Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Praca dyplomowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praca dyplomowa
Specjalność konstrukcje lekkie
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Piesowicz <Elzbieta.Senderek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Anna Biedunkiewicz <Anna.Biedunkiewicz@zut.edu.pl>, Magdalena Kwiatkowska <Magdalena.Kwiatkowska@zut.edu.pl>, Sandra Paszkiewicz <Sandra.Paszkiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 20,0 ECTS (formy) 20,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praca dyplomowaPD3 0 20,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wybór przez studenta tematu pracy dyplomowej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Realizacja przez studenta pracy dyplomowej - magisterskiej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praca dyplomowa
T-PD-1Omówienie tematyki i wyników pracy dyplomowej0
0

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praca dyplomowa
A-PD-1Uczestnictwo w pracach eksperymentalnych w laboratorium, przygotowanie rozprawy.490
A-PD-2Konsultacje15
505

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody aktywizujące - seminarium dyplomowe - prezentacje

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena ciągła
S-2Ocena formująca: identyfikacja ewentualnych braków
S-3Ocena podsumowująca: egzamin dyplomowy

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_IK/12_W01
Student poszerzy wiedzę w zakresie: technik komputerowych wspomagających proces projektowania, analiz wytrzymałościowych konstrukcji oraz zastosowania materiałów kompozytowych w budowie maszyn
IM_2A_W01, IM_2A_W02, IM_2A_W04, IM_2A_W06C-1T-PD-1M-1S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_IK/12_U01
Student opanuję na zaawansowanym poziomie umiejętności projektowania konstrukcji kompozytowych
IM_2A_U02, IM_2A_U03, IM_2A_U08, IM_2A_U10, IM_2A_U16C-1T-PD-1M-1S-1, S-2, S-3
IM_2A_IK/12_U02
Student opanuje umiejętności redagowania prac i artykułów naukowych, analiz i prezentacji wyników badań oraz rozwiązań konstrukcyjnych.
IM_2A_U02, IM_2A_U03, IM_2A_U08, IM_2A_U10, IM_2A_U16C-1T-PD-1M-1S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_IK/12_K01
Student staje się otwarty na zagadnienia związane z wykorzystaniem technik komputerowych wspomagających proces projektowania i wytwarzania urządzeń
IM_2A_K01, IM_2A_K03C-1T-PD-1M-1S-1, S-2
IM_2A_IK/12_K02
Student staje się odpowiedzialny za działania w zakresie decyzji projektowych
IM_2A_K01, IM_2A_K03C-1T-PD-1M-1S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_IK/12_W01
Student poszerzy wiedzę w zakresie: technik komputerowych wspomagających proces projektowania, analiz wytrzymałościowych konstrukcji oraz zastosowania materiałów kompozytowych w budowie maszyn
2,0Student nie zrealizował pracy dyplomowej w pełnym zakresie
3,0Student zrealizował pracy dyplomowej w pełnym zakresie oraz złożył egzamin dyplomowy
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_IK/12_U01
Student opanuję na zaawansowanym poziomie umiejętności projektowania konstrukcji kompozytowych
2,0Student nie opanował na zaawansowanym poziomie umiejętności projektowania konstrukcji kompozytowych
3,0Student opanował na zaawansowanym poziomie umiejętności projektowania konstrukcji kompozytowych
3,5
4,0
4,5
5,0
IM_2A_IK/12_U02
Student opanuje umiejętności redagowania prac i artykułów naukowych, analiz i prezentacji wyników badań oraz rozwiązań konstrukcyjnych.
2,0Student nie opanował umiejętności redagowania prac i artykułów naukowych, technik analiz i prezentacji wyników badań lub/i rozwiązań konstrukcyjnych
3,0Student opanował umiejętności redagowania prac i artykułów naukowych, techniki analiz i prezentacji wyników badań lub/i rozwiązań konstrukcyjnych
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. G. Pahl, W. Beitz, Nauka konstruowania, WNT, Warszawa, 1984
  2. E. Rusiński, Metoda elementów skończonych COSMOS/M, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1994, ISBN 83-206-1137-7
  3. W. Królikowski, Polimerowe kompozyty konstrukcyne, WNT, Warszawa, 2012
  4. W. Błażejewski, Kompozytowe zbiorniki wysokociśnieniowe wzmocnione włóknami według wzorów mozaikowych, Politechnika Wrocławska, Wrocław, 2013

Literatura dodatkowa

  1. E. Rusiński, J. Czmachowski, T. Smolnicki, Zaawansowana metoda elementów skończonych w konstrukcjach nośnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2000, ISBN 83-7085-548-3
  2. M. Kleiber, Efektywność technologii, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom, 2012
  3. K. Czaplicka-Kolarz, Foresight polimerowy. Scenariusze rozwoju technologicznego materiałów polimerowych w Polsce, Instytut Włókien Naturalnych, Poznań, 2008
  4. A. P. Wilczyński, Polimerowe kompozyty włókniste, WNT, Warszawa, 1996

Treści programowe - praca dyplomowa

KODTreść programowaGodziny
T-PD-1Omówienie tematyki i wyników pracy dyplomowej0
0

