Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2014/2015 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,092
Podstawy prawa i ekonomiizaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne3,02,0151
Przygotowanie pracy dyplomowejzaliczenie15,0praca dyplomowapraktyczne15,015,007
Seminarium dyplomowezaliczenie6,0seminariaaudytoryjne3,02,0306
seminariaaudytoryjne3,02,0307
Wychowanie fizycznezaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne1,01,0301
ćwiczenia audytoryjnepraktyczne1,01,0302

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba tygodniSemestr
Praktyka laboratoryjno - organizacyjna (6 tygodni)zaliczenie6,0praktykipraktyczne6,00,006

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Biochemiaegzamin5,0wykładyaudytoryjne3,02,0303
laboratoriapraktyczne2,01,0303
Chemia nieorganicznaegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,0151
laboratoriapraktyczne3,02,0301
Chemia organicznaegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,0152
laboratoriapraktyczne3,02,0302
Fizyka z elementami biofizykiegzamin5,0laboratoriapraktyczne3,02,0301
wykładyaudytoryjne2,01,0151
Matematykaegzamin5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0301
wykładyaudytoryjne3,02,0301

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 15wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 18wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 19wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Chemia żywnościegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,0154
laboratoriapraktyczne3,02,0304
Opakowalnictwozaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
laboratoriapraktyczne2,01,0152
Podstawy anatomii i fizjologii człowiekaegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,0302
laboratoriapraktyczne3,02,0302
Podstawy przetwórstwa surowców pochodzenia wodnegoegzamin5,0wykładyaudytoryjne3,02,0303
laboratoriapraktyczne2,01,0303
Podstawy technologi żywności pochodzenia zwierzęcegoegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,0305
laboratoriapraktyczne3,02,0305
Podstawy technologii mleczarskiejegzamin5,0wykładyaudytoryjne3,02,0304
laboratoriapraktyczne2,01,0304
Podstawy technologii żywności pochodzenia roślinnegoegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,0304
laboratoriapraktyczne3,02,0304
Podstawy zarządzaniazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0152
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0152
Podstawy żywienia człowiekazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0303
laboratoriapraktyczne1,01,0153
Prawo żywnościowezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,0155
Towaroznawstwo i znakowanie żywnościzaliczenie4,0laboratoriapraktyczne2,02,0151
wykładyaudytoryjne2,01,0151

Moduły/Przedmioty specjalnościowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 10wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 11wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 12wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 13wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 14wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 16wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 17wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 20wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Higiena i bezpieczeństwo żywnościegzamin4,0wykładyaudytoryjne1,01,0305
laboratoriapraktyczne3,02,0305
Mikrobiologia ogólnaegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,0302
laboratoriapraktyczne3,02,0302
Mikrobiologia żywnościegzamin5,0wykładyaudytoryjne3,02,0303
laboratoriapraktyczne2,01,0303
Organizacje nadzoru w gospodarce żywnościowejzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0157
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0157
Parazytologiczne zagrożenia surowców żywnościowychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
laboratoriapraktyczne2,01,0303
Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywnościegzamin3,0wykładyaudytoryjne2,01,0307
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0307
Toksykologia żywnościegzamin5,0wykładyaudytoryjne3,02,0303
laboratoriapraktyczne2,01,0303
Zabezpieczenie chłodnicze żywnościegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,01,0306
laboratoriapraktyczne2,01,0306
Zagrożenia chemiczne i fizyczne w żywnościegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,01,0306
laboratoriapraktyczne2,02,0306

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Biuro karierzaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,00,026
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,025
Przysposobienie bibliotecznezaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,021
Szkolenie BHPzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,051

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Ergonomia pracyzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0151
2 Higiena pracyzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0151
wykładyaudytoryjne2,01,0151

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Techniki informacyjne z elementami statystykizaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,0151
laboratoriapraktyczne2,02,0301
2 Technologie informacyjnezaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,0151
laboratoriapraktyczne2,02,0301

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy (angielski)egzamin8,0lektoratpraktyczne1,01,0302
lektoratpraktyczne1,01,0303
lektoratpraktyczne3,03,0604
lektoratpraktyczne3,03,0605
2 Język obcy (niemiecki)egzamin8,0lektoratpraktyczne1,01,0302
lektoratpraktyczne1,01,0303
lektoratpraktyczne3,03,0604
lektoratpraktyczne3,03,0605

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Podstawy psychologiizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0302
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0152
2 Socjologiczne aspekty ochrony środowiskazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0302
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0152
3 Techniki mowy i emisja głosuzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0302
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0152

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Organizmy inwazyjne w przemyśle spożywczymzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
laboratoriapraktyczne2,01,0152
2 Szkodniki w przemyśle spożywczymzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
laboratoriapraktyczne2,01,0152

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Analiza sensoryczna żywnościzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0153
laboratoriapraktyczne1,01,0153
2 Sensoryczne metody oceny jakości żywnościzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0153
laboratoriapraktyczne1,01,0153

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Bezpieczeństwo zdrowotne konsumentazaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0154
wykładyaudytoryjne2,01,0154
2 Ochrona zdrowia publicznegozaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0154
wykładyaudytoryjne2,01,0154

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Analiza instrumentalna żywnościzaliczenie5,0wykładyaudytoryjne3,02,0304
laboratoriapraktyczne2,01,0304
2 Instrumentalne metody oceny bezpieczeństwa żywnościzaliczenie5,0wykładyaudytoryjne3,02,0304
laboratoriapraktyczne2,01,0304

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Mikrobiologia przemysłowazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,0154
laboratoriapraktyczne2,01,0304
2 Podstawy biotechnologizaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,0154
laboratoriapraktyczne2,01,0304

Blok obieralny 10 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Mikrobiologiczne zagrożenia w żywnościegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,0305
laboratoriapraktyczne3,02,0305
2 Patogeny w żywościegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,0305
laboratoriapraktyczne3,02,0305

Blok obieralny 11 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Podstawy biologii molekularnej i inżynierii genetycznejzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,0305
laboratoriapraktyczne2,01,0155
2 Techniki biologii molekularnej w analizie żywnościzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,0305
laboratoriapraktyczne2,01,0155

Blok obieralny 12 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Nowoczesne metody utrwalania żywnościzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,0305
laboratoriapraktyczne2,01,0155
2 Utrwalanie żywności a jej bezpieczeństwozaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,0305
laboratoriapraktyczne2,01,0155

Blok obieralny 13 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Aspekty ekologiczne w łańcuchu żywnościowymzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0156
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0156
2 Zarządzanie środowiskiem w produkcji żywnościzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0156
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0156

Blok obieralny 14 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Bezpieczeństwo żywności w obrocie międzynarodowymzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0306
2 Globalizacja a bezpieczeństwo żywnościzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0306

Blok obieralny 15 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Dystrybucja żywnościzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0156
laboratoriapraktyczne1,01,0156
2 Logistyka w łańcuchu żywnościowymzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0156
laboratoriapraktyczne1,01,0156

Blok obieralny 16 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Modyfikacje genetyczne surowców żywnościowychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0156
laboratoriapraktyczne1,01,0156
2 Żywność genetycznie modyfikowanazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0156
laboratoriapraktyczne1,01,0156

Blok obieralny 17 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Normalizacja, standaryzacja i certyfikacja żywnościzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0157
laboratoriapraktyczne1,01,0157
2 Wdrażanie systemów zarządzania w przetwórstwie żywnościzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0157
laboratoriapraktyczne1,01,0157

Blok obieralny 18 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Dodatki do żywnościzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0156
laboratoriapraktyczne1,01,0156
2 Substancje pomocnicze w przetwórstwie żywnościzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0156
laboratoriapraktyczne1,01,0156

Blok obieralny 19 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Produkty uboczne w przemyśle rolno-spożywczymzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0305
laboratoriapraktyczne1,01,0155
2 Utylizacja i zagospodarowane produktów ubocznychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0305
laboratoriapraktyczne1,01,0155

Blok obieralny 20 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Substancje biologicznie czynne a bezpieczeństwo żywnościzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0307
laboratoriapraktyczne1,01,0157
2 Wykrywanie związków biologicznie czynnych w żywnościzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0307
laboratoriapraktyczne1,01,0157