Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Jakość materiału siewnego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Jakość materiału siewnego
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Jaroszewska <Anna.Jaroszewska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 10 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z zakresu uprawy roślin, biologii, fizyki, chemii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Studenci nauczą się metod oceny materiału siewnego i jego uszlachetniania. Dowiedza się jakie są kategorie i stopnie kwalifikacji materiału siewnego. Dowiedzą się jaki wpływ ma wybór kwalifikowanego materiału siewnego na efekty produkcyjne.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Charakterystyka materiału siewnego-podstawowe definicje.1
T-W-2Kategorie i stopnie kwalifikacji materiału siewnego.2
T-W-3Metody oceny materiału siewnego.2
T-W-4Metody uszlachetniania materiału siewnego.2
T-W-5Kwalifikowany materiał siewny a efekty produkcji.3
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Udział w zajęciach10
A-W-2Konsultacje5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu7
A-W-4Studiowanie literatury przedmiotu8
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Prezentacje multimedialne
M-3Metody problemowe (dyskusja dydaktyczna).

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C09_W01
posiada rozszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę z zakresu metod zwiększania produktywności roślin i wdrażania najnowszych osiągnięć do praktyki rolniczej w tym dotyczące materiału siewnego.
ROL_2A_W06C-1T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-1, T-W-5M-1, M-3, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C09_U01
Student umie prawidłowo dobrać materiał siewny do warunków gospodarstwa i uprawy.
ROL_2A_U02, ROL_2A_U03C-1T-W-2, T-W-5, T-W-1, T-W-3, T-W-4M-2, M-1, M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C09_K01
Student ma świadomość zależności pomiędzy jakością materiału siewnego a efektami produkcyjnymi.
ROL_2A_K06, ROL_2A_K07C-1T-W-1, T-W-5, T-W-4, T-W-3, T-W-2M-1, M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C09_W01
posiada rozszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę z zakresu metod zwiększania produktywności roślin i wdrażania najnowszych osiągnięć do praktyki rolniczej w tym dotyczące materiału siewnego.
2,0
3,0jeśli w zakresie wymaganej wiedzy student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C09_U01
Student umie prawidłowo dobrać materiał siewny do warunków gospodarstwa i uprawy.
2,0
3,0jeśli w zakresie wymaganych umiejętności student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C09_K01
Student ma świadomość zależności pomiędzy jakością materiału siewnego a efektami produkcyjnymi.
2,0
3,0jeśli w zakresie wymaganych kompetencji student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kotecki A, Uprawa roślin, UP, Wrocław, 2020, tom 1
  2. Karczmarczyk S, Agrotechnika roślin uprawnych, AR, Szczecin, 2005
  3. Duczmal K.W., Tucholska H., Nasiennictwo. Rozmnażanie materiału siewnego, PWRIL, 2000, tom 2

Literatura dodatkowa

  1. Literatura branżowa: Top Agrar, periodyki ODR, 2021

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Charakterystyka materiału siewnego-podstawowe definicje.1
T-W-2Kategorie i stopnie kwalifikacji materiału siewnego.2
T-W-3Metody oceny materiału siewnego.2
T-W-4Metody uszlachetniania materiału siewnego.2
T-W-5Kwalifikowany materiał siewny a efekty produkcji.3
10

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w zajęciach10
A-W-2Konsultacje5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu7
A-W-4Studiowanie literatury przedmiotu8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C09_W01posiada rozszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę z zakresu metod zwiększania produktywności roślin i wdrażania najnowszych osiągnięć do praktyki rolniczej w tym dotyczące materiału siewnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W06posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu metod zwiększania produktywności roślin i wdrażania najnowszych osiągnięć do praktyki rolniczej w tym obejmujących proekologiczne technologie produkcji roślin, nowe systemy nawożenia i biologiczne zