Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Techniki mowy i emisja głosu:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Techniki mowy i emisja głosu
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych
Nauczyciel odpowiedzialny Iwona Wiśniewska-Salamon <Iwona.Wisniewska-Salamon@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Bożena Dydycz <Bozena.Dydycz@zut.edu.pl>, Iwona Wiśniewska-Salamon <Iwona.Wisniewska-Salamon@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 2,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Sprawnie działający słuch, wzrok i mowa.
W-2Wykształcenie średnie w jezyku polskim

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie podstawowej wiedzy z anatomii, fizjologii i patologii narządu głosu, mowy i słuchu.
C-2Praca nad prawidłową artykulacją i dykcją.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Doskonalenie umiejętności prawidłowego mówienia (ćwiczenia nad prawidłową artykulacją i dykcją).5
T-A-2Utrwalenie prawidłowego oddechu w mowie i śpiewie.10
15
wykłady
T-W-1Podstawowe wiadomości o budowie i funkcjonowaniu narządu mowy i słuchu.5
T-W-2Emisja głosu czyli wiedza o powstawaniu głosu (w oparciu o pracę płuc, krtani, wiązadeł głosowych, nasady i przepony)5
T-W-3Patologie głosu i zaburzenia narządu artykulacyjnego (wstępna diagnoza oraz zastosowanie indywidualnych ćwiczeń profilaktyczno-rehabilitacyjnych). Zalecenia i zasady dotyczące prawidłowej emisji i higieny głosu -wskazania chroniące przed przeciążeniem głosu.10
T-W-4Opracowanie literatury pięknej dostosowanej do indywidualnych możliwości wykonawczych studenta (prezentacje indywidualne)10
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział w zajęciach.15
A-A-2Praca indywidualna.13
A-A-3Zaliczenie ustne.2
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Praca indywidualna i grupowa - ćwiczenia w domu15
A-W-3Uczestnictwo w szukach teatralnych13
A-W-4Zaliczenie ustne.2
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające : wykłady informacyjne, odczyt, objasnienie
M-2Metody praktyczne : pokaz, ćwiczenia laboratoryjne m. in : cwiczenia dykcyjne - artykulacyjne, gimnastyka rozluźniająca mięśnie w celu osiągnięcia właściwej i swobodnej postawy, gimnastyka twarzy i szyi słóząca osiagnieciu własciwej sprawności narzadów artykulacyjnych.
M-3Metody eksponujące : udział w sztuce teatralnej, pokaz połaczony z przezyciem, prezentacja grupowa

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena posumowujaca osiągnięte efekty nauczania : sprawność mowy, dykcja
S-2Ocena formująca: Aktywność na ćwiczeniach.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_A5-1_W01
Student posiada podstawowa wiedzę z zakresu prawidłowego posługiwania sie głosem. Oddycha prawidłowym torem oddechowym. Posługuje się prawidłową emisją (prawidłowo stosuje akcentację słowa w języku polskim). Potrafi zaprezentowac sie i wypowiadac publicznie. Panuje nad stresem.
ZBiJŻ_1A_W02R1A_W02InzA_W03, InzA_W04C-1, C-2T-A-1, T-A-2, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_A5-1_U01
Student posiada umiejętnośc pracy w zespole, potrafi odpowiedzialnie przygotowac sie sam do prezentacji indywidualnych i grupowych.
ZBiJŻ_1A_U05R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U07InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08C-1, C-2T-A-1, T-A-2, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_A5-1_K01
Student ma swiadomość swojej wiedzy, ważności profesjonalnych zachowań, odpowiedzialności za prace własną i współpracę w grupie.
ZBiJŻ_1A_K01R1A_K01, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-1, C-2T-A-1, T-A-2, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1, M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_A5-1_W01
Student posiada podstawowa wiedzę z zakresu prawidłowego posługiwania sie głosem. Oddycha prawidłowym torem oddechowym. Posługuje się prawidłową emisją (prawidłowo stosuje akcentację słowa w języku polskim). Potrafi zaprezentowac sie i wypowiadac publicznie. Panuje nad stresem.
2,0Student nie umie wykorzystać podstawowej wiedzy w praktyce Nie uczestniczył w zajeciach.
3,0Student w stopniu znikomym wykorzystuje podstawową wiedzę w praktyce.
3,5Student w stopniu podstawowym wykorzystuje wiedzę w praktyce
4,0Student w interesującym stopniu wykorzystuje wiedzę w praktyce
4,5Student w stopniu zaawansowanym wykorzystuje wiedzę w praktyce
5,0Student w stopniu wybitnym wykorzystuje wiedze w praktyce