Formy aktywności - praca dyplomowa

KODForma aktywnościGodziny
A-PD-1Uczestnictwo w pracach eksperymentalnych w laboratorium, przygotowanie rozprawy.490
A-PD-2Konsultacje15
505
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/12_W01Student poszerzy wiedzę w zakresie: technik komputerowych wspomagających proces projektowania, analiz wytrzymałościowych konstrukcji oraz zastosowania materiałów kompozytowych w budowie maszyn
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W01Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu modelowania i optymalizacji niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów i/lub procesów technologicznych i/lub wyrobów
IM_2A_W02Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu budowy, struktury i morfologii materiałów niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów w tym biomateriałów i/lub wyrobów
IM_2A_W04Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii wytwarzania i przetwarzania materiałów niezbędną do projektowania procesu technologicznego i/lub wyrobu
IM_2A_W06Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce
Cel przedmiotuC-1Realizacja przez studenta pracy dyplomowej - magisterskiej
Treści programoweT-PD-1Omówienie tematyki i wyników pracy dyplomowej
Metody nauczaniaM-1Metody aktywizujące - seminarium dyplomowe - prezentacje
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena ciągła
S-2Ocena formująca: identyfikacja ewentualnych braków
S-3Ocena podsumowująca: egzamin dyplomowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zrealizował pracy dyplomowej w pełnym zakresie
3,0Student zrealizował pracy dyplomowej w pełnym zakresie oraz złożył egzamin dyplomowy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/12_U01Student opanuję na zaawansowanym poziomie umiejętności projektowania konstrukcji kompozytowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U02Potrafi pracować indywidualnie i w zespole w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie; potrafi ocenić czasochłonność zadania i jego aspekty ekonomiczne
IM_2A_U03Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego, potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników
IM_2A_U08Potrafi zaplanować oraz przeprowadzić symulację i pomiary właściwości materiałów i/lub procesów technologicznych i/lub wyrobów
IM_2A_U10Potrafi dokonywać oceny nowoczesności rozwiązania technologicznego i materiałowego wyrobu z punktu widzenia własności intelektualnej oraz ochrony środowiska a także uwzględniając inne aspekty pozatechniczne.
IM_2A_U16potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować złożone narzędzie, obiekt, system lub proces, związany z zakresem studiowanego kierunku z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych, oraz zrealizować ten projekt - co najmniej w części - używając właściwych metod, technik i narzędzi w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracować nowe narzędzia.
Cel przedmiotuC-1Realizacja przez studenta pracy dyplomowej - magisterskiej
Treści programoweT-PD-1Omówienie tematyki i wyników pracy dyplomowej
Metody nauczaniaM-1Metody aktywizujące - seminarium dyplomowe - prezentacje
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena ciągła
S-2Ocena formująca: identyfikacja ewentualnych braków
S-3Ocena podsumowująca: egzamin dyplomowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował na zaawansowanym poziomie umiejętności projektowania konstrukcji kompozytowych
3,0Student opanował na zaawansowanym poziomie umiejętności projektowania konstrukcji kompozytowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/12_U02Student opanuje umiejętności redagowania prac i artykułów naukowych, analiz i prezentacji wyników badań oraz rozwiązań konstrukcyjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U02Potrafi pracować indywidualnie i w zespole w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie; potrafi ocenić czasochłonność zadania i jego aspekty ekonomiczne
IM_2A_U03Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego, potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników
IM_2A_U08Potrafi zaplanować oraz przeprowadzić symulację i pomiary właściwości materiałów i/lub procesów technologicznych i/lub wyrobów
IM_2A_U10Potrafi dokonywać oceny nowoczesności rozwiązania technologicznego i materiałowego wyrobu z punktu widzenia własności intelektualnej oraz ochrony środowiska a także uwzględniając inne aspekty pozatechniczne.
IM_2A_U16potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować złożone narzędzie, obiekt, system lub proces, związany z zakresem studiowanego kierunku z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych, oraz zrealizować ten projekt - co najmniej w części - używając właściwych metod, technik i narzędzi w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracować nowe narzędzia.
Cel przedmiotuC-1Realizacja przez studenta pracy dyplomowej - magisterskiej
Treści programoweT-PD-1Omówienie tematyki i wyników pracy dyplomowej
Metody nauczaniaM-1Metody aktywizujące - seminarium dyplomowe - prezentacje
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena ciągła
S-2Ocena formująca: identyfikacja ewentualnych braków
S-3Ocena podsumowująca: egzamin dyplomowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował umiejętności redagowania prac i artykułów naukowych, technik analiz i prezentacji wyników badań lub/i rozwiązań konstrukcyjnych
3,0Student opanował umiejętności redagowania prac i artykułów naukowych, techniki analiz i prezentacji wyników badań lub/i rozwiązań konstrukcyjnych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/12_K01Student staje się otwarty na zagadnienia związane z wykorzystaniem technik komputerowych wspomagających proces projektowania i wytwarzania urządzeń
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
IM_2A_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-1Realizacja przez studenta pracy dyplomowej - magisterskiej
Treści programoweT-PD-1Omówienie tematyki i wyników pracy dyplomowej
Metody nauczaniaM-1Metody aktywizujące - seminarium dyplomowe - prezentacje
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena ciągła
S-2Ocena formująca: identyfikacja ewentualnych braków
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/12_K02Student staje się odpowiedzialny za działania w zakresie decyzji projektowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
IM_2A_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-1Realizacja przez studenta pracy dyplomowej - magisterskiej
Treści programoweT-PD-1Omówienie tematyki i wyników pracy dyplomowej
Metody nauczaniaM-1Metody aktywizujące - seminarium dyplomowe - prezentacje
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena ciągła
S-2Ocena formująca: identyfikacja ewentualnych braków
S-3Ocena podsumowująca: egzamin dyplomowy