Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Techniki komputerowe w inżynierii spawania:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Techniki komputerowe w inżynierii spawania
Specjalność spawalnictwo i techniki łączenia
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Adam Sajek <Adam.Sajek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sławomir Krajewski <Slawomir.Krajewski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 30 1,20,38zaliczenie
wykładyW1 15 1,80,62egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowy nauki o materiałach, technologii spajania, projektowania konstrukcji, technik komputerowych i robotyki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów ze spektrum zastosowania technik komputerowych w inżynierii spajania
C-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu posługiwania się technikami komputerowymi w obszarze zagadnień spawalniczych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Środowisko Solidworks w projektowaniu konstrukcji spawanych8
T-L-2Analiza spawalności i projektowanie technologii spawania przy zastosowaniu programu MatSpaw Expert4
T-L-3Model obliczeniowy połączenia spawanego w programie ESAB.PRO4
T-L-4Symulacje numeryczne konstrukcji w module SolidWorks Simulation4
T-L-5Projektowanie zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych w programie ROBOGUIDE4
T-L-6Oprogramowanie narzędziowe inżynierii spajania w tworzeniu grafiki, obliczeniach, zarządzaniu danymi i tworzeniu dokumentacji6
30
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do wspomagania komputerowego1
T-W-2Zastosowanie technik komputerowych w technologii spajania1
T-W-3Komputerowe techniki projektowania konstrukcji spawanych2
T-W-4Komputerowa technika analizy spawalności2
T-W-5Analiza ekonomiki spawania. Metody obliczeniowe. Zastosowanie programów komputerowych2
T-W-6Symulacje komputerowe konstrukcji spawanych. Określanie naprężeń i odkształceń2
T-W-7Komputerowe techniki projektowania zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych2
T-W-8Zastosowanie komputerów w monitorowaniu procesów spajania i pomiarach1
T-W-9Rodzaje i praktyczne zastosowanie oprogramowania narzędziowego w realiach pracy inżyniera spawalnika2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach30
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury25
A-W-3Przygotowanie do kolokwium5
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Film
M-3Wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_S/05_W01
Wiedza z zakresu technik komputerowych i ich zastosowania w inżynierii spajania. Znajomość możliwości oprogramowania stosowanego podczas rozwiązywania problemów inżynierskich w spawalnictwie
IM_2A_W01, IM_2A_W04C-2, C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-2, M-3, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_S/05_U01
Wykorzystywanie technik komputerowy w obszarze zagadnień spawalniczych w szczególności opracowywania projektu konstrukcji spawanej, ocenie spawalności, szacowania kosztów, sporządzania dokumentacji
IM_2A_U01, IM_2A_U02, IM_2A_U03, IM_2A_U06, IM_2A_U08C-2, C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-2, M-3, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_S/05_K01
Świadomość możliwości współczesnego oprogramowania narzędziowego i inżynierskiego w spawalnictwie. Kreatywne wykorzystywanie poznanych technik komputerowych w zakresie inżynierii spajania
IM_2A_K01, IM_2A_K03C-2, C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-2, M-3, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_S/05_W01
Wiedza z zakresu technik komputerowych i ich zastosowania w inżynierii spajania. Znajomość możliwości oprogramowania stosowanego podczas rozwiązywania problemów inżynierskich w spawalnictwie
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_S/05_U01
Wykorzystywanie technik komputerowy w obszarze zagadnień spawalniczych w szczególności opracowywania projektu konstrukcji spawanej, ocenie spawalności, szacowania kosztów, sporządzania dokumentacji
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_S/05_K01
Świadomość możliwości współczesnego oprogramowania narzędziowego i inżynierskiego w spawalnictwie. Kreatywne wykorzystywanie poznanych technik komputerowych w zakresie inżynierii spajania
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami

Literatura podstawowa

  1. Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, WNT, Warszawa, 2000
  2. Honczarenko J., Roboty przemysłowe, WNT, Warszawa, 2004
  3. Klimpel A., Mazur M., Podręcznik spawalnictwa, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2004
  4. Przybylski W., Deja M., Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn, WNT, Warszawa, 2009
  5. Sydor M., Wprowadzenie do CAD, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, Solidworks 2011 - dokumentacja, 2011
  2. Pilarczyk J. (red) praca zbiorowa, Poradnik Inżyniera – Spawalnictwo, WNT, Warszawa, 2003
  3. Tasak E., Spawalność stali, Fotobit, Kraków, 2008

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Środowisko Solidworks w projektowaniu konstrukcji spawanych8
T-L-2Analiza spawalności i projektowanie technologii spawania przy zastosowaniu programu MatSpaw Expert4
T-L-3Model obliczeniowy połączenia spawanego w programie ESAB.PRO4
T-L-4Symulacje numeryczne konstrukcji w module SolidWorks Simulation4
T-L-5Projektowanie zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych w programie ROBOGUIDE4
T-L-6Oprogramowanie narzędziowe inżynierii spajania w tworzeniu grafiki, obliczeniach, zarządzaniu danymi i tworzeniu dokumentacji6
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do wspomagania komputerowego1
T-W-2Zastosowanie technik komputerowych w technologii spajania1
T-W-3Komputerowe techniki projektowania konstrukcji spawanych2
T-W-4Komputerowa technika analizy spawalności2
T-W-5Analiza ekonomiki spawania. Metody obliczeniowe. Zastosowanie programów komputerowych2
T-W-6Symulacje komputerowe konstrukcji spawanych. Określanie naprężeń i odkształceń2
T-W-7Komputerowe techniki projektowania zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych2
T-W-8Zastosowanie komputerów w monitorowaniu procesów spajania i pomiarach1
T-W-9Rodzaje i praktyczne zastosowanie oprogramowania narzędziowego w realiach pracy inżyniera spawalnika2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury25
A-W-3Przygotowanie do kolokwium5
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/05_W01Wiedza z zakresu technik komputerowych i ich zastosowania w inżynierii spajania. Znajomość możliwości oprogramowania stosowanego podczas rozwiązywania problemów inżynierskich w spawalnictwie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W01Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu modelowania i optymalizacji niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów i/lub procesów technologicznych i/lub wyrobów
IM_2A_W04Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii wytwarzania i przetwarzania materiałów niezbędną do projektowania procesu technologicznego i/lub wyrobu
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu posługiwania się technikami komputerowymi w obszarze zagadnień spawalniczych
C-1Zapoznanie studentów ze spektrum zastosowania technik komputerowych w inżynierii spajania
Treści programoweT-L-1Środowisko Solidworks w projektowaniu konstrukcji spawanych
T-L-2Analiza spawalności i projektowanie technologii spawania przy zastosowaniu programu MatSpaw Expert
T-L-3Model obliczeniowy połączenia spawanego w programie ESAB.PRO
T-L-4Symulacje numeryczne konstrukcji w module SolidWorks Simulation
T-L-5Projektowanie zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych w programie ROBOGUIDE
T-L-6Oprogramowanie narzędziowe inżynierii spajania w tworzeniu grafiki, obliczeniach, zarządzaniu danymi i tworzeniu dokumentacji
T-W-1Wprowadzenie do wspomagania komputerowego
T-W-2Zastosowanie technik komputerowych w technologii spajania
T-W-3Komputerowe techniki projektowania konstrukcji spawanych
T-W-4Komputerowa technika analizy spawalności
T-W-5Analiza ekonomiki spawania. Metody obliczeniowe. Zastosowanie programów komputerowych
T-W-6Symulacje komputerowe konstrukcji spawanych. Określanie naprężeń i odkształceń
T-W-7Komputerowe techniki projektowania zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych
T-W-8Zastosowanie komputerów w monitorowaniu procesów spajania i pomiarach
T-W-9Rodzaje i praktyczne zastosowanie oprogramowania narzędziowego w realiach pracy inżyniera spawalnika
Metody nauczaniaM-2Film
M-3Wykład problemowy
