Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny7 / 1
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej 2przedmiot wspólny
Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstwprzedmiot wspólny1 / 1
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny7 / 2
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny7 / 3
Zalecenia prawne UEprzedmiot wspólny1 / 2
Internetowe technologie informatyczneprzedmiot wspólny
Metody sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny2 / 1
Sieci neuronoweprzedmiot wspólny2 / 2
BHPprzedmiot wspólny
Kształtowanie właściwości materiałówprzedmiot wspólny
Metoda elementów skończonychprzedmiot wspólny
Nanomateriały inżynierskieprzedmiot wspólny
Postępy w nauce o materiałachprzedmiot wspólny3 / 1
Praktyczne aspekty doboru materiałów i technologiiprzedmiot wspólny
Zaawansowane metody badańprzedmiot wspólny
Zaawansowane technologie wytwarzania materiałówprzedmiot wspólny3 / 2
Zarządzanie projektami innowacyjnymiprzedmiot wspólny
Badania i odbiory konstrukcji spawanychspawalnictwo i techniki łączenia
Badania nieniszczące kompozytówkonstrukcje lekkie
Formy wtryskowe Iprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Formy wtryskowe IIprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Innowacyjne materiały kompozytowekonstrukcje lekkie
Inżynieria powierzchni i powłoki ochronneprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Inżynieria powierzchni i techniki spawalnicze w inżynierii powierzchnispawalnictwo i techniki łączenia
Materiały i procesy polimeroweprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Materiały zaawansowane i ich spawalnośćspawalnictwo i techniki łączenia
Metaloznawstwo i metalurgia spawaniaspawalnictwo i techniki łączenia
Modyfikacja polimerówkonstrukcje lekkie
Modyfikacja polimerówprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Podstawy wykonywania form wtryskowychprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Powłoki do specjalnych zastosowań technicznychkonstrukcje lekkie
Praca dyplomowaprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Praca dyplomowaspawalnictwo i techniki łączenia
Praca dyplomowakonstrukcje lekkie
Praca przejściowaprzetwórstwo tworzyw polimerowych4 / 1
Praca przejściowaspawalnictwo i techniki łączenia4 / 1
Praca przejściowakonstrukcje lekkie4 / 1
Projektowanie konstrukcji spawanychspawalnictwo i techniki łączenia
Projektowanie technologii spawaniaspawalnictwo i techniki łączenia
Recyklingprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Recykling kompozytówkonstrukcje lekkie
Seminarium dyplomowe Iprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Seminarium dyplomowe Ispawalnictwo i techniki łączenia
Seminarium dyplomowe Ikonstrukcje lekkie
Seminarium dyplomowe IIprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Seminarium dyplomowe IIspawalnictwo i techniki łączenia
Seminarium dyplomowe IIkonstrukcje lekkie
Seminarium problemowespawalnictwo i techniki łączenia
Seminarium problemowekonstrukcje lekkie
Seminarium problemoweprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Struktury i konstrukcje wielomateriałowekonstrukcje lekkie
Techniki komputerowe w inżynierii spawaniaspawalnictwo i techniki łączenia
Techniki łączenia materiałów polimerowychspawalnictwo i techniki łączenia
Technologie nanokompozytów polimerowychprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Trwałość eksploatacyjna wyrobów kompozytowychkonstrukcje lekkie
Zgrzewanie, lutowanie, klejeniespawalnictwo i techniki łączenia
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności spawalnictwo i techniki łączenia

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Badania i odbiory konstrukcji spawanychspawalnictwo i techniki łączenia
Inżynieria powierzchni i techniki spawalnicze w inżynierii powierzchnispawalnictwo i techniki łączenia
Materiały zaawansowane i ich spawalnośćspawalnictwo i techniki łączenia
Metaloznawstwo i metalurgia spawaniaspawalnictwo i techniki łączenia
Praca dyplomowaspawalnictwo i techniki łączenia
Praca przejściowaspawalnictwo i techniki łączenia4 / 1
Projektowanie konstrukcji spawanychspawalnictwo i techniki łączenia
Projektowanie technologii spawaniaspawalnictwo i techniki łączenia
Seminarium dyplomowe Ispawalnictwo i techniki łączenia
Seminarium dyplomowe IIspawalnictwo i techniki łączenia
Seminarium problemowespawalnictwo i techniki łączenia
Techniki komputerowe w inżynierii spawaniaspawalnictwo i techniki łączenia
Techniki łączenia materiałów polimerowychspawalnictwo i techniki łączenia
Zgrzewanie, lutowanie, klejeniespawalnictwo i techniki łączenia

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności konstrukcje lekkie

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Badania nieniszczące kompozytówkonstrukcje lekkie
Innowacyjne materiały kompozytowekonstrukcje lekkie
Modyfikacja polimerówkonstrukcje lekkie
Powłoki do specjalnych zastosowań technicznychkonstrukcje lekkie
Praca dyplomowakonstrukcje lekkie
Praca przejściowakonstrukcje lekkie4 / 1
Recykling kompozytówkonstrukcje lekkie
Seminarium dyplomowe Ikonstrukcje lekkie
Seminarium dyplomowe IIkonstrukcje lekkie
Seminarium problemowekonstrukcje lekkie
Struktury i konstrukcje wielomateriałowekonstrukcje lekkie
Trwałość eksploatacyjna wyrobów kompozytowychkonstrukcje lekkie

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności przetwórstwo tworzyw polimerowych

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Formy wtryskowe Iprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Formy wtryskowe IIprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Inżynieria powierzchni i powłoki ochronneprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Materiały i procesy polimeroweprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Modyfikacja polimerówprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Podstawy wykonywania form wtryskowychprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Praca dyplomowaprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Praca przejściowaprzetwórstwo tworzyw polimerowych4 / 1
Recyklingprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Seminarium dyplomowe Iprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Seminarium dyplomowe IIprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Seminarium problemoweprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Technologie nanokompozytów polimerowychprzetwórstwo tworzyw polimerowych

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny7 / 1
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej 2przedmiot wspólny
Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstwprzedmiot wspólny1 / 1
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny7 / 2
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny7 / 3
Zalecenia prawne UEprzedmiot wspólny1 / 2
Internetowe technologie informatyczneprzedmiot wspólny
Metody sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny2 / 1
Sieci neuronoweprzedmiot wspólny2 / 2
BHPprzedmiot wspólny
Kształtowanie właściwości materiałówprzedmiot wspólny
Metoda elementów skończonychprzedmiot wspólny
Nanomateriały inżynierskieprzedmiot wspólny
Postępy w nauce o materiałachprzedmiot wspólny3 / 1
Praktyczne aspekty doboru materiałów i technologiiprzedmiot wspólny
Zaawansowane metody badańprzedmiot wspólny
Zaawansowane technologie wytwarzania materiałówprzedmiot wspólny3 / 2
Zarządzanie projektami innowacyjnymiprzedmiot wspólny
Badania i odbiory konstrukcji spawanychspawalnictwo i techniki łączenia
Badania nieniszczące kompozytówkonstrukcje lekkie
Formy wtryskowe Iprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Formy wtryskowe IIprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Innowacyjne materiały kompozytowekonstrukcje lekkie
Inżynieria powierzchni i powłoki ochronneprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Inżynieria powierzchni i techniki spawalnicze w inżynierii powierzchnispawalnictwo i techniki łączenia
Materiały i procesy polimeroweprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Materiały zaawansowane i ich spawalnośćspawalnictwo i techniki łączenia
Metaloznawstwo i metalurgia spawaniaspawalnictwo i techniki łączenia
Modyfikacja polimerówkonstrukcje lekkie
Modyfikacja polimerówprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Podstawy wykonywania form wtryskowychprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Powłoki do specjalnych zastosowań technicznychkonstrukcje lekkie
Praca dyplomowaprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Praca dyplomowaspawalnictwo i techniki łączenia
Praca dyplomowakonstrukcje lekkie
Praca przejściowaprzetwórstwo tworzyw polimerowych4 / 1
Praca przejściowaspawalnictwo i techniki łączenia4 / 1
Praca przejściowakonstrukcje lekkie4 / 1
Projektowanie konstrukcji spawanychspawalnictwo i techniki łączenia
Projektowanie technologii spawaniaspawalnictwo i techniki łączenia
Recyklingprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Recykling kompozytówkonstrukcje lekkie
Seminarium dyplomowe Iprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Seminarium dyplomowe Ispawalnictwo i techniki łączenia
Seminarium dyplomowe Ikonstrukcje lekkie
Seminarium dyplomowe IIprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Seminarium dyplomowe IIspawalnictwo i techniki łączenia
Seminarium dyplomowe IIkonstrukcje lekkie
Seminarium problemowespawalnictwo i techniki łączenia
Seminarium problemowekonstrukcje lekkie
Seminarium problemoweprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Struktury i konstrukcje wielomateriałowekonstrukcje lekkie
Techniki komputerowe w inżynierii spawaniaspawalnictwo i techniki łączenia
Techniki łączenia materiałów polimerowychspawalnictwo i techniki łączenia
Technologie nanokompozytów polimerowychprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Trwałość eksploatacyjna wyrobów kompozytowychkonstrukcje lekkie
Zgrzewanie, lutowanie, klejeniespawalnictwo i techniki łączenia
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny7 / 1
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny7 / 2
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny7 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 51

