Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Praca przejściowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praca przejściowa
Specjalność przetwórstwo tworzyw polimerowych
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Sandra Paszkiewicz <Sandra.Paszkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Jolanta Baranowska <Jolanta.Baranowska@zut.edu.pl>, Anna Biedunkiewicz <Anna.Biedunkiewicz@zut.edu.pl>, Agnieszka Kochmańska <Agnieszka.Kochmanska@zut.edu.pl>, Konrad Kwiatkowski <Konrad.Kwiatkowski@zut.edu.pl>, Elżbieta Piesowicz <Elzbieta.Senderek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP2 90 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Brak wymagań wstępnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie umiejętności planowania i realizacji zadań naukowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Omówienie tematyki i wyników pracy przejściowej90
90

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1realizacja prac na potrzeby pracy przejściowej75
75

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Zajęcia laboratoryjne, projektowanie

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena formująca

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_PTP/06_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:zaproponować konstrukcję stanowiska badawczego, warunki przygotowania próbek i metodykę badań nejbardziej adekwatnę do otrzymanego zadania eksperymentalnego.
IM_2A_W01, IM_2A_W02C-1T-P-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_PTP/06_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: dobierać metody przygotowania materiałów i próbek do badań, prowadzić eksperyment, planować badania i opracowywać ich wyniki
IM_2A_U02, IM_2A_U03C-1T-P-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_PTP/06_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: chętny do realizacji zadań badawczych, zdolny do wykonania eksperymentu i opracowania wyników badań
IM_2A_K01C-1T-P-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_PTP/06_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:zaproponować konstrukcję stanowiska badawczego, warunki przygotowania próbek i metodykę badań nejbardziej adekwatnę do otrzymanego zadania eksperymentalnego.
2,0Nie zrealizowano zadań programowych
3,0Zadania programowe zrealizowano w stopniu odpowiadającym ocenie dostatecznej
3,5Zadania programowe zrealizowano w stopniu odpowiadającym ocenie dość dobrej
4,0Zadania programowe zrealizowano w stopniu odpowiadającym ocenie dobrej
4,5Zadania programowe zrealizowano w stopniu odpowiadającym ocenie ponad dobrej
5,0Zadania programowe zrealizowano w stopniu odpowiadającym ocenie bardzo dobrej

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_PTP/06_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: dobierać metody przygotowania materiałów i próbek do badań, prowadzić eksperyment, planować badania i opracowywać ich wyniki
2,0Brak umiejętnoeci w realizacji ustalonych zadań programowych
3,0Ocena umiejętności w realizacji zadań programowych na dodtateczny
3,5Ocena umiejętności w realizacji zadań programowych na dosyć dobry
4,0Ocena umiejętności w realizacji zadań programowych na dobry
4,5Ocena umiejętności w realizacji zadań programowych na ponad dobry
5,0Ocena umiejętności w realizacji zadań programowych na bardzo dobry

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_PTP/06_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: chętny do realizacji zadań badawczych, zdolny do wykonania eksperymentu i opracowania wyników badań
2,0Brak nabytych postaw
3,0Student nabył chęci do realizacji zadań badawczych i zdolności do wykonania eksperymentu i opracowania wyników badań w stopnu dostatecznym
3,5Student nabył chęci do realizacji zadań badawczych i zdolności do wykonania eksperymentu i opracowania wyników badań w stopnu dosyć dobrym
4,0Student nabył chęci do realizacji zadań badawczych i zdolności do wykonania eksperymentu i opracowania wyników badań w stopnu dobrym
4,5Student nabył chęci do realizacji zadań badawczych i zdolności do wykonania eksperymentu i opracowania wyników badań w stopnu ponad dobrym
5,0Student nabył chęci do realizacji zadań badawczych i zdolności do wykonania eksperymentu i opracowania wyników badań w stopnu bardzo dobrym

Literatura podstawowa

  1. X, Analiza literaturowa indywidualna wg baz danych, X, X, 2012

Literatura dodatkowa

  1. Analiza patentowa, 2011

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Omówienie tematyki i wyników pracy przejściowej90
90

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1realizacja prac na potrzeby pracy przejściowej75
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/06_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:zaproponować konstrukcję stanowiska badawczego, warunki przygotowania próbek i metodykę badań nejbardziej adekwatnę do otrzymanego zadania eksperymentalnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W01Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu modelowania i optymalizacji niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów i/lub procesów technologicznych i/lub wyrobów
IM_2A_W02Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu budowy, struktury i morfologii materiałów niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów w tym biomateriałów i/lub wyrobów
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności planowania i realizacji zadań naukowych
Treści programoweT-P-1Omówienie tematyki i wyników pracy przejściowej
Metody nauczaniaM-1Zajęcia laboratoryjne, projektowanie
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zrealizowano zadań programowych
3,0Zadania programowe zrealizowano w stopniu odpowiadającym ocenie dostatecznej
3,5Zadania programowe zrealizowano w stopniu odpowiadającym ocenie dość dobrej
4,0Zadania programowe zrealizowano w stopniu odpowiadającym ocenie dobrej
4,5Zadania programowe zrealizowano w stopniu odpowiadającym ocenie ponad dobrej
5,0Zadania programowe zrealizowano w stopniu odpowiadającym ocenie bardzo dobrej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/06_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: dobierać metody przygotowania materiałów i próbek do badań, prowadzić eksperyment, planować badania i opracowywać ich wyniki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U02Potrafi pracować indywidualnie i w zespole w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie; potrafi ocenić czasochłonność zadania i jego aspekty ekonomiczne
IM_2A_U03Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego, potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności planowania i realizacji zadań naukowych
Treści programoweT-P-1Omówienie tematyki i wyników pracy przejściowej
Metody nauczaniaM-1Zajęcia laboratoryjne, projektowanie
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak umiejętnoeci w realizacji ustalonych zadań programowych
3,0Ocena umiejętności w realizacji zadań programowych na dodtateczny
3,5Ocena umiejętności w realizacji zadań programowych na dosyć dobry
4,0Ocena umiejętności w realizacji zadań programowych na dobry
4,5Ocena umiejętności w realizacji zadań programowych na ponad dobry
5,0Ocena umiejętności w realizacji zadań programowych na bardzo dobry
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/06_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: chętny do realizacji zadań badawczych, zdolny do wykonania eksperymentu i opracowania wyników badań
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności planowania i realizacji zadań naukowych
Treści programoweT-P-1Omówienie tematyki i wyników pracy przejściowej
Metody nauczaniaM-1Zajęcia laboratoryjne, projektowanie
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak nabytych postaw
3,0Student nabył chęci do realizacji zadań badawczych i zdolności do wykonania eksperymentu i opracowania wyników badań w stopnu dostatecznym
3,5Student nabył chęci do realizacji zadań badawczych i zdolności do wykonania eksperymentu i opracowania wyników badań w stopnu dosyć dobrym
4,0Student nabył chęci do realizacji zadań badawczych i zdolności do wykonania eksperymentu i opracowania wyników badań w stopnu dobrym
4,5Student nabył chęci do realizacji zadań badawczych i zdolności do wykonania eksperymentu i opracowania wyników badań w stopnu ponad dobrym
5,0Student nabył chęci do realizacji zadań badawczych i zdolności do wykonania eksperymentu i opracowania wyników badań w stopnu bardzo dobrym