Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Ochrona własności intelektualnej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ochrona własności intelektualnej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Olech <Zbigniew.Olech@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 9 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomośc podstawowych pojęć prawniczych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Umiejętność rozeznania pojęć właśności intelektualnej
C-2Zrozumienie istoty utworu

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Prawa autorskie osobiste1
T-W-2Prawa autorskie majątkowe2
T-W-3Zasady przenoszenia praw autorskich majątkowych2
T-W-4Własność przemysłowa2
T-W-5Patent i wynalazek2
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Przygotowanie prezentacji10
A-W-2Opracowywanie kazusów10
A-W-3Udzaiał w konsultacjach10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład konwersatoryjny
M-2Prezentacja i dyskusja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena umiejętności syskusji i przedstawiania własnych racji
S-2Ocena podsumowująca: Test wraz z pytaniami opisowymi

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_A7_W01
Potrafi zidentyfikować przedmioty ochrony intelektualnej
ZBiJŻ_1A_W13R1A_W08InzA_W03C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2S-1, S-2
ZBiJŻ_1A_A7_W02
Student ma wiedzę z zakresu ochrony utworu, którą potrafi zastosować w praktyce.
ZBiJŻ_1A_W13R1A_W08InzA_W03C-1, C-2T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-W-5M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_A7_U01
Umiejętność i świadomośc potrzeby ochrony właśności intelektualnej
ZBiJŻ_1A_U09R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10InzA_U01, InzA_U03, InzA_U06C-1, C-2T-W-3, T-W-4M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_A7_K01
Studetn jest zorientowany w zasadach ochrony własności intelektualnej
ZBiJŻ_1A_K01R1A_K01, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-1, C-2T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_A7_W01
Potrafi zidentyfikować przedmioty ochrony intelektualnej
2,0brak wiedzy
3,0znajomość materiału w stopniu dostatecznym
3,5Znajomość materiału w stopniu wiecej niż dostatecznym
4,0znajmomość materiału w stopniu dobrym
4,5znajmość materiału w stopniu więcej niż dobrym oraz zdolność do zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce
5,0znajomość materiału w stopniu bardzo dobrym i zdolność do zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce
ZBiJŻ_1A_A7_W02
Student ma wiedzę z zakresu ochrony utworu, którą potrafi zastosować w praktyce.
2,0brak umiejętności
3,0Umiejętność i świadomośc potrzeby ochrony właśności intelektualnej
3,5umiejętnośc rozpoznania utworów i sposobu ich ochrony w stopniu wiecej niż dostatecznym
4,0umiejętność rozpoznania utworów i sposobu ich ochrony w stopniu dobrym
4,5umiejętność rozpoznania utworów i sposobu ich ochrony w stopniu więcej niż dobrym
5,0umiejętność rozpoznania utworów i sposobu ich ochrony w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_A7_U01
Umiejętność i świadomośc potrzeby ochrony właśności intelektualnej
2,0brak umiejętności
3,0Umiejętność rozpoznania utworów i sposobu ich ochrony w stopniu dostatecznym
3,5umiejętnośc rozpoznania utworów i sposobu ich ochrony w stopniu wiecej niż dostatecznym
4,0umiejętność rozpoznania utworów i sposobu ich ochrony w stopniu dobrym
4,5umiejętność rozpoznania utworów i sposobu ich ochrony w stopniu więcej niż dobrym
5,0umiejętność rozpoznania utworów i sposobu ich ochrony w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_A7_K01
Studetn jest zorientowany w zasadach ochrony własności intelektualnej
2,0brak kompetencji
3,0Student nabył wymagane kompetencje w stopniu dostatecznym
3,5Student nabył wymagane kompetencje w stopniu lepiej niż dostatecznym
4,0Student nabył wymagane kompetencje w stopniu dobrym
4,5Student nabył wymagane kompetencje w stopniu lepiej niż dobrym
5,0Student nabył wymagane kompetencje w stopniu Bardzo dobrym

Literatura podstawowa

  1. E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa, 2008, 4
  2. J. Barta (red.), Prawo autorskie, Warszawa, 2007

Literatura dodatkowa

  1. A. Kisielewicz, Własność przemysłowa, Warszawa, 2007

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Prawa autorskie osobiste1
T-W-2Prawa autorskie majątkowe2
T-W-3Zasady przenoszenia praw autorskich majątkowych2
T-W-4Własność przemysłowa2
T-W-5Patent i wynalazek2
9

