Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Seminarium dyplomowe II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminarium dyplomowe II
Specjalność konstrukcje lekkie
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Piesowicz <Elzbieta.Senderek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Anna Biedunkiewicz <Anna.Biedunkiewicz@zut.edu.pl>, Magdalena Kwiatkowska <Magdalena.Kwiatkowska@zut.edu.pl>, Sandra Paszkiewicz <Sandra.Paszkiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminaria dyplomoweSD3 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Opanowanie efektów kształcenia określonych w przedmiocie Seminarium dyplomowe I
W-2brak wymagań wstępnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Opanowanie przez studenta umiejętności realizowania, redagowania i prezentowania zagadnień naukowych zawartych w pracy dyplomowej
C-2Kontrola realizacji pracy dyplomowej. Przyswojenie zasad realizacji indywidualnych zadań badawczych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria dyplomowe
T-SD-1Przygotowanie do realizacji badań i analizy literaturowej. Ustalenie zakresu i programu badań. Interpretacja zakresu badań. Informacja o formach szkolenia bhp. Sposób i zakres prowadzenia rozpoznania literaturowego. Indywidualne informacje studentów o postępie prac.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria dyplomowe
A-SD-1Uczestnictwo w zajęciach, przedstawienie ustne programu oraz zaawansowania pracy.15
A-SD-2Przygotowanie prezentacji obejmującej temat, założenia, sposób realizacji oraz zaawansowanie pracy dyplomowej10
A-SD-3prezentacja programu oraz zaawansowania pracy1
26

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda przypadków
M-2Metody praktyczne - seminarium
M-3Metody praktyczne - prezentacja
M-4Metody aktywizujące - prezentacje, dyskusje
M-5Zajęcia fakultatywne
M-6Zajęcia fakultatywne
M-7Zajęcia fakultatywne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena poziomu realizacji zadań programowych. Ocena poziomu aktywnosci .
S-2Ocena formująca: Ocena wystąpienia przez grupę studentów
S-3Ocena podsumowująca: Ocena końcowa wynikająca z ocen formujących

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_IK/11_W01
Przygotowanie do realizacji pracy dyplomowej. W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: objaśniać metody i program badań do wymaganego zakresu prac, rozpoznać literaturę naukową, wybrać metody badań, zaproponować program eksperymentu, rozwiązać zadania projektowe.
IM_2A_W01, IM_2A_W02, IM_2A_W03C-1T-SD-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3
IM_2A_IK/11_W02
Przygotowanie do realizacji pracy dyplomowej. W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: objaśniać metody i program badań do wymaganego zakresu prac, rozpoznać literaturę naukową, wybrać metody badań, zaproponować program eksperymentu.
IM_2A_W02, IM_2A_W03C-2T-SD-1M-5S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_IK/11_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: dobierać metody eksperymentu do zakresu pracy, korzystać z dostępnej literatury naukowej, obsługiwać, oceniać aparatutę badawczą , planować eksperyment, zaprojektować stanowiska badawcze oraz urządzenia techniczne
IM_2A_U01, IM_2A_U02, IM_2A_U04, IM_2A_U09C-1T-SD-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3
IM_2A_IK/11_U02
Student powinien posiadać umiejętności prezentacji realizowanych prac badawczych i projektowych
IM_2A_U01, IM_2A_U16C-1T-SD-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3
IM_2A_IK/11_U03
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: dobierać metody eksperymentu do zakresu pracy, korzystać z dostępnej literatury naukowej, obsługiwać aparatutę badawczą , planować eksperyment.
