Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Postępy w nauce o materiałach:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Postępy w nauce o materiałach
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Sandra Paszkiewicz <Sandra.Paszkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Jolanta Baranowska <Jolanta.Baranowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 45 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Brak wymagań wstępnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie wybranych trendów światowych w zakresie nauki o materiałach

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Celem jest poznanie ważniejszych kierunków rozwoju materiałów polimerowych, metalicznych i kompozytowych. Rezultaty prac realizowanych w zagranicznych zespołach naukowych. Wykłady realizowane przez profesorów z ważniejszych zagranicznych ośrodków naukowych na zaproszenie.45
45

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Zaliczenie testu.2
A-W-2Uczestnictwo w zajęciach45
A-W-3Udział w konsultacjach4
51

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny w j. angielskim

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: punktacja wyników testu

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_C06-1_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: opisać nowe metody wytwarzania i modyfikacji materiałów oraz scharakteryzować interesujące kierunki badań światowych w zakresie Inżynierii Materiałowej.
IM_2A_W05, IM_2A_W06C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_C06-1_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: analizować światowe kierunki rozwoju konstrukcji materiałów i rozwoju technologii materiałowych.
IM_2A_U10, IM_2A_U13C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_C06-1_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: otwartość na współpracę z zagranicą, zorientowanie na światowy rozwój naukowo-technologiczny.
IM_2A_K02C-1T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_C06-1_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: opisać nowe metody wytwarzania i modyfikacji materiałów oraz scharakteryzować interesujące kierunki badań światowych w zakresie Inżynierii Materiałowej.
2,0Test:poniżej 7 p
3,0Test: 8 - 7 p student potrafi opisać nowe metody wytwarzania i modyfikacji materiałów oraz scharakteryzować interesujące kierunki badań światowych w zakresie Inżynierii Materiałowej.
3,5Test: 10 - 9p
4,0Test: 11 - 12p
4,5Test: 13 - 13 p
5,0Test: 16 - 20 p

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_C06-1_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: analizować światowe kierunki rozwoju konstrukcji materiałów i rozwoju technologii materiałowych.
2,0Test: poniżej 7 p
3,0Test: 8 - 7 p student umie analizować światowe kierunki rozwoju konstrukcji materiałów i rozwoju technologii materiałowych.
3,5Test: 10 - 9p
4,0Test: 11 - 12p
4,5Test: 13 - 13 p
5,0Test: 16 - 20 p

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_C06-1_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: otwartość na współpracę z zagranicą, zorientowanie na światowy rozwój naukowo-technologiczny.
2,0Brak zainteresowania studenta przedmiotem
3,0student wykazuje otwartość na współpracę z zagranicą i zorientowanie na światowy rozwój naukowo-technologiczny w stopniu podstawowym
3,5Ocena pośrednia miedzy 3,0 a 4,0
4,0student wykazuje otwartość na współpracę z zagranicą, zorientowanie na światowy rozwój naukowo-technologiczny, dyskutuje o nowinkach technicznych
4,5Ocena pośrednia miedzy 4,0 a 5,0
5,0student wykazuje otwartość na współpracę z zagranicą, zorientowanie na światowy rozwój naukowo-technologiczny, jest zaangażowany w wyszukiwanie i dzielenie się informacjami o nowościach technicznych

Literatura podstawowa

  1. Literaturę podaje każdorazowo autor wykładów, X, X, X, 2011, X

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Celem jest poznanie ważniejszych kierunków rozwoju materiałów polimerowych, metalicznych i kompozytowych. Rezultaty prac realizowanych w zagranicznych zespołach naukowych. Wykłady realizowane przez profesorów z ważniejszych zagranicznych ośrodków naukowych na zaproszenie.45
45

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Zaliczenie testu.2
A-W-2Uczestnictwo w zajęciach45
A-W-3Udział w konsultacjach4
51
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_C06-1_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: opisać nowe metody wytwarzania i modyfikacji materiałów oraz scharakteryzować interesujące kierunki badań światowych w zakresie Inżynierii Materiałowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W05Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu inżynierii materiałowej niezbędną do zrozumienia zaawansowanych procesów technologicznych
IM_2A_W06Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce
Cel przedmiotuC-1Poznanie wybranych trendów światowych w zakresie nauki o materiałach
Treści programoweT-W-1Celem jest poznanie ważniejszych kierunków rozwoju materiałów polimerowych, metalicznych i kompozytowych. Rezultaty prac realizowanych w zagranicznych zespołach naukowych. Wykłady realizowane przez profesorów z ważniejszych zagranicznych ośrodków naukowych na zaproszenie.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny w j. angielskim
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: punktacja wyników testu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Test:poniżej 7 p
3,0Test: 8 - 7 p student potrafi opisać nowe metody wytwarzania i modyfikacji materiałów oraz scharakteryzować interesujące kierunki badań światowych w zakresie Inżynierii Materiałowej.
3,5Test: 10 - 9p
4,0Test: 11 - 12p
4,5Test: 13 - 13 p
5,0Test: 16 - 20 p
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_C06-1_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: analizować światowe kierunki rozwoju konstrukcji materiałów i rozwoju technologii materiałowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U10Potrafi dokonywać oceny nowoczesności rozwiązania technologicznego i materiałowego wyrobu z punktu widzenia własności intelektualnej oraz ochrony środowiska a także uwzględniając inne aspekty pozatechniczne.
IM_2A_U13Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować samokształcenie
Cel przedmiotuC-1Poznanie wybranych trendów światowych w zakresie nauki o materiałach
Treści programoweT-W-1Celem jest poznanie ważniejszych kierunków rozwoju materiałów polimerowych, metalicznych i kompozytowych. Rezultaty prac realizowanych w zagranicznych zespołach naukowych. Wykłady realizowane przez profesorów z ważniejszych zagranicznych ośrodków naukowych na zaproszenie.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny w j. angielskim
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: punktacja wyników testu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Test: poniżej 7 p
3,0Test: 8 - 7 p student umie analizować światowe kierunki rozwoju konstrukcji materiałów i rozwoju technologii materiałowych.
3,5Test: 10 - 9p
4,0Test: 11 - 12p
4,5Test: 13 - 13 p
5,0Test: 16 - 20 p
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_C06-1_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: otwartość na współpracę z zagranicą, zorientowanie na światowy rozwój naukowo-technologiczny.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K02Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć inżynierii materiałowej i innych aspektów działalności inżyniera – technologa materiałów; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia
Cel przedmiotuC-1Poznanie wybranych trendów światowych w zakresie nauki o materiałach
Treści programoweT-W-1Celem jest poznanie ważniejszych kierunków rozwoju materiałów polimerowych, metalicznych i kompozytowych. Rezultaty prac realizowanych w zagranicznych zespołach naukowych. Wykłady realizowane przez profesorów z ważniejszych zagranicznych ośrodków naukowych na zaproszenie.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny w j. angielskim
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: punktacja wyników testu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak zainteresowania studenta przedmiotem
3,0student wykazuje otwartość na współpracę z zagranicą i zorientowanie na światowy rozwój naukowo-technologiczny w stopniu podstawowym
3,5Ocena pośrednia miedzy 3,0 a 4,0
4,0student wykazuje otwartość na współpracę z zagranicą, zorientowanie na światowy rozwój naukowo-technologiczny, dyskutuje o nowinkach technicznych
4,5Ocena pośrednia miedzy 4,0 a 5,0
5,0student wykazuje otwartość na współpracę z zagranicą, zorientowanie na światowy rozwój naukowo-technologiczny, jest zaangażowany w wyszukiwanie i dzielenie się informacjami o nowościach technicznych