Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy biotechnologi:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy biotechnologi
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Bogusławska-Wąs <Elzbieta.Boguslawska-Was@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Waldemar Dąbrowski <Waldemar.Dabrowski@zut.edu.pl>, Wojciech Sawicki <Wojciech.Sawicki@zut.edu.pl>, Barbara Szymczak <Barbara.Szymczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 9 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 2,00,50zaliczenie
laboratoriaL4 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu chemii, biochemii i mikrobiologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem mikroorganizmów w procesach biotechnologicznych oraz ich znaczenia w rozwoju nauki i różnych dziedzin przemysłu

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Mikrobiologiczne kryteria higieny i bezpieczeństwa jakości w procesach biotechnologicznych4
T-L-2Optymalizacja parametrów wydajności procesowej mikroorganizmów2
T-L-3Wykorzystanie modeli prognostycznych w kontroli w procesów biotechnologicznych4
T-L-4Wyznaczenie parametrów technologicznych na przykładzie charakterystyki i aktywnosci metabolicznej drożdży4
T-L-5Metody unieruchamiania mikroorganizmów i ich wpływ na przebieg procesów biotechnologicznych2
T-L-6Wykorzystanie produktów metabolizmu drobnoustrojów w procesach biotechnologicznych4
T-L-7Mikroorganizmy jako podstawowe źródło związków inhibitujacych4
T-L-8wykorzystanie mikroorganizmów w biotechnologii środowiskowej4
T-L-9Aktywność enzymatyczna mikroorganizmów i ich wykorzystanie w procesach biotechnologicznych2
30
wykłady
T-W-1Biotechnologia- podstawowe pojęcia, podział, zadania i rozwój2
T-W-2Charakterystyka i kryteria doboru mikroorganizmów wykorzystywanych w biotechnologii2
T-W-3Bioreaktory - klasyfikacja i mozliwości wykorzystania w kontrolowanych procesach hodowli drobnoustrojów3
T-W-4Optymalizzaacja warunków prowadzenia procesów w biotechnologii2
T-W-5Drobnoustroje środowisk ekstremalnych i ich wykorzystanie w biotechnologii2
T-W-6Podstawy technologii wybranych bioproduktów2
T-W-7wybrane zagadniena z biotechnologii srodowiskowej2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2konsultacje z prowadzącym zajęcia10
A-L-3samodzielne przygotowanie do ćwiczeń10
A-L-4przygotowanie sprawozdań z zakończonych bloków tematycznych10
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2samodzielna analiza i studiowanie literatury związanej z treściami przekazanymi na zajęciach15
A-W-3konsultacje z prowadzącym15
A-W-4samodzielne przygotowanie do zaliczenia części teoretycznej15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady informacyjne z wykorzystaniem technik multimedialnych
M-2Wykłady problemowe
M-3Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe
S-2Ocena formująca: Ocena okresowa postępów osiągnieć studenta na zajęciach laboratoryjnych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO5-9_W01
Efektem kształcenia jest uzyskanie wiedzy dotyczacej podstaw procesów mikrobiologicznych wykorzystywanych w biotechnologii
ZBiJŻ_1A_W07, ZBiJŻ_1A_W05R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07InzA_W03C-1T-W-1, T-L-3, T-W-4, T-L-5, T-L-7, T-L-8, T-W-7, T-W-5, T-W-6, T-W-3, T-W-2, T-L-2, T-L-1, T-L-4, T-L-9, T-L-6M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO5-9_U01
Efektem kształcenia jest uzyskanie umiejętności wykorzystania procesów mikrobiologicznych stosowanych w biotechnologii
ZBiJŻ_1A_U01, ZBiJŻ_1A_U08, ZBiJŻ_1A_U06, ZBiJŻ_1A_U05R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08C-1T-W-3, T-W-6, T-L-7, T-L-3, T-L-9, T-W-4, T-L-6, T-L-2, T-L-8, T-W-5, T-L-5, T-L-1, T-L-4, T-W-7, T-W-2M-3, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO5-9_K01
Efektem kształcenia jest zrozumienie znaczenia roli mikroorganizmów wykorzystywanych w biotechnologii