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej 2przedmiot wspólny
Internetowe technologie informatyczneprzedmiot wspólny
BHPprzedmiot wspólny
Kształtowanie właściwości materiałówprzedmiot wspólny
Metoda elementów skończonychprzedmiot wspólny
Nanomateriały inżynierskieprzedmiot wspólny
Praktyczne aspekty doboru materiałów i technologiiprzedmiot wspólny
Zaawansowane metody badańprzedmiot wspólny
Zarządzanie projektami innowacyjnymiprzedmiot wspólny
Badania i odbiory konstrukcji spawanychspawalnictwo i techniki łączenia
Badania nieniszczące kompozytówkonstrukcje lekkie
Formy wtryskowe Iprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Formy wtryskowe IIprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Innowacyjne materiały kompozytowekonstrukcje lekkie
Inżynieria powierzchni i powłoki ochronneprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Inżynieria powierzchni i techniki spawalnicze w inżynierii powierzchnispawalnictwo i techniki łączenia
Materiały i procesy polimeroweprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Materiały zaawansowane i ich spawalnośćspawalnictwo i techniki łączenia
Metaloznawstwo i metalurgia spawaniaspawalnictwo i techniki łączenia
Modyfikacja polimerówkonstrukcje lekkie
Modyfikacja polimerówprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Podstawy wykonywania form wtryskowychprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Powłoki do specjalnych zastosowań technicznychkonstrukcje lekkie
Praca dyplomowaprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Praca dyplomowaspawalnictwo i techniki łączenia
Praca dyplomowakonstrukcje lekkie
Projektowanie konstrukcji spawanychspawalnictwo i techniki łączenia
Projektowanie technologii spawaniaspawalnictwo i techniki łączenia
Recyklingprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Recykling kompozytówkonstrukcje lekkie
Seminarium dyplomowe Iprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Seminarium dyplomowe Ispawalnictwo i techniki łączenia
Seminarium dyplomowe Ikonstrukcje lekkie
Seminarium dyplomowe IIprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Seminarium dyplomowe IIspawalnictwo i techniki łączenia
Seminarium dyplomowe IIkonstrukcje lekkie
Seminarium problemowespawalnictwo i techniki łączenia
Seminarium problemowekonstrukcje lekkie
Seminarium problemoweprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Struktury i konstrukcje wielomateriałowekonstrukcje lekkie
Techniki komputerowe w inżynierii spawaniaspawalnictwo i techniki łączenia
Techniki łączenia materiałów polimerowychspawalnictwo i techniki łączenia
Technologie nanokompozytów polimerowychprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Trwałość eksploatacyjna wyrobów kompozytowychkonstrukcje lekkie
Zgrzewanie, lutowanie, klejeniespawalnictwo i techniki łączenia
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstwprzedmiot wspólny1 / 1
Zalecenia prawne UEprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Metody sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny2 / 1
Sieci neuronoweprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Postępy w nauce o materiałachprzedmiot wspólny3 / 1
Zaawansowane technologie wytwarzania materiałówprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Praca przejściowaprzetwórstwo tworzyw polimerowych4 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Praca przejściowaspawalnictwo i techniki łączenia4 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Praca przejściowakonstrukcje lekkie4 / 1