Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Wykorzystanie hodowli komórkowych w procesach biotechnologicznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wykorzystanie hodowli komórkowych w procesach biotechnologicznych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Jędrzejczak-Silicka <mjedrzejczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 17 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 1,00,59zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 15 1,00,41zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw z hodolwi komórek i tkanek.
W-2Podstawy z zakresu biologii komórki, biologii molekularnej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przedstawienie technologii hodowli różnych typów komórek na skalę przemysłową.
C-2Zapoznanie się z gałęziami przemysłowymi wykorzystującymi hodowle komórek typu „large-scale”.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Przykłady linii komórek prawidłowych i nowotorowych wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym.4
T-A-2Produkcja i problem oczyszczania białek zrekombinowanych.2
T-A-3Komórki owadzie w hodowlach w bioreaktorach.2
T-A-4Wykorzystanie komórek macierzystych w hodowlach „large-scale”.2
T-A-5Perspektywy wykorzystania technologii hodowli „large-scale” w biotechnologii i medycynie.4
T-A-6Zaliczenie treści wykładów i zajęć audytoryjnych.1
15
wykłady
T-W-1Bioreaktory do hodowli komórek – budowa, funkcjonowanie.4
T-W-2Przepływowe systemy do hodowli komórek na dużą skalę.2
T-W-3Warunki hodowli „large-scale”.3
T-W-4Hodowle komórek nieadhernetych w bioreaktorach.2
T-W-5Mikronośniki dla hodowli komórek adherentnych na dużą skalę4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach audytoryjnych.15
A-A-2Praca z literaturą fachową.5
A-A-3Opracowanie zadanego tematu.5
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia treści ćwiczeń audytoryjnych.5
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-2Praca ze wskazaną literaturą.10
A-W-3Przygotowanie od zaliczenia treści wykładów.5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład konwersatoryjny.
M-3Opis.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Przedstawienie opracowanego zadania.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie treści wykładów i ćwiczeń audytoryjnych.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O14.1_W01
Student potrafi przedstawić technologie hodowli komórek na dużą skalę, omówić warunki hodowli, typy komórek hodowanych w takich układach.
BT_1A_W10C-1T-W-4, T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-5M-1, M-2S-2
BT_1A_BT-S-O14.1_W02
Potrafi wskazać wykorzystanie hodowli komórkowych w procesach biotechnologicznych.
BT_1A_W10C-2T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O14.1_U01
Student potrafi przedstawić i przeanalizować możliwości wykorzystania różnego rodzaju hodowli komórkowych w systemach przemysłowych. Wskazuje gałęzie przemysłu, w których techniki hodowli komrek mogą zostać wykorzystane.
BT_1A_U10C-2T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5M-2, M-3S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O14.1_K01
Ma świadomość możliwości wykorzystania podstawowych procesów biologicznych w biotechnologii farmaceutycznej.
BT_1A_K06C-1, C-2T-A-1, T-A-3, T-A-5M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O14.1_W01
Student potrafi przedstawić technologie hodowli komórek na dużą skalę, omówić warunki hodowli, typy komórek hodowanych w takich układach.
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy, rozumie podstawowy zakres materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe, wykazuje średnie zainteresowanie w stosunku do wiedzy, popełnia wiele błędów w zakresie wyrażania wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0
BT_1A_BT-S-O14.1_W02
Potrafi wskazać wykorzystanie hodowli komórkowych w procesach biotechnologicznych.
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy, rozumie podstawowy zakres materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe, wykazuje średnie zainteresowanie w stosunku do wiedzy, popełnia wiele błędów w zakresie wyrażania wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O14.1_U01
Student potrafi przedstawić i przeanalizować możliwości wykorzystania różnego rodzaju hodowli komórkowych w systemach przemysłowych. Wskazuje gałęzie przemysłu, w których techniki hodowli komrek mogą zostać wykorzystane.
2,0
3,0Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów zleconego zadania, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O14.1_K01
Ma świadomość możliwości wykorzystania podstawowych procesów biologicznych w biotechnologii farmaceutycznej.
2,0
3,0Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów zleconego zadania, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Lubiniecki A.S., Large-Scale Mammalian Cell Culture Technology, Macrel Dekker INC., Nowy Jork, 1990

Literatura dodatkowa

  1. Stokłosowa S., Hodowla komórek i tkanek., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Przykłady linii komórek prawidłowych i nowotorowych wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym.4
T-A-2Produkcja i problem oczyszczania białek zrekombinowanych.2
T-A-3Komórki owadzie w hodowlach w bioreaktorach.2
T-A-4Wykorzystanie komórek macierzystych w hodowlach „large-scale”.2
T-A-5Perspektywy wykorzystania technologii hodowli „large-scale” w biotechnologii i medycynie.4
T-A-6Zaliczenie treści wykładów i zajęć audytoryjnych.1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Bioreaktory do hodowli komórek – budowa, funkcjonowanie.4
T-W-2Przepływowe systemy do hodowli komórek na dużą skalę.2
T-W-3Warunki hodowli „large-scale”.3
T-W-4Hodowle komórek nieadhernetych w bioreaktorach.2
T-W-5Mikronośniki dla hodowli komórek adherentnych na dużą skalę4
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach audytoryjnych.15
A-A-2Praca z literaturą fachową.5
A-A-3Opracowanie zadanego tematu.5
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia treści ćwiczeń audytoryjnych.5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-2Praca ze wskazaną literaturą.10
A-W-3Przygotowanie od zaliczenia treści wykładów.5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O14.1_W01Student potrafi przedstawić technologie hodowli komórek na dużą skalę, omówić warunki hodowli, typy komórek hodowanych w takich układach.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W10Wykazuje ogólną wiedzę związaną z wykorzystaniem procesów i metod biotechnologicznych w różnych gałęziach nauki i przemysłu.
Cel przedmiotuC-1Przedstawienie technologii hodowli różnych typów komórek na skalę przemysłową.
Treści programoweT-W-4Hodowle komórek nieadhernetych w bioreaktorach.
T-W-3Warunki hodowli „large-scale”.
T-W-1Bioreaktory do hodowli komórek – budowa, funkcjonowanie.
T-W-2Przepływowe systemy do hodowli komórek na dużą skalę.
T-W-5Mikronośniki dla hodowli komórek adherentnych na dużą skalę
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład konwersatoryjny.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie treści wykładów i ćwiczeń audytoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy, rozumie podstawowy zakres materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe, wykazuje średnie zainteresowanie w stosunku do wiedzy, popełnia wiele błędów w zakresie wyrażania wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O14.1_W02Potrafi wskazać wykorzystanie hodowli komórkowych w procesach biotechnologicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W10Wykazuje ogólną wiedzę związaną z wykorzystaniem procesów i metod biotechnologicznych w różnych gałęziach nauki i przemysłu.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie się z gałęziami przemysłowymi wykorzystującymi hodowle komórek typu „large-scale”.
Treści programoweT-A-1Przykłady linii komórek prawidłowych i nowotorowych wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym.
T-A-2Produkcja i problem oczyszczania białek zrekombinowanych.
T-A-3Komórki owadzie w hodowlach w bioreaktorach.
T-A-4Wykorzystanie komórek macierzystych w hodowlach „large-scale”.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład konwersatoryjny.
M-3Opis.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Przedstawienie opracowanego zadania.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy, rozumie podstawowy zakres materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe, wykazuje średnie zainteresowanie w stosunku do wiedzy, popełnia wiele błędów w zakresie wyrażania wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O14.1_U01Student potrafi przedstawić i przeanalizować możliwości wykorzystania różnego rodzaju hodowli komórkowych w systemach przemysłowych. Wskazuje gałęzie przemysłu, w których techniki hodowli komrek mogą zostać wykorzystane.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U10Posługuje się kluczowymi pojęciami z zakresu biotechnologii; zna i ocenia znaczenie biotechnologii w różnych dziedzinach życia oraz w tworzeniu nowych i pozyskiwaniu istniejących substancji biologicznie aktywnych; zna podstawe zagadnienia z farmakologii i farmakokinetyki leków; potrafi zaprojektować linie biotechnologiczne oraz wykorzystywać różne urządzenia i aparaturę badawczą w biotechnologii; ocenia zagrożenia wynikające z osiągnięć biotechnologii; analizuje zagadnienia związane z biobezpieczeństwem.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie się z gałęziami przemysłowymi wykorzystującymi hodowle komórek typu „large-scale”.
Treści programoweT-A-1Przykłady linii komórek prawidłowych i nowotorowych wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym.
T-A-2Produkcja i problem oczyszczania białek zrekombinowanych.
T-A-3Komórki owadzie w hodowlach w bioreaktorach.
T-A-4Wykorzystanie komórek macierzystych w hodowlach „large-scale”.
T-A-5Perspektywy wykorzystania technologii hodowli „large-scale” w biotechnologii i medycynie.
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny.
M-3Opis.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie treści wykładów i ćwiczeń audytoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów zleconego zadania, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O14.1_K01Ma świadomość możliwości wykorzystania podstawowych procesów biologicznych w biotechnologii farmaceutycznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K06Ma świadomość uwarunkowań biologicznych i technologicznych podstawowych procesów biotechnologicznych.
Cel przedmiotuC-1Przedstawienie technologii hodowli różnych typów komórek na skalę przemysłową.
C-2Zapoznanie się z gałęziami przemysłowymi wykorzystującymi hodowle komórek typu „large-scale”.
Treści programoweT-A-1Przykłady linii komórek prawidłowych i nowotorowych wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym.
T-A-3Komórki owadzie w hodowlach w bioreaktorach.
T-A-5Perspektywy wykorzystania technologii hodowli „large-scale” w biotechnologii i medycynie.
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny.
M-3Opis.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Przedstawienie opracowanego zadania.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów zleconego zadania, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,5
4,0
4,5
5,0