Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Nowoczesne metody utrwalania żywności:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Nowoczesne metody utrwalania żywności
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej
Nauczyciel odpowiedzialny Waldemar Dąbrowski <Waldemar.Dabrowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Artur Bartkowiak <Artur-Bartkowiak@zut.edu.pl>, Marek Wianecki <Marek.Wianecki@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 30 2,00,50zaliczenie
laboratoriaL5 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student winien posiadać podstawową wiedzę z zakresu fizyki,
W-2Student powinien posiadać widzę z zkaresu chemii zywności
W-3Student powinien posiadać wiedze z zakresu technologii żywności

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem zajęć jest zapoznanie studenta z nowymi trendami, kierunkami poszukiwań utrwalania żywności
C-2Celem zajęć jest zapoznanie studenta z niszowymi technikami konserwacji żywności

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Właściwości opakowań i ich wpływ na żywność2
T-L-2Wybrane techniki pakowania produktów2
T-L-3Termiczne utrwalanie żywności4
T-L-4Sterylizacja żywności z użyciem zminej plazmy4
T-L-5Chemiczna konserwacja żywności3
15
wykłady
T-W-1Opakowania w nowoczesnych technikach utrwalania żywności3
T-W-2Pakowanie żywności w zmodyfikowanej atmosferze3
T-W-3Zaawansowane wskaźniki stosowane w monitorowaniu zmian w żywności podczas jej przechowywania3
T-W-4Stosowanie promieniowania jonizującego do sterylizacji żywności2
T-W-5Zimna plazma jako czynnik sterylizujący3
T-W-6Sterylizacja impulsami swietlnymi i wysokonapięciowymi3
T-W-7Sterylizacja żywności technikami wysokich ciśnień3
T-W-8Termiczna sterylizacja żywności4
T-W-9Utrwalanie żywności metodami chemicznymi4
T-W-10Ogrzewanie omowe żywności2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń30
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń15
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studiowanie literatury i przygotowanie do zajęć15
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykłąd konwersatoryjny
M-3ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena formująca
S-2Ocena formująca: Ocena podsumowująca

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO8-15_W01
Student nabędzie wiedzę dotyczącą nowoczesnych, mniej konwencjionalnych metod utrwalania żywności
ZBiJŻ_1A_W01, ZBiJŻ_1A_W05, ZBiJŻ_1A_W08R1A_W01, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06InzA_W01, InzA_W02, InzA_W03, InzA_W05C-1, C-2T-W-4, T-W-6, T-L-3, T-L-5, T-W-8, T-W-7, T-W-9, T-W-10, T-L-2, T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-L-1, T-L-4, T-W-1M-1, M-2, M-3S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO8-15_U01
Efektem kształcenia będzie nabycie przez studenta umiejętności zastosowania odpowiednich technik i metod utrwalania róznych rodzajów żywności
ZBiJŻ_1A_U01, ZBiJŻ_1A_U03, ZBiJŻ_1A_U05R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08C-1, C-2T-L-4, T-W-6, T-W-4, T-L-3, T-W-3, T-W-7, T-L-1, T-W-10, T-L-5, T-W-1, T-W-8, T-W-2, T-W-5, T-W-9, T-L-2M-1, M-3S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO8-15_K01
Efektem kształcenia będzie podniesienie świadomości i umiejętnosci studenta w stosowaniu nowoczesnych metod konserwacji żywności
ZBiJŻ_1A_K01, ZBiJŻ_1A_K04, ZBiJŻ_1A_K05R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-2, C-1T-W-10, T-W-2, T-L-1, T-W-8, T-W-9, T-W-4, T-W-1, T-L-5, T-L-2, T-W-6, T-L-4, T-W-3, T-W-5, T-W-7, T-L-3M-1, M-3, M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO8-15_W01
Student nabędzie wiedzę dotyczącą nowoczesnych, mniej konwencjionalnych metod utrwalania żywności
2,0
3,0Student wykazyje podstawową wiedzę z zakresu nowoczesnych metod utrwalania żywności
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO8-15_U01
Efektem kształcenia będzie nabycie przez studenta umiejętności zastosowania odpowiednich technik i metod utrwalania róznych rodzajów żywności
2,0
3,0Student posiada podstawowe umijętności stosowania niektórych technik konserwacji żywności
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO8-15_K01
