Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Formy wtryskowe I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Formy wtryskowe I
Specjalność przetwórstwo tworzyw polimerowych
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Kwiatkowska <Magdalena.Kwiatkowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sandra Paszkiewicz <Sandra.Paszkiewicz@zut.edu.pl>, Elżbieta Piesowicz <Elzbieta.Senderek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 15 1,30,38zaliczenie
wykładyW1 30 1,70,62egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu: rysunku technicznego i oprogramowania CAD/CAM, wytrzymałości materiałów, materiałoznawstwa, technologii maszyn, technik wytwarzania oraz obróbki cieplnej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z technologicznością wyrobów otrzymywanych w przetwórstwie wtryskowym oraz zasadami działania form wtryskowych
C-2Ukształtowanie umiejętności analizowania oraz tworzenia dokumentacji technologicznej dla form wtryskowych
C-3Zapoznanie studentów z zasadami projektowania form wtryskowych w oparciu o wytyczne konstrukcyjne i technologiczne

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Analiza kluczowych parametrów urządzeń do przetwórstwa wtryskowego (wtryskarek)2
T-L-2Analiza kluczowych parametrów przetwórstwa w kontekście konstrukcji formy wtryskowej3
T-L-3Zaprojektowanie formy małogabarytowej dla krótkich serii z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM10
15
wykłady
T-W-1Technologiczność wyrobów z tworzyw termoplastycznych (wyprasek) do wytwarzania w procesie wtryskiwania3
T-W-2Aspekty konstrukcyjne i technologiczne w budowie i działaniu wtryskarek6
T-W-3Aspekty konstrukcyjne i technologiczne w budowie i działaniu form wtryskowych: materiały do wykonywania form, zasady doboru i projektowania gniazd formujących, układów wlewowych, systemów uwalniania wyprasek; termostatowanie formy10
T-W-4Zagadnienia procesu wtryskiwania5
T-W-5Zasady rysunku technicznego w projektowaniu form, normalia w budowie form, tworzenie dokumentacji6
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział w zajęciach15
A-L-2Wyszukiwanie normaliów dot. konstrukcji form wtryskowych w katalogach5
A-L-3Wykonanie projektu formy12
32
wykłady
A-W-1Udział w zajęciach30
A-W-2Czytanie fachowej literatury8
A-W-3Przygotowanie się do pisemnego zaliczenia4
42

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny połączony z dyskusją, filmy, animacje
M-2Metody problemowe wymagające rozwiązania przez studentów, metoda projektów z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena okresowa postępów w realizacji projektu
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wykonania projektu
S-3Ocena podsumowująca: Ocena na podstawie pisemnego zaliczenia przedmiotu

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_PTP/04_W01
Student powinien umieć charakteryzować zasady technologiczności wyrobów z tworzyw polimerowych otrzymywanych w przetwórstwie wtryskowym, definiować parametry urządzeń oraz procesu wtryskiwania, wskazać zasady projektowania / konstruowania form wtryskowych w aspekcie technologicznym i konstrukcyjnym
IM_2A_W04, IM_2A_W05C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_PTP/04_U01
Student powinien mieć umiejętność projektowania / konstruowania prostych form wtryskowych w oparciu o wytyczne konstrukcyjne i technologiczne oraz normalia, z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM oraz tworzenia dokumentacji złożeniowej i wykonawczej dla projektowanego oprzyrządowania
IM_2A_U01, IM_2A_U03, IM_2A_U11C-2, C-3T-W-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_PTP/04_K01
Student ma świadomość potrzeby ciągłego kształcenia jako warunku niezbędnego do zostania wysokowykwalifikowanym konstruktorem
IM_2A_K01C-1, C-2, C-3T-W-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_PTP/04_W01
Student powinien umieć charakteryzować zasady technologiczności wyrobów z tworzyw polimerowych otrzymywanych w przetwórstwie wtryskowym, definiować parametry urządzeń oraz procesu wtryskiwania, wskazać zasady projektowania / konstruowania form wtryskowych w aspekcie technologicznym i konstrukcyjnym
2,0poniżej 12 pkt
3,012 - 14 pkt Student umie charakteryzować zasady technologiczności wyrobów z tworzyw polimerowych otrzymywanych w przetwórstwie wtryskowym, definiować parametry urządzeń oraz procesu wtryskiwania, wskazać zasady projektowania / konstruowania form wtryskowych w aspekcie technologicznym i konstrukcyjnym
3,515 - 16 pkt
4,017 pkt
4,518 pkt
5,019 - 20 pkt

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_PTP/04_U01
Student powinien mieć umiejętność projektowania / konstruowania prostych form wtryskowych w oparciu o wytyczne konstrukcyjne i technologiczne oraz normalia, z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM oraz tworzenia dokumentacji złożeniowej i wykonawczej dla projektowanego oprzyrządowania
2,0Student nie wykonał zadanego projektu
3,0Student wykonał projekt lecz jest on niekompletny
3,5
4,0Student wykonał projekt wraz z wymaganą dokumentacją
4,5
5,0Student wykonał projekt wraz z wymaganą dokumentacją o czasie i potrafi aktywnie dyskutować nt. alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_PTP/04_K01
Student ma świadomość potrzeby ciągłego kształcenia jako warunku niezbędnego do zostania wysokowykwalifikowanym konstruktorem
2,0Student jest nieaktywny i nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.
3,0Student samodzielnie wykonuje zadaną prace, jednak nie wykazuje własnej inicjatywy w poszerzaniu wiedzy.
3,5Ocena pośrednia pomiędzy postawą studenta ocenianą na 3,0 i 4,0.
4,0Student samodzielnie wykonuje zadaną prace, przestrzega terminów realizacji kolejnych etapów zadań.
4,5Ocena pośrednia pomiędzy postawą studenta ocenianą na 4,0 i 5,0.
5,0Student samodzielnie i terminowo wykonuje zadaną prace, z dużą aktywnością konsultuje założone rozwiązania konstrukcyjne, prezentuje rozwiązania alternatywne, chętnie poszerza swoją wiedzę.

Literatura podstawowa

  1. Zawistowski H., Frenkler D., Konstrukcja form wtryskowych do tworzyw termoplastycznych, WNT, 1984
  2. Johannaber F., Wtryskarki – poradnik użytkownika, Plastech, 2000
  3. Malloy R.A., Plastic parts design for injection molding, Hanser, 1994

