczne i aparatura badawcza w biotechnologiizaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5152
wykładyaudytoryjne1,00,5152

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Praktyka specjalizacyjnazaliczenie6,0praktykipraktyczne6,06,01806

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Filozofiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,1301
2 Socjologiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,1301

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Etykazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,6153
2 Psychologiazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,6153

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Choroby genetyczne człowiekazaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,7153
wykładyaudytoryjne1,00,7153
2 Mutageneza środowiskowazaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5153
wykładyaudytoryjne1,00,5153
3 Zaburzenia rozwojowe u ludzi i zwierzątzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5153
wykładyaudytoryjne1,00,5153

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Modele zwierzęce chorób genetycznych ludzizaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5153
wykładyaudytoryjne1,00,5153
2 Ovo- i apiterapiazaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5153
wykładyaudytoryjne1,00,5153
3 Wykorzystanie zwierząt laboratoryjnych w badaniach biomedycznychzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5153
wykładyaudytoryjne1,00,5153

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Mikrobiologia surowców i produktów spożywczychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,5154
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5154
2 Żywność funkcjonalnazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,5154
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5154
3 Żywność i żywienie a zdrowie człowiekazaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5154
wykładyaudytoryjne1,00,5154

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język angielskiegzamin7,0lektoratpraktyczne2,01,2303
lektoratpraktyczne2,02,0604
lektoratpraktyczne3,02,2605
2 Język niemieckiegzamin7,0lektoratpraktyczne2,01,2303
lektoratpraktyczne2,02,0604
lektoratpraktyczne3,02,2605

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Bakteriologia i mikologia klinicznazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,5154
laboratoriapraktyczne0,50,254
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3104
2 Biotechnologiczne wykorzystanie grzybówzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,5154
laboratoriapraktyczne0,50,254
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3104
3 Mikologiazaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5104
wykładyaudytoryjne1,51,0154
laboratoriapraktyczne0,50,354

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Ekologia mikroorganizmówzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,7204
wykładyaudytoryjne1,00,3104
2 Epidemiologiazaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,7204
wykładyaudytoryjne1,00,5104
3 Wirusologiazaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,7204
wykładyaudytoryjne1,00,5104

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 4 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Animal neonatologyzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,2204
wykładyaudytoryjne1,00,3104
2 Ekofizjologia funkcjonalnazaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,7204
wykładyaudytoryjne1,00,3104
3 Endokrynologia ssakówzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,5104
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,7204
4 Fizjologiczne mechanizmy komunikacji zewnątrz-wewnątrzkomórkowejzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,7204
wykładyaudytoryjne1,00,3104

Blok obieralny 10 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Biologiczne bazy danychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,3104
laboratoriapraktyczne2,00,7204
2 Komputerowa analiza danychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,5104
laboratoriapraktyczne2,00,7204
3 Zastosowanie sieci neuronowych w naukach biologicznychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,4104
laboratoriapraktyczne2,00,7204

Blok obieralny 11 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Kriobiologiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,7155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5105
laboratoriapraktyczne0,50,355
2 Metody molekularne w diagnostyce i profilaktyce chorób pasożytniczychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,5155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3105
laboratoriapraktyczne0,50,255
3 Nutri-, farmako- i toksykogenomikazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne0,50,255
wykładyaudytoryjne1,50,6155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,4105

Blok obieralny 12 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Biomonitoring skażeń środowiskazaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,7205
wykładyaudytoryjne1,00,3105
2 Metody in vitro i in vivo w ocenie toksyczności ksenobiotykówzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,3105
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,7205
3 Podstawy diagnostyki toksykologicznejzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,3105
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,7205

Blok obieralny 13 - do wybrania 1 z 4 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Basics of ultrasound diagnosticszaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,7155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5105
laboratoriapraktyczne0,50,255
2 Diagnostyka andrologicznazaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6105
laboratoriapraktyczne0,50,255
wykładyaudytoryjne1,50,6155
3 Podstawy diagnostyki ultrasonograficznejzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,6155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3105
laboratoriapraktyczne0,50,255
4 Wybrane metody diagnostyczne w medycynie i weterynariizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,5155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5105
laboratoriapraktyczne0,50,255

Blok obieralny 14 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Biosensory komórkowezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,3106
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,7206
2 Podstawy immunocytochemiizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,3106
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,8206
3 Terapia komórkowazaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,7206
wykładyaudytoryjne1,00,3106

Blok obieralny 15 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Metody biotechnologiczne w produkcji surowic i szczepionekzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne0,50,357
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3107
wykładyaudytoryjne1,50,5157
2 Podstawy farmakologii i farmakokinetykizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,5157
laboratoriapraktyczne0,50,257
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3107

Blok obieralny 16 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Epigenetykazaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6157
wykładyaudytoryjne1,00,6157
2 Markery genetyczne zwierzątzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,7157
wykładyaudytoryjne1,00,6157
3 Markery i mapy białkowezaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5157
wykładyaudytoryjne1,00,5157

Blok obieralny 17 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Bioimmobilizacja w procesach biotechnologicznychzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5157
wykładyaudytoryjne1,00,5157
2 Procesy biodegradacji i biodeterioracji materiałów technicznychzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5157
wykładyaudytoryjne1,00,5157
3 Wykorzystanie hodowli komórkowych w procesach biotechnologicznychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,5157
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5157

Blok obieralny 18 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Mechanizmy ewolucji genomówzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6157
wykładyaudytoryjne1,00,6157
2 Najnowsze trendy transgenezyzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,7157
wykładyaudytoryjne1,00,7157
3 Podstawy genetyki człowiekazaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6157
wykładyaudytoryjne1,00,6157