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/05_U01Wykorzystywanie technik komputerowy w obszarze zagadnień spawalniczych w szczególności opracowywania projektu konstrukcji spawanej, ocenie spawalności, szacowania kosztów, sporządzania dokumentacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągnąć wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
IM_2A_U02Potrafi pracować indywidualnie i w zespole w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie; potrafi ocenić czasochłonność zadania i jego aspekty ekonomiczne
IM_2A_U03Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego, potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników
IM_2A_U06Potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne - w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując – do analizy, projektowania i optymalizacji materiałów i/lub procesów technologicznych i/lub wyrobów
IM_2A_U08Potrafi zaplanować oraz przeprowadzić symulację i pomiary właściwości materiałów i/lub procesów technologicznych i/lub wyrobów
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu posługiwania się technikami komputerowymi w obszarze zagadnień spawalniczych
C-1Zapoznanie studentów ze spektrum zastosowania technik komputerowych w inżynierii spajania
Treści programoweT-L-1Środowisko Solidworks w projektowaniu konstrukcji spawanych
T-L-2Analiza spawalności i projektowanie technologii spawania przy zastosowaniu programu MatSpaw Expert
T-L-3Model obliczeniowy połączenia spawanego w programie ESAB.PRO
T-L-4Symulacje numeryczne konstrukcji w module SolidWorks Simulation
T-L-5Projektowanie zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych w programie ROBOGUIDE
T-L-6Oprogramowanie narzędziowe inżynierii spajania w tworzeniu grafiki, obliczeniach, zarządzaniu danymi i tworzeniu dokumentacji
T-W-1Wprowadzenie do wspomagania komputerowego
T-W-2Zastosowanie technik komputerowych w technologii spajania
T-W-3Komputerowe techniki projektowania konstrukcji spawanych
T-W-4Komputerowa technika analizy spawalności
T-W-5Analiza ekonomiki spawania. Metody obliczeniowe. Zastosowanie programów komputerowych
T-W-6Symulacje komputerowe konstrukcji spawanych. Określanie naprężeń i odkształceń
T-W-7Komputerowe techniki projektowania zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych
T-W-8Zastosowanie komputerów w monitorowaniu procesów spajania i pomiarach
T-W-9Rodzaje i praktyczne zastosowanie oprogramowania narzędziowego w realiach pracy inżyniera spawalnika
Metody nauczaniaM-2Film
M-3Wykład problemowy
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/05_K01Świadomość możliwości współczesnego oprogramowania narzędziowego i inżynierskiego w spawalnictwie. Kreatywne wykorzystywanie poznanych technik komputerowych w zakresie inżynierii spajania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
IM_2A_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu posługiwania się technikami komputerowymi w obszarze zagadnień spawalniczych
C-1Zapoznanie studentów ze spektrum zastosowania technik komputerowych w inżynierii spajania
Treści programoweT-L-1Środowisko Solidworks w projektowaniu konstrukcji spawanych
T-L-2Analiza spawalności i projektowanie technologii spawania przy zastosowaniu programu MatSpaw Expert
T-L-3Model obliczeniowy połączenia spawanego w programie ESAB.PRO
T-L-4Symulacje numeryczne konstrukcji w module SolidWorks Simulation
T-L-5Projektowanie zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych w programie ROBOGUIDE
T-L-6Oprogramowanie narzędziowe inżynierii spajania w tworzeniu grafiki, obliczeniach, zarządzaniu danymi i tworzeniu dokumentacji
T-W-1Wprowadzenie do wspomagania komputerowego
T-W-2Zastosowanie technik komputerowych w technologii spajania
T-W-3Komputerowe techniki projektowania konstrukcji spawanych
T-W-4Komputerowa technika analizy spawalności
T-W-5Analiza ekonomiki spawania. Metody obliczeniowe. Zastosowanie programów komputerowych
T-W-6Symulacje komputerowe konstrukcji spawanych. Określanie naprężeń i odkształceń
T-W-7Komputerowe techniki projektowania zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych
T-W-8Zastosowanie komputerów w monitorowaniu procesów spajania i pomiarach
T-W-9Rodzaje i praktyczne zastosowanie oprogramowania narzędziowego w realiach pracy inżyniera spawalnika
Metody nauczaniaM-2Film
M-3Wykład problemowy
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami