Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Techniki łączenia materiałów polimerowych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Techniki łączenia materiałów polimerowych
Specjalność spawalnictwo i techniki łączenia
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Piesowicz <Elzbieta.Senderek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sandra Paszkiewicz <Sandra.Paszkiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 15 2,00,38zaliczenie
wykładyW1 15 2,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy przetwórstwa materiałów polimerowych, reologia polimerów.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie metod i technik łączenia tworzyw polimerowych, warunków i parametrów procesów oraz sposobów kontrolowania wykonanych połączeń

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Ocena rodzaju i budowy polimeru dostępnymi metodami identyfikacjimateriałów.2
T-L-2Spawanie tworzyw sztucznych4
T-L-3Zgrzewanie tworzyw sztucznych- doczołowe, elektrooporowe, mufowe, metodą gorącego klina,4
T-L-4Klejenie tworzyw2
T-L-5Kontrola połączeń spawnych, zgrzewanych i klejonych- właściwości mechaniczne3
15
wykłady
T-W-1Budowa polimerów i jej wpływ na dobór parametrów i metody łączenia. Spawanie tworzyw sztucznych-mechanizmy tworzenia się połączeń spawnych, technologie i techniki spawania, kontrola połączeń spawnych. Zgrzewanie tworzyw sztucznych- doczołowe, elektrooporowe, mufowe, metodą gorącego klina, ultradźwiękowe, prądami wysokiej częstotliwości, tarciowe, wibracyjne, leserem, indukcyjne. Klejenie tworzyw- podział klejów i proces klejenia, kontrola połączeń klejonych. BHP w procesach spawania, zgrzewania i klejenia.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Zaliczenie wejściówki, udział w zajęciach,15
A-L-2Opracowanie sprawozdania27
A-L-3Przygotowania do zajęć i zaliczenia wejściówki8
50
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Uczestnictwo w konsultacjach.2
A-W-3Przygotowanie do testu i egzaminu w oparciu o wskazane źródła wiedzy.30
A-W-4Zaliczenie pisemne.2
49

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny, objaśnienie i wyjaśnienie problemów łączenia tworzyw, zajęcia praktyczne laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: ocena testu lub opisowej formy zaliczenia przedmiotu.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_BMP/08-2_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć, student powinien być w stanie opisać metody i techniki łączenia polimerów, wyjaśnić zasady doboru metody w zależności od stosowanego materiału
IM_2A_W04, IM_2A_W05, IM_2A_W06C-1T-L-1, T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_BMP/08-2_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć, student powinien umieć analizować procesy zachodzące podczas łączeni/przetwarzania i eksploatacji materiałów polimerowych, dobierać technikę łączenia do potrzeb eksploatacyjnych produktu.
IM_2A_U01, IM_2A_U13C-1T-L-1, T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_BMP/08-2_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywną postawę wobec warunków wytwarzania wyrobów z tworzyw polimerowych, świadomość zjawisk zachodzących w tworzywie podczas produkcji i eksploatacji.
IM_2A_K01, IM_2A_K03C-1T-L-1, T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_BMP/08-2_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć, student powinien być w stanie opisać metody i techniki łączenia polimerów, wyjaśnić zasady doboru metody w zależności od stosowanego materiału
2,0Poniżej 7
3,07-8 wiedza w zakresie rodzajów modyfikacji polimerów
3,59-10 J.w. wpłew modyfikacji polimerów na ich strukturę
4,011-12 J.w. oraz wiedza na temat wpływu modyfikacji polimerów na ich właściwości fizyczne
4,513-15 J.W. oraz znajomośc możliwości wykorzystania modyfikowanych polimerów w praktyce.
5,016-20 J.w + sumaryczna wiedza w zakresie modyfikacji polimerów.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_BMP/08-2_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć, student powinien umieć analizować procesy zachodzące podczas łączeni/przetwarzania i eksploatacji materiałów polimerowych, dobierać technikę łączenia do potrzeb eksploatacyjnych produktu.
2,0poniżej 7
3,07-8 Umiejętność wyboru metody modyfikacji polimeru
3,59-10 J.w. + Umiejętność porównania skutków modyfikacji
4,011-12 J.w. + Umiejętnośc planowania procesów modyfikacji polimerów
4,513-15 J.w. + Umiejętnośc oceny stopnia modyfikacji
5,016-20 J.w. Umiejętnośc oceny procesów zachodżcych podczas przetwaezania i [rzechowywania materiałów polimerowych.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_BMP/08-2_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywną postawę wobec warunków wytwarzania wyrobów z tworzyw polimerowych, świadomość zjawisk zachodzących w tworzywie podczas produkcji i eksploatacji.
2,0poniżej 7
3,07-8 Student posiada kompetencje w zakresie metod modyfikacji polimerów
3,59-10J.w. + Kompetencje porównania skutechności metod modyfikacji
4,011-12 J.w + kompetenje w zakresie stosowania procesów technologicznych.
4,513-15 J.W. Przewidywanie wyników modyfikacji.
5,016-20 J. w. Student posiada aktywna postawę wobec warunków wytwarzania wyrobów z materiałów polimerowych.