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowanie prezentacji10
A-W-2Opracowywanie kazusów10
A-W-3Udzaiał w konsultacjach10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A7_W01Potrafi zidentyfikować przedmioty ochrony intelektualnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W13Ma wiedzę w zakresie prawa chroniącego własność intelektualną i prawa pracy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Umiejętność rozeznania pojęć właśności intelektualnej
C-2Zrozumienie istoty utworu
Treści programoweT-W-1Prawa autorskie osobiste
T-W-2Prawa autorskie majątkowe
T-W-3Zasady przenoszenia praw autorskich majątkowych
T-W-4Własność przemysłowa
T-W-5Patent i wynalazek
Metody nauczaniaM-1Wykład konwersatoryjny
M-2Prezentacja i dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena umiejętności syskusji i przedstawiania własnych racji
S-2Ocena podsumowująca: Test wraz z pytaniami opisowymi
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0brak wiedzy
3,0znajomość materiału w stopniu dostatecznym
3,5Znajomość materiału w stopniu wiecej niż dostatecznym
4,0znajmomość materiału w stopniu dobrym
4,5znajmość materiału w stopniu więcej niż dobrym oraz zdolność do zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce
5,0znajomość materiału w stopniu bardzo dobrym i zdolność do zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A7_W02Student ma wiedzę z zakresu ochrony utworu, którą potrafi zastosować w praktyce.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W13Ma wiedzę w zakresie prawa chroniącego własność intelektualną i prawa pracy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Umiejętność rozeznania pojęć właśności intelektualnej
C-2Zrozumienie istoty utworu
Treści programoweT-W-2Prawa autorskie majątkowe
T-W-1Prawa autorskie osobiste
T-W-4Własność przemysłowa
T-W-5Patent i wynalazek
Metody nauczaniaM-2Prezentacja i dyskusja
M-1Wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Test wraz z pytaniami opisowymi
S-1Ocena formująca: Ocena umiejętności syskusji i przedstawiania własnych racji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0brak umiejętności
3,0Umiejętność i świadomośc potrzeby ochrony właśności intelektualnej
3,5umiejętnośc rozpoznania utworów i sposobu ich ochrony w stopniu wiecej niż dostatecznym
4,0umiejętność rozpoznania utworów i sposobu ich ochrony w stopniu dobrym
4,5umiejętność rozpoznania utworów i sposobu ich ochrony w stopniu więcej niż dobrym
5,0umiejętność rozpoznania utworów i sposobu ich ochrony w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A7_U01Umiejętność i świadomośc potrzeby ochrony właśności intelektualnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U09Posiada umiejętność wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł w języku polskim i językach obcych. Potrafi dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Umiejętność rozeznania pojęć właśności intelektualnej
C-2Zrozumienie istoty utworu
Treści programoweT-W-3Zasady przenoszenia praw autorskich majątkowych
T-W-4Własność przemysłowa
Metody nauczaniaM-1Wykład konwersatoryjny
M-2Prezentacja i dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena umiejętności syskusji i przedstawiania własnych racji
S-2Ocena podsumowująca: Test wraz z pytaniami opisowymi
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0brak umiejętności
3,0Umiejętność rozpoznania utworów i sposobu ich ochrony w stopniu dostatecznym
3,5umiejętnośc rozpoznania utworów i sposobu ich ochrony w stopniu wiecej niż dostatecznym
4,0umiejętność rozpoznania utworów i sposobu ich ochrony w stopniu dobrym
4,5umiejętność rozpoznania utworów i sposobu ich ochrony w stopniu więcej niż dobrym
5,0umiejętność rozpoznania utworów i sposobu ich ochrony w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A7_K01Studetn jest zorientowany w zasadach ochrony własności intelektualnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Umiejętność rozeznania pojęć właśności intelektualnej
C-2Zrozumienie istoty utworu
Treści programoweT-W-2Prawa autorskie majątkowe
T-W-3Zasady przenoszenia praw autorskich majątkowych
T-W-4Własność przemysłowa
Metody nauczaniaM-1Wykład konwersatoryjny
M-2Prezentacja i dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena umiejętności syskusji i przedstawiania własnych racji
S-2Ocena podsumowująca: Test wraz z pytaniami opisowymi
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0brak kompetencji
3,0Student nabył wymagane kompetencje w stopniu dostatecznym
3,5Student nabył wymagane kompetencje w stopniu lepiej niż dostatecznym
4,0Student nabył wymagane kompetencje w stopniu dobrym
4,5Student nabył wymagane kompetencje w stopniu lepiej niż dobrym
5,0Student nabył wymagane kompetencje w stopniu Bardzo dobrym