Efektem kształcenia będzie podniesienie świadomości i umiejętnosci studenta w stosowaniu nowoczesnych metod konserwacji żywności
2,0
3,0Student jest kompetentny w stopniu podstawowym co do stosowania nowych metod konserwacji żywności
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Zdzisława Libudzisz, Mikrobiologia techniczna, PWN, Warszawa, 2008
  2. Zenon Ziemba, Podstawy cieplnego utrwalania żywności, WNT, Warszawa, 1980

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Właściwości opakowań i ich wpływ na żywność2
T-L-2Wybrane techniki pakowania produktów2
T-L-3Termiczne utrwalanie żywności4
T-L-4Sterylizacja żywności z użyciem zminej plazmy4
T-L-5Chemiczna konserwacja żywności3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Opakowania w nowoczesnych technikach utrwalania żywności3
T-W-2Pakowanie żywności w zmodyfikowanej atmosferze3
T-W-3Zaawansowane wskaźniki stosowane w monitorowaniu zmian w żywności podczas jej przechowywania3
T-W-4Stosowanie promieniowania jonizującego do sterylizacji żywności2
T-W-5Zimna plazma jako czynnik sterylizujący3
T-W-6Sterylizacja impulsami swietlnymi i wysokonapięciowymi3
T-W-7Sterylizacja żywności technikami wysokich ciśnień3
T-W-8Termiczna sterylizacja żywności4
T-W-9Utrwalanie żywności metodami chemicznymi4
T-W-10Ogrzewanie omowe żywności2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń30
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studiowanie literatury i przygotowanie do zajęć15
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO8-15_W01Student nabędzie wiedzę dotyczącą nowoczesnych, mniej konwencjionalnych metod utrwalania żywności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W01Ma podstawową wiedzę w zakresie chemii, matematyki, statystyki, fizyki i nauk pokrewnych.
ZBiJŻ_1A_W05Ma wiedzę dotyczącą czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych (mikroorganizmów, parazytów i szkodników) występujących w żywności, nowoczesnych metod ich wykrywania, wpływu tych czynników na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
ZBiJŻ_1A_W08Ma wiedzę w zakresie otrzymywania i wykorzystania materiałów opakowaniowych i ich wpływu na jakość i bezpieczeństwo żywności.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest zapoznanie studenta z nowymi trendami, kierunkami poszukiwań utrwalania żywności
C-2Celem zajęć jest zapoznanie studenta z niszowymi technikami konserwacji żywności
Treści programoweT-W-4Stosowanie promieniowania jonizującego do sterylizacji żywności
T-W-6Sterylizacja impulsami swietlnymi i wysokonapięciowymi
T-L-3Termiczne utrwalanie żywności
T-L-5Chemiczna konserwacja żywności
T-W-8Termiczna sterylizacja żywności
T-W-7Sterylizacja żywności technikami wysokich ciśnień
T-W-9Utrwalanie żywności metodami chemicznymi
T-W-10Ogrzewanie omowe żywności
T-L-2Wybrane techniki pakowania produktów
T-W-5Zimna plazma jako czynnik sterylizujący
T-W-2Pakowanie żywności w zmodyfikowanej atmosferze
T-W-3Zaawansowane wskaźniki stosowane w monitorowaniu zmian w żywności podczas jej przechowywania
T-L-1Właściwości opakowań i ich wpływ na żywność
T-L-4Sterylizacja żywności z użyciem zminej plazmy
T-W-1Opakowania w nowoczesnych technikach utrwalania żywności
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykłąd konwersatoryjny
M-3ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena podsumowująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazyje podstawową wiedzę z zakresu nowoczesnych metod utrwalania żywności
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO8-15_U01Efektem kształcenia będzie nabycie przez studenta umiejętności zastosowania odpowiednich technik i metod utrwalania róznych rodzajów żywności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U01Potrafi wskazać czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, w tym mikrobiologiczne, występujące w środowisku naturalnym oraz podczas produkcji, przechowywania i transportu żywności, mające wpływ na jej bezpieczeństwo i jakość
ZBiJŻ_1A_U03Potrafi dobrać rodzaj opakowania i system pakowania, oraz wybrać dla danych warunków najlepszą metodę zabezpieczenia surowców i produktów żywnościowych.
