Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny3 / 2
Filozofia przyrodyprzedmiot wspólny2 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Socjologia przestrzeniprzedmiot wspólny3 / 1
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny2 / 2
Agrofizykaprzedmiot wspólny
Metody statystyczne w badaniach rolniczychprzedmiot wspólny
Unijne prawo rolniczeprzedmiot wspólny
Biopreparaty w rolnictwieprzedmiot wspólny
Chemiczne środki ochrony roślinprzedmiot wspólny
Instytucjonalne wsparcie rolnictwaprzedmiot wspólny
Jakość materiału siewnegoprzedmiot wspólny
Jakość płodów rolnych i bezpieczeństwo żywnościprzedmiot wspólny
Kierowanie przedsiębiorstwem i marketing w agrobiznesieprzedmiot wspólny
Ochrona bioróżnorodności w rolnictwieprzedmiot wspólny
Ochrona i rekultywacja glebprzedmiot wspólny
Osłona meteorologiczna plonówprzedmiot wspólny
Postęp hodowlany i doradztwo odmianoweprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Rolnicze zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnymprzedmiot wspólny
Teledetekcja satelitarna i lotnicza w ocenie stanu uprawprzedmiot wspólny
Wielofunkcyjna rola użytków zielonychprzedmiot wspólny
Źródła i organizacja danych przestrzennych w rolnictwieprzedmiot wspólny
Biopaliwa II i III generacjiRolnictwo precyzyjne
Dobór systemu uprawy roliDoradztwo rolnicze
Dodatki paszoweDoradztwo rolnicze
Doradztwo komputerowe w rolnictwieDoradztwo rolnicze
Doradztwo nawozoweDoradztwo rolnicze
Energetyczne wykorzystanie biomasy w gospodarstwie rolnymDoradztwo rolnicze
Maszyny i urządzenia w rolnictwie precyzyjnymRolnictwo precyzyjne
Monitoring i diagnostyka fitopatologicznaDoradztwo rolnicze
Monitoring i diagnostyka szkodników w uprawach rolniczychDoradztwo rolnicze
Nowoczesne maszyny i urządzenia rolniczeDoradztwo rolnicze
Ocena procesów technologicznych produkcji roślinnejRolnictwo precyzyjne
Oprogramowanie dla rolnictwa precyzyjnegoRolnictwo precyzyjne
Pozyskiwanie i przetwarzanie danych w systemach rolnictwa precyzyjnegoRolnictwo precyzyjne
Precyzyjne nawodnieniaRolnictwo precyzyjne
Prognozy i sygnalizacje w ochronie roślin przed agrofagamiRolnictwo precyzyjne
Technologia mapowania pól na potrzeby rolnictwa precyzyjnegoRolnictwo precyzyjne
Uprawa roślin alternatywnychDoradztwo rolnicze
Zrównoważona gospodarka nawozowaRolnictwo precyzyjne
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny3 / 2
Filozofia przyrodyprzedmiot wspólny2 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Socjologia przestrzeniprzedmiot wspólny3 / 1
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny2 / 2
Agrofizykaprzedmiot wspólny
Metody statystyczne w badaniach rolniczychprzedmiot wspólny
Unijne prawo rolniczeprzedmiot wspólny
Biopreparaty w rolnictwieprzedmiot wspólny
Chemiczne środki ochrony roślinprzedmiot wspólny
Instytucjonalne wsparcie rolnictwaprzedmiot wspólny
Jakość materiału siewnegoprzedmiot wspólny
Jakość płodów rolnych i bezpieczeństwo żywnościprzedmiot wspólny
Kierowanie przedsiębiorstwem i marketing w agrobiznesieprzedmiot wspólny
Ochrona bioróżnorodności w rolnictwieprzedmiot wspólny
Ochrona i rekultywacja glebprzedmiot wspólny
Osłona meteorologiczna plonówprzedmiot wspólny
Postęp hodowlany i doradztwo odmianoweprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Rolnicze zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnymprzedmiot wspólny
Teledetekcja satelitarna i lotnicza w ocenie stanu uprawprzedmiot wspólny
Wielofunkcyjna rola użytków zielonychprzedmiot wspólny
Źródła i organizacja danych przestrzennych w rolnictwieprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Rolnictwo precyzyjne

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Doradztwo rolnicze

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny3 / 2
Filozofia przyrodyprzedmiot wspólny2 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Socjologia przestrzeniprzedmiot wspólny3 / 1
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny2 / 2
Agrofizykaprzedmiot wspólny
Metody statystyczne w badaniach rolniczychprzedmiot wspólny
Unijne prawo rolniczeprzedmiot wspólny
Biopreparaty w rolnictwieprzedmiot wspólny
Chemiczne środki ochrony roślinprzedmiot wspólny