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_A5-1_U01
Student posiada umiejętnośc pracy w zespole, potrafi odpowiedzialnie przygotowac sie sam do prezentacji indywidualnych i grupowych.
2,0Student nie potrafi zaprezentowac sie indywidualnie i współpracowac w grupie
3,0Student potrafi zaprezentowac sie indywidualnie w stopniu podstawowym
3,5Student potrafi zaprezentować sie indywidualnie i współpracowac w grupie w stopniu podstawowym
4,0Student potrafi potrafi zaprezentować się indywidualnie i współpracowac w grupie w stopniu dobrym
4,5Student bardzo dobrze potrafi zaprezentowac sie indywidualnie i współpracowac w grupie
5,0Student wyrózniająco i z fantazją potrafi zaprezentowac sie indywidualnie i współpracować w grupie. Jest kreatywny.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_A5-1_K01
Student ma swiadomość swojej wiedzy, ważności profesjonalnych zachowań, odpowiedzialności za prace własną i współpracę w grupie.
2,0Student nie ma świadomości swojej wiedzy, ważności profesjonalnych zachowań ani odpowiedzialności za pracę własną i współprace w grupie.
3,0Student ma swiadomość swojej wiedzy, ważności profesjonalnych zachowań, odpowiedzialności za prace własną i współpracę w grupie w stopniu podstawowym
3,5Student ma swiadomość swojej wiedzy, ważności profesjonalnych zachowań, odpowiedzialności za prace własną i współpracę w grupie w stopniu wystarczajacym
4,0Student ma swiadomość swojej wiedzy, ważności profesjonalnych zachowań, odpowiedzialności za prace własną i współpracę w grupie w stopniu dobrym
4,5Student ma swiadomość swojej wiedzy, ważności profesjonalnych zachowań, odpowiedzialności za prace własną i współpracę w grupie wyrózniającym
5,0Student ma swiadomość swojej wiedzy, ważności profesjonalnych zachowań, odpowiedzialności za prace własną i współpracę w grupie w stopniu wybitnym. Jest kreatywny i potrafi przyjąc rolę lidera

Literatura podstawowa

  1. Dolacka M, Zabawy z językiem polskim, Od słowa do rozmowy, Warszawa, 1999
  2. Gawęda K.J. Łazewski, Uczymy się poprawnej wymowy, Warszawa, 1996
  3. B. Toczyńska, Dykcja., 2000
  4. B. Toczyńska, Ćwiczenia dykcyjne, 2000

Literatura dodatkowa

  1. pod red. W Doroszewskiego, Słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa, 1976
  2. W. Lubaś, S .Urbańczyk, Słownik poprawnej wymowy polskiej, Kraków - Katowice, 1994

