Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Animal neonatology:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Animal neonatology
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki
Nauczyciel odpowiedzialny Katarzyna Michałek <Katarzyna.Michalek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język angielski
Blok obieralny 9 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 20 2,00,41zaliczenie
wykładyW4 10 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Basic of the physiology and cell biology

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Get knowledge about fundamental processes of neonatal physiology
C-2To familirise students with the newborn adaptation to extrauterine life

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Behavioral physiology of neonatal period. Newborn instincts. An animal newborn instinct to survive. Behavioral development. Husbandry of neonates.2
T-A-2Neonatal pulmonary physiology of term and preterm newborns. Molecular structure of surfactant. Surfactant metabolism in neonatal lung diseases.2
T-A-3Blood circulation in the fetus and newborn. The changes in the circulation after birth. Blood analysis in newborns. Neonatal biochemical screening for diseases2
T-A-4Nutritional requirements and feeding of growing newborns. Role of colostrum, milk and milk replacer. Immune system development in newborns of various animal species.2
T-A-5Neonatal renal physiology. Role of AQP2 in the renal water reabsorption in neonates. Hormonal regulation of water balance and acid- base management. Neonatal acute kidney injury.4
T-A-6Thermoregulation of the newborn. Brain temperature and thermoregulation. Brown adipose tissue thermogenesis in neonatal and cold - adapted animals.2
T-A-7Fetal and neonatal infections. Neonatal bacterial and fungal infection. Neonatal viral infection. Vaccination of newborn animals.2
T-A-8Endocrine and metabolic disease in newborn. Inborn errors of metabolism2
T-A-9Summary of the seminars. Written test.2
20
wykłady
T-W-1Introduction to neonatology. Physiology of perinatal period. The development from fetus to newborn. The impact of mother's health on the health of newborns. Neonatal mortality and morbidity. General characteristics of preterm and term newborn. Newborn adaptation to extrauterine life.1
T-W-2Physiology of respiratory system in the neonatal period. The first breath. Regulation of breathing in newborn. Respiratory failure.1
T-W-3Blood and circulation in the neonates. The transition from fetal to neonatal circulation. Changes in the blood biochemical and hematological profile of neonates.2
T-W-4Development of digestive system. Infant digestion and microbiota composition. Physiology and enzymology of digestion in newborn. Intestinal immune system development.1
T-W-5The urinary system. Renal function in the neonate. Water – electrolyte balance in the neonate. Pathophysiology of fetal and neonatal kidneys.2
T-W-6Fetal and neonatal thermoregulation. Fetal heat production. Intrauterine temperature regulation. Dissipation of fetal heat. Non-shivering and shivering thermogenesis. Heat loss in neonates. Hypothermia at birth.2
T-W-7Summary of the lectures. Written test1
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Mandatory participation in the seminars20
A-A-2Self study content of the seminars10
A-A-3Independent elaboration and presentation of selected issues.15
A-A-4Study of recommended literature15
60
wykłady
A-W-1Participation in lectures10
A-W-2Self study content of the lectures10
A-W-3Study of recommended literature5
A-W-4Preparing for the test5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Informative lectures with the use of multimedia presentation
M-2Work in groups
M-3Didactic discussion

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Assesment of student activiti and preparing presentation
S-2Ocena formująca: Written test

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O6.4_W01
Student has a basic knowledge in the frame of neonatal physiology
BT_1A_W05C-1, C-2T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-1, T-W-2, T-W-4M-1S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O6.4_U01
Ability to describe the physiology of neonatal period. Ability to explain a newborn adaptation to extrauterine life.
BT_1A_U07C-1, C-2T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-6, T-A-7, T-A-8, T-A-5M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O6.4_K01
Student understands and is sensitive to the needs of the newborn animals
BT_1A_K05C-1, C-2T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-6, T-A-7, T-A-8, T-A-1, T-A-5M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O6.4_W01
Student has a basic knowledge in the frame of neonatal physiology
2,0
3,0Student has a basic knowledge in the frame of material program. In the frame of expressing knowledge student makes a lot of mistakes.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O6.4_U01
Ability to describe the physiology of neonatal period. Ability to explain a newborn adaptation to extrauterine life.
2,0
3,0Student with the help of teacher is able to describe the physiology of perinatal period.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O6.4_K01
Student understands and is sensitive to the needs of the newborn animals
2,0
3,0Student understands and is sensitive to the needs of the newborn animals
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Gary England, Angelika von Heimendahl, BSAVA Manual of Canine and Feline Reproduction and Neonatology, British Small Animal Veterinary Association, Quedgeley, Gloucs, United Kingdom, 2011
  2. Michael E. Peterson, Michelle Kutzler, Small Animal Pediatrics : The First 12 Months of Life, Elsevier Health Sciences, London, United Kingdom, 2010

Literatura dodatkowa

  1. William V. Bernard, Bonnie S. Barr, Equine Pediatric Medicine, CRc Press, 2018

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Behavioral physiology of neonatal period. Newborn instincts. An animal newborn instinct to survive. Behavioral development. Husbandry of neonates.2
T-A-2Neonatal pulmonary physiology of term and preterm newborns. Molecular structure of surfactant. Surfactant metabolism in neonatal lung diseases.2
T-A-3Blood circulation in the fetus and newborn. The changes in the circulation after birth. Blood analysis in newborns. Neonatal biochemical screening for diseases2
T-A-4Nutritional requirements and feeding of growing newborns. Role of colostrum, milk and milk replacer. Immune system development in newborns of various animal species.2
T-A-5Neonatal renal physiology. Role of AQP2 in the renal water reabsorption in neonates. Hormonal regulation of water balance and acid- base management. Neonatal acute kidney injury.4
T-A-6Thermoregulation of the newborn. Brain temperature and thermoregulation. Brown adipose tissue thermogenesis in neonatal and cold - adapted animals.2
T-A-7Fetal and neonatal infections. Neonatal bacterial and fungal infection. Neonatal viral infection. Vaccination of newborn animals.2
T-A-8Endocrine and metabolic disease in newborn. Inborn errors of metabolism2
T-A-9Summary of the seminars. Written test.2
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Introduction to neonatology. Physiology of perinatal period. The development from fetus to newborn. The impact of mother's health on the health of newborns. Neonatal mortality and morbidity. General characteristics of preterm and term newborn. Newborn adaptation to extrauterine life.1
T-W-2Physiology of respiratory system in the neonatal period. The first breath. Regulation of breathing in newborn. Respiratory failure.1
T-W-3Blood and circulation in the neonates. The transition from fetal to neonatal circulation. Changes in the blood biochemical and hematological profile of neonates.2
T-W-4Development of digestive system. Infant digestion and microbiota composition. Physiology and enzymology of digestion in newborn. Intestinal immune system development.1
T-W-5The urinary system. Renal function in the neonate. Water – electrolyte balance in the neonate. Pathophysiology of fetal and neonatal kidneys.2
T-W-6Fetal and neonatal thermoregulation. Fetal heat production. Intrauterine temperature regulation. Dissipation of fetal heat. Non-shivering and shivering thermogenesis. Heat loss in neonates. Hypothermia at birth.2
T-W-7Summary of the lectures. Written test1
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Mandatory participation in the seminars20
A-A-2Self study content of the seminars10
A-A-3Independent elaboration and presentation of selected issues.15
A-A-4Study of recommended literature15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Participation in lectures10
A-W-2Self study content of the lectures10
A-W-3Study of recommended literature5
A-W-4Preparing for the test5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O6.4_W01Student has a basic knowledge in the frame of neonatal physiology
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W05Ma ogólną wiedzę z zakresu budowy organizmów żywych oraz zna podstawy biochemiczne, molekularne i komórkowe funkcjonowania organizmów.
Cel przedmiotuC-1Get knowledge about fundamental processes of neonatal physiology
C-2To familirise students with the newborn adaptation to extrauterine life
Treści programoweT-W-3Blood and circulation in the neonates. The transition from fetal to neonatal circulation. Changes in the blood biochemical and hematological profile of neonates.
T-W-5The urinary system. Renal function in the neonate. Water – electrolyte balance in the neonate. Pathophysiology of fetal and neonatal kidneys.
T-W-6Fetal and neonatal thermoregulation. Fetal heat production. Intrauterine temperature regulation. Dissipation of fetal heat. Non-shivering and shivering thermogenesis. Heat loss in neonates. Hypothermia at birth.
T-W-7Summary of the lectures. Written test
T-W-1Introduction to neonatology. Physiology of perinatal period. The development from fetus to newborn. The impact of mother's health on the health of newborns. Neonatal mortality and morbidity. General characteristics of preterm and term newborn. Newborn adaptation to extrauterine life.
T-W-2Physiology of respiratory system in the neonatal period. The first breath. Regulation of breathing in newborn. Respiratory failure.
T-W-4Development of digestive system. Infant digestion and microbiota composition. Physiology and enzymology of digestion in newborn. Intestinal immune system development.
Metody nauczaniaM-1Informative lectures with the use of multimedia presentation
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Written test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student has a basic knowledge in the frame of material program. In the frame of expressing knowledge student makes a lot of mistakes.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O6.4_U01Ability to describe the physiology of neonatal period. Ability to explain a newborn adaptation to extrauterine life.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U07Umie omówić budowę, położenie i funkcje poszczególnych tkanek, narządów i układów organizmów żywych; potrafi właściwie interpretować procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie roślin i zwierząt.
Cel przedmiotuC-1Get knowledge about fundamental processes of neonatal physiology
C-2To familirise students with the newborn adaptation to extrauterine life
Treści programoweT-A-2Neonatal pulmonary physiology of term and preterm newborns. Molecular structure of surfactant. Surfactant metabolism in neonatal lung diseases.
T-A-3Blood circulation in the fetus and newborn. The changes in the circulation after birth. Blood analysis in newborns. Neonatal biochemical screening for diseases
T-A-4Nutritional requirements and feeding of growing newborns. Role of colostrum, milk and milk replacer. Immune system development in newborns of various animal species.
T-A-6Thermoregulation of the newborn. Brain temperature and thermoregulation. Brown adipose tissue thermogenesis in neonatal and cold - adapted animals.
T-A-7Fetal and neonatal infections. Neonatal bacterial and fungal infection. Neonatal viral infection. Vaccination of newborn animals.
T-A-8Endocrine and metabolic disease in newborn. Inborn errors of metabolism
T-A-5Neonatal renal physiology. Role of AQP2 in the renal water reabsorption in neonates. Hormonal regulation of water balance and acid- base management. Neonatal acute kidney injury.
Metody nauczaniaM-2Work in groups
M-3Didactic discussion
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Assesment of student activiti and preparing presentation
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student with the help of teacher is able to describe the physiology of perinatal period.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O6.4_K01Student understands and is sensitive to the needs of the newborn animals
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K05Wykazuje pozytywne przekonania i postawy wobec ludzi, organizmów i środowiska; ma wysoką wrażliwość na ich potrzeby i problemy.
Cel przedmiotuC-1Get knowledge about fundamental processes of neonatal physiology
C-2To familirise students with the newborn adaptation to extrauterine life
Treści programoweT-W-3Blood and circulation in the neonates. The transition from fetal to neonatal circulation. Changes in the blood biochemical and hematological profile of neonates.
T-W-5The urinary system. Renal function in the neonate. Water – electrolyte balance in the neonate. Pathophysiology of fetal and neonatal kidneys.
T-W-6Fetal and neonatal thermoregulation. Fetal heat production. Intrauterine temperature regulation. Dissipation of fetal heat. Non-shivering and shivering thermogenesis. Heat loss in neonates. Hypothermia at birth.
T-W-1Introduction to neonatology. Physiology of perinatal period. The development from fetus to newborn. The impact of mother's health on the health of newborns. Neonatal mortality and morbidity. General characteristics of preterm and term newborn. Newborn adaptation to extrauterine life.
T-W-2Physiology of respiratory system in the neonatal period. The first breath. Regulation of breathing in newborn. Respiratory failure.
T-W-4Development of digestive system. Infant digestion and microbiota composition. Physiology and enzymology of digestion in newborn. Intestinal immune system development.
T-A-2Neonatal pulmonary physiology of term and preterm newborns. Molecular structure of surfactant. Surfactant metabolism in neonatal lung diseases.
T-A-3Blood circulation in the fetus and newborn. The changes in the circulation after birth. Blood analysis in newborns. Neonatal biochemical screening for diseases
T-A-4Nutritional requirements and feeding of growing newborns. Role of colostrum, milk and milk replacer. Immune system development in newborns of various animal species.
T-A-6Thermoregulation of the newborn. Brain temperature and thermoregulation. Brown adipose tissue thermogenesis in neonatal and cold - adapted animals.
T-A-7Fetal and neonatal infections. Neonatal bacterial and fungal infection. Neonatal viral infection. Vaccination of newborn animals.
T-A-8Endocrine and metabolic disease in newborn. Inborn errors of metabolism
T-A-1Behavioral physiology of neonatal period. Newborn instincts. An animal newborn instinct to survive. Behavioral development. Husbandry of neonates.
T-A-5Neonatal renal physiology. Role of AQP2 in the renal water reabsorption in neonates. Hormonal regulation of water balance and acid- base management. Neonatal acute kidney injury.
Metody nauczaniaM-2Work in groups
M-3Didactic discussion
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Assesment of student activiti and preparing presentation
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student understands and is sensitive to the needs of the newborn animals
3,5
4,0
4,5
5,0