Literatura dodatkowa

  1. -, Katalogii normaliów STRACK, FCPK, WADIMPLAST, 2011

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Analiza kluczowych parametrów urządzeń do przetwórstwa wtryskowego (wtryskarek)2
T-L-2Analiza kluczowych parametrów przetwórstwa w kontekście konstrukcji formy wtryskowej3
T-L-3Zaprojektowanie formy małogabarytowej dla krótkich serii z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM10
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Technologiczność wyrobów z tworzyw termoplastycznych (wyprasek) do wytwarzania w procesie wtryskiwania3
T-W-2Aspekty konstrukcyjne i technologiczne w budowie i działaniu wtryskarek6
T-W-3Aspekty konstrukcyjne i technologiczne w budowie i działaniu form wtryskowych: materiały do wykonywania form, zasady doboru i projektowania gniazd formujących, układów wlewowych, systemów uwalniania wyprasek; termostatowanie formy10
T-W-4Zagadnienia procesu wtryskiwania5
T-W-5Zasady rysunku technicznego w projektowaniu form, normalia w budowie form, tworzenie dokumentacji6
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w zajęciach15
A-L-2Wyszukiwanie normaliów dot. konstrukcji form wtryskowych w katalogach5
A-L-3Wykonanie projektu formy12
32
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w zajęciach30
A-W-2Czytanie fachowej literatury8
A-W-3Przygotowanie się do pisemnego zaliczenia4
42
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/04_W01Student powinien umieć charakteryzować zasady technologiczności wyrobów z tworzyw polimerowych otrzymywanych w przetwórstwie wtryskowym, definiować parametry urządzeń oraz procesu wtryskiwania, wskazać zasady projektowania / konstruowania form wtryskowych w aspekcie technologicznym i konstrukcyjnym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W04Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii wytwarzania i przetwarzania materiałów niezbędną do projektowania procesu technologicznego i/lub wyrobu
IM_2A_W05Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu inżynierii materiałowej niezbędną do zrozumienia zaawansowanych procesów technologicznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z technologicznością wyrobów otrzymywanych w przetwórstwie wtryskowym oraz zasadami działania form wtryskowych
C-2Ukształtowanie umiejętności analizowania oraz tworzenia dokumentacji technologicznej dla form wtryskowych
C-3Zapoznanie studentów z zasadami projektowania form wtryskowych w oparciu o wytyczne konstrukcyjne i technologiczne
Treści programoweT-W-1Technologiczność wyrobów z tworzyw termoplastycznych (wyprasek) do wytwarzania w procesie wtryskiwania
T-W-2Aspekty konstrukcyjne i technologiczne w budowie i działaniu wtryskarek
T-W-3Aspekty konstrukcyjne i technologiczne w budowie i działaniu form wtryskowych: materiały do wykonywania form, zasady doboru i projektowania gniazd formujących, układów wlewowych, systemów uwalniania wyprasek; termostatowanie formy
T-W-4Zagadnienia procesu wtryskiwania
T-W-5Zasady rysunku technicznego w projektowaniu form, normalia w budowie form, tworzenie dokumentacji
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny połączony z dyskusją, filmy, animacje
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena na podstawie pisemnego zaliczenia przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0poniżej 12 pkt
3,012 - 14 pkt Student umie charakteryzować zasady technologiczności wyrobów z tworzyw polimerowych otrzymywanych w przetwórstwie wtryskowym, definiować parametry urządzeń oraz procesu wtryskiwania, wskazać zasady projektowania / konstruowania form wtryskowych w aspekcie technologicznym i konstrukcyjnym
3,515 - 16 pkt
4,017 pkt
4,518 pkt
5,019 - 20 pkt
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/04_U01Student powinien mieć umiejętność projektowania / konstruowania prostych form wtryskowych w oparciu o wytyczne konstrukcyjne i technologiczne oraz normalia, z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM oraz tworzenia dokumentacji złożeniowej i wykonawczej dla projektowanego oprzyrządowania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągnąć wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
IM_2A_U03Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego, potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników
IM_2A_U11Potrafi projektować wyrób z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych oraz z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności analizowania oraz tworzenia dokumentacji technologicznej dla form wtryskowych
C-3Zapoznanie studentów z zasadami projektowania form wtryskowych w oparciu o wytyczne konstrukcyjne i technologiczne
Treści programoweT-W-5Zasady rysunku technicznego w projektowaniu form, normalia w budowie form, tworzenie dokumentacji
T-L-1Analiza kluczowych parametrów urządzeń do przetwórstwa wtryskowego (wtryskarek)
T-L-2Analiza kluczowych parametrów przetwórstwa w kontekście konstrukcji formy wtryskowej
T-L-3Zaprojektowanie formy małogabarytowej dla krótkich serii z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe wymagające rozwiązania przez studentów, metoda projektów z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena okresowa postępów w realizacji projektu
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wykonania projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykonał zadanego projektu
3,0Student wykonał projekt lecz jest on niekompletny
3,5
4,0Student wykonał projekt wraz z wymaganą dokumentacją
4,5
5,0Student wykonał projekt wraz z wymaganą dokumentacją o czasie i potrafi aktywnie dyskutować nt. alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/04_K01Student ma świadomość potrzeby ciągłego kształcenia jako warunku niezbędnego do zostania wysokowykwalifikowanym konstruktorem
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z technologicznością wyrobów otrzymywanych w przetwórstwie wtryskowym oraz zasadami działania form wtryskowych
C-2Ukształtowanie umiejętności analizowania oraz tworzenia dokumentacji technologicznej dla form wtryskowych
C-3Zapoznanie studentów z zasadami projektowania form wtryskowych w oparciu o wytyczne konstrukcyjne i technologiczne
Treści programoweT-W-5Zasady rysunku technicznego w projektowaniu form, normalia w budowie form, tworzenie dokumentacji
T-L-1Analiza kluczowych parametrów urządzeń do przetwórstwa wtryskowego (wtryskarek)
T-L-2Analiza kluczowych parametrów przetwórstwa w kontekście konstrukcji formy wtryskowej
T-L-3Zaprojektowanie formy małogabarytowej dla krótkich serii z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe wymagające rozwiązania przez studentów, metoda projektów z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena okresowa postępów w realizacji projektu
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wykonania projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student jest nieaktywny i nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.
3,0Student samodzielnie wykonuje zadaną prace, jednak nie wykazuje własnej inicjatywy w poszerzaniu wiedzy.
3,5Ocena pośrednia pomiędzy postawą studenta ocenianą na 3,0 i 4,0.
4,0Student samodzielnie wykonuje zadaną prace, przestrzega terminów realizacji kolejnych etapów zadań.
4,5Ocena pośrednia pomiędzy postawą studenta ocenianą na 4,0 i 5,0.
5,0Student samodzielnie i terminowo wykonuje zadaną prace, z dużą aktywnością konsultuje założone rozwiązania konstrukcyjne, prezentuje rozwiązania alternatywne, chętnie poszerza swoją wiedzę.