Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Efekty kształcenia:

KODWiedza
ZBiJŻ_1A_W01Ma podstawową wiedzę w zakresie chemii, matematyki, statystyki, fizyki i nauk pokrewnych.
ZBiJŻ_1A_W02Ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, prawa i zagadnień społecznych dotyczących zarządzania i bezpieczeństwa żywności
ZBiJŻ_1A_W03Ma podstawową wiedzę z zakresu roli i różnorodności biologicznej środowiska, w tym charaktrystyki surowców przetwarzanych na cele spożywcze, oraz wzajemnych relacji przetwórstwa spozywczego i środowiska naturalnego
ZBiJŻ_1A_W04Ma wiedzę w zakresie uwarunkowań pomiędzy jakoscią i składem żywności a funkcjonowaniem organizmu człowieka.
ZBiJŻ_1A_W05Ma wiedzę dotyczącą czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych (mikroorganizmów, parazytów i szkodników) występujących w żywności, nowoczesnych metod ich wykrywania, wpływu tych czynników na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
ZBiJŻ_1A_W06Ma znajomość języka obcego na poziomie B2
ZBiJŻ_1A_W07Ma podstawową wiedzę na temat procesów z udziałem mikroorganizmów w różnych gałęziach przemysłu.
ZBiJŻ_1A_W08Ma wiedzę w zakresie otrzymywania i wykorzystania materiałów opakowaniowych i ich wpływu na jakość i bezpieczeństwo żywności.
ZBiJŻ_1A_W09Ma wiedzę z zakresu fizjologii trawienia i przemian składników pokarmowych oraz ich wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta
ZBiJŻ_1A_W10Ma wiedzę o związkach chemicznych, w tym toksycznych, obecnych w środowisku i żywności oraz o przemianach tych związków, procesach zanieczyszczenia i metodach ich oznaczania
ZBiJŻ_1A_W11Zna organizacje kontroli oraz systemy zapewniania jakości żywności, zasady ich wdrażania i dokumentowania w Polsce i UE w zakresie związanym ze studiowanym kierunkiem
ZBiJŻ_1A_W12Zna metody zabezpieczania i oceny jakości surowców i żywności
ZBiJŻ_1A_W13Ma wiedzę w zakresie prawa chroniącego własność intelektualną i prawa pracy
ZBiJŻ_1A_W14Ma wiedzę na temat podstawowych technik biologii molekularnej i inżynierii genetycznej oraz możliwości wykorzystania organizmów modyfikowanych w przetwórstwie żywności
ZBiJŻ_1A_W15Ma wiedzę na temat zasad tworzenia i organizacji transportu oraz dystrybucji żywności