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Doskonalenie umiejętności prawidłowego mówienia (ćwiczenia nad prawidłową artykulacją i dykcją).5
T-A-2Utrwalenie prawidłowego oddechu w mowie i śpiewie.10
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe wiadomości o budowie i funkcjonowaniu narządu mowy i słuchu.5
T-W-2Emisja głosu czyli wiedza o powstawaniu głosu (w oparciu o pracę płuc, krtani, wiązadeł głosowych, nasady i przepony)5
T-W-3Patologie głosu i zaburzenia narządu artykulacyjnego (wstępna diagnoza oraz zastosowanie indywidualnych ćwiczeń profilaktyczno-rehabilitacyjnych). Zalecenia i zasady dotyczące prawidłowej emisji i higieny głosu -wskazania chroniące przed przeciążeniem głosu.10
T-W-4Opracowanie literatury pięknej dostosowanej do indywidualnych możliwości wykonawczych studenta (prezentacje indywidualne)10
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział w zajęciach.15
A-A-2Praca indywidualna.13
A-A-3Zaliczenie ustne.2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Praca indywidualna i grupowa - ćwiczenia w domu15
A-W-3Uczestnictwo w szukach teatralnych13
A-W-4Zaliczenie ustne.2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A5-1_W01Student posiada podstawowa wiedzę z zakresu prawidłowego posługiwania sie głosem. Oddycha prawidłowym torem oddechowym. Posługuje się prawidłową emisją (prawidłowo stosuje akcentację słowa w języku polskim). Potrafi zaprezentowac sie i wypowiadac publicznie. Panuje nad stresem.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W02Ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, prawa i zagadnień społecznych dotyczących zarządzania i bezpieczeństwa żywności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Przekazanie podstawowej wiedzy z anatomii, fizjologii i patologii narządu głosu, mowy i słuchu.
C-2Praca nad prawidłową artykulacją i dykcją.
Treści programoweT-A-1Doskonalenie umiejętności prawidłowego mówienia (ćwiczenia nad prawidłową artykulacją i dykcją).
T-A-2Utrwalenie prawidłowego oddechu w mowie i śpiewie.
T-W-1Podstawowe wiadomości o budowie i funkcjonowaniu narządu mowy i słuchu.
T-W-2Emisja głosu czyli wiedza o powstawaniu głosu (w oparciu o pracę płuc, krtani, wiązadeł głosowych, nasady i przepony)
T-W-3Patologie głosu i zaburzenia narządu artykulacyjnego (wstępna diagnoza oraz zastosowanie indywidualnych ćwiczeń profilaktyczno-rehabilitacyjnych). Zalecenia i zasady dotyczące prawidłowej emisji i higieny głosu -wskazania chroniące przed przeciążeniem głosu.
T-W-4Opracowanie literatury pięknej dostosowanej do indywidualnych możliwości wykonawczych studenta (prezentacje indywidualne)
Metody nauczaniaM-1Metody podające : wykłady informacyjne, odczyt, objasnienie
M-2Metody praktyczne : pokaz, ćwiczenia laboratoryjne m. in : cwiczenia dykcyjne - artykulacyjne, gimnastyka rozluźniająca mięśnie w celu osiągnięcia właściwej i swobodnej postawy, gimnastyka twarzy i szyi słóząca osiagnieciu własciwej sprawności narzadów artykulacyjnych.
M-3Metody eksponujące : udział w sztuce teatralnej, pokaz połaczony z przezyciem, prezentacja grupowa
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena posumowujaca osiągnięte efekty nauczania : sprawność mowy, dykcja
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie wykorzystać podstawowej wiedzy w praktyce Nie uczestniczył w zajeciach.
3,0Student w stopniu znikomym wykorzystuje podstawową wiedzę w praktyce.
3,5Student w stopniu podstawowym wykorzystuje wiedzę w praktyce
4,0Student w interesującym stopniu wykorzystuje wiedzę w praktyce
4,5Student w stopniu zaawansowanym wykorzystuje wiedzę w praktyce
5,0Student w stopniu wybitnym wykorzystuje wiedze w praktyce
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A5-1_U01Student posiada umiejętnośc pracy w zespole, potrafi odpowiedzialnie przygotowac sie sam do prezentacji indywidualnych i grupowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U05Ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych oraz posiada zdolność samodzielnego planowania własnej kariery
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Przekazanie podstawowej wiedzy z anatomii, fizjologii i patologii narządu głosu, mowy i słuchu.
C-2Praca nad prawidłową artykulacją i dykcją.
Treści programoweT-A-1Doskonalenie umiejętności prawidłowego mówienia (ćwiczenia nad prawidłową artykulacją i dykcją).
T-A-2Utrwalenie prawidłowego oddechu w mowie i śpiewie.
