Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Materiały zaawansowane i ich spawalność:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Materiały zaawansowane i ich spawalność
Specjalność spawalnictwo i techniki łączenia
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Michał Kawiak <Michal.Kawiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sławomir Krajewski <Slawomir.Krajewski@zut.edu.pl>, Adam Sajek <Adam.Sajek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 15 0,80,30zaliczenie
wykładyW2 15 1,20,70zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowy chemiii, fizyki i nauki o materiałach
W-2Podstawy fizyki, chemii i nauki o materiałach
W-3Podstawy fizyki, chemii i nauki o materiałach

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie z zasadami kształtowania struktury i własciwości materiałow wyniku procesów technologicznych
C-2ukształtowanie umiejetności optymalnego doboru materiałów

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Stale drobnoziarniste i ich spawalność3
T-L-2Stale niskostopowe do pracy w niskich i wysokich temperaturach i ich spawalność2
T-L-3Stale nierdzewne i ich spawalność2
T-L-4Stopy niklu, kobaltu i tytanu i ich spawalność2
T-L-5Tworzywa ceramiczne i ich spawalność2
T-L-6Kompozyty i ich spawalność2
T-L-7Spawalność materiałów porowatych2
15
wykłady
T-W-1Stale drobnoziarniste, stale obrobione termomechanicznie, stale konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości i ich spajalność4
T-W-2Stale niskostopowe do pracy w bardzo niskich temperaturach, stale wysokostopowe, stale do pracy w podwyższonych temperaturach, stale odporne na pełzanie i żaroodporne3
T-W-3Wybrane stopy metali nieżelaznych - stopy kobaltu, niklu i tytanu i ich spajalność2
T-W-4Współczesne tworzywa ceramiczne i ich spajanie1
T-W-5Tworzywa polimerowe i ich spajanie1
T-W-6Kompozyty polimerowe, metaliczne i ceramiczne i ich spajanie2
T-W-7Nanomateriały i ich spajanie1
T-W-8Biomateriały i ich spajanie1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie raporów z ćwiczeń5
20
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury12
A-W-3Przygotowanie się do kolokwiów4
31

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Film
M-3Wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium pod koniec semestru

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_S/14_W01
Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie zjawisk zwiazanych z właściwiościami materiałów konstrukcyjnych.
IM_2A_W02C-1, C-2T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-W-3, T-W-4, T-W-7, T-W-1, T-W-6, T-W-8, T-W-5, T-W-2M-2, M-3, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_S/14_U01
Potrafi dobrać rodzaj tworzywa konstrukcyjnego i dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inzynierskich o charakterze praktycznym z obszaru spajania elementów maszyn i konstrukcji
IM_2A_U02, IM_2A_U08C-1, C-2T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-W-3, T-W-4, T-W-7, T-W-1, T-W-6, T-W-8, T-W-5, T-W-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_S/14_K01
Prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje problemy związane z doborem materiału i jego spawalności
IM_2A_K01, IM_2A_K03C-1, C-2T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-W-3, T-W-4, T-W-7, T-W-1, T-W-6, T-W-8, T-W-5, T-W-2M-2, M-3, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_S/14_W01
Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie zjawisk zwiazanych z właściwiościami materiałów konstrukcyjnych.
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu
3,5student przezentuje ogólną wiedzę z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu i potrafi analizować podstawowe związki czynników wyjściowych ze skutkami
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedze z zakresu przedmiotu i wyciaga wnioski z prostej analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu oraz umiejetność interpretacji zwiążków przyczyn ze skutkami

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_S/14_U01
Potrafi dobrać rodzaj tworzywa konstrukcyjnego i dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inzynierskich o charakterze praktycznym z obszaru spajania elementów maszyn i konstrukcji
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczne i podstawowe umiejętności z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólne umiejętności z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobre umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobre umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobre umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_S/14_K01
Prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje problemy związane z doborem materiału i jego spawalności
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczne i podstawowe kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólne kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków

Literatura podstawowa

  1. Tasak E., Spawalność stali, Forbit, Kraków, 2002
  2. Blicharski M., Wprowadzenie do inżynierii Materiałowej, WNT, Warszawa, 2003
  3. Nowacki J., Stal dupleks i jej spawalność, WNT, Warszawa, 2009
  4. Nowacki J., Spiekane metale i kompozyty o osnowie metalicznej, WNT, Warszawa, 2005
  5. Dobrzański L., Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Lancaster J. F., Metalurgy of welding, Abington Publishing, Cambridge, 2000
  2. Nowacki J., Stal dupleks i jej spawalność, WNT, warszwa, 2009
  3. Kurzydłowski J. K., Lewandowska M., Nanomateriały Inżynierskie, PWN, Warszawa, 2009

