Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Zgrzewanie, lutowanie, klejenie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zgrzewanie, lutowanie, klejenie
Specjalność spawalnictwo i techniki łączenia
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Michał Kawiak <Michal.Kawiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sławomir Krajewski <Slawomir.Krajewski@zut.edu.pl>, Ryszard Pakos <Ryszard.Pakos@zut.edu.pl>, Adam Sajek <Adam.Sajek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 15 0,80,30zaliczenie
wykładyW2 15 1,20,70zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawy chemii, fizyki i nauki o materiałach

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie sie z technikami spajania tworzyw konstrukcyjnych
C-2ukształtowanie umiejetności doboru technologii saajania dla zadanych elementów maszyn i konstrukcji oraz warunków eksploatacji

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zgrzewanie oporowe2
T-L-2Zgrzewanie tarciowe2
T-L-3Lutowanie miękkie2
T-L-4Lutowanie twarde2
T-L-5Techniki klejenia2
T-L-6Właściwości klejów1
T-L-7Waściwości i wady złączy zgrzewanych, lutowanych i klejowych2
T-L-8Struktura złącza zgrzewanego, lutowanego i klejowego2
15
wykłady
T-W-1Procesy zgrzewania - charakterystyka2
T-W-2Podstawy fizyczne procesów zgrzewania elektrycznego, tarciowego i utradźwiękowego2
T-W-3Zgrzewanie oporowe2
T-W-4Zgrzewanie tarciowe1
T-W-5Zgrzewanie wybuchowe1
T-W-6Procesy lutowania - charakterystyka1
T-W-7Metody lutownia miękkiego i twardego1
T-W-8Materiały rodzime i dodatkowe w lutowaniu2
T-W-9Klejenie - charakterystyka1
T-W-10Techniki klejenia1
T-W-11Kleje, właściwości i zastosowania złącza klejowego1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń3
A-L-3przygotowanie sie do kolokwium2
20
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2czytanie wskazanej literatury10
A-W-3przygotowanie się do kolokwiów5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2film
M-3wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium pod koniec semestru

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_S/13_W01
zna podstawowe metody i techniki spajania i regeneracji zuzytych elementów metodami spawalniczymi
IM_2A_W03C-1, C-2T-L-1, T-L-3, T-L-2, T-L-4, T-L-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-7, T-W-4, T-W-6M-2, M-1, M-3S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_S/13_U01
potrafi opracować proces technologiczny spajania i nadzorować jego realizacje
IM_2A_U03C-1, C-2T-L-1, T-L-3, T-L-2, T-L-4, T-L-5, T-L-7, T-L-8, T-L-6, T-W-8, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-10, T-W-11, T-W-7, T-W-9, T-W-4, T-W-6M-2, M-1, M-3S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_S/13_K01
potrafi prawidłwo określć priorytety realizowanego zadania opracowania technologii
IM_2A_K04C-1, C-2T-L-1, T-L-3, T-L-2, T-L-4, T-L-5, T-L-7, T-L-8, T-L-6, T-W-8, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-10, T-W-11, T-W-7, T-W-9, T-W-4, T-W-6M-2, M-1, M-3S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_S/13_W01
zna podstawowe metody i techniki spajania i regeneracji zuzytych elementów metodami spawalniczymi
2,0niewypełnienie krterium uzyskania oceny 3
3,0umiejetność zcharakteryzowania technik spajania
3,5umiejętność zcharakterysowania wraz z analizą zalet i ograniczeń technik spajania
4,0umiejętoność zcharakteryzowania wraz z oceną możliwości technik spajania
4,5umiejętność wyrobu alternatywnychi technik spajania
5,0umiejętość porównaia efektów osiagnietych różnymi technikami spajania

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_S/13_U01
potrafi opracować proces technologiczny spajania i nadzorować jego realizacje
2,0niewypełnienie krterium umiejetności na ocene 3
3,0umiejętność prezentowania wyniku bez jego analizy
3,5umiejętność prezentowania wyniku wraz z analizą
4,0prezentacja wyniku wraz z analizą i dyskusja o wyniku
4,5umiejętność prezentowania, analizy dyskusji i oszacowania błędu
5,0spełnienie kryterium na ocenę 4,5 wraz umiejetnością prozpozycji modyfikacji rozwiązania

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_S/13_K01
potrafi prawidłwo określć priorytety realizowanego zadania opracowania technologii
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólną wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków

Literatura podstawowa

 1. Tasak E., Spawalność stali, Fotobit, Karaków, 2008
 2. Klimpel A., Spawanie, zgrzewanie i cięcie metali, WNT, Warszawa, 2009
 3. Żebrowski H., Techniki wtwarzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2001
 4. Klimpel A., Napawanie i natryskiwanie cieplne, WNT, Warszawa, 2000
 5. Nowacki J., Chudziński M., Zmitrowicz P., Lutowanie w budowie Maszyn, WNT, Warszawa, 2007
 6. Papkala H., Zgrzewanie oporowe metal, Wyd. KaBe, Krosno, 2003
 7. Nowacki J., Chudziński M., Zmitrowicz P., Lutowanie w budowie Maszyn, WNT, Waeszawa, 2007
 8. Blicharski M., Wprowadzenie do inżynierii Materiałowej, WNT, Warszawa, 2003
 9. Praca zbiorowa pod red. J. Pilarczyka, Poradnik Inżyniera – Spawalnictwo, WNT, Warszawaa, 2003
 10. Nowacki J., Spiekane metale i kompozyty o osnowie metalicznej, WNT, Warszawa, 2005
 11. Dobrzański L., Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

 1. Lancaster J. F., Metalurgy of welding, Abington Publishing, Cambridge, 2000
 2. Kurzydłowski J. K., Lewandowska M., Nanomateriały Inżynierskie, PWN, Warszawa, 2009

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zgrzewanie oporowe2
T-L-2Zgrzewanie tarciowe2
T-L-3Lutowanie miękkie2
T-L-4Lutowanie twarde2
T-L-5Techniki klejenia2
T-L-6Właściwości klejów1
T-L-7Waściwości i wady złączy zgrzewanych, lutowanych i klejowych2
T-L-8Struktura złącza zgrzewanego, lutowanego i klejowego2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Procesy zgrzewania - charakterystyka2
T-W-2Podstawy fizyczne procesów zgrzewania elektrycznego, tarciowego i utradźwiękowego2
T-W-3Zgrzewanie oporowe2
T-W-4Zgrzewanie tarciowe1
T-W-5Zgrzewanie wybuchowe1
T-W-6Procesy lutowania - charakterystyka1
T-W-7Metody lutownia miękkiego i twardego1
T-W-8Materiały rodzime i dodatkowe w lutowaniu2
T-W-9Klejenie - charakterystyka1
T-W-10Techniki klejenia1
T-W-11Kleje, właściwości i zastosowania złącza klejowego1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń3
A-L-3przygotowanie sie do kolokwium2
20
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2czytanie wskazanej literatury10
A-W-3przygotowanie się do kolokwiów5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/13_W01zna podstawowe metody i techniki spajania i regeneracji zuzytych elementów metodami spawalniczymi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W03Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych i zaawansowanych metod charakteryzowania niezbędną do doboru metod badawczych i interpretacji wyników
Cel przedmiotuC-1zapoznanie sie z technikami spajania tworzyw konstrukcyjnych
C-2ukształtowanie umiejetności doboru technologii saajania dla zadanych elementów maszyn i konstrukcji oraz warunków eksploatacji
Treści programoweT-L-1Zgrzewanie oporowe
T-L-3Lutowanie miękkie
T-L-2Zgrzewanie tarciowe
T-L-4Lutowanie twarde
T-L-5Techniki klejenia
T-W-1Procesy zgrzewania - charakterystyka
T-W-2Podstawy fizyczne procesów zgrzewania elektrycznego, tarciowego i utradźwiękowego
T-W-3Zgrzewanie oporowe
T-W-5Zgrzewanie wybuchowe
T-W-7Metody lutownia miękkiego i twardego
T-W-4Zgrzewanie tarciowe
T-W-6Procesy lutowania - charakterystyka
Metody nauczaniaM-2film
M-1wykład informacyjny
M-3wykład problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: kolokwium pod koniec semestru
S-1Ocena formująca: kolokwium w połowie semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0niewypełnienie krterium uzyskania oceny 3
3,0umiejetność zcharakteryzowania technik spajania
3,5umiejętność zcharakterysowania wraz z analizą zalet i ograniczeń technik spajania
4,0umiejętoność zcharakteryzowania wraz z oceną możliwości technik spajania
4,5umiejętność wyrobu alternatywnychi technik spajania
5,0umiejętość porównaia efektów osiagnietych różnymi technikami spajania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/13_U01potrafi opracować proces technologiczny spajania i nadzorować jego realizacje
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U03Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego, potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników
Cel przedmiotuC-1zapoznanie sie z technikami spajania tworzyw konstrukcyjnych
C-2ukształtowanie umiejetności doboru technologii saajania dla zadanych elementów maszyn i konstrukcji oraz warunków eksploatacji
Treści programoweT-L-1Zgrzewanie oporowe
T-L-3Lutowanie miękkie
T-L-2Zgrzewanie tarciowe
T-L-4Lutowanie twarde
T-L-5Techniki klejenia
T-L-7Waściwości i wady złączy zgrzewanych, lutowanych i klejowych
T-L-8Struktura złącza zgrzewanego, lutowanego i klejowego
T-L-6Właściwości klejów
T-W-8Materiały rodzime i dodatkowe w lutowaniu
T-W-1Procesy zgrzewania - charakterystyka
T-W-2Podstawy fizyczne procesów zgrzewania elektrycznego, tarciowego i utradźwiękowego
T-W-3Zgrzewanie oporowe
T-W-5Zgrzewanie wybuchowe
T-W-10Techniki klejenia
T-W-11Kleje, właściwości i zastosowania złącza klejowego
T-W-7Metody lutownia miękkiego i twardego
T-W-9Klejenie - charakterystyka
T-W-4Zgrzewanie tarciowe
T-W-6Procesy lutowania - charakterystyka
Metody nauczaniaM-2film
M-1wykład informacyjny
M-3wykład problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: kolokwium pod koniec semestru
S-1Ocena formująca: kolokwium w połowie semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0niewypełnienie krterium umiejetności na ocene 3
3,0umiejętność prezentowania wyniku bez jego analizy
3,5umiejętność prezentowania wyniku wraz z analizą
4,0prezentacja wyniku wraz z analizą i dyskusja o wyniku
4,5umiejętność prezentowania, analizy dyskusji i oszacowania błędu
5,0spełnienie kryterium na ocenę 4,5 wraz umiejetnością prozpozycji modyfikacji rozwiązania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/13_K01potrafi prawidłwo określć priorytety realizowanego zadania opracowania technologii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K04Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role oraz potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania.
Cel przedmiotuC-1zapoznanie sie z technikami spajania tworzyw konstrukcyjnych
C-2ukształtowanie umiejetności doboru technologii saajania dla zadanych elementów maszyn i konstrukcji oraz warunków eksploatacji
Treści programoweT-L-1Zgrzewanie oporowe
T-L-3Lutowanie miękkie
T-L-2Zgrzewanie tarciowe
T-L-4Lutowanie twarde
T-L-5Techniki klejenia
T-L-7Waściwości i wady złączy zgrzewanych, lutowanych i klejowych
T-L-8Struktura złącza zgrzewanego, lutowanego i klejowego
T-L-6Właściwości klejów
T-W-8Materiały rodzime i dodatkowe w lutowaniu
T-W-1Procesy zgrzewania - charakterystyka
T-W-2Podstawy fizyczne procesów zgrzewania elektrycznego, tarciowego i utradźwiękowego
T-W-3Zgrzewanie oporowe
T-W-5Zgrzewanie wybuchowe
T-W-10Techniki klejenia
T-W-11Kleje, właściwości i zastosowania złącza klejowego
T-W-7Metody lutownia miękkiego i twardego
T-W-9Klejenie - charakterystyka
T-W-4Zgrzewanie tarciowe
T-W-6Procesy lutowania - charakterystyka
Metody nauczaniaM-2film
M-1wykład informacyjny
M-3wykład problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: kolokwium pod koniec semestru
S-1Ocena formująca: kolokwium w połowie semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólną wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków