Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Praca dyplomowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praca dyplomowa
Specjalność przetwórstwo tworzyw polimerowych
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Kwiatkowska <Magdalena.Kwiatkowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Jolanta Baranowska <Jolanta.Baranowska@zut.edu.pl>, Anna Biedunkiewicz <Anna.Biedunkiewicz@zut.edu.pl>, Małgorzata Garbiak <Malgorzata.Garbiak@zut.edu.pl>, Agnieszka Kochmańska <Agnieszka.Kochmanska@zut.edu.pl>, Konrad Kwiatkowski <Konrad.Kwiatkowski@zut.edu.pl>, Elżbieta Piesowicz <Elzbieta.Senderek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 20,0 ECTS (formy) 20,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praca dyplomowaPD3 0 20,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wpis na semestr według regulaminu studiów

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie umiejętności samodzielnej realizacji zadań badawczych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praca dyplomowa
T-PD-1Omówienie tematyki i wyników pracy dyplomowej0
0

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praca dyplomowa
A-PD-1Uczestnictwo w pracach eksperymentalnych w laboratorium, przygotowanie rozprawy.490
A-PD-2Konsultacje15
505

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Madzór nad przygotowaniem pracy dyplomowej

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena poprawności przygotowanego tekstu: merytoryczna i techniczna.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_PTP/12_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: opisać zakres, metody i wyniki badań, podsumować rezultaty, wytłumaczyć przebieg prowadzonego eksperymentu.
IM_2A_W02, IM_2A_W03, IM_2A_W05C-1T-PD-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_PTP/12_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: formułowaćtezy i wnioski , interpretowaćwyniki eksperymentu, planować eksperyment, szacować błędy pomiarów,weryfikować rezultaty pomiarów, zorganizować.
IM_2A_U01, IM_2A_U02, IM_2A_U03, IM_2A_U08, IM_2A_U09C-1T-PD-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_PTP/12_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: formułować tezy i wnioski badawcze,, opisać dane literaturowe i wyniki eksperymentów,
IM_2A_K01, IM_2A_K03C-1T-PD-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_PTP/12_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: opisać zakres, metody i wyniki badań, podsumować rezultaty, wytłumaczyć przebieg prowadzonego eksperymentu.
2,0Nie zrealizował badań i nie przygotował pracy dyplomowej magisterskiej
3,0Zrealizował program badań i przygotował pracę dyplomową magisterską w zakresie dostatecznym
3,5Zrealizował program badań i przygotował pracę dyplomową magisterską w zakresie dość dobrym
4,0Zrealizował program badań i przygotował pracę dyplomową magisterską w zakresiedobrym
4,5Zrealizował program badań i przygotował pracę dyplomową magisterską w zakresieponad dobrym
5,0Zrealizował program badań i przygotował pracę dyplomową magisterską w zakresiebardzo dobrym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_PTP/12_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: formułowaćtezy i wnioski , interpretowaćwyniki eksperymentu, planować eksperyment, szacować błędy pomiarów,weryfikować rezultaty pomiarów, zorganizować.
2,0Nie umie sformułować tez i zrealizować prac badawczych.
3,0Sformułował tezy, zrealizował i opisał wyniki badań, wyprowadził wnioski w sposób dostatecny.
3,5Sformułował tezy, zrealizował i opisał wyniki badań, wyprowadził wnioski w sposób dość dobry
4,0Sformułował tezy, zrealizował i opisał wyniki badań, wyprowadził wnioski w sposób dobry
4,5Sformułował tezy, zrealizował i opisał wyniki badań, wyprowadził wnioski w sposób ponad dobry
5,0Sformułował tezy, zrealizował i opisał wyniki badań, wyprowadził wnioski w sposób bardzo dobry

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_PTP/12_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: formułować tezy i wnioski badawcze,, opisać dane literaturowe i wyniki eksperymentów,
2,0Nie potrafił zrealizować i opisać wyników eksperymentów
3,0Potrafił zrealizować plan badań i opisać wyniki eksperymentów w stopniu dostatecnym
3,5Potrafił zrealizować plan badań i opisać wyniki eksperymentów w stopniu dość dobrym
4,0Potrafił zrealizować plan badań i opisać wyniki eksperymentów w stopniu dobrym
4,5Potrafił zrealizować plan badań i opisać wyniki eksperymentów w stopniu ponad dobrym
5,0Potrafił zrealizować plan badań i opisać wyniki eksperymentów w stopniu bardzo dobrym.

Literatura podstawowa

  1. X, Przykład struktury pracy dyplomowej magisterskiej: www.ztp.zut.edu.pl, X, X, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Rozpoznanie patentowe, 2011

Treści programowe - praca dyplomowa

KODTreść programowaGodziny
T-PD-1Omówienie tematyki i wyników pracy dyplomowej0
0

Formy aktywności - praca dyplomowa

KODForma aktywnościGodziny
A-PD-1Uczestnictwo w pracach eksperymentalnych w laboratorium, przygotowanie rozprawy.490
A-PD-2Konsultacje15
505
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/12_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: opisać zakres, metody i wyniki badań, podsumować rezultaty, wytłumaczyć przebieg prowadzonego eksperymentu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W02Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu budowy, struktury i morfologii materiałów niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów w tym biomateriałów i/lub wyrobów
IM_2A_W03Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych i zaawansowanych metod charakteryzowania niezbędną do doboru metod badawczych i interpretacji wyników
IM_2A_W05Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu inżynierii materiałowej niezbędną do zrozumienia zaawansowanych procesów technologicznych
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności samodzielnej realizacji zadań badawczych
Treści programoweT-PD-1Omówienie tematyki i wyników pracy dyplomowej
Metody nauczaniaM-1Madzór nad przygotowaniem pracy dyplomowej
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena poprawności przygotowanego tekstu: merytoryczna i techniczna.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zrealizował badań i nie przygotował pracy dyplomowej magisterskiej
3,0Zrealizował program badań i przygotował pracę dyplomową magisterską w zakresie dostatecznym
3,5Zrealizował program badań i przygotował pracę dyplomową magisterską w zakresie dość dobrym
4,0Zrealizował program badań i przygotował pracę dyplomową magisterską w zakresiedobrym
4,5Zrealizował program badań i przygotował pracę dyplomową magisterską w zakresieponad dobrym
5,0Zrealizował program badań i przygotował pracę dyplomową magisterską w zakresiebardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/12_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: formułowaćtezy i wnioski , interpretowaćwyniki eksperymentu, planować eksperyment, szacować błędy pomiarów,weryfikować rezultaty pomiarów, zorganizować.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągnąć wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
IM_2A_U02Potrafi pracować indywidualnie i w zespole w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie; potrafi ocenić czasochłonność zadania i jego aspekty ekonomiczne
IM_2A_U03Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego, potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników
IM_2A_U08Potrafi zaplanować oraz przeprowadzić symulację i pomiary właściwości materiałów i/lub procesów technologicznych i/lub wyrobów
IM_2A_U09Potrafi zaplanować proces badania wyrobu pod kątem właściwości użytkowych i cyklu życia oraz aspektów pozatechnicznych
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności samodzielnej realizacji zadań badawczych
Treści programoweT-PD-1Omówienie tematyki i wyników pracy dyplomowej
Metody nauczaniaM-1Madzór nad przygotowaniem pracy dyplomowej
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena poprawności przygotowanego tekstu: merytoryczna i techniczna.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie umie sformułować tez i zrealizować prac badawczych.
3,0Sformułował tezy, zrealizował i opisał wyniki badań, wyprowadził wnioski w sposób dostatecny.
3,5Sformułował tezy, zrealizował i opisał wyniki badań, wyprowadził wnioski w sposób dość dobry
4,0Sformułował tezy, zrealizował i opisał wyniki badań, wyprowadził wnioski w sposób dobry
4,5Sformułował tezy, zrealizował i opisał wyniki badań, wyprowadził wnioski w sposób ponad dobry
5,0Sformułował tezy, zrealizował i opisał wyniki badań, wyprowadził wnioski w sposób bardzo dobry
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/12_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: formułować tezy i wnioski badawcze,, opisać dane literaturowe i wyniki eksperymentów,
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
IM_2A_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności samodzielnej realizacji zadań badawczych
Treści programoweT-PD-1Omówienie tematyki i wyników pracy dyplomowej
Metody nauczaniaM-1Madzór nad przygotowaniem pracy dyplomowej
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena poprawności przygotowanego tekstu: merytoryczna i techniczna.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafił zrealizować i opisać wyników eksperymentów
3,0Potrafił zrealizować plan badań i opisać wyniki eksperymentów w stopniu dostatecnym
3,5Potrafił zrealizować plan badań i opisać wyniki eksperymentów w stopniu dość dobrym
4,0Potrafił zrealizować plan badań i opisać wyniki eksperymentów w stopniu dobrym
4,5Potrafił zrealizować plan badań i opisać wyniki eksperymentów w stopniu ponad dobrym
5,0Potrafił zrealizować plan badań i opisać wyniki eksperymentów w stopniu bardzo dobrym.