Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomia pracyprzedmiot wspólny1 / 1
Higiena pracyprzedmiot wspólny1 / 2
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny3 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny3 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawa i ekonomiiprzedmiot wspólny
Podstawy psychologiiprzedmiot wspólny4 / 1
Przygotowanie pracy dyplomowejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny4 / 2
Techniki informacyjne z elementami statystykiprzedmiot wspólny2 / 1
Techniki mowy i emisja głosuprzedmiot wspólny4 / 3
Technologie informacyjneprzedmiot wspólny2 / 2
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Praktyka laboratoryjno - organizacyjna (6 tygodni)przedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Chemia nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Fizyka z elementami biofizykiprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Chemia żywnościprzedmiot wspólny
Dodatki do żywnościprzedmiot wspólny18 / 1
Dystrybucja żywnościprzedmiot wspólny15 / 1
Logistyka w łańcuchu żywnościowymprzedmiot wspólny15 / 2
Mikrobiologia przemysłowaprzedmiot wspólny9 / 1
Opakowalnictwoprzedmiot wspólny
Podstawy anatomii i fizjologii człowiekaprzedmiot wspólny
Podstawy biotechnologiprzedmiot wspólny9 / 2
Podstawy przetwórstwa surowców pochodzenia wodnegoprzedmiot wspólny
Podstawy technologi żywności pochodzenia zwierzęcegoprzedmiot wspólny
Podstawy technologii mleczarskiejprzedmiot wspólny
Podstawy technologii żywności pochodzenia roślinnegoprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Podstawy żywienia człowiekaprzedmiot wspólny
Prawo żywnościoweprzedmiot wspólny
Produkty uboczne w przemyśle rolno-spożywczymprzedmiot wspólny19 / 1
Substancje pomocnicze w przetwórstwie żywnościprzedmiot wspólny18 / 2
Towaroznawstwo i znakowanie żywnościprzedmiot wspólny
Utylizacja i zagospodarowane produktów ubocznychprzedmiot wspólny19 / 2
Analiza instrumentalna żywnościprzedmiot wspólny8 / 1
Analiza sensoryczna żywnościprzedmiot wspólny6 / 1
Aspekty ekologiczne w łańcuchu żywnościowymprzedmiot wspólny13 / 1
Bezpieczeństwo zdrowotne konsumentaprzedmiot wspólny7 / 1
Bezpieczeństwo żywności w obrocie międzynarodowymprzedmiot wspólny14 / 1
Globalizacja a bezpieczeństwo żywnościprzedmiot wspólny14 / 2
Higiena i bezpieczeństwo żywnościprzedmiot wspólny
Instrumentalne metody oceny bezpieczeństwa żywnościprzedmiot wspólny8 / 2
Mikrobiologia ogólnaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia żywnościprzedmiot wspólny
Mikrobiologiczne zagrożenia w żywnościprzedmiot wspólny10 / 1
Modyfikacje genetyczne surowców żywnościowychprzedmiot wspólny16 / 1
Normalizacja, standaryzacja i certyfikacja żywnościprzedmiot wspólny17 / 1
Nowoczesne metody utrwalania żywnościprzedmiot wspólny12 / 1
Ochrona zdrowia publicznegoprzedmiot wspólny7 / 2
Organizacje nadzoru w gospodarce żywnościowejprzedmiot wspólny
Organizmy inwazyjne w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny5 / 1
Parazytologiczne zagrożenia surowców żywnościowychprzedmiot wspólny
Patogeny w żywościprzedmiot wspólny10 / 2
Podstawy biologii molekularnej i inżynierii genetycznejprzedmiot wspólny11 / 1
Sensoryczne metody oceny jakości żywnościprzedmiot wspólny6 / 2
Substancje biologicznie czynne a bezpieczeństwo żywnościprzedmiot wspólny20 / 1
Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywnościprzedmiot wspólny
Szkodniki w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny5 / 2
Techniki biologii molekularnej w analizie żywnościprzedmiot wspólny11 / 2
Toksykologia żywnościprzedmiot wspólny
Utrwalanie żywności a jej bezpieczeństwoprzedmiot wspólny12 / 2
Wdrażanie systemów zarządzania w przetwórstwie żywnościprzedmiot wspólny17 / 2
Wykrywanie związków biologicznie czynnych w żywnościprzedmiot wspólny20 / 2
Zabezpieczenie chłodnicze żywnościprzedmiot wspólny
Zagrożenia chemiczne i fizyczne w żywnościprzedmiot wspólny
Zarządzanie środowiskiem w produkcji żywnościprzedmiot wspólny13 / 2
Żywność genetycznie modyfikowanaprzedmiot wspólny16 / 2
Biuro karierprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Przysposobienie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomia pracyprzedmiot wspólny1 / 1
Higiena pracyprzedmiot wspólny1 / 2
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny3 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny3 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawa i ekonomiiprzedmiot wspólny
