Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Metaloznawstwo i metalurgia spawania:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metaloznawstwo i metalurgia spawania
Specjalność spawalnictwo i techniki łączenia
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Sławomir Krajewski <Slawomir.Krajewski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Michał Kawiak <Michal.Kawiak@zut.edu.pl>, Adam Sajek <Adam.Sajek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 15 1,30,38zaliczenie
wykładyW1 30 1,70,62egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowy chemiii, fizyki i nauki o materiałach

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z procesami przemian w materiale podczas spawania
C-2zapoznanie z metodami oceny spawalności stopów metali

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Modele przepływu ciepła w złączu spawanym w prostym i złożonym cyklu cieplnym3
T-L-2Mikrostukatura złącza spawanego, zgrzewanego i lutowanego3
T-L-3Wpływ cyklu cieplnego i energii spawania na mikrostrukturę i właściwośc złącza spawanego3
T-L-4Definicja i badanie spawalności3
T-L-5Wpływ układu materiał rodzimy - materiał dodatkowy - elektroda na mikrostrukturę i właściwosci złącza spawanego3
15
wykłady
T-W-1Rodzaje i właściwości spawalniczych źródeł energii2
T-W-2Modele przepływu ciepła w materialne spawanym2
T-W-3Cykl cieplny spawania2
T-W-4Definicja i rodzaje spawalności2
T-W-5Teoretyczne metody badania spawalności2
T-W-6Eksperymetalne metody badania spawalności2
T-W-7Symulacyjne metody badania spawalności2
T-W-8Analiza wykresów CTPcs2
T-W-9Pęknięcia krystalizacyjne w złączu spawanym3
T-W-10Pęknięcia zimne w złączuspawanym2
T-W-11Pęknięcia lamelarne w złączu spawanym3
T-W-12Obróbka cieplna w spawaniu2
T-W-13Mikrostruktura złącza spawanego2
T-W-14Znaczenie azotu, tlenu i wodoru w procesie spawania2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie raporów z ćwiczeń10
A-L-3Przygotowanie się do kolokwiów7
32
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Czytanie wskazanej literatury8
A-W-3Przygotowanie do kolokwiów4
42

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Film
M-3Wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium pod koniec semestru

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_S/04_W01
Ma wiedzę w zakresie fizyki i chemii niezbędną do rozumienia zjawisk występujących podczas spajania materiałów
C-1, C-2T-W-9, T-W-10, T-W-1, T-W-11, T-W-12, T-W-8, T-W-4, T-W-13, T-W-3, T-W-5, T-W-7, T-W-14, T-W-2, T-W-6, T-L-4, T-L-5, T-L-3, T-L-2, T-L-1M-2, M-3, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_S/04_U01
Potrafi dobrać rodzaj tworzywa konstrukcyjnego i dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inzynierskich o charakterze praktycznym z obszaru spajania elementów maszyn i konstrukcji
C-1, C-2T-W-9, T-W-10, T-W-1, T-W-11, T-W-12, T-W-8, T-W-4, T-W-13, T-W-3, T-W-5, T-W-7, T-W-14, T-W-2, T-W-6, T-L-4, T-L-5, T-L-3, T-L-2, T-L-1M-2, M-3, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_S/04_K01
Prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje problemy związane z reaizacja procesu spawania
C-1, C-2T-W-9, T-W-10, T-W-1, T-W-11, T-W-12, T-W-8, T-W-4, T-W-13, T-W-3, T-W-5, T-W-7, T-W-14, T-W-2, T-W-6, T-L-4, T-L-5, T-L-3, T-L-2, T-L-1M-2, M-3, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_S/04_W01
Ma wiedzę w zakresie fizyki i chemii niezbędną do rozumienia zjawisk występujących podczas spajania materiałów
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólną wiedzę z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_S/04_U01
Potrafi dobrać rodzaj tworzywa konstrukcyjnego i dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inzynierskich o charakterze praktycznym z obszaru spajania elementów maszyn i konstrukcji
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczne i podstawowe umiejętności z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólne umiejętności z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobre umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobre umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobre umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_S/04_K01
Prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje problemy związane z reaizacja procesu spawania
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczne i podstawowe kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólne kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków

Literatura podstawowa

  1. Tasak E., Spawalność stali, Forbit, Kraków, 2002
  2. Nowacki J., Stal dupleks i jej spawalność, WNT, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Lancaster J. F., Metalurgy of welding, Abington Publishing, Cambridge, 2000

