Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Zaawansowane technologie wytwarzania materiałów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zaawansowane technologie wytwarzania materiałów
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Jolanta Baranowska <Jolanta.Baranowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Anna Biedunkiewicz <Anna.Biedunkiewicz@zut.edu.pl>, Magdalena Kwiatkowska <Magdalena.Kwiatkowska@zut.edu.pl>, Bogdan Piekarski <Bogdan.Piekarski@zut.edu.pl>, Elżbieta Piesowicz <Elzbieta.Senderek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 45 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Brak wymagań wstępnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie zaawansowanych technologii materiałowych opracowywanych w kraju

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Celem jest poznanie ważniejszych kierunków rozwoju materiałów polimerowych, metalicznych i kompozytowych. Rezultaty prac realizowanych w krajowych zespołach naukowych. Wykłady realizowane przez profesorów z ważniejszych krajowych ośrodków naukowych na zaproszenie.45
45

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Zaliczenie testu.1
A-W-2Uczestnictwo w zajęciach.45
A-W-3Udział w konsultacjach3
49

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: punktacja wyników testu

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_C06-2_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: opisać nowe metody wytwarzania i modyfikacji materiałów oraz scharakteryzować interesujące kierunki badań krajowych w zakresie Inżynierii Materiałowej.
IM_2A_W05, IM_2A_W06C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_C06-2_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: analizować światowe kierunki rozwoju konstrukcji materiałów i rozwoju technologii materiałowych.
IM_2A_U10, IM_2A_U13C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_C06-2_K01
c
IM_2A_K02C-1T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_C06-2_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: opisać nowe metody wytwarzania i modyfikacji materiałów oraz scharakteryzować interesujące kierunki badań krajowych w zakresie Inżynierii Materiałowej.
2,0Test:poniżej 7 p
3,0Test: 8 - 7 p student potrafi opisać nowe metody wytwarzania i modyfikacji materiałów oraz scharakteryzować interesujące kierunki badań krajowych w zakresie Inżynierii Materiałowej.
3,5Test: 10 - 9p
4,0Test: 11 - 12p
4,5Test: 13 - 13 p
5,0Test: 16 - 20 p

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_C06-2_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: analizować światowe kierunki rozwoju konstrukcji materiałów i rozwoju technologii materiałowych.
2,0Test: poniżej 7 p
3,0Test: 8 - 7 p student umie: analizować światowe kierunki rozwoju konstrukcji materiałów i rozwoju technologii materiałowych.
3,5Test: 10 - 9p
4,0Test: 11 - 12p
4,5Test: 13 - 13 p
5,0Test: 16 - 20 p

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_C06-2_K01
c
2,0Test: poniżej 7 p.
3,0Test: 8 - 7 p
3,5Test: 10 - 9p
4,0Test: 11 - 12p
4,5Test: 13 - 13 p
5,0Test: 16 - 20 p

Literatura podstawowa

  1. Literaturę podaje każdorazowo autor wykładów, X, X, X, 2011, X

Literatura dodatkowa

  1. Literaturę podaje wykładowca., 2011

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Celem jest poznanie ważniejszych kierunków rozwoju materiałów polimerowych, metalicznych i kompozytowych. Rezultaty prac realizowanych w krajowych zespołach naukowych. Wykłady realizowane przez profesorów z ważniejszych krajowych ośrodków naukowych na zaproszenie.45
45

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Zaliczenie testu.1
A-W-2Uczestnictwo w zajęciach.45
A-W-3Udział w konsultacjach3
49
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_C06-2_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: opisać nowe metody wytwarzania i modyfikacji materiałów oraz scharakteryzować interesujące kierunki badań krajowych w zakresie Inżynierii Materiałowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W05Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu inżynierii materiałowej niezbędną do zrozumienia zaawansowanych procesów technologicznych
IM_2A_W06Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce
Cel przedmiotuC-1Poznanie zaawansowanych technologii materiałowych opracowywanych w kraju
Treści programoweT-W-1Celem jest poznanie ważniejszych kierunków rozwoju materiałów polimerowych, metalicznych i kompozytowych. Rezultaty prac realizowanych w krajowych zespołach naukowych. Wykłady realizowane przez profesorów z ważniejszych krajowych ośrodków naukowych na zaproszenie.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: punktacja wyników testu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Test:poniżej 7 p
3,0Test: 8 - 7 p student potrafi opisać nowe metody wytwarzania i modyfikacji materiałów oraz scharakteryzować interesujące kierunki badań krajowych w zakresie Inżynierii Materiałowej.
3,5Test: 10 - 9p
4,0Test: 11 - 12p
4,5Test: 13 - 13 p
5,0Test: 16 - 20 p
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_C06-2_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: analizować światowe kierunki rozwoju konstrukcji materiałów i rozwoju technologii materiałowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U10Potrafi dokonywać oceny nowoczesności rozwiązania technologicznego i materiałowego wyrobu z punktu widzenia własności intelektualnej oraz ochrony środowiska a także uwzględniając inne aspekty pozatechniczne.
IM_2A_U13Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować samokształcenie
Cel przedmiotuC-1Poznanie zaawansowanych technologii materiałowych opracowywanych w kraju
Treści programoweT-W-1Celem jest poznanie ważniejszych kierunków rozwoju materiałów polimerowych, metalicznych i kompozytowych. Rezultaty prac realizowanych w krajowych zespołach naukowych. Wykłady realizowane przez profesorów z ważniejszych krajowych ośrodków naukowych na zaproszenie.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: punktacja wyników testu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Test: poniżej 7 p
3,0Test: 8 - 7 p student umie: analizować światowe kierunki rozwoju konstrukcji materiałów i rozwoju technologii materiałowych.
3,5Test: 10 - 9p
4,0Test: 11 - 12p
4,5Test: 13 - 13 p
5,0Test: 16 - 20 p
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_C06-2_K01c
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K02Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć inżynierii materiałowej i innych aspektów działalności inżyniera – technologa materiałów; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia
Cel przedmiotuC-1Poznanie zaawansowanych technologii materiałowych opracowywanych w kraju
Treści programoweT-W-1Celem jest poznanie ważniejszych kierunków rozwoju materiałów polimerowych, metalicznych i kompozytowych. Rezultaty prac realizowanych w krajowych zespołach naukowych. Wykłady realizowane przez profesorów z ważniejszych krajowych ośrodków naukowych na zaproszenie.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: punktacja wyników testu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Test: poniżej 7 p.
3,0Test: 8 - 7 p
3,5Test: 10 - 9p
4,0Test: 11 - 12p
4,5Test: 13 - 13 p
5,0Test: 16 - 20 p