Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Basics of ultrasound diagnostics:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Basics of ultrasound diagnostics
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Stankiewicz <Tomasz.Stankiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Barbara Błaszczyk <Barbara.Blaszczyk@zut.edu.pl>, Dariusz Gączarzewicz <dariusz.gaczarzewicz@zut.edu.pl>, Jan Udała <Jan.Udala@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język angielski
Blok obieralny 13 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,50,42zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 10 1,00,29zaliczenie
laboratoriaL5 5 0,50,29zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Basic knowledge of the topography of the internal organs and anatomy of animals.
W-2The knowledge of physics and biophysics at the level of secondary school.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1The aim of the course is to acquaint of students with ultrasound diagnostic imaging of animals and mastering the skill of describing some organs of the body on the basis of the ultrasound images.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Preparation of the patient and technical examination.1
T-A-2Assessment of functional status of the ovary on the basis of the ultrasound image.2
T-A-3Evaluation of uterus at different stages of ovarian cycle.2
T-A-4Evaluation of embryo and fetal development and parturition date calculation in selected species based on the size of the fetus.2
T-A-5Imaging external and internal of male sex organs.1
T-A-6Imaging of physiological and pathological changes of thyroid on the example of selected mammalian species.2
10
laboratoria
T-L-1Imaging of physiological and pathological changes of thyroid on the example of selected mammalian species.5
5
wykłady
T-W-1The achievements and the importance of diagnostic ultrasound in practice and science.2
T-W-2The construction, and working principle of ultrasound.2
T-W-3The concepts echogenicity in ultrasound. Echogenicity of various tissues and organs in the body.2
T-W-4Artefacts in ultrasound. Indications for ultrasound. The most common tests using ultrasound.2
T-W-5The use of ultrasound in animal reproduction. Examinations by per-rectum and abdominal wall.4
T-W-6Abdominal organs. Normal and pathological images based on selected species.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1The participation in the classes.10
A-A-2Participation in the consultations.4
A-A-3The study of the professional literature. Preparing to pass the auditoria.16
30
laboratoria
A-L-1The participation in the classes.5
A-L-2Participation in the consultations.2
A-L-3Preparing to the pass of the exercise.8
15
wykłady
A-W-1Participation in the classes.15
A-W-2Participation in the consultations.5
A-W-3The study of the professional literature. Preparing to pass lectures.25
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1The informative lecture with the use of multimedia techniques.
M-2Activating methods (preparation and presentation of papers by students, discussion).
M-3The demonstration, laboratory exercises (ultrasound examinations in the practice).

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: The rating presentations prepared and delivered by students (teamwork) and engage in the discussion.
S-2Ocena formująca: The current control of the proper operation of students in laboratory classes.
S-3Ocena podsumowująca: The final test covering a range of content of lectures and exercises.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O11.4_W01
Student knows the possibilities of using the ultrasound examination in practice and describes the structure and function of ultrasound apparatuses. Student lists the indications and the most common examinations by using ultrasonography. Student knows the definition of echogenicity and presents echogenicity of selected tissues and organs in physiological and pathological conditions.
BT_1A_W08, BT_1A_W15C-1T-W-2, T-W-4, T-W-6, T-W-1, T-W-5, T-W-3M-2, M-1S-3, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O11.4_U01
Student is able to use the right technique of ultrasound examination depending on the species, physiological status and purpose of examination. The student will be able to apply the acquired knowledge and skills to the proper selection of ultrasound techniques and interpretation of ultrasound images in the evaluation of selected physiological and pathological conditions.
BT_1A_U08C-1T-L-1M-1, M-3S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O11.4_K01
After completing the course, the student will have a basis for studying disciplines in further education in this field. The student analyzes the problem of taking a group discussion.
BT_1A_K06C-1T-W-1M-2, M-1, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O11.4_W01
Student knows the possibilities of using the ultrasound examination in practice and describes the structure and function of ultrasound apparatuses. Student lists the indications and the most common examinations by using ultrasonography. Student knows the definition of echogenicity and presents echogenicity of selected tissues and organs in physiological and pathological conditions.
2,0
3,0The student knows the basic possibilities of using the ultrasound examination. Student describes only some structure and function of USG apparatusses. He knows only in the basic level the definition of echogenicity of the tissues and organs.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O11.4_U01
Student is able to use the right technique of ultrasound examination depending on the species, physiological status and purpose of examination. The student will be able to apply the acquired knowledge and skills to the proper selection of ultrasound techniques and interpretation of ultrasound images in the evaluation of selected physiological and pathological conditions.
2,0
3,0The student with help of the teacher is able to use the right technique of ultrasound examination and to identify of particularly some tissue or organ.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O11.4_K01
After completing the course, the student will have a basis for studying disciplines in further education in this field. The student analyzes the problem of taking a group discussion.
2,0
3,0The student is aware of existing knowledge in further study of scientific disciplines related to ultrasound examination.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Gregory R. Lisciandro, Focused Ultrasound Techniques for the Small Animal Practitioner., Wiley-Blackwell, 2014

Literatura dodatkowa

  1. Dominique Penninck, Marc-Andre d'Anjou, Atlas of Small Animal Ultrasonography., Wiley-Blackwell, 2008

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Preparation of the patient and technical examination.1
T-A-2Assessment of functional status of the ovary on the basis of the ultrasound image.2
T-A-3Evaluation of uterus at different stages of ovarian cycle.2
T-A-4Evaluation of embryo and fetal development and parturition date calculation in selected species based on the size of the fetus.2
T-A-5Imaging external and internal of male sex organs.1
T-A-6Imaging of physiological and pathological changes of thyroid on the example of selected mammalian species.2
10

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Imaging of physiological and pathological changes of thyroid on the example of selected mammalian species.5
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1The achievements and the importance of diagnostic ultrasound in practice and science.2
T-W-2The construction, and working principle of ultrasound.2
T-W-3The concepts echogenicity in ultrasound. Echogenicity of various tissues and organs in the body.2
T-W-4Artefacts in ultrasound. Indications for ultrasound. The most common tests using ultrasound.2
T-W-5The use of ultrasound in animal reproduction. Examinations by per-rectum and abdominal wall.4
T-W-6Abdominal organs. Normal and pathological images based on selected species.3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1The participation in the classes.10
A-A-2Participation in the consultations.4
A-A-3The study of the professional literature. Preparing to pass the auditoria.16
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1The participation in the classes.5
A-L-2Participation in the consultations.2
A-L-3Preparing to the pass of the exercise.8
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Participation in the classes.15
A-W-2Participation in the consultations.5
A-W-3The study of the professional literature. Preparing to pass lectures.25
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O11.4_W01Student knows the possibilities of using the ultrasound examination in practice and describes the structure and function of ultrasound apparatuses. Student lists the indications and the most common examinations by using ultrasonography. Student knows the definition of echogenicity and presents echogenicity of selected tissues and organs in physiological and pathological conditions.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W08Posiada pogłębioną wiedzę związaną z posługiwaniem się podstawowymi metodami laboratoryjnymi, technikami i narzędziami inżynierskimi pozwalającymi na wykonywanie technicznych zadań dostosowanych do kierunku biotechnologia.
BT_1A_W15Wykazuje znajomość budowy morfologicznej, anatomicznej i komórkowej oraz posiada wiedzę z zakresu chorób i zaburzeń rozwojowych organizmów żywych.
Cel przedmiotuC-1The aim of the course is to acquaint of students with ultrasound diagnostic imaging of animals and mastering the skill of describing some organs of the body on the basis of the ultrasound images.
Treści programoweT-W-2The construction, and working principle of ultrasound.
T-W-4Artefacts in ultrasound. Indications for ultrasound. The most common tests using ultrasound.
T-W-6Abdominal organs. Normal and pathological images based on selected species.
T-W-1The achievements and the importance of diagnostic ultrasound in practice and science.
T-W-5The use of ultrasound in animal reproduction. Examinations by per-rectum and abdominal wall.
T-W-3The concepts echogenicity in ultrasound. Echogenicity of various tissues and organs in the body.
Metody nauczaniaM-2Activating methods (preparation and presentation of papers by students, discussion).
M-1The informative lecture with the use of multimedia techniques.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: The final test covering a range of content of lectures and exercises.
S-1Ocena formująca: The rating presentations prepared and delivered by students (teamwork) and engage in the discussion.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0The student knows the basic possibilities of using the ultrasound examination. Student describes only some structure and function of USG apparatusses. He knows only in the basic level the definition of echogenicity of the tissues and organs.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O11.4_U01Student is able to use the right technique of ultrasound examination depending on the species, physiological status and purpose of examination. The student will be able to apply the acquired knowledge and skills to the proper selection of ultrasound techniques and interpretation of ultrasound images in the evaluation of selected physiological and pathological conditions.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U08Dobiera i wykorzystuje metody, techniki i urządzenia rutynowo stosowane w laboratoriach badawczych i diagnostycznych; posługuje się nimi przy rozwiązywaniu problemów w zakresie produkcji żywności, ochrony zdrowia zwierząt i ochrony środowiska przyrodniczego.
Cel przedmiotuC-1The aim of the course is to acquaint of students with ultrasound diagnostic imaging of animals and mastering the skill of describing some organs of the body on the basis of the ultrasound images.
Treści programoweT-L-1Imaging of physiological and pathological changes of thyroid on the example of selected mammalian species.
Metody nauczaniaM-1The informative lecture with the use of multimedia techniques.
M-3The demonstration, laboratory exercises (ultrasound examinations in the practice).
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: The current control of the proper operation of students in laboratory classes.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0The student with help of the teacher is able to use the right technique of ultrasound examination and to identify of particularly some tissue or organ.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O11.4_K01After completing the course, the student will have a basis for studying disciplines in further education in this field. The student analyzes the problem of taking a group discussion.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K06Ma świadomość uwarunkowań biologicznych i technologicznych podstawowych procesów biotechnologicznych.
Cel przedmiotuC-1The aim of the course is to acquaint of students with ultrasound diagnostic imaging of animals and mastering the skill of describing some organs of the body on the basis of the ultrasound images.
Treści programoweT-W-1The achievements and the importance of diagnostic ultrasound in practice and science.
Metody nauczaniaM-2Activating methods (preparation and presentation of papers by students, discussion).
M-1The informative lecture with the use of multimedia techniques.
M-3The demonstration, laboratory exercises (ultrasound examinations in the practice).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: The rating presentations prepared and delivered by students (teamwork) and engage in the discussion.
S-2Ocena formująca: The current control of the proper operation of students in laboratory classes.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0The student is aware of existing knowledge in further study of scientific disciplines related to ultrasound examination.
3,5
4,0
4,5
5,0