Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Seminarium dyplomowe I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminarium dyplomowe I
Specjalność konstrukcje lekkie
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Piesowicz <Elzbieta.Senderek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Magdalena Kwiatkowska <Magdalena.Kwiatkowska@zut.edu.pl>, Sandra Paszkiewicz <Sandra.Paszkiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminaria dyplomoweSD2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wybór przez studenta tematu pracy dyplomowej
W-2Bez wymagań wstępnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Osiągnięcie umiejętności realizacji i redakcji pracy dyplomowej
C-2Zapoznanie z zasadami realizacji pracy dyplomowej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria dyplomowe
T-SD-1Metodyka realizacji i redakcji prac dyplomowych3
T-SD-2Techniki przeprowadzania przeglądu literaturowego oraz metoda doboru pozycji literaturowych w procesie realizacji pracy dyplomowej3
T-SD-3Przygotowanie do realizacji badań i analizy literaturowej. Ustalenie zakresu i programu badań. Interpretacja zakresu badań. Informacja o formach szkolenia bhp. Sposób i zakres prowadzenia rozpoznania literaturowego. Indywidualne informacje studentów o postępie prac .9
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria dyplomowe
A-SD-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-SD-2Trening w poszukiwaniu literatury odpowiedniej do tematu pracy dyplomowej8
A-SD-3Prezentacja programu badań oraz zaawansowania pracy2
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metody podające - wykład informacyjny
M-2metody praktyczne - seminarium
M-3Zajęcia fakultatywne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena ciągła
S-2Ocena podsumowująca: rozmowa oceniająca
S-3Ocena formująca: Ocena poziomu realizacji zadań programowych. Ocena poziomu aktywnosci .

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_IK/10_W01
Student opanuje na poziomie zaawansowanym zagadnienia związane z metodyką realizacji prac projektowych i badawczych.
IM_2A_W01, IM_2A_W02, IM_2A_W04C-1T-SD-1M-1, M-2S-1, S-2
IM_2A_IK/10_W02
Student opanuje na poziomie zaawansowanym wiedzę w zakresie technik obejmujących: poszukiwania literaturowe, opracowanie założeń projektowych oraz technik komputerowych wspomagających proces projektowania
IM_2A_W01, IM_2A_W04, IM_2A_W06C-1T-SD-1, T-SD-2M-1, M-2S-1, S-2
IM_2A_IK/10_W03
Przygotowanie do realizacji pracy dyplomowej. W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: objaśniać metody i program badań do wymaganego zakresu prac, rozpoznać literaturę naukową, wybrać metody badań, zaproponować program eksperymentu.
IM_2A_W02, IM_2A_W03C-2T-SD-3M-3S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_IK/10_U01
Student opanuje na poziomie zaawansowanym umiejętności redagowania prac naukowych, artykułów oraz prezentacji
IM_2A_U01, IM_2A_U03C-1T-SD-1, T-SD-2M-2S-1, S-2
IM_2A_IK/10_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: dobierać metody eksperymentu do zakresu pracy, korzystać z dostępnej literatury naukowej, obsługiwać aparatutę badawczą, planować eksperyment
IM_2A_U01, IM_2A_U02, IM_2A_U04, IM_2A_U09C-2T-SD-3M-3S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_IK/10_K01
Student staje się odpowiedzialny, kreatywny i komunikacyjny
IM_2A_K02, IM_2A_K03C-1T-SD-1, T-SD-2M-1, M-2S-1, S-2
IM_2A_IK/10_K02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywna postawa w planowaniu i realizacji rozpoznania stanu wiedzy oraz badań własnych.
IM_2A_K01, IM_2A_K03C-2T-SD-3M-3S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_IK/10_W01
Student opanuje na poziomie zaawansowanym zagadnienia związane z metodyką realizacji prac projektowych i badawczych.
2,0Student nie opanuje zagadnień związanych z metodyką realizacji pracy dyplomowej
3,0Student opanuje na poziomie zaawansowanym zagadnienia związane z metodyką realizacji pracy dyplomowej
3,5
4,0
4,5
5,0
IM_2A_IK/10_W02
Student opanuje na poziomie zaawansowanym wiedzę w zakresie technik obejmujących: poszukiwania literaturowe, opracowanie założeń projektowych oraz technik komputerowych wspomagających proces projektowania
2,0Student nie opanuje zagadnień związanych z technikami poszukiwania literatury oraz realizacji pracy dyplomowej
3,0Student opanuje na poziomie zaawansowanym zagadnienia związane z technikami poszukiwania literatury oraz realizacji pracy dyplomowej
3,5
4,0
4,5
5,0
IM_2A_IK/10_W03
Przygotowanie do realizacji pracy dyplomowej. W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: objaśniać metody i program badań do wymaganego zakresu prac, rozpoznać literaturę naukową, wybrać metody badań, zaproponować program eksperymentu.
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny.
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dostatecznym
3,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dobrym
4,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu ponad dobrym
5,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_IK/10_U01
Student opanuje na poziomie zaawansowanym umiejętności redagowania prac naukowych, artykułów oraz prezentacji
2,0Student nie opanuje umiejętności redagowania prac naukowych artykułów oraz prezentacji
3,0Student opanuje umiejętności redagowania prac naukowych artykułów oraz prezentacji
3,5
4,0
4,5
5,0
IM_2A_IK/10_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: dobierać metody eksperymentu do zakresu pracy, korzystać z dostępnej literatury naukowej, obsługiwać aparatutę badawczą, planować eksperyment
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny.
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dostatecznym
3,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dosyć dobrym
4,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dobrym
4,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu ponad dobrym
5,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_IK/10_K02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywna postawa w planowaniu i realizacji rozpoznania stanu wiedzy oraz badań własnych.
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dostatecznym
3,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dobrym
4,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu ponad dobrym
5,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu bardzo dobrym