ZBiJŻ_1A_K01, ZBiJŻ_1A_K03, ZBiJŻ_1A_K05R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-1T-L-6, T-L-4, T-L-1, T-L-5, T-L-7, T-W-7, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-L-9, T-L-8, T-W-3, T-W-2, T-L-2, T-L-3, T-W-4M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO5-9_W01
Efektem kształcenia jest uzyskanie wiedzy dotyczacej podstaw procesów mikrobiologicznych wykorzystywanych w biotechnologii
2,0
3,0Ma podstawowa wiedze na temat podstawowych procesów mikrobiologicznych wykorzystywanych w biotechnologii i możliwości jej wykorzystania w różnych gałęziach przemysłu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO5-9_U01
Efektem kształcenia jest uzyskanie umiejętności wykorzystania procesów mikrobiologicznych stosowanych w biotechnologii
2,0
3,0Potrafi w zakresie podstawowym posługiwać się technikami stosowanymi w biotechnologii
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO5-9_K01
Efektem kształcenia jest zrozumienie znaczenia roli mikroorganizmów wykorzystywanych w biotechnologii
2,0
3,0Potrafi w podstawowym zakresie przedstawić znaczenie procesów biotechnologicznych wykorzystywanych w różnych gałąziach przemysłu i ich znaczenie dla człowieka i środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z., Mikrobiologia techniczna. Mikroorganizmy w biotechnologii ochronie środowiska i produkcji żywności, PWN, Warszawa, 2008
  2. Bednarski W., Fiedurka J., Podstawy biotechnologii przemysłowej, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2007
  3. Zmysłowska I., Korzekwa K., Drobnoustroje w biotechnologii, WUW-M, Olsztyn, 2011
  4. Chmiel A., Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne, PWN, Warszawa, 2006

Literatura dodatkowa

  1. Seidman L.A., Moore C.J., Basic Laboratory Methodos in Biotechnology, Prentice-Hall, Londyn, 2000

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Mikrobiologiczne kryteria higieny i bezpieczeństwa jakości w procesach biotechnologicznych4
T-L-2Optymalizacja parametrów wydajności procesowej mikroorganizmów2
T-L-3Wykorzystanie modeli prognostycznych w kontroli w procesów biotechnologicznych4
T-L-4Wyznaczenie parametrów technologicznych na przykładzie charakterystyki i aktywnosci metabolicznej drożdży4
T-L-5Metody unieruchamiania mikroorganizmów i ich wpływ na przebieg procesów biotechnologicznych2
T-L-6Wykorzystanie produktów metabolizmu drobnoustrojów w procesach biotechnologicznych4
T-L-7Mikroorganizmy jako podstawowe źródło związków inhibitujacych4
T-L-8wykorzystanie mikroorganizmów w biotechnologii środowiskowej4
T-L-9Aktywność enzymatyczna mikroorganizmów i ich wykorzystanie w procesach biotechnologicznych2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Biotechnologia- podstawowe pojęcia, podział, zadania i rozwój2
T-W-2Charakterystyka i kryteria doboru mikroorganizmów wykorzystywanych w biotechnologii2
T-W-3Bioreaktory - klasyfikacja i mozliwości wykorzystania w kontrolowanych procesach hodowli drobnoustrojów3
T-W-4Optymalizzaacja warunków prowadzenia procesów w biotechnologii2
T-W-5Drobnoustroje środowisk ekstremalnych i ich wykorzystanie w biotechnologii2
T-W-6Podstawy technologii wybranych bioproduktów2
T-W-7wybrane zagadniena z biotechnologii srodowiskowej2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2konsultacje z prowadzącym zajęcia10
A-L-3samodzielne przygotowanie do ćwiczeń10
A-L-4przygotowanie sprawozdań z zakończonych bloków tematycznych10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2samodzielna analiza i studiowanie literatury związanej z treściami przekazanymi na zajęciach15
A-W-3konsultacje z prowadzącym15
A-W-4samodzielne przygotowanie do zaliczenia części teoretycznej15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO5-9_W01Efektem kształcenia jest uzyskanie wiedzy dotyczacej podstaw procesów mikrobiologicznych wykorzystywanych w biotechnologii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W07Ma podstawową wiedzę na temat procesów z udziałem mikroorganizmów w różnych gałęziach przemysłu.