Literatura podstawowa

  1. Gachter R., Miller H., Plastic Additives handbook, Hanser, Munich, 1994
  2. Rabek J.F., Współczesna wiedza o polimerach, WN PWN, Warszawa, 2008
  3. Szlezinger W., Tworzywa sztuczne, Wydawnictwo oświatowe, Rzeszów, 1998
  4. Piotr Jasiulek, Łączenie tworzyw sztucznych metodami spawania, zgrzewania, klejenia i laminowania, KaBe, Krosno, 2014, wydanie nr 2

Literatura dodatkowa

  1. Sperling H.L., Introduction to Physical Polymer Science, Willey, 2006

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Ocena rodzaju i budowy polimeru dostępnymi metodami identyfikacjimateriałów.2
T-L-2Spawanie tworzyw sztucznych4
T-L-3Zgrzewanie tworzyw sztucznych- doczołowe, elektrooporowe, mufowe, metodą gorącego klina,4
T-L-4Klejenie tworzyw2
T-L-5Kontrola połączeń spawnych, zgrzewanych i klejonych- właściwości mechaniczne3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Budowa polimerów i jej wpływ na dobór parametrów i metody łączenia. Spawanie tworzyw sztucznych-mechanizmy tworzenia się połączeń spawnych, technologie i techniki spawania, kontrola połączeń spawnych. Zgrzewanie tworzyw sztucznych- doczołowe, elektrooporowe, mufowe, metodą gorącego klina, ultradźwiękowe, prądami wysokiej częstotliwości, tarciowe, wibracyjne, leserem, indukcyjne. Klejenie tworzyw- podział klejów i proces klejenia, kontrola połączeń klejonych. BHP w procesach spawania, zgrzewania i klejenia.15
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Zaliczenie wejściówki, udział w zajęciach,15
A-L-2Opracowanie sprawozdania27
A-L-3Przygotowania do zajęć i zaliczenia wejściówki8
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Uczestnictwo w konsultacjach.2
A-W-3Przygotowanie do testu i egzaminu w oparciu o wskazane źródła wiedzy.30
A-W-4Zaliczenie pisemne.2
49
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_BMP/08-2_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć, student powinien być w stanie opisać metody i techniki łączenia polimerów, wyjaśnić zasady doboru metody w zależności od stosowanego materiału
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W04Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii wytwarzania i przetwarzania materiałów niezbędną do projektowania procesu technologicznego i/lub wyrobu
IM_2A_W05Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu inżynierii materiałowej niezbędną do zrozumienia zaawansowanych procesów technologicznych
IM_2A_W06Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce
Cel przedmiotuC-1Poznanie metod i technik łączenia tworzyw polimerowych, warunków i parametrów procesów oraz sposobów kontrolowania wykonanych połączeń
Treści programoweT-L-1Ocena rodzaju i budowy polimeru dostępnymi metodami identyfikacjimateriałów.
T-W-1Budowa polimerów i jej wpływ na dobór parametrów i metody łączenia. Spawanie tworzyw sztucznych-mechanizmy tworzenia się połączeń spawnych, technologie i techniki spawania, kontrola połączeń spawnych. Zgrzewanie tworzyw sztucznych- doczołowe, elektrooporowe, mufowe, metodą gorącego klina, ultradźwiękowe, prądami wysokiej częstotliwości, tarciowe, wibracyjne, leserem, indukcyjne. Klejenie tworzyw- podział klejów i proces klejenia, kontrola połączeń klejonych. BHP w procesach spawania, zgrzewania i klejenia.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, objaśnienie i wyjaśnienie problemów łączenia tworzyw, zajęcia praktyczne laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena testu lub opisowej formy zaliczenia przedmiotu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Poniżej 7
3,07-8 wiedza w zakresie rodzajów modyfikacji polimerów
3,59-10 J.w. wpłew modyfikacji polimerów na ich strukturę
4,011-12 J.w. oraz wiedza na temat wpływu modyfikacji polimerów na ich właściwości fizyczne
4,513-15 J.W. oraz znajomośc możliwości wykorzystania modyfikowanych polimerów w praktyce.
5,016-20 J.w + sumaryczna wiedza w zakresie modyfikacji polimerów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_BMP/08-2_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć, student powinien umieć analizować procesy zachodzące podczas łączeni/przetwarzania i eksploatacji materiałów polimerowych, dobierać technikę łączenia do potrzeb eksploatacyjnych produktu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągnąć wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
IM_2A_U13Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować samokształcenie
Cel przedmiotuC-1Poznanie metod i technik łączenia tworzyw polimerowych, warunków i parametrów procesów oraz sposobów kontrolowania wykonanych połączeń
Treści programoweT-L-1Ocena rodzaju i budowy polimeru dostępnymi metodami identyfikacjimateriałów.
T-W-1Budowa polimerów i jej wpływ na dobór parametrów i metody łączenia. Spawanie tworzyw sztucznych-mechanizmy tworzenia się połączeń spawnych, technologie i techniki spawania, kontrola połączeń spawnych. Zgrzewanie tworzyw sztucznych- doczołowe, elektrooporowe, mufowe, metodą gorącego klina, ultradźwiękowe, prądami wysokiej częstotliwości, tarciowe, wibracyjne, leserem, indukcyjne. Klejenie tworzyw- podział klejów i proces klejenia, kontrola połączeń klejonych. BHP w procesach spawania, zgrzewania i klejenia.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, objaśnienie i wyjaśnienie problemów łączenia tworzyw, zajęcia praktyczne laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena testu lub opisowej formy zaliczenia przedmiotu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0poniżej 7
3,07-8 Umiejętność wyboru metody modyfikacji polimeru
3,59-10 J.w. + Umiejętność porównania skutków modyfikacji
4,011-12 J.w. + Umiejętnośc planowania procesów modyfikacji polimerów
4,513-15 J.w. + Umiejętnośc oceny stopnia modyfikacji
5,016-20 J.w. Umiejętnośc oceny procesów zachodżcych podczas przetwaezania i [rzechowywania materiałów polimerowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_BMP/08-2_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywną postawę wobec warunków wytwarzania wyrobów z tworzyw polimerowych, świadomość zjawisk zachodzących w tworzywie podczas produkcji i eksploatacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
IM_2A_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-1Poznanie metod i technik łączenia tworzyw polimerowych, warunków i parametrów procesów oraz sposobów kontrolowania wykonanych połączeń
Treści programoweT-L-1Ocena rodzaju i budowy polimeru dostępnymi metodami identyfikacjimateriałów.
T-W-1Budowa polimerów i jej wpływ na dobór parametrów i metody łączenia. Spawanie tworzyw sztucznych-mechanizmy tworzenia się połączeń spawnych, technologie i techniki spawania, kontrola połączeń spawnych. Zgrzewanie tworzyw sztucznych- doczołowe, elektrooporowe, mufowe, metodą gorącego klina, ultradźwiękowe, prądami wysokiej częstotliwości, tarciowe, wibracyjne, leserem, indukcyjne. Klejenie tworzyw- podział klejów i proces klejenia, kontrola połączeń klejonych. BHP w procesach spawania, zgrzewania i klejenia.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, objaśnienie i wyjaśnienie problemów łączenia tworzyw, zajęcia praktyczne laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena testu lub opisowej formy zaliczenia przedmiotu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0poniżej 7
3,07-8 Student posiada kompetencje w zakresie metod modyfikacji polimerów
3,59-10J.w. + Kompetencje porównania skutechności metod modyfikacji
4,011-12 J.w + kompetenje w zakresie stosowania procesów technologicznych.
4,513-15 J.W. Przewidywanie wyników modyfikacji.
5,016-20 J. w. Student posiada aktywna postawę wobec warunków wytwarzania wyrobów z materiałów polimerowych.