Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2014/2015 - semestr 6:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Seminarium dyplomowezaliczenie3,0seminariaaudytoryjne3,02,030

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba tygodni
Praktyka laboratoryjno - organizacyjna (6 tygodni)zaliczenie6,0praktykipraktyczne6,00,00

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 15wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 18wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów

Moduły/Przedmioty specjalnościowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 13wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 14wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 16wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Zabezpieczenie chłodnicze żywnościegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,01,030
laboratoriapraktyczne2,01,030
Zagrożenia chemiczne i fizyczne w żywnościegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,01,030
laboratoriapraktyczne2,02,030

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Biuro karierzaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,00,02

Blok obieralny 13 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Aspekty ekologiczne w łańcuchu żywnościowymzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0156
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0156
2 Zarządzanie środowiskiem w produkcji żywnościzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0156
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0156

Blok obieralny 14 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Bezpieczeństwo żywności w obrocie międzynarodowymzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0306
2 Globalizacja a bezpieczeństwo żywnościzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0306

Blok obieralny 15 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Dystrybucja żywnościzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0156
laboratoriapraktyczne1,01,0156
2 Logistyka w łańcuchu żywnościowymzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0156
laboratoriapraktyczne1,01,0156

Blok obieralny 16 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Modyfikacje genetyczne surowców żywnościowychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0156
laboratoriapraktyczne1,01,0156
2 Żywność genetycznie modyfikowanazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0156
laboratoriapraktyczne1,01,0156

Blok obieralny 18 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Dodatki do żywnościzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0156
laboratoriapraktyczne1,01,0156
2 Substancje pomocnicze w przetwórstwie żywnościzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0156
laboratoriapraktyczne1,01,0156