ZBiJŻ_1A_W05Ma wiedzę dotyczącą czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych (mikroorganizmów, parazytów i szkodników) występujących w żywności, nowoczesnych metod ich wykrywania, wpływu tych czynników na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem mikroorganizmów w procesach biotechnologicznych oraz ich znaczenia w rozwoju nauki i różnych dziedzin przemysłu
Treści programoweT-W-1Biotechnologia- podstawowe pojęcia, podział, zadania i rozwój
T-L-3Wykorzystanie modeli prognostycznych w kontroli w procesów biotechnologicznych
T-W-4Optymalizzaacja warunków prowadzenia procesów w biotechnologii
T-L-5Metody unieruchamiania mikroorganizmów i ich wpływ na przebieg procesów biotechnologicznych
T-L-7Mikroorganizmy jako podstawowe źródło związków inhibitujacych
T-L-8wykorzystanie mikroorganizmów w biotechnologii środowiskowej
T-W-7wybrane zagadniena z biotechnologii srodowiskowej
T-W-5Drobnoustroje środowisk ekstremalnych i ich wykorzystanie w biotechnologii
T-W-6Podstawy technologii wybranych bioproduktów
T-W-3Bioreaktory - klasyfikacja i mozliwości wykorzystania w kontrolowanych procesach hodowli drobnoustrojów
T-W-2Charakterystyka i kryteria doboru mikroorganizmów wykorzystywanych w biotechnologii
T-L-2Optymalizacja parametrów wydajności procesowej mikroorganizmów
T-L-1Mikrobiologiczne kryteria higieny i bezpieczeństwa jakości w procesach biotechnologicznych
T-L-4Wyznaczenie parametrów technologicznych na przykładzie charakterystyki i aktywnosci metabolicznej drożdży
T-L-9Aktywność enzymatyczna mikroorganizmów i ich wykorzystanie w procesach biotechnologicznych
T-L-6Wykorzystanie produktów metabolizmu drobnoustrojów w procesach biotechnologicznych
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne z wykorzystaniem technik multimedialnych
M-2Wykłady problemowe
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe
S-2Ocena formująca: Ocena okresowa postępów osiągnieć studenta na zajęciach laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma podstawowa wiedze na temat podstawowych procesów mikrobiologicznych wykorzystywanych w biotechnologii i możliwości jej wykorzystania w różnych gałęziach przemysłu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO5-9_U01Efektem kształcenia jest uzyskanie umiejętności wykorzystania procesów mikrobiologicznych stosowanych w biotechnologii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U01Potrafi wskazać czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, w tym mikrobiologiczne, występujące w środowisku naturalnym oraz podczas produkcji, przechowywania i transportu żywności, mające wpływ na jej bezpieczeństwo i jakość
ZBiJŻ_1A_U08Potrafi scharakteryzować zagrożenia dla środowiska powstające przy produkcji żywności oraz zaplanować metody i sposoby zagospodarowania odpadów.
ZBiJŻ_1A_U06Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować główne składniki żywności, ich przemiany w produktach spożywczych i w organizmie, oraz zbadać i określić zależność pomiędzy tymi składnikami.
ZBiJŻ_1A_U05Ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych oraz posiada zdolność samodzielnego planowania własnej kariery
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem mikroorganizmów w procesach biotechnologicznych oraz ich znaczenia w rozwoju nauki i różnych dziedzin przemysłu
Treści programoweT-W-3Bioreaktory - klasyfikacja i mozliwości wykorzystania w kontrolowanych procesach hodowli drobnoustrojów
T-W-6Podstawy technologii wybranych bioproduktów
T-L-7Mikroorganizmy jako podstawowe źródło związków inhibitujacych
T-L-3Wykorzystanie modeli prognostycznych w kontroli w procesów biotechnologicznych
T-L-9Aktywność enzymatyczna mikroorganizmów i ich wykorzystanie w procesach biotechnologicznych
T-W-4Optymalizzaacja warunków prowadzenia procesów w biotechnologii
T-L-6Wykorzystanie produktów metabolizmu drobnoustrojów w procesach biotechnologicznych
T-L-2Optymalizacja parametrów wydajności procesowej mikroorganizmów
T-L-8wykorzystanie mikroorganizmów w biotechnologii środowiskowej
T-W-5Drobnoustroje środowisk ekstremalnych i ich wykorzystanie w biotechnologii
T-L-5Metody unieruchamiania mikroorganizmów i ich wpływ na przebieg procesów biotechnologicznych
T-L-1Mikrobiologiczne kryteria higieny i bezpieczeństwa jakości w procesach biotechnologicznych
T-L-4Wyznaczenie parametrów technologicznych na przykładzie charakterystyki i aktywnosci metabolicznej drożdży
T-W-7wybrane zagadniena z biotechnologii srodowiskowej
T-W-2Charakterystyka i kryteria doboru mikroorganizmów wykorzystywanych w biotechnologii
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-2Wykłady problemowe
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena okresowa postępów osiągnieć studenta na zajęciach laboratoryjnych
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi w zakresie podstawowym posługiwać się technikami stosowanymi w biotechnologii
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO5-9_K01Efektem kształcenia jest zrozumienie znaczenia roli mikroorganizmów wykorzystywanych w biotechnologii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
ZBiJŻ_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Umie postępować w stanach zagrożenia.
ZBiJŻ_1A_K05Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni, a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem mikroorganizmów w procesach biotechnologicznych oraz ich znaczenia w rozwoju nauki i różnych dziedzin przemysłu
Treści programoweT-L-6Wykorzystanie produktów metabolizmu drobnoustrojów w procesach biotechnologicznych
T-L-4Wyznaczenie parametrów technologicznych na przykładzie charakterystyki i aktywnosci metabolicznej drożdży
T-L-1Mikrobiologiczne kryteria higieny i bezpieczeństwa jakości w procesach biotechnologicznych
T-L-5Metody unieruchamiania mikroorganizmów i ich wpływ na przebieg procesów biotechnologicznych
T-L-7Mikroorganizmy jako podstawowe źródło związków inhibitujacych
T-W-7wybrane zagadniena z biotechnologii srodowiskowej
T-W-5Drobnoustroje środowisk ekstremalnych i ich wykorzystanie w biotechnologii
T-W-6Podstawy technologii wybranych bioproduktów
T-W-1Biotechnologia- podstawowe pojęcia, podział, zadania i rozwój
T-L-9Aktywność enzymatyczna mikroorganizmów i ich wykorzystanie w procesach biotechnologicznych
T-L-8wykorzystanie mikroorganizmów w biotechnologii środowiskowej
T-W-3Bioreaktory - klasyfikacja i mozliwości wykorzystania w kontrolowanych procesach hodowli drobnoustrojów
T-W-2Charakterystyka i kryteria doboru mikroorganizmów wykorzystywanych w biotechnologii
T-L-2Optymalizacja parametrów wydajności procesowej mikroorganizmów
T-L-3Wykorzystanie modeli prognostycznych w kontroli w procesów biotechnologicznych
T-W-4Optymalizzaacja warunków prowadzenia procesów w biotechnologii
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne z wykorzystaniem technik multimedialnych
M-2Wykłady problemowe
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe
S-2Ocena formująca: Ocena okresowa postępów osiągnieć studenta na zajęciach laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi w podstawowym zakresie przedstawić znaczenie procesów biotechnologicznych wykorzystywanych w różnych gałąziach przemysłu i ich znaczenie dla człowieka i środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0