T-W-1Podstawowe wiadomości o budowie i funkcjonowaniu narządu mowy i słuchu.
T-W-2Emisja głosu czyli wiedza o powstawaniu głosu (w oparciu o pracę płuc, krtani, wiązadeł głosowych, nasady i przepony)
T-W-3Patologie głosu i zaburzenia narządu artykulacyjnego (wstępna diagnoza oraz zastosowanie indywidualnych ćwiczeń profilaktyczno-rehabilitacyjnych). Zalecenia i zasady dotyczące prawidłowej emisji i higieny głosu -wskazania chroniące przed przeciążeniem głosu.
T-W-4Opracowanie literatury pięknej dostosowanej do indywidualnych możliwości wykonawczych studenta (prezentacje indywidualne)
Metody nauczaniaM-1Metody podające : wykłady informacyjne, odczyt, objasnienie
M-2Metody praktyczne : pokaz, ćwiczenia laboratoryjne m. in : cwiczenia dykcyjne - artykulacyjne, gimnastyka rozluźniająca mięśnie w celu osiągnięcia właściwej i swobodnej postawy, gimnastyka twarzy i szyi słóząca osiagnieciu własciwej sprawności narzadów artykulacyjnych.
M-3Metody eksponujące : udział w sztuce teatralnej, pokaz połaczony z przezyciem, prezentacja grupowa
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena posumowujaca osiągnięte efekty nauczania : sprawność mowy, dykcja
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zaprezentowac sie indywidualnie i współpracowac w grupie
3,0Student potrafi zaprezentowac sie indywidualnie w stopniu podstawowym
3,5Student potrafi zaprezentować sie indywidualnie i współpracowac w grupie w stopniu podstawowym
4,0Student potrafi potrafi zaprezentować się indywidualnie i współpracowac w grupie w stopniu dobrym
4,5Student bardzo dobrze potrafi zaprezentowac sie indywidualnie i współpracowac w grupie
5,0Student wyrózniająco i z fantazją potrafi zaprezentowac sie indywidualnie i współpracować w grupie. Jest kreatywny.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A5-1_K01Student ma swiadomość swojej wiedzy, ważności profesjonalnych zachowań, odpowiedzialności za prace własną i współpracę w grupie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Przekazanie podstawowej wiedzy z anatomii, fizjologii i patologii narządu głosu, mowy i słuchu.
C-2Praca nad prawidłową artykulacją i dykcją.
Treści programoweT-A-1Doskonalenie umiejętności prawidłowego mówienia (ćwiczenia nad prawidłową artykulacją i dykcją).
T-A-2Utrwalenie prawidłowego oddechu w mowie i śpiewie.
T-W-1Podstawowe wiadomości o budowie i funkcjonowaniu narządu mowy i słuchu.
T-W-2Emisja głosu czyli wiedza o powstawaniu głosu (w oparciu o pracę płuc, krtani, wiązadeł głosowych, nasady i przepony)
T-W-3Patologie głosu i zaburzenia narządu artykulacyjnego (wstępna diagnoza oraz zastosowanie indywidualnych ćwiczeń profilaktyczno-rehabilitacyjnych). Zalecenia i zasady dotyczące prawidłowej emisji i higieny głosu -wskazania chroniące przed przeciążeniem głosu.
T-W-4Opracowanie literatury pięknej dostosowanej do indywidualnych możliwości wykonawczych studenta (prezentacje indywidualne)
Metody nauczaniaM-1Metody podające : wykłady informacyjne, odczyt, objasnienie
M-2Metody praktyczne : pokaz, ćwiczenia laboratoryjne m. in : cwiczenia dykcyjne - artykulacyjne, gimnastyka rozluźniająca mięśnie w celu osiągnięcia właściwej i swobodnej postawy, gimnastyka twarzy i szyi słóząca osiagnieciu własciwej sprawności narzadów artykulacyjnych.
M-3Metody eksponujące : udział w sztuce teatralnej, pokaz połaczony z przezyciem, prezentacja grupowa
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena posumowujaca osiągnięte efekty nauczania : sprawność mowy, dykcja
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości swojej wiedzy, ważności profesjonalnych zachowań ani odpowiedzialności za pracę własną i współprace w grupie.
3,0Student ma swiadomość swojej wiedzy, ważności profesjonalnych zachowań, odpowiedzialności za prace własną i współpracę w grupie w stopniu podstawowym
3,5Student ma swiadomość swojej wiedzy, ważności profesjonalnych zachowań, odpowiedzialności za prace własną i współpracę w grupie w stopniu wystarczajacym
4,0Student ma swiadomość swojej wiedzy, ważności profesjonalnych zachowań, odpowiedzialności za prace własną i współpracę w grupie w stopniu dobrym
4,5Student ma swiadomość swojej wiedzy, ważności profesjonalnych zachowań, odpowiedzialności za prace własną i współpracę w grupie wyrózniającym
5,0Student ma swiadomość swojej wiedzy, ważności profesjonalnych zachowań, odpowiedzialności za prace własną i współpracę w grupie w stopniu wybitnym. Jest kreatywny i potrafi przyjąc rolę lidera