IM_2A_U01, IM_2A_U02, IM_2A_U04, IM_2A_U09C-2T-SD-1M-5S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_IK/11_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywna postawa w planowaniu i realizacji rozpoznania stanu wiedzy oraz badań własnych, kreatywność, otwartość na zagadnienia związane z przygotowaniem pracy dyplomowej.
IM_2A_K01, IM_2A_K03C-1T-SD-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3
IM_2A_IK/11_K02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywną postawę w planowaniu i realizacji rozpoznania stanu wiedzy oraz badań własnych.
IM_2A_K01, IM_2A_K03C-2T-SD-1M-5S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_IK/11_W01
Przygotowanie do realizacji pracy dyplomowej. W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: objaśniać metody i program badań do wymaganego zakresu prac, rozpoznać literaturę naukową, wybrać metody badań, zaproponować program eksperymentu, rozwiązać zadania projektowe.
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny.
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dostatecznym.
3,5
4,0
4,5
5,0
IM_2A_IK/11_W02
Przygotowanie do realizacji pracy dyplomowej. W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: objaśniać metody i program badań do wymaganego zakresu prac, rozpoznać literaturę naukową, wybrać metody badań, zaproponować program eksperymentu.
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny.
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dostatecznym.
3,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu więcej niż dostatecznym.
4,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dobrym.
4,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu ponad dobrym.
5,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu bardzo dobrym.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_IK/11_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: dobierać metody eksperymentu do zakresu pracy, korzystać z dostępnej literatury naukowej, obsługiwać, oceniać aparatutę badawczą , planować eksperyment, zaprojektować stanowiska badawcze oraz urządzenia techniczne
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny.
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dostatecznym.
3,5
4,0
4,5
5,0
IM_2A_IK/11_U02
Student powinien posiadać umiejętności prezentacji realizowanych prac badawczych i projektowych
2,0Student nie posiada umiejętności prezentacji realizowanych prac badawczych i projektowych
3,0Student posiada umiejętności prezentacji realizowanych prac badawczych i projektowych
3,5
4,0
4,5
5,0
IM_2A_IK/11_U03
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: dobierać metody eksperymentu do zakresu pracy, korzystać z dostępnej literatury naukowej, obsługiwać aparatutę badawczą , planować eksperyment.
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny.
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dostatecznym.
3,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dosyć dobrym.
4,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dobrym.
4,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu ponad dobrym.
5,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu bardzo dobrym.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_IK/11_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywna postawa w planowaniu i realizacji rozpoznania stanu wiedzy oraz badań własnych, kreatywność, otwartość na zagadnienia związane z przygotowaniem pracy dyplomowej.
2,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
IM_2A_IK/11_K02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywną postawę w planowaniu i realizacji rozpoznania stanu wiedzy oraz badań własnych.
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dostatecznym
3,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dobrym
4,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu ponad dobrym
5,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu batdzo dobrym

