Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2021/2022 - semestr 1:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Bezpieczeństwo i higiena pracyzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne0,50,510
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,25
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,615
Prawo pracyzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,615
Szkolenie bibliotecznezaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,02

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Biologia komórkiegzamin4,0laboratoriapraktyczne2,01,030
wykładyaudytoryjne2,01,330
Botanikaegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,50,815
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,35
laboratoriapraktyczne1,00,615
Chemia ogólna i organicznaegzamin6,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,310
laboratoriapraktyczne2,52,030
wykładyaudytoryjne2,51,330
Fizykazaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,45
laboratoriapraktyczne1,00,510
wykładyaudytoryjne1,50,815
Informatykazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,410
laboratoriapraktyczne2,00,820
Matematykazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,615
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,615
Podstawy ekologiizaliczenie1,0laboratoriapraktyczne0,50,512
wykładyaudytoryjne0,50,410
Zoologiaegzamin3,0laboratoriapraktyczne2,01,121
wykładyaudytoryjne1,00,514

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Filozofiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,1301
2 Socjologiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,1301