ZBiJŻ_1A_U05Ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych oraz posiada zdolność samodzielnego planowania własnej kariery
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest zapoznanie studenta z nowymi trendami, kierunkami poszukiwań utrwalania żywności
C-2Celem zajęć jest zapoznanie studenta z niszowymi technikami konserwacji żywności
Treści programoweT-L-4Sterylizacja żywności z użyciem zminej plazmy
T-W-6Sterylizacja impulsami swietlnymi i wysokonapięciowymi
T-W-4Stosowanie promieniowania jonizującego do sterylizacji żywności
T-L-3Termiczne utrwalanie żywności
T-W-3Zaawansowane wskaźniki stosowane w monitorowaniu zmian w żywności podczas jej przechowywania
T-W-7Sterylizacja żywności technikami wysokich ciśnień
T-L-1Właściwości opakowań i ich wpływ na żywność
T-W-10Ogrzewanie omowe żywności
T-L-5Chemiczna konserwacja żywności
T-W-1Opakowania w nowoczesnych technikach utrwalania żywności
T-W-8Termiczna sterylizacja żywności
T-W-2Pakowanie żywności w zmodyfikowanej atmosferze
T-W-5Zimna plazma jako czynnik sterylizujący
T-W-9Utrwalanie żywności metodami chemicznymi
T-L-2Wybrane techniki pakowania produktów
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena podsumowująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawowe umijętności stosowania niektórych technik konserwacji żywności
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO8-15_K01Efektem kształcenia będzie podniesienie świadomości i umiejętnosci studenta w stosowaniu nowoczesnych metod konserwacji żywności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
ZBiJŻ_1A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole.
ZBiJŻ_1A_K05Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni, a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Celem zajęć jest zapoznanie studenta z niszowymi technikami konserwacji żywności
C-1Celem zajęć jest zapoznanie studenta z nowymi trendami, kierunkami poszukiwań utrwalania żywności
Treści programoweT-W-10Ogrzewanie omowe żywności
T-W-2Pakowanie żywności w zmodyfikowanej atmosferze
T-L-1Właściwości opakowań i ich wpływ na żywność
T-W-8Termiczna sterylizacja żywności
T-W-9Utrwalanie żywności metodami chemicznymi
T-W-4Stosowanie promieniowania jonizującego do sterylizacji żywności
T-W-1Opakowania w nowoczesnych technikach utrwalania żywności
T-L-5Chemiczna konserwacja żywności
T-L-2Wybrane techniki pakowania produktów
T-W-6Sterylizacja impulsami swietlnymi i wysokonapięciowymi
T-L-4Sterylizacja żywności z użyciem zminej plazmy
T-W-3Zaawansowane wskaźniki stosowane w monitorowaniu zmian w żywności podczas jej przechowywania
T-W-5Zimna plazma jako czynnik sterylizujący
T-W-7Sterylizacja żywności technikami wysokich ciśnień
T-L-3Termiczne utrwalanie żywności
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3ćwiczenia laboratoryjne
M-2Wykłąd konwersatoryjny
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena podsumowująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest kompetentny w stopniu podstawowym co do stosowania nowych metod konserwacji żywności
3,5
4,0
4,5
5,0