Podstawy psychologiiprzedmiot wspólny4 / 1
Przygotowanie pracy dyplomowejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny4 / 2
Techniki informacyjne z elementami statystykiprzedmiot wspólny2 / 1
Techniki mowy i emisja głosuprzedmiot wspólny4 / 3
Technologie informacyjneprzedmiot wspólny2 / 2
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Praktyka laboratoryjno - organizacyjna (6 tygodni)przedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Chemia nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Fizyka z elementami biofizykiprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Chemia żywnościprzedmiot wspólny
Dodatki do żywnościprzedmiot wspólny18 / 1
Dystrybucja żywnościprzedmiot wspólny15 / 1
Logistyka w łańcuchu żywnościowymprzedmiot wspólny15 / 2
Mikrobiologia przemysłowaprzedmiot wspólny9 / 1
Opakowalnictwoprzedmiot wspólny
Podstawy anatomii i fizjologii człowiekaprzedmiot wspólny
Podstawy biotechnologiprzedmiot wspólny9 / 2
Podstawy przetwórstwa surowców pochodzenia wodnegoprzedmiot wspólny
Podstawy technologi żywności pochodzenia zwierzęcegoprzedmiot wspólny
Podstawy technologii mleczarskiejprzedmiot wspólny
Podstawy technologii żywności pochodzenia roślinnegoprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Podstawy żywienia człowiekaprzedmiot wspólny
Prawo żywnościoweprzedmiot wspólny
Produkty uboczne w przemyśle rolno-spożywczymprzedmiot wspólny19 / 1
Substancje pomocnicze w przetwórstwie żywnościprzedmiot wspólny18 / 2
Towaroznawstwo i znakowanie żywnościprzedmiot wspólny
Utylizacja i zagospodarowane produktów ubocznychprzedmiot wspólny19 / 2
Analiza instrumentalna żywnościprzedmiot wspólny8 / 1
Analiza sensoryczna żywnościprzedmiot wspólny6 / 1
Aspekty ekologiczne w łańcuchu żywnościowymprzedmiot wspólny13 / 1
Bezpieczeństwo zdrowotne konsumentaprzedmiot wspólny7 / 1
Bezpieczeństwo żywności w obrocie międzynarodowymprzedmiot wspólny14 / 1
Globalizacja a bezpieczeństwo żywnościprzedmiot wspólny14 / 2
Higiena i bezpieczeństwo żywnościprzedmiot wspólny
Instrumentalne metody oceny bezpieczeństwa żywnościprzedmiot wspólny8 / 2
Mikrobiologia ogólnaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia żywnościprzedmiot wspólny
Mikrobiologiczne zagrożenia w żywnościprzedmiot wspólny10 / 1
Modyfikacje genetyczne surowców żywnościowychprzedmiot wspólny16 / 1
Normalizacja, standaryzacja i certyfikacja żywnościprzedmiot wspólny17 / 1
Nowoczesne metody utrwalania żywnościprzedmiot wspólny12 / 1
Ochrona zdrowia publicznegoprzedmiot wspólny7 / 2
Organizacje nadzoru w gospodarce żywnościowejprzedmiot wspólny
Organizmy inwazyjne w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny5 / 1
Parazytologiczne zagrożenia surowców żywnościowychprzedmiot wspólny
Patogeny w żywościprzedmiot wspólny10 / 2
Podstawy biologii molekularnej i inżynierii genetycznejprzedmiot wspólny11 / 1
Sensoryczne metody oceny jakości żywnościprzedmiot wspólny6 / 2
Substancje biologicznie czynne a bezpieczeństwo żywnościprzedmiot wspólny20 / 1
Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywnościprzedmiot wspólny
Szkodniki w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny5 / 2
Techniki biologii molekularnej w analizie żywnościprzedmiot wspólny11 / 2
Toksykologia żywnościprzedmiot wspólny
Utrwalanie żywności a jej bezpieczeństwoprzedmiot wspólny12 / 2
Wdrażanie systemów zarządzania w przetwórstwie żywnościprzedmiot wspólny17 / 2
Wykrywanie związków biologicznie czynnych w żywnościprzedmiot wspólny20 / 2
Zabezpieczenie chłodnicze żywnościprzedmiot wspólny
Zagrożenia chemiczne i fizyczne w żywnościprzedmiot wspólny
Zarządzanie środowiskiem w produkcji żywnościprzedmiot wspólny13 / 2
Żywność genetycznie modyfikowanaprzedmiot wspólny16 / 2
Biuro karierprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Przysposobienie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomia pracyprzedmiot wspólny1 / 1
Higiena pracyprzedmiot wspólny1 / 2
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny3 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny3 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawa i ekonomiiprzedmiot wspólny
Podstawy psychologiiprzedmiot wspólny4 / 1
Przygotowanie pracy dyplomowejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny4 / 2
Techniki informacyjne z elementami statystykiprzedmiot wspólny2 / 1
Techniki mowy i emisja głosuprzedmiot wspólny4 / 3
Technologie informacyjneprzedmiot wspólny2 / 2
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Praktyka laboratoryjno - organizacyjna (6 tygodni)przedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Chemia nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Fizyka z elementami biofizykiprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Chemia żywnościprzedmiot wspólny
Dodatki do żywnościprzedmiot wspólny18 / 1
Dystrybucja żywnościprzedmiot wspólny15 / 1
Logistyka w łańcuchu żywnościowymprzedmiot wspólny15 / 2
Mikrobiologia przemysłowaprzedmiot wspólny9 / 1
Opakowalnictwoprzedmiot wspólny
Podstawy anatomii i fizjologii człowiekaprzedmiot wspólny
Podstawy biotechnologiprzedmiot wspólny9 / 2
Podstawy przetwórstwa surowców pochodzenia wodnegoprzedmiot wspólny
Podstawy technologi żywności pochodzenia zwierzęcegoprzedmiot wspólny
Podstawy technologii mleczarskiejprzedmiot wspólny
Podstawy technologii żywności pochodzenia roślinnegoprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Podstawy żywienia człowiekaprzedmiot wspólny
Prawo żywnościoweprzedmiot wspólny
Produkty uboczne w przemyśle rolno-spożywczymprzedmiot wspólny19 / 1
Substancje pomocnicze w przetwórstwie żywnościprzedmiot wspólny18 / 2
Towaroznawstwo i znakowanie żywnościprzedmiot wspólny
Utylizacja i zagospodarowane produktów ubocznychprzedmiot wspólny19 / 2
Analiza instrumentalna żywnościprzedmiot wspólny8 / 1
Analiza sensoryczna żywnościprzedmiot wspólny6 / 1
Aspekty ekologiczne w łańcuchu żywnościowymprzedmiot wspólny13 / 1
Bezpieczeństwo zdrowotne konsumentaprzedmiot wspólny7 / 1
Bezpieczeństwo żywności w obrocie międzynarodowymprzedmiot wspólny14 / 1
Globalizacja a bezpieczeństwo żywnościprzedmiot wspólny14 / 2
Higiena i bezpieczeństwo żywnościprzedmiot wspólny
Instrumentalne metody oceny bezpieczeństwa żywnościprzedmiot wspólny8 / 2
Mikrobiologia ogólnaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia żywnościprzedmiot wspólny
Mikrobiologiczne zagrożenia w żywnościprzedmiot wspólny10 / 1
Modyfikacje genetyczne surowców żywnościowychprzedmiot wspólny16 / 1
Normalizacja, standaryzacja i certyfikacja żywnościprzedmiot wspólny17 / 1
Nowoczesne metody utrwalania żywnościprzedmiot wspólny12 / 1
Ochrona zdrowia publicznegoprzedmiot wspólny7 / 2
Organizacje nadzoru w gospodarce żywnościowejprzedmiot wspólny
Organizmy inwazyjne w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny5 / 1
Parazytologiczne zagrożenia surowców żywnościowychprzedmiot wspólny
Patogeny w żywościprzedmiot wspólny10 / 2
Podstawy biologii molekularnej i inżynierii genetycznejprzedmiot wspólny11 / 1
Sensoryczne metody oceny jakości żywnościprzedmiot wspólny6 / 2
Substancje biologicznie czynne a bezpieczeństwo żywnościprzedmiot wspólny20 / 1
Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywnościprzedmiot wspólny
Szkodniki w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny5 / 2
Techniki biologii molekularnej w analizie żywnościprzedmiot wspólny11 / 2
Toksykologia żywnościprzedmiot wspólny
Utrwalanie żywności a jej bezpieczeństwoprzedmiot wspólny12 / 2
Wdrażanie systemów zarządzania w przetwórstwie żywnościprzedmiot wspólny17 / 2
Wykrywanie związków biologicznie czynnych w żywnościprzedmiot wspólny20 / 2
Zabezpieczenie chłodnicze żywnościprzedmiot wspólny
Zagrożenia chemiczne i fizyczne w żywnościprzedmiot wspólny
Zarządzanie środowiskiem w produkcji żywnościprzedmiot wspólny13 / 2
Żywność genetycznie modyfikowanaprzedmiot wspólny16 / 2
Biuro karierprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Przysposobienie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomia pracyprzedmiot wspólny1 / 1
Higiena pracyprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny3 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny3 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawa i ekonomiiprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy dyplomowejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Praktyka laboratoryjno - organizacyjna (6 tygodni)przedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Chemia nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Fizyka z elementami biofizykiprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Chemia żywnościprzedmiot wspólny
Opakowalnictwoprzedmiot wspólny
Podstawy anatomii i fizjologii człowiekaprzedmiot wspólny
Podstawy przetwórstwa surowców pochodzenia wodnegoprzedmiot wspólny
Podstawy technologi żywności pochodzenia zwierzęcegoprzedmiot wspólny
Podstawy technologii mleczarskiejprzedmiot wspólny
Podstawy technologii żywności pochodzenia roślinnegoprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Podstawy żywienia człowiekaprzedmiot wspólny
Prawo żywnościoweprzedmiot wspólny
Towaroznawstwo i znakowanie żywnościprzedmiot wspólny
Higiena i bezpieczeństwo żywnościprzedmiot wspólny
Mikrobiologia ogólnaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia żywnościprzedmiot wspólny
Organizacje nadzoru w gospodarce żywnościowejprzedmiot wspólny
Parazytologiczne zagrożenia surowców żywnościowychprzedmiot wspólny
Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywnościprzedmiot wspólny
Toksykologia żywnościprzedmiot wspólny
Zabezpieczenie chłodnicze żywnościprzedmiot wspólny
Zagrożenia chemiczne i fizyczne w żywnościprzedmiot wspólny
Biuro karierprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Przysposobienie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy psychologiiprzedmiot wspólny4 / 1
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny4 / 2
Techniki mowy i emisja głosuprzedmiot wspólny4 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Techniki informacyjne z elementami statystykiprzedmiot wspólny2 / 1
Technologie informacyjneprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 18

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Dodatki do żywnościprzedmiot wspólny18 / 1
Substancje pomocnicze w przetwórstwie żywnościprzedmiot wspólny18 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Dystrybucja żywnościprzedmiot wspólny15 / 1
Logistyka w łańcuchu żywnościowymprzedmiot wspólny15 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Mikrobiologia przemysłowaprzedmiot wspólny9 / 1
Podstawy biotechnologiprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 19

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Produkty uboczne w przemyśle rolno-spożywczymprzedmiot wspólny19 / 1
Utylizacja i zagospodarowane produktów ubocznychprzedmiot wspólny19 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza instrumentalna żywnościprzedmiot wspólny8 / 1
Instrumentalne metody oceny bezpieczeństwa żywnościprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza sensoryczna żywnościprzedmiot wspólny6 / 1
Sensoryczne metody oceny jakości żywnościprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Aspekty ekologiczne w łańcuchu żywnościowymprzedmiot wspólny13 / 1
Zarządzanie środowiskiem w produkcji żywnościprzedmiot wspólny13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo zdrowotne konsumentaprzedmiot wspólny7 / 1
Ochrona zdrowia publicznegoprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo żywności w obrocie międzynarodowymprzedmiot wspólny14 / 1
Globalizacja a bezpieczeństwo żywnościprzedmiot wspólny14 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Mikrobiologiczne zagrożenia w żywnościprzedmiot wspólny10 / 1
Patogeny w żywościprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Modyfikacje genetyczne surowców żywnościowychprzedmiot wspólny16 / 1
Żywność genetycznie modyfikowanaprzedmiot wspólny16 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 17

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Normalizacja, standaryzacja i certyfikacja żywnościprzedmiot wspólny17 / 1
Wdrażanie systemów zarządzania w przetwórstwie żywnościprzedmiot wspólny17 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nowoczesne metody utrwalania żywnościprzedmiot wspólny12 / 1
Utrwalanie żywności a jej bezpieczeństwoprzedmiot wspólny12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Organizmy inwazyjne w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny5 / 1
Szkodniki w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy biologii molekularnej i inżynierii genetycznejprzedmiot wspólny11 / 1
Techniki biologii molekularnej w analizie żywnościprzedmiot wspólny11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 20

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Substancje biologicznie czynne a bezpieczeństwo żywnościprzedmiot wspólny20 / 1
Wykrywanie związków biologicznie czynnych w żywnościprzedmiot wspólny20 / 2