Instytucjonalne wsparcie rolnictwaprzedmiot wspólny
Jakość materiału siewnegoprzedmiot wspólny
Jakość płodów rolnych i bezpieczeństwo żywnościprzedmiot wspólny
Kierowanie przedsiębiorstwem i marketing w agrobiznesieprzedmiot wspólny
Ochrona bioróżnorodności w rolnictwieprzedmiot wspólny
Ochrona i rekultywacja glebprzedmiot wspólny
Osłona meteorologiczna plonówprzedmiot wspólny
Postęp hodowlany i doradztwo odmianoweprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Rolnicze zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnymprzedmiot wspólny
Teledetekcja satelitarna i lotnicza w ocenie stanu uprawprzedmiot wspólny
Wielofunkcyjna rola użytków zielonychprzedmiot wspólny
Źródła i organizacja danych przestrzennych w rolnictwieprzedmiot wspólny
Biopaliwa II i III generacjiRolnictwo precyzyjne
Dobór systemu uprawy roliDoradztwo rolnicze
Dodatki paszoweDoradztwo rolnicze
Doradztwo komputerowe w rolnictwieDoradztwo rolnicze
Doradztwo nawozoweDoradztwo rolnicze
Energetyczne wykorzystanie biomasy w gospodarstwie rolnymDoradztwo rolnicze
Maszyny i urządzenia w rolnictwie precyzyjnymRolnictwo precyzyjne
Monitoring i diagnostyka fitopatologicznaDoradztwo rolnicze
Monitoring i diagnostyka szkodników w uprawach rolniczychDoradztwo rolnicze
Nowoczesne maszyny i urządzenia rolniczeDoradztwo rolnicze
Ocena procesów technologicznych produkcji roślinnejRolnictwo precyzyjne
Oprogramowanie dla rolnictwa precyzyjnegoRolnictwo precyzyjne
Pozyskiwanie i przetwarzanie danych w systemach rolnictwa precyzyjnegoRolnictwo precyzyjne
Precyzyjne nawodnieniaRolnictwo precyzyjne
Prognozy i sygnalizacje w ochronie roślin przed agrofagamiRolnictwo precyzyjne
Technologia mapowania pól na potrzeby rolnictwa precyzyjnegoRolnictwo precyzyjne
Uprawa roślin alternatywnychDoradztwo rolnicze
Zrównoważona gospodarka nawozowaRolnictwo precyzyjne
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Agrofizykaprzedmiot wspólny
Metody statystyczne w badaniach rolniczychprzedmiot wspólny
Unijne prawo rolniczeprzedmiot wspólny
Biopreparaty w rolnictwieprzedmiot wspólny
Chemiczne środki ochrony roślinprzedmiot wspólny
Instytucjonalne wsparcie rolnictwaprzedmiot wspólny
Jakość materiału siewnegoprzedmiot wspólny
Jakość płodów rolnych i bezpieczeństwo żywnościprzedmiot wspólny
Kierowanie przedsiębiorstwem i marketing w agrobiznesieprzedmiot wspólny
Ochrona bioróżnorodności w rolnictwieprzedmiot wspólny
Ochrona i rekultywacja glebprzedmiot wspólny
Osłona meteorologiczna plonówprzedmiot wspólny
Postęp hodowlany i doradztwo odmianoweprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Rolnicze zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnymprzedmiot wspólny
Teledetekcja satelitarna i lotnicza w ocenie stanu uprawprzedmiot wspólny
Wielofunkcyjna rola użytków zielonychprzedmiot wspólny
Źródła i organizacja danych przestrzennych w rolnictwieprzedmiot wspólny
Biopaliwa II i III generacjiRolnictwo precyzyjne
Dobór systemu uprawy roliDoradztwo rolnicze
Dodatki paszoweDoradztwo rolnicze
Doradztwo komputerowe w rolnictwieDoradztwo rolnicze
Doradztwo nawozoweDoradztwo rolnicze
Energetyczne wykorzystanie biomasy w gospodarstwie rolnymDoradztwo rolnicze
Maszyny i urządzenia w rolnictwie precyzyjnymRolnictwo precyzyjne
Monitoring i diagnostyka fitopatologicznaDoradztwo rolnicze
Monitoring i diagnostyka szkodników w uprawach rolniczychDoradztwo rolnicze
Nowoczesne maszyny i urządzenia rolniczeDoradztwo rolnicze
Ocena procesów technologicznych produkcji roślinnejRolnictwo precyzyjne
Oprogramowanie dla rolnictwa precyzyjnegoRolnictwo precyzyjne
Pozyskiwanie i przetwarzanie danych w systemach rolnictwa precyzyjnegoRolnictwo precyzyjne
Precyzyjne nawodnieniaRolnictwo precyzyjne
Prognozy i sygnalizacje w ochronie roślin przed agrofagamiRolnictwo precyzyjne
Technologia mapowania pól na potrzeby rolnictwa precyzyjnegoRolnictwo precyzyjne
Uprawa roślin alternatywnychDoradztwo rolnicze
Zrównoważona gospodarka nawozowaRolnictwo precyzyjne
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny3 / 2
Socjologia przestrzeniprzedmiot wspólny3 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Filozofia przyrodyprzedmiot wspólny2 / 1
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2