Literatura podstawowa

  1. Indywidualne rozpoznanie literaturowe z uczelnianych baz danych dt. tematyki pracy dyplomowej, X, X, X, 2011
  2. Jerzy Honczarenko, Małgorzata Zygmunt, Poradnik dyplomanta, Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2000, ISBN 83-87423-98-X
  3. Indywidualne rozpoznanie literaturowe z uczelnianych baz danych dt. tematyki pracy dyplomowej, X, X, X, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Analiza patentowa, 2011

Treści programowe - seminaria dyplomowe

KODTreść programowaGodziny
T-SD-1Przygotowanie do realizacji badań i analizy literaturowej. Ustalenie zakresu i programu badań. Interpretacja zakresu badań. Informacja o formach szkolenia bhp. Sposób i zakres prowadzenia rozpoznania literaturowego. Indywidualne informacje studentów o postępie prac.15
15

Formy aktywności - seminaria dyplomowe

KODForma aktywnościGodziny
A-SD-1Uczestnictwo w zajęciach, przedstawienie ustne programu oraz zaawansowania pracy.15
A-SD-2Przygotowanie prezentacji obejmującej temat, założenia, sposób realizacji oraz zaawansowanie pracy dyplomowej10
A-SD-3prezentacja programu oraz zaawansowania pracy1
26
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/11_W01Przygotowanie do realizacji pracy dyplomowej. W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: objaśniać metody i program badań do wymaganego zakresu prac, rozpoznać literaturę naukową, wybrać metody badań, zaproponować program eksperymentu, rozwiązać zadania projektowe.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W01Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu modelowania i optymalizacji niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów i/lub procesów technologicznych i/lub wyrobów
IM_2A_W02Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu budowy, struktury i morfologii materiałów niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów w tym biomateriałów i/lub wyrobów
IM_2A_W03Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych i zaawansowanych metod charakteryzowania niezbędną do doboru metod badawczych i interpretacji wyników
Cel przedmiotuC-1Opanowanie przez studenta umiejętności realizowania, redagowania i prezentowania zagadnień naukowych zawartych w pracy dyplomowej
Treści programoweT-SD-1Przygotowanie do realizacji badań i analizy literaturowej. Ustalenie zakresu i programu badań. Interpretacja zakresu badań. Informacja o formach szkolenia bhp. Sposób i zakres prowadzenia rozpoznania literaturowego. Indywidualne informacje studentów o postępie prac.
Metody nauczaniaM-1Metoda przypadków
M-2Metody praktyczne - seminarium
M-3Metody praktyczne - prezentacja
M-4Metody aktywizujące - prezentacje, dyskusje
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena poziomu realizacji zadań programowych. Ocena poziomu aktywnosci .
S-2Ocena formująca: Ocena wystąpienia przez grupę studentów
S-3Ocena podsumowująca: Ocena końcowa wynikająca z ocen formujących
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny.
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dostatecznym.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/11_W02Przygotowanie do realizacji pracy dyplomowej. W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: objaśniać metody i program badań do wymaganego zakresu prac, rozpoznać literaturę naukową, wybrać metody badań, zaproponować program eksperymentu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W02Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu budowy, struktury i morfologii materiałów niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów w tym biomateriałów i/lub wyrobów
IM_2A_W03Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych i zaawansowanych metod charakteryzowania niezbędną do doboru metod badawczych i interpretacji wyników
Cel przedmiotuC-2Kontrola realizacji pracy dyplomowej. Przyswojenie zasad realizacji indywidualnych zadań badawczych
Treści programoweT-SD-1Przygotowanie do realizacji badań i analizy literaturowej. Ustalenie zakresu i programu badań. Interpretacja zakresu badań. Informacja o formach szkolenia bhp. Sposób i zakres prowadzenia rozpoznania literaturowego. Indywidualne informacje studentów o postępie prac.
Metody nauczaniaM-5Zajęcia fakultatywne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena poziomu realizacji zadań programowych. Ocena poziomu aktywnosci .
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny.
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dostatecznym.
3,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu więcej niż dostatecznym.
4,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dobrym.
4,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu ponad dobrym.
5,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu bardzo dobrym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/11_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: dobierać metody eksperymentu do zakresu pracy, korzystać z dostępnej literatury naukowej, obsługiwać, oceniać aparatutę badawczą , planować eksperyment, zaprojektować stanowiska badawcze oraz urządzenia techniczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągnąć wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
IM_2A_U02Potrafi pracować indywidualnie i w zespole w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie; potrafi ocenić czasochłonność zadania i jego aspekty ekonomiczne
IM_2A_U04Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję przedstawionej prezentacji
IM_2A_U09Potrafi zaplanować proces badania wyrobu pod kątem właściwości użytkowych i cyklu życia oraz aspektów pozatechnicznych
Cel przedmiotuC-1Opanowanie przez studenta umiejętności realizowania, redagowania i prezentowania zagadnień naukowych zawartych w pracy dyplomowej
Treści programoweT-SD-1Przygotowanie do realizacji badań i analizy literaturowej. Ustalenie zakresu i programu badań. Interpretacja zakresu badań. Informacja o formach szkolenia bhp. Sposób i zakres prowadzenia rozpoznania literaturowego. Indywidualne informacje studentów o postępie prac.
Metody nauczaniaM-1Metoda przypadków
M-2Metody praktyczne - seminarium
M-3Metody praktyczne - prezentacja
M-4Metody aktywizujące - prezentacje, dyskusje
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena poziomu realizacji zadań programowych. Ocena poziomu aktywnosci .
S-2Ocena formująca: Ocena wystąpienia przez grupę studentów
S-3Ocena podsumowująca: Ocena końcowa wynikająca z ocen formujących
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny.
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dostatecznym.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/11_U02Student powinien posiadać umiejętności prezentacji realizowanych prac badawczych i projektowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągnąć wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
IM_2A_U16potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować złożone narzędzie, obiekt, system lub proces, związany z zakresem studiowanego kierunku z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych, oraz zrealizować ten projekt - co najmniej w części - używając właściwych metod, technik i narzędzi w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracować nowe narzędzia.
Cel przedmiotuC-1Opanowanie przez studenta umiejętności realizowania, redagowania i prezentowania zagadnień naukowych zawartych w pracy dyplomowej
Treści programoweT-SD-1Przygotowanie do realizacji badań i analizy literaturowej. Ustalenie zakresu i programu badań. Interpretacja zakresu badań. Informacja o formach szkolenia bhp. Sposób i zakres prowadzenia rozpoznania literaturowego. Indywidualne informacje studentów o postępie prac.
Metody nauczaniaM-1Metoda przypadków
M-2Metody praktyczne - seminarium
M-3Metody praktyczne - prezentacja
M-4Metody aktywizujące - prezentacje, dyskusje
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena poziomu realizacji zadań programowych. Ocena poziomu aktywnosci .
S-2Ocena formująca: Ocena wystąpienia przez grupę studentów
S-3Ocena podsumowująca: Ocena końcowa wynikająca z ocen formujących
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada umiejętności prezentacji realizowanych prac badawczych i projektowych
3,0Student posiada umiejętności prezentacji realizowanych prac badawczych i projektowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/11_U03W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: dobierać metody eksperymentu do zakresu pracy, korzystać z dostępnej literatury naukowej, obsługiwać aparatutę badawczą , planować eksperyment.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągnąć wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
IM_2A_U02Potrafi pracować indywidualnie i w zespole w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie; potrafi ocenić czasochłonność zadania i jego aspekty ekonomiczne
IM_2A_U04Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję przedstawionej prezentacji
IM_2A_U09Potrafi zaplanować proces badania wyrobu pod kątem właściwości użytkowych i cyklu życia oraz aspektów pozatechnicznych
Cel przedmiotuC-2Kontrola realizacji pracy dyplomowej. Przyswojenie zasad realizacji indywidualnych zadań badawczych
Treści programoweT-SD-1Przygotowanie do realizacji badań i analizy literaturowej. Ustalenie zakresu i programu badań. Interpretacja zakresu badań. Informacja o formach szkolenia bhp. Sposób i zakres prowadzenia rozpoznania literaturowego. Indywidualne informacje studentów o postępie prac.
Metody nauczaniaM-5Zajęcia fakultatywne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena poziomu realizacji zadań programowych. Ocena poziomu aktywnosci .
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny.
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dostatecznym.
3,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dosyć dobrym.
4,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dobrym.
4,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu ponad dobrym.
5,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu bardzo dobrym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/11_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywna postawa w planowaniu i realizacji rozpoznania stanu wiedzy oraz badań własnych, kreatywność, otwartość na zagadnienia związane z przygotowaniem pracy dyplomowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
IM_2A_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-1Opanowanie przez studenta umiejętności realizowania, redagowania i prezentowania zagadnień naukowych zawartych w pracy dyplomowej
Treści programoweT-SD-1Przygotowanie do realizacji badań i analizy literaturowej. Ustalenie zakresu i programu badań. Interpretacja zakresu badań. Informacja o formach szkolenia bhp. Sposób i zakres prowadzenia rozpoznania literaturowego. Indywidualne informacje studentów o postępie prac.
Metody nauczaniaM-1Metoda przypadków
M-2Metody praktyczne - seminarium
M-3Metody praktyczne - prezentacja
M-4Metody aktywizujące - prezentacje, dyskusje
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena poziomu realizacji zadań programowych. Ocena poziomu aktywnosci .
S-2Ocena formująca: Ocena wystąpienia przez grupę studentów
S-3Ocena podsumowująca: Ocena końcowa wynikająca z ocen formujących
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/11_K02W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywną postawę w planowaniu i realizacji rozpoznania stanu wiedzy oraz badań własnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
IM_2A_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-2Kontrola realizacji pracy dyplomowej. Przyswojenie zasad realizacji indywidualnych zadań badawczych
Treści programoweT-SD-1Przygotowanie do realizacji badań i analizy literaturowej. Ustalenie zakresu i programu badań. Interpretacja zakresu badań. Informacja o formach szkolenia bhp. Sposób i zakres prowadzenia rozpoznania literaturowego. Indywidualne informacje studentów o postępie prac.
Metody nauczaniaM-5Zajęcia fakultatywne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena poziomu realizacji zadań programowych. Ocena poziomu aktywnosci .
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dostatecznym
3,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dobrym
4,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu ponad dobrym
5,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu batdzo dobrym