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Stale drobnoziarniste i ich spawalność3
T-L-2Stale niskostopowe do pracy w niskich i wysokich temperaturach i ich spawalność2
T-L-3Stale nierdzewne i ich spawalność2
T-L-4Stopy niklu, kobaltu i tytanu i ich spawalność2
T-L-5Tworzywa ceramiczne i ich spawalność2
T-L-6Kompozyty i ich spawalność2
T-L-7Spawalność materiałów porowatych2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Stale drobnoziarniste, stale obrobione termomechanicznie, stale konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości i ich spajalność4
T-W-2Stale niskostopowe do pracy w bardzo niskich temperaturach, stale wysokostopowe, stale do pracy w podwyższonych temperaturach, stale odporne na pełzanie i żaroodporne3
T-W-3Wybrane stopy metali nieżelaznych - stopy kobaltu, niklu i tytanu i ich spajalność2
T-W-4Współczesne tworzywa ceramiczne i ich spajanie1
T-W-5Tworzywa polimerowe i ich spajanie1
T-W-6Kompozyty polimerowe, metaliczne i ceramiczne i ich spajanie2
T-W-7Nanomateriały i ich spajanie1
T-W-8Biomateriały i ich spajanie1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie raporów z ćwiczeń5
20
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury12
A-W-3Przygotowanie się do kolokwiów4
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/14_W01Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie zjawisk zwiazanych z właściwiościami materiałów konstrukcyjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W02Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu budowy, struktury i morfologii materiałów niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów w tym biomateriałów i/lub wyrobów
Cel przedmiotuC-1zapoznanie z zasadami kształtowania struktury i własciwości materiałow wyniku procesów technologicznych
C-2ukształtowanie umiejetności optymalnego doboru materiałów
Treści programoweT-L-1Stale drobnoziarniste i ich spawalność
T-L-2Stale niskostopowe do pracy w niskich i wysokich temperaturach i ich spawalność
T-L-4Stopy niklu, kobaltu i tytanu i ich spawalność
T-L-5Tworzywa ceramiczne i ich spawalność
T-L-6Kompozyty i ich spawalność
T-W-3Wybrane stopy metali nieżelaznych - stopy kobaltu, niklu i tytanu i ich spajalność
T-W-4Współczesne tworzywa ceramiczne i ich spajanie
T-W-7Nanomateriały i ich spajanie
T-W-1Stale drobnoziarniste, stale obrobione termomechanicznie, stale konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości i ich spajalność
T-W-6Kompozyty polimerowe, metaliczne i ceramiczne i ich spajanie
T-W-8Biomateriały i ich spajanie
T-W-5Tworzywa polimerowe i ich spajanie
T-W-2Stale niskostopowe do pracy w bardzo niskich temperaturach, stale wysokostopowe, stale do pracy w podwyższonych temperaturach, stale odporne na pełzanie i żaroodporne
Metody nauczaniaM-2Film
M-3Wykład problemowy
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu
3,5student przezentuje ogólną wiedzę z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu i potrafi analizować podstawowe związki czynników wyjściowych ze skutkami
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedze z zakresu przedmiotu i wyciaga wnioski z prostej analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu oraz umiejetność interpretacji zwiążków przyczyn ze skutkami
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/14_U01Potrafi dobrać rodzaj tworzywa konstrukcyjnego i dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inzynierskich o charakterze praktycznym z obszaru spajania elementów maszyn i konstrukcji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U02Potrafi pracować indywidualnie i w zespole w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie; potrafi ocenić czasochłonność zadania i jego aspekty ekonomiczne
IM_2A_U08Potrafi zaplanować oraz przeprowadzić symulację i pomiary właściwości materiałów i/lub procesów technologicznych i/lub wyrobów
Cel przedmiotuC-1zapoznanie z zasadami kształtowania struktury i własciwości materiałow wyniku procesów technologicznych
C-2ukształtowanie umiejetności optymalnego doboru materiałów
Treści programoweT-L-1Stale drobnoziarniste i ich spawalność
T-L-2Stale niskostopowe do pracy w niskich i wysokich temperaturach i ich spawalność
T-L-4Stopy niklu, kobaltu i tytanu i ich spawalność
T-L-5Tworzywa ceramiczne i ich spawalność
T-L-6Kompozyty i ich spawalność
T-W-3Wybrane stopy metali nieżelaznych - stopy kobaltu, niklu i tytanu i ich spajalność
T-W-4Współczesne tworzywa ceramiczne i ich spajanie
T-W-7Nanomateriały i ich spajanie
T-W-1Stale drobnoziarniste, stale obrobione termomechanicznie, stale konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości i ich spajalność
T-W-6Kompozyty polimerowe, metaliczne i ceramiczne i ich spajanie
T-W-8Biomateriały i ich spajanie
T-W-5Tworzywa polimerowe i ich spajanie
T-W-2Stale niskostopowe do pracy w bardzo niskich temperaturach, stale wysokostopowe, stale do pracy w podwyższonych temperaturach, stale odporne na pełzanie i żaroodporne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczne i podstawowe umiejętności z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólne umiejętności z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobre umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobre umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobre umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/14_K01Prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje problemy związane z doborem materiału i jego spawalności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
IM_2A_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-1zapoznanie z zasadami kształtowania struktury i własciwości materiałow wyniku procesów technologicznych
C-2ukształtowanie umiejetności optymalnego doboru materiałów
Treści programoweT-L-1Stale drobnoziarniste i ich spawalność
T-L-2Stale niskostopowe do pracy w niskich i wysokich temperaturach i ich spawalność
T-L-4Stopy niklu, kobaltu i tytanu i ich spawalność
T-L-5Tworzywa ceramiczne i ich spawalność
T-L-6Kompozyty i ich spawalność
T-W-3Wybrane stopy metali nieżelaznych - stopy kobaltu, niklu i tytanu i ich spajalność
T-W-4Współczesne tworzywa ceramiczne i ich spajanie
T-W-7Nanomateriały i ich spajanie
T-W-1Stale drobnoziarniste, stale obrobione termomechanicznie, stale konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości i ich spajalność
T-W-6Kompozyty polimerowe, metaliczne i ceramiczne i ich spajanie
T-W-8Biomateriały i ich spajanie
T-W-5Tworzywa polimerowe i ich spajanie
T-W-2Stale niskostopowe do pracy w bardzo niskich temperaturach, stale wysokostopowe, stale do pracy w podwyższonych temperaturach, stale odporne na pełzanie i żaroodporne
Metody nauczaniaM-2Film
M-3Wykład problemowy
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczne i podstawowe kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólne kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków