Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Seminarium problemowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminarium problemowe
Specjalność spawalnictwo i techniki łączenia
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Sławomir Krajewski <Slawomir.Krajewski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Michał Kawiak <Michal.Kawiak@zut.edu.pl>, Adam Sajek <Adam.Sajek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS2 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Studia I stopnia techniczne

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nauczyć aktywności w korzystaniu z literatury, umiejętności analizy i prezentacji danych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Zdefiniowanie aktualnych problemów konstrukcyjnych, technologicznych i aplikacyjnych w spawalnictwie10
T-S-2Wielokryterialna analiza zadanych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych w spajalnictwie10
T-S-3Analiza kierunków rozwojowych zastosowań technik łączenia w zadanych dziedzinach10
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1Uczestnictwo w zajęciach, przedstawienie prezentacji, odpowiedzi na dyskusję.50
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Referaty studenckie i dyskusja.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena merytoryczna analizy literaturowej. Ocena opracowania pisemnego. Ocena prezentacji. Ocena umiejętności dyskusji.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_BMP/10_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: odtwarzać i identyfikować ważne wyniki badań i informacje technologiczne, wybrać i przedstawić uzyskane informacje.
IM_2A_W03, IM_2A_W05C-1T-S-1, T-S-2, T-S-3M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_BMP/10_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umie analizować dane literaturowe, opracowywać informacje technicznei naukowe, uogólnić i prezentować opracowane informacje
IM_2A_U01, IM_2A_U04, IM_2A_U13C-1T-S-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_BMP/10_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: zdolność do prowadzenia analiz literaturowych, opracowania rezultatów i ich prezentacji,wyrażanie ocen o problemach prezentowanych (dyskusja).
IM_2A_K01, IM_2A_K04, IM_2A_K03C-1T-S-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_BMP/10_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: odtwarzać i identyfikować ważne wyniki badań i informacje technologiczne, wybrać i przedstawić uzyskane informacje.
2,0Brak opracowania tematu i prezentacji
3,0Opracowanie tematu i prezentacja w stopniu dostatecznym.
3,5Opracowanie tematu i prezentacja w stopniu więcej niż dostateczny.
4,0Opracowanie tematu i prezentacja w stopniu dobrym.
4,5Opracowanie tematu i prezentacja w stopniu więcej niż dobrym.
5,0Opracowanie tematu i prezentacja w stopniu bardzo dobrym.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_BMP/10_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umie analizować dane literaturowe, opracowywać informacje technicznei naukowe, uogólnić i prezentować opracowane informacje
2,0Nie bierze udziału w zajęciach i jest nieaktywny.
3,0Opracowanie tematu i prezentacja w stopniu dostatecznym.
3,5Opracowanie tematu i prezentacja w stopniu więcej niż dostateczny.
4,0Opracowanie tematu i prezentacja w stopniu dobrym.
4,5Opracowanie tematu i prezentacja w stopniu więcej niż dobrym.
5,0Opracowanie tematu i prezentacja w stopniu bardzo dobrym.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_BMP/10_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: zdolność do prowadzenia analiz literaturowych, opracowania rezultatów i ich prezentacji,wyrażanie ocen o problemach prezentowanych (dyskusja).
2,0Brak opracowania tematu i prezentacji.
3,0Opracowanie tematu i prezentacja w stopniu dostatecznym.
3,5Opracowanie tematu i prezentacja w stopniu więcej niż dostateczny.
4,0Opracowanie tematu i prezentacja w stopniu dobrym.
4,5Opracowanie tematu i prezentacja w stopniu więcej niż dobrym.
5,0Opracowanie tematu i prezentacja w stopniu bardzo dobrym.

Literatura podstawowa

  1. Indywidualne rozpoznanie literaturowe z uczelnianych baz danych dot. tematyki prezentacji., X, X, X, 2012

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Zdefiniowanie aktualnych problemów konstrukcyjnych, technologicznych i aplikacyjnych w spawalnictwie10
T-S-2Wielokryterialna analiza zadanych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych w spajalnictwie10
T-S-3Analiza kierunków rozwojowych zastosowań technik łączenia w zadanych dziedzinach10
30

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1Uczestnictwo w zajęciach, przedstawienie prezentacji, odpowiedzi na dyskusję.50
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_BMP/10_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: odtwarzać i identyfikować ważne wyniki badań i informacje technologiczne, wybrać i przedstawić uzyskane informacje.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W03Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych i zaawansowanych metod charakteryzowania niezbędną do doboru metod badawczych i interpretacji wyników
IM_2A_W05Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu inżynierii materiałowej niezbędną do zrozumienia zaawansowanych procesów technologicznych
Cel przedmiotuC-1Nauczyć aktywności w korzystaniu z literatury, umiejętności analizy i prezentacji danych.
Treści programoweT-S-1Zdefiniowanie aktualnych problemów konstrukcyjnych, technologicznych i aplikacyjnych w spawalnictwie
T-S-2Wielokryterialna analiza zadanych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych w spajalnictwie
T-S-3Analiza kierunków rozwojowych zastosowań technik łączenia w zadanych dziedzinach
Metody nauczaniaM-1Referaty studenckie i dyskusja.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena merytoryczna analizy literaturowej. Ocena opracowania pisemnego. Ocena prezentacji. Ocena umiejętności dyskusji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak opracowania tematu i prezentacji
3,0Opracowanie tematu i prezentacja w stopniu dostatecznym.
3,5Opracowanie tematu i prezentacja w stopniu więcej niż dostateczny.
4,0Opracowanie tematu i prezentacja w stopniu dobrym.
4,5Opracowanie tematu i prezentacja w stopniu więcej niż dobrym.
5,0Opracowanie tematu i prezentacja w stopniu bardzo dobrym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_BMP/10_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umie analizować dane literaturowe, opracowywać informacje technicznei naukowe, uogólnić i prezentować opracowane informacje
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągnąć wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
IM_2A_U04Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję przedstawionej prezentacji
IM_2A_U13Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować samokształcenie
Cel przedmiotuC-1Nauczyć aktywności w korzystaniu z literatury, umiejętności analizy i prezentacji danych.
Treści programoweT-S-1Zdefiniowanie aktualnych problemów konstrukcyjnych, technologicznych i aplikacyjnych w spawalnictwie
Metody nauczaniaM-1Referaty studenckie i dyskusja.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena merytoryczna analizy literaturowej. Ocena opracowania pisemnego. Ocena prezentacji. Ocena umiejętności dyskusji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie bierze udziału w zajęciach i jest nieaktywny.
3,0Opracowanie tematu i prezentacja w stopniu dostatecznym.
3,5Opracowanie tematu i prezentacja w stopniu więcej niż dostateczny.
4,0Opracowanie tematu i prezentacja w stopniu dobrym.
4,5Opracowanie tematu i prezentacja w stopniu więcej niż dobrym.
5,0Opracowanie tematu i prezentacja w stopniu bardzo dobrym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_BMP/10_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: zdolność do prowadzenia analiz literaturowych, opracowania rezultatów i ich prezentacji,wyrażanie ocen o problemach prezentowanych (dyskusja).
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
IM_2A_K04Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role oraz potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania.
IM_2A_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-1Nauczyć aktywności w korzystaniu z literatury, umiejętności analizy i prezentacji danych.
Treści programoweT-S-1Zdefiniowanie aktualnych problemów konstrukcyjnych, technologicznych i aplikacyjnych w spawalnictwie
Metody nauczaniaM-1Referaty studenckie i dyskusja.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena merytoryczna analizy literaturowej. Ocena opracowania pisemnego. Ocena prezentacji. Ocena umiejętności dyskusji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak opracowania tematu i prezentacji.
3,0Opracowanie tematu i prezentacja w stopniu dostatecznym.
3,5Opracowanie tematu i prezentacja w stopniu więcej niż dostateczny.
4,0Opracowanie tematu i prezentacja w stopniu dobrym.
4,5Opracowanie tematu i prezentacja w stopniu więcej niż dobrym.
5,0Opracowanie tematu i prezentacja w stopniu bardzo dobrym.