Literatura podstawowa

  1. Jerzy Honczarenko, Małgorzata Zygmunt, Poradnik dyplomanta, Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2000, ISBN 83-87423-98-X
  2. Indywidualne rozpoznanie literaturowe z uczelnianych baz danych dt. tematyki pracy dyplomowej, X, X, X, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Analiza patentowa, 2011

Treści programowe - seminaria dyplomowe

KODTreść programowaGodziny
T-SD-1Metodyka realizacji i redakcji prac dyplomowych3
T-SD-2Techniki przeprowadzania przeglądu literaturowego oraz metoda doboru pozycji literaturowych w procesie realizacji pracy dyplomowej3
T-SD-3Przygotowanie do realizacji badań i analizy literaturowej. Ustalenie zakresu i programu badań. Interpretacja zakresu badań. Informacja o formach szkolenia bhp. Sposób i zakres prowadzenia rozpoznania literaturowego. Indywidualne informacje studentów o postępie prac .9
15

Formy aktywności - seminaria dyplomowe

KODForma aktywnościGodziny
A-SD-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-SD-2Trening w poszukiwaniu literatury odpowiedniej do tematu pracy dyplomowej8
A-SD-3Prezentacja programu badań oraz zaawansowania pracy2
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/10_W01Student opanuje na poziomie zaawansowanym zagadnienia związane z metodyką realizacji prac projektowych i badawczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W01Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu modelowania i optymalizacji niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów i/lub procesów technologicznych i/lub wyrobów
IM_2A_W02Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu budowy, struktury i morfologii materiałów niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów w tym biomateriałów i/lub wyrobów
IM_2A_W04Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii wytwarzania i przetwarzania materiałów niezbędną do projektowania procesu technologicznego i/lub wyrobu
Cel przedmiotuC-1Osiągnięcie umiejętności realizacji i redakcji pracy dyplomowej
Treści programoweT-SD-1Metodyka realizacji i redakcji prac dyplomowych
Metody nauczaniaM-1metody podające - wykład informacyjny
M-2metody praktyczne - seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena ciągła
S-2Ocena podsumowująca: rozmowa oceniająca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanuje zagadnień związanych z metodyką realizacji pracy dyplomowej
3,0Student opanuje na poziomie zaawansowanym zagadnienia związane z metodyką realizacji pracy dyplomowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/10_W02Student opanuje na poziomie zaawansowanym wiedzę w zakresie technik obejmujących: poszukiwania literaturowe, opracowanie założeń projektowych oraz technik komputerowych wspomagających proces projektowania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W01Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu modelowania i optymalizacji niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów i/lub procesów technologicznych i/lub wyrobów
IM_2A_W04Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii wytwarzania i przetwarzania materiałów niezbędną do projektowania procesu technologicznego i/lub wyrobu
IM_2A_W06Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce
Cel przedmiotuC-1Osiągnięcie umiejętności realizacji i redakcji pracy dyplomowej
Treści programoweT-SD-1Metodyka realizacji i redakcji prac dyplomowych
T-SD-2Techniki przeprowadzania przeglądu literaturowego oraz metoda doboru pozycji literaturowych w procesie realizacji pracy dyplomowej
Metody nauczaniaM-1metody podające - wykład informacyjny
M-2metody praktyczne - seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena ciągła
S-2Ocena podsumowująca: rozmowa oceniająca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanuje zagadnień związanych z technikami poszukiwania literatury oraz realizacji pracy dyplomowej
3,0Student opanuje na poziomie zaawansowanym zagadnienia związane z technikami poszukiwania literatury oraz realizacji pracy dyplomowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/10_W03Przygotowanie do realizacji pracy dyplomowej. W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: objaśniać metody i program badań do wymaganego zakresu prac, rozpoznać literaturę naukową, wybrać metody badań, zaproponować program eksperymentu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W02Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu budowy, struktury i morfologii materiałów niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów w tym biomateriałów i/lub wyrobów
IM_2A_W03Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych i zaawansowanych metod charakteryzowania niezbędną do doboru metod badawczych i interpretacji wyników
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z zasadami realizacji pracy dyplomowej
Treści programoweT-SD-3Przygotowanie do realizacji badań i analizy literaturowej. Ustalenie zakresu i programu badań. Interpretacja zakresu badań. Informacja o formach szkolenia bhp. Sposób i zakres prowadzenia rozpoznania literaturowego. Indywidualne informacje studentów o postępie prac .
Metody nauczaniaM-3Zajęcia fakultatywne
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena poziomu realizacji zadań programowych. Ocena poziomu aktywnosci .
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny.
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dostatecznym
3,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dobrym
4,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu ponad dobrym
5,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/10_U01Student opanuje na poziomie zaawansowanym umiejętności redagowania prac naukowych, artykułów oraz prezentacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągnąć wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
IM_2A_U03Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego, potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników
Cel przedmiotuC-1Osiągnięcie umiejętności realizacji i redakcji pracy dyplomowej
Treści programoweT-SD-1Metodyka realizacji i redakcji prac dyplomowych
T-SD-2Techniki przeprowadzania przeglądu literaturowego oraz metoda doboru pozycji literaturowych w procesie realizacji pracy dyplomowej
Metody nauczaniaM-2metody praktyczne - seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena ciągła
S-2Ocena podsumowująca: rozmowa oceniająca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanuje umiejętności redagowania prac naukowych artykułów oraz prezentacji
3,0Student opanuje umiejętności redagowania prac naukowych artykułów oraz prezentacji
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/10_U02W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: dobierać metody eksperymentu do zakresu pracy, korzystać z dostępnej literatury naukowej, obsługiwać aparatutę badawczą, planować eksperyment
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągnąć wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
IM_2A_U02Potrafi pracować indywidualnie i w zespole w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie; potrafi ocenić czasochłonność zadania i jego aspekty ekonomiczne
IM_2A_U04Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję przedstawionej prezentacji
IM_2A_U09Potrafi zaplanować proces badania wyrobu pod kątem właściwości użytkowych i cyklu życia oraz aspektów pozatechnicznych
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z zasadami realizacji pracy dyplomowej
Treści programoweT-SD-3Przygotowanie do realizacji badań i analizy literaturowej. Ustalenie zakresu i programu badań. Interpretacja zakresu badań. Informacja o formach szkolenia bhp. Sposób i zakres prowadzenia rozpoznania literaturowego. Indywidualne informacje studentów o postępie prac .
Metody nauczaniaM-3Zajęcia fakultatywne
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena poziomu realizacji zadań programowych. Ocena poziomu aktywnosci .
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny.
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dostatecznym
3,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dosyć dobrym
4,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dobrym
4,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu ponad dobrym
5,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/10_K01Student staje się odpowiedzialny, kreatywny i komunikacyjny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K02Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć inżynierii materiałowej i innych aspektów działalności inżyniera – technologa materiałów; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia
IM_2A_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-1Osiągnięcie umiejętności realizacji i redakcji pracy dyplomowej
Treści programoweT-SD-1Metodyka realizacji i redakcji prac dyplomowych
T-SD-2Techniki przeprowadzania przeglądu literaturowego oraz metoda doboru pozycji literaturowych w procesie realizacji pracy dyplomowej
Metody nauczaniaM-1metody podające - wykład informacyjny
M-2metody praktyczne - seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena ciągła
S-2Ocena podsumowująca: rozmowa oceniająca
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/10_K02W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywna postawa w planowaniu i realizacji rozpoznania stanu wiedzy oraz badań własnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
IM_2A_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z zasadami realizacji pracy dyplomowej
Treści programoweT-SD-3Przygotowanie do realizacji badań i analizy literaturowej. Ustalenie zakresu i programu badań. Interpretacja zakresu badań. Informacja o formach szkolenia bhp. Sposób i zakres prowadzenia rozpoznania literaturowego. Indywidualne informacje studentów o postępie prac .
Metody nauczaniaM-3Zajęcia fakultatywne
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena poziomu realizacji zadań programowych. Ocena poziomu aktywnosci .
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dostatecznym
3,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dobrym
4,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu ponad dobrym
5,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu bardzo dobrym