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Modele przepływu ciepła w złączu spawanym w prostym i złożonym cyklu cieplnym3
T-L-2Mikrostukatura złącza spawanego, zgrzewanego i lutowanego3
T-L-3Wpływ cyklu cieplnego i energii spawania na mikrostrukturę i właściwośc złącza spawanego3
T-L-4Definicja i badanie spawalności3
T-L-5Wpływ układu materiał rodzimy - materiał dodatkowy - elektroda na mikrostrukturę i właściwosci złącza spawanego3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rodzaje i właściwości spawalniczych źródeł energii2
T-W-2Modele przepływu ciepła w materialne spawanym2
T-W-3Cykl cieplny spawania2
T-W-4Definicja i rodzaje spawalności2
T-W-5Teoretyczne metody badania spawalności2
T-W-6Eksperymetalne metody badania spawalności2
T-W-7Symulacyjne metody badania spawalności2
T-W-8Analiza wykresów CTPcs2
T-W-9Pęknięcia krystalizacyjne w złączu spawanym3
T-W-10Pęknięcia zimne w złączuspawanym2
T-W-11Pęknięcia lamelarne w złączu spawanym3
T-W-12Obróbka cieplna w spawaniu2
T-W-13Mikrostruktura złącza spawanego2
T-W-14Znaczenie azotu, tlenu i wodoru w procesie spawania2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie raporów z ćwiczeń10
A-L-3Przygotowanie się do kolokwiów7
32
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Czytanie wskazanej literatury8
A-W-3Przygotowanie do kolokwiów4
42
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/04_W01Ma wiedzę w zakresie fizyki i chemii niezbędną do rozumienia zjawisk występujących podczas spajania materiałów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z procesami przemian w materiale podczas spawania
C-2zapoznanie z metodami oceny spawalności stopów metali
Treści programoweT-W-9Pęknięcia krystalizacyjne w złączu spawanym
T-W-10Pęknięcia zimne w złączuspawanym
T-W-1Rodzaje i właściwości spawalniczych źródeł energii
T-W-11Pęknięcia lamelarne w złączu spawanym
T-W-12Obróbka cieplna w spawaniu
T-W-8Analiza wykresów CTPcs
T-W-4Definicja i rodzaje spawalności
T-W-13Mikrostruktura złącza spawanego
T-W-3Cykl cieplny spawania
T-W-5Teoretyczne metody badania spawalności
T-W-7Symulacyjne metody badania spawalności
T-W-14Znaczenie azotu, tlenu i wodoru w procesie spawania
T-W-2Modele przepływu ciepła w materialne spawanym
T-W-6Eksperymetalne metody badania spawalności
T-L-4Definicja i badanie spawalności
T-L-5Wpływ układu materiał rodzimy - materiał dodatkowy - elektroda na mikrostrukturę i właściwosci złącza spawanego
T-L-3Wpływ cyklu cieplnego i energii spawania na mikrostrukturę i właściwośc złącza spawanego
T-L-2Mikrostukatura złącza spawanego, zgrzewanego i lutowanego
T-L-1Modele przepływu ciepła w złączu spawanym w prostym i złożonym cyklu cieplnym
Metody nauczaniaM-2Film
M-3Wykład problemowy
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólną wiedzę z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/04_U01Potrafi dobrać rodzaj tworzywa konstrukcyjnego i dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inzynierskich o charakterze praktycznym z obszaru spajania elementów maszyn i konstrukcji
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z procesami przemian w materiale podczas spawania
C-2zapoznanie z metodami oceny spawalności stopów metali
Treści programoweT-W-9Pęknięcia krystalizacyjne w złączu spawanym
T-W-10Pęknięcia zimne w złączuspawanym
T-W-1Rodzaje i właściwości spawalniczych źródeł energii
T-W-11Pęknięcia lamelarne w złączu spawanym
T-W-12Obróbka cieplna w spawaniu
T-W-8Analiza wykresów CTPcs
T-W-4Definicja i rodzaje spawalności
T-W-13Mikrostruktura złącza spawanego
T-W-3Cykl cieplny spawania
T-W-5Teoretyczne metody badania spawalności
T-W-7Symulacyjne metody badania spawalności
T-W-14Znaczenie azotu, tlenu i wodoru w procesie spawania
T-W-2Modele przepływu ciepła w materialne spawanym
T-W-6Eksperymetalne metody badania spawalności
T-L-4Definicja i badanie spawalności
T-L-5Wpływ układu materiał rodzimy - materiał dodatkowy - elektroda na mikrostrukturę i właściwosci złącza spawanego
T-L-3Wpływ cyklu cieplnego i energii spawania na mikrostrukturę i właściwośc złącza spawanego
T-L-2Mikrostukatura złącza spawanego, zgrzewanego i lutowanego
T-L-1Modele przepływu ciepła w złączu spawanym w prostym i złożonym cyklu cieplnym
Metody nauczaniaM-2Film
M-3Wykład problemowy
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczne i podstawowe umiejętności z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólne umiejętności z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobre umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobre umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobre umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/04_K01Prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje problemy związane z reaizacja procesu spawania
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z procesami przemian w materiale podczas spawania
C-2zapoznanie z metodami oceny spawalności stopów metali
Treści programoweT-W-9Pęknięcia krystalizacyjne w złączu spawanym
T-W-10Pęknięcia zimne w złączuspawanym
T-W-1Rodzaje i właściwości spawalniczych źródeł energii
T-W-11Pęknięcia lamelarne w złączu spawanym
T-W-12Obróbka cieplna w spawaniu
T-W-8Analiza wykresów CTPcs
T-W-4Definicja i rodzaje spawalności
T-W-13Mikrostruktura złącza spawanego
T-W-3Cykl cieplny spawania
T-W-5Teoretyczne metody badania spawalności
T-W-7Symulacyjne metody badania spawalności
T-W-14Znaczenie azotu, tlenu i wodoru w procesie spawania
T-W-2Modele przepływu ciepła w materialne spawanym
T-W-6Eksperymetalne metody badania spawalności
T-L-4Definicja i badanie spawalności
T-L-5Wpływ układu materiał rodzimy - materiał dodatkowy - elektroda na mikrostrukturę i właściwosci złącza spawanego
T-L-3Wpływ cyklu cieplnego i energii spawania na mikrostrukturę i właściwośc złącza spawanego
T-L-2Mikrostukatura złącza spawanego, zgrzewanego i lutowanego
T-L-1Modele przepływu ciepła w złączu spawanym w prostym i złożonym cyklu cieplnym
Metody nauczaniaM-2Film
M-3Wykład problemowy
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczne i podstawowe kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólne kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków