Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2021/2022 - semestr 3:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Wychowanie fizycznezaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne0,00,030

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Embriologiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,615
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,310
laboratoriapraktyczne1,00,615
Fizjologia zwierzątegzamin5,0laboratoriapraktyczne3,01,530
wykładyaudytoryjne2,01,020
Mikrobiologiaegzamin7,0laboratoriapraktyczne3,01,330
wykładyaudytoryjne4,02,140

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Biologia molekularnaegzamin5,0laboratoriapraktyczne1,00,515
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,515
wykładyaudytoryjne3,00,720
Biotechnologia w przemyśle spożywczymzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,615
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,510
wykładyaudytoryjne1,00,715

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Etykazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,6153
2 Psychologiazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,6153

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Choroby genetyczne człowiekazaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,7153
wykładyaudytoryjne1,00,7153
2 Mutageneza środowiskowazaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5153
wykładyaudytoryjne1,00,5153
3 Zaburzenia rozwojowe u ludzi i zwierzątzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5153
wykładyaudytoryjne1,00,5153

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Modele zwierzęce chorób genetycznych ludzizaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5153
wykładyaudytoryjne1,00,5153
2 Ovo- i apiterapiazaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5153
wykładyaudytoryjne1,00,5153
3 Wykorzystanie zwierząt laboratoryjnych w badaniach biomedycznychzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5153
wykładyaudytoryjne1,00,5153

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język angielskiegzamin3,0lektoratpraktyczne2,01,2303
lektoratpraktyczne2,02,0604
lektoratpraktyczne3,02,2605
2 Język niemieckiegzamin3,0lektoratpraktyczne2,01,2303
lektoratpraktyczne2,02,0604
lektoratpraktyczne3,02,2605