Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy zarządzania:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy zarządzania
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Marketingu
Nauczyciel odpowiedzialny Leonid Worobjow <Leonid.Worobjow@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 2,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość mikro- i makroekonomii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Dostarczenie podstawowej wiedzy o organizacji, kontroli, motywacji oraz o podejmowaniu decyzji kierowniczych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Sytuacja do analizy - Przedsiębiorca czy menedżer?2
T-A-2Sytuacja do analizy - Historia przedsiębiorstwa i lekcja z niej płynąca.1
T-A-3Opracowanie instrukcji dotyczącej stanowiska pracy1
T-A-4Sytuacja do analizy - Konflikty w zespole.1
T-A-5Sytuacja do analizy - Dzień pracy menedżera.1
T-A-6Gra praktyczna - Podjęcie decyzji w warunkach nieokreślonych.1
T-A-7Gra praktyczna - Redukcja etatów.2
T-A-8Test - Czy nadajesz się na stanowisko kierownicze?1
T-A-9Test - Jakim jesteś kierownikiem?1
T-A-10Test - Myślenie przyczynowo-skutkowe.1
T-A-11Test - Zachowanie się w sytuacjach konfliktowych.1
T-A-12Test - Styl pracy kierownika.1
T-A-13Sytuacja do analizy - Komunikowanie jako środek kierowania.1
15
wykłady
T-W-1Istota zarządzania2
T-W-2Metody zarządzania2
T-W-3Style kierowania1
T-W-4Psychologia społeczna zespołu pracowniczego3
T-W-5Decyzje kierownicze3
T-W-6Marketing jako podstawa nowoczesnego zarządzania2
T-W-7Organizacyjne struktury zarządzania2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Graca w grupach6
A-A-3Samodzielna praca studenta9
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Prowadzenie notatek15
A-W-3Samodzielna praca studenta15
A-W-4Konsultacje ze studentami15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład problemowy
M-2Gry dydaktyczne
M-3Metody sytuacyjne
M-4Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Kolokwia cząstkowe
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_C18_W01
Student umie zdefiniować podstawowe pojęcia i kategorie zarządzania, metody i style kierowania.
ZBiJŻ_1A_W02R1A_W02InzA_W03, InzA_W04C-1T-W-1, T-W-7, T-W-2, T-W-6, T-W-3, T-W-5, T-W-4M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_C18_U01
Umie definiowac i rozwiazywać konflikty w zespole pracowniczym, podejmować decyzje kierownicze i kontrolować ich wykonanie, strukturyzować pracę zespołu, wykorzystywać zdobytą wiedzę z zarzadzania marketingowego.
ZBiJŻ_1A_U05R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U07InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08C-1T-A-3, T-A-9, T-A-1, T-A-7, T-A-4, T-A-5, T-A-2, T-A-10, T-A-11, T-A-8, T-A-6, T-A-12, T-A-13M-3, M-1, M-4, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_C18_K01
Studnet rozumie potrzebę stałego podnoszenia swoich kompetencji. Jest zdeterminowany na stały rozwój i naukę.
ZBiJŻ_1A_K01R1A_K01, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-1T-A-12, T-A-13, T-A-1, T-A-8, T-W-4, T-A-11, T-A-6, T-W-1, T-W-5, T-A-2, T-A-10, T-W-6, T-W-2, T-A-7, T-A-3, T-W-3, T-W-7, T-A-9, T-A-4, T-A-5M-1, M-4, M-3, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_C18_W01
Student umie zdefiniować podstawowe pojęcia i kategorie zarządzania, metody i style kierowania.
2,0
3,0Student umie zdefiniować podstawowe pojęcia i kategorie zarządzania
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_C18_U01
Umie definiowac i rozwiazywać konflikty w zespole pracowniczym, podejmować decyzje kierownicze i kontrolować ich wykonanie, strukturyzować pracę zespołu, wykorzystywać zdobytą wiedzę z zarzadzania marketingowego.
2,0
3,0Student umie definiować i rozwiazywać konflikty w zespole pracowniczym
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_C18_K01
Studnet rozumie potrzebę stałego podnoszenia swoich kompetencji. Jest zdeterminowany na stały rozwój i naukę.
2,0
3,0Studnet widzi potrzebę stałęgo rozwoju i doskonalenia procesu zarządzania
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Worobjow Leonid, Teoria i praktyka zarządzania, Politechnika Koszalińska, Koszalin, 2011
  2. Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006
  3. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wrszawa, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Mruk H., Marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012
  2. Drucker P.F., Praktyka zarządzania, AE, Kraków, 1998

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Sytuacja do analizy - Przedsiębiorca czy menedżer?2
T-A-2Sytuacja do analizy - Historia przedsiębiorstwa i lekcja z niej płynąca.1
T-A-3Opracowanie instrukcji dotyczącej stanowiska pracy1
T-A-4Sytuacja do analizy - Konflikty w zespole.1
T-A-5Sytuacja do analizy - Dzień pracy menedżera.1
T-A-6Gra praktyczna - Podjęcie decyzji w warunkach nieokreślonych.1
T-A-7Gra praktyczna - Redukcja etatów.2
T-A-8Test - Czy nadajesz się na stanowisko kierownicze?1
T-A-9Test - Jakim jesteś kierownikiem?1
T-A-10Test - Myślenie przyczynowo-skutkowe.1
T-A-11Test - Zachowanie się w sytuacjach konfliktowych.1
T-A-12Test - Styl pracy kierownika.1
T-A-13Sytuacja do analizy - Komunikowanie jako środek kierowania.1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Istota zarządzania2
T-W-2Metody zarządzania2
T-W-3Style kierowania1
T-W-4Psychologia społeczna zespołu pracowniczego3
T-W-5Decyzje kierownicze3
T-W-6Marketing jako podstawa nowoczesnego zarządzania2
T-W-7Organizacyjne struktury zarządzania2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Graca w grupach6
A-A-3Samodzielna praca studenta9
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Prowadzenie notatek15
A-W-3Samodzielna praca studenta15
A-W-4Konsultacje ze studentami15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_C18_W01Student umie zdefiniować podstawowe pojęcia i kategorie zarządzania, metody i style kierowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W02Ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, prawa i zagadnień społecznych dotyczących zarządzania i bezpieczeństwa żywności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Dostarczenie podstawowej wiedzy o organizacji, kontroli, motywacji oraz o podejmowaniu decyzji kierowniczych.
Treści programoweT-W-1Istota zarządzania
T-W-7Organizacyjne struktury zarządzania
T-W-2Metody zarządzania
T-W-6Marketing jako podstawa nowoczesnego zarządzania
T-W-3Style kierowania
T-W-5Decyzje kierownicze
T-W-4Psychologia społeczna zespołu pracowniczego
Metody nauczaniaM-2Gry dydaktyczne
M-1Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwia cząstkowe
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student umie zdefiniować podstawowe pojęcia i kategorie zarządzania
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_C18_U01Umie definiowac i rozwiazywać konflikty w zespole pracowniczym, podejmować decyzje kierownicze i kontrolować ich wykonanie, strukturyzować pracę zespołu, wykorzystywać zdobytą wiedzę z zarzadzania marketingowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U05Ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych oraz posiada zdolność samodzielnego planowania własnej kariery
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Dostarczenie podstawowej wiedzy o organizacji, kontroli, motywacji oraz o podejmowaniu decyzji kierowniczych.
Treści programoweT-A-3Opracowanie instrukcji dotyczącej stanowiska pracy
T-A-9Test - Jakim jesteś kierownikiem?
T-A-1Sytuacja do analizy - Przedsiębiorca czy menedżer?
T-A-7Gra praktyczna - Redukcja etatów.
T-A-4Sytuacja do analizy - Konflikty w zespole.
T-A-5Sytuacja do analizy - Dzień pracy menedżera.
T-A-2Sytuacja do analizy - Historia przedsiębiorstwa i lekcja z niej płynąca.
T-A-10Test - Myślenie przyczynowo-skutkowe.
T-A-11Test - Zachowanie się w sytuacjach konfliktowych.
T-A-8Test - Czy nadajesz się na stanowisko kierownicze?
T-A-6Gra praktyczna - Podjęcie decyzji w warunkach nieokreślonych.
T-A-12Test - Styl pracy kierownika.
T-A-13Sytuacja do analizy - Komunikowanie jako środek kierowania.
Metody nauczaniaM-3Metody sytuacyjne
M-1Wykład problemowy
M-4Dyskusja dydaktyczna
M-2Gry dydaktyczne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-1Ocena formująca: Kolokwia cząstkowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student umie definiować i rozwiazywać konflikty w zespole pracowniczym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_C18_K01Studnet rozumie potrzebę stałego podnoszenia swoich kompetencji. Jest zdeterminowany na stały rozwój i naukę.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Dostarczenie podstawowej wiedzy o organizacji, kontroli, motywacji oraz o podejmowaniu decyzji kierowniczych.
Treści programoweT-A-12Test - Styl pracy kierownika.
T-A-13Sytuacja do analizy - Komunikowanie jako środek kierowania.
T-A-1Sytuacja do analizy - Przedsiębiorca czy menedżer?
T-A-8Test - Czy nadajesz się na stanowisko kierownicze?
T-W-4Psychologia społeczna zespołu pracowniczego
T-A-11Test - Zachowanie się w sytuacjach konfliktowych.
T-A-6Gra praktyczna - Podjęcie decyzji w warunkach nieokreślonych.
T-W-1Istota zarządzania
T-W-5Decyzje kierownicze
T-A-2Sytuacja do analizy - Historia przedsiębiorstwa i lekcja z niej płynąca.
T-A-10Test - Myślenie przyczynowo-skutkowe.
T-W-6Marketing jako podstawa nowoczesnego zarządzania
T-W-2Metody zarządzania
T-A-7Gra praktyczna - Redukcja etatów.
T-A-3Opracowanie instrukcji dotyczącej stanowiska pracy
T-W-3Style kierowania
T-W-7Organizacyjne struktury zarządzania
T-A-9Test - Jakim jesteś kierownikiem?
T-A-4Sytuacja do analizy - Konflikty w zespole.
T-A-5Sytuacja do analizy - Dzień pracy menedżera.
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
M-4Dyskusja dydaktyczna
M-3Metody sytuacyjne
M-2Gry dydaktyczne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-1Ocena formująca: Kolokwia cząstkowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Studnet widzi potrzebę stałęgo rozwoju i doskonalenia procesu zarządzania
3,5
4,0
4,5
5,0