Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Terapia komórkowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Terapia komórkowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających
Nauczyciel odpowiedzialny Iwona Szatkowska <Iwona.Szatkowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Andrzej Dybus <Andrzej.Dybus@zut.edu.pl>, Magdalena Jędrzejczak-Silicka <mjedrzejczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 14 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 20 2,00,41zaliczenie
wykładyW6 10 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstawowych pojęć z biologii komórki, hodowli komórek i tkanek.
W-2Znajomość podstawowych metod hodowli komórek in vitro.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z rodzajami i źródłami komórek macierzystych.
C-2Potencjał komórek macierzystych i możliwości ich wykorzystania w leczeniu chorób i urazów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Leczenie chorób wątroby oraz wspomaganie regeneracji mięśnia sercowego przy wykorzystaniu komórek macierzystych.3
T-A-2Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy typu I.3
T-A-3Komórki macierzyste jako forma zapobiegania odrzucaniu przeszczepów.3
T-A-4Komórki macierzyste w leczeniu nowotworów krwi.3
T-A-5Wykorzystanie potencjału komórek m. w leczeniu urazów i chorób CUN.3
T-A-6Pierwsze leki na bazie ludzkich komórek macierzystych.3
T-A-7Perspektywy wykorzystania komórek macierzystych.2
20
wykłady
T-W-1Definicja terapii komórkowej. Rodzaje komórek wykorzystywanych w terapii komórkowej.2
T-W-2Źródła komórek macierzystych.1
T-W-3Izolacja i oczyszczanie komórek macierzystych.1
T-W-4Modyfikacje komórek macierzystych i progenitorowych.2
T-W-5Mechanizmy różnicowania się komórek macierzystych.2
T-W-6Transformacje komórek macierzystych.1
T-W-7Problemy związane z wykorzystaniem embrionalnych komórek macierzystych.1
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych.20
A-A-2Samodzielna analiza fachowej literatury.15
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia treści ćwiczeń audytoryjnych.25
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach10
A-W-2Samodzielna analiza wskazanych opracowań.10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia treści wykładów.10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnienie

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie treści wykładów i ćwiczeń audytorynych w formie testu.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O15.3_W01
Student zna zagadnienia dotyczące morfologii i właściwości komórek macierzystych. Zna źródła tych komórek i ich odmienne zdolności do różnicowania.
BT_1A_W05C-1T-W-1, T-W-2M-1, M-2, M-3S-1
BT_1A_BT-S-O15.3_W02
Student zna zagadnienia dotyczące technik izolacji i segregacji komórek, ich wykorzystania w zależności od ich zdolności terapeutycznych oraz możliwości wykorzystania potencjału komórek macierzystych nie tylko w leczeniu różnych schorzeń, ale również w „konstruowaniu narządów”.
BT_1A_W16C-2T-W-4, T-W-5, T-W-3, T-W-6M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O15.3_U01
Student potrafi przedstawić schemat pracy z wykorzystaniem komórek in vitro. Analizuje potencjalne własciwości komórek macierzystych i odnosi do konkretnych schorzeń.
BT_1A_U05C-2T-A-7, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6M-1, M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O15.3_W01
Student zna zagadnienia dotyczące morfologii i właściwości komórek macierzystych. Zna źródła tych komórek i ich odmienne zdolności do różnicowania.
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy, rozumie podstawowy zakres materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe,wykazuje średnie zainteresowaniew stosunku do wiedzy,popełnia wiele błędóww zakresie wyrażania wiedzy
3,5
4,0
4,5
5,0
BT_1A_BT-S-O15.3_W02
Student zna zagadnienia dotyczące technik izolacji i segregacji komórek, ich wykorzystania w zależności od ich zdolności terapeutycznych oraz możliwości wykorzystania potencjału komórek macierzystych nie tylko w leczeniu różnych schorzeń, ale również w „konstruowaniu narządów”.
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy, rozumie podstawowy zakres materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe,wykazuje średnie zainteresowaniew stosunku do wiedzy,popełnia wiele błędóww zakresie wyrażania wiedzy
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O15.3_U01
Student potrafi przedstawić schemat pracy z wykorzystaniem komórek in vitro. Analizuje potencjalne własciwości komórek macierzystych i odnosi do konkretnych schorzeń.
2,0
3,0Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów zleconego zadania, nie operuje wiedzą kontekstową
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Scott C. T., Czas komórek macierzystych. Krótki wstęp do nadchodzącej medycznej rewolucji., Wydawnictwo CKA, Gliwice, 2008
  2. Haas R., Kronenwett R., Hematopoetyczne komórki macierzyste - pytania i odpowiedzi.. Podstawowe informacje, wskazania i korzyści terapeutyczne., Wydawnictwo MedPharm, Wrocław, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Kapelańska J., Klonowanie człowieka i embrionalne komórki macierzyste w świetle prawa międzynarodowego i porównawczego., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2006
  2. Stokłosowa S., Hodowla komórek i tkanek., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Leczenie chorób wątroby oraz wspomaganie regeneracji mięśnia sercowego przy wykorzystaniu komórek macierzystych.3
T-A-2Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy typu I.3
T-A-3Komórki macierzyste jako forma zapobiegania odrzucaniu przeszczepów.3
T-A-4Komórki macierzyste w leczeniu nowotworów krwi.3
T-A-5Wykorzystanie potencjału komórek m. w leczeniu urazów i chorób CUN.3
T-A-6Pierwsze leki na bazie ludzkich komórek macierzystych.3
T-A-7Perspektywy wykorzystania komórek macierzystych.2
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Definicja terapii komórkowej. Rodzaje komórek wykorzystywanych w terapii komórkowej.2
T-W-2Źródła komórek macierzystych.1
T-W-3Izolacja i oczyszczanie komórek macierzystych.1
T-W-4Modyfikacje komórek macierzystych i progenitorowych.2
T-W-5Mechanizmy różnicowania się komórek macierzystych.2
T-W-6Transformacje komórek macierzystych.1
T-W-7Problemy związane z wykorzystaniem embrionalnych komórek macierzystych.1
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych.20
A-A-2Samodzielna analiza fachowej literatury.15
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia treści ćwiczeń audytoryjnych.25
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach10
A-W-2Samodzielna analiza wskazanych opracowań.10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia treści wykładów.10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O15.3_W01Student zna zagadnienia dotyczące morfologii i właściwości komórek macierzystych. Zna źródła tych komórek i ich odmienne zdolności do różnicowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W05Ma ogólną wiedzę z zakresu budowy organizmów żywych oraz zna podstawy biochemiczne, molekularne i komórkowe funkcjonowania organizmów.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z rodzajami i źródłami komórek macierzystych.
Treści programoweT-W-1Definicja terapii komórkowej. Rodzaje komórek wykorzystywanych w terapii komórkowej.
T-W-2Źródła komórek macierzystych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie treści wykładów i ćwiczeń audytorynych w formie testu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy, rozumie podstawowy zakres materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe,wykazuje średnie zainteresowaniew stosunku do wiedzy,popełnia wiele błędóww zakresie wyrażania wiedzy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O15.3_W02Student zna zagadnienia dotyczące technik izolacji i segregacji komórek, ich wykorzystania w zależności od ich zdolności terapeutycznych oraz możliwości wykorzystania potencjału komórek macierzystych nie tylko w leczeniu różnych schorzeń, ale również w „konstruowaniu narządów”.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W16Ma ogólną wiedzę z zakresu technik modyfikacji struktur kwasów nukleinowych oraz wykorzystania organizmów żywych w biotechnologii.
Cel przedmiotuC-2Potencjał komórek macierzystych i możliwości ich wykorzystania w leczeniu chorób i urazów.
Treści programoweT-W-4Modyfikacje komórek macierzystych i progenitorowych.
T-W-5Mechanizmy różnicowania się komórek macierzystych.
T-W-3Izolacja i oczyszczanie komórek macierzystych.
T-W-6Transformacje komórek macierzystych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie treści wykładów i ćwiczeń audytorynych w formie testu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy, rozumie podstawowy zakres materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe,wykazuje średnie zainteresowaniew stosunku do wiedzy,popełnia wiele błędóww zakresie wyrażania wiedzy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O15.3_U01Student potrafi przedstawić schemat pracy z wykorzystaniem komórek in vitro. Analizuje potencjalne własciwości komórek macierzystych i odnosi do konkretnych schorzeń.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U05Posługuje się podstawowymi zagadnieniami z zakresu budowy, struktury i funkcji komórek organizmów zwierzęcych i roślinnych; potrafi wskazać metody badawcze jakimi mogą być analizowane procesy zachodzące w komórkach; potrafi założyć wybrane hodowle komórkowe i tkankowe.
Cel przedmiotuC-2Potencjał komórek macierzystych i możliwości ich wykorzystania w leczeniu chorób i urazów.
Treści programoweT-A-7Perspektywy wykorzystania komórek macierzystych.
T-A-2Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy typu I.
T-A-3Komórki macierzyste jako forma zapobiegania odrzucaniu przeszczepów.
T-A-4Komórki macierzyste w leczeniu nowotworów krwi.
T-A-5Wykorzystanie potencjału komórek m. w leczeniu urazów i chorób CUN.
T-A-6Pierwsze leki na bazie ludzkich komórek macierzystych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie treści wykładów i ćwiczeń audytorynych w formie testu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów zleconego zadania, nie operuje wiedzą kontekstową
3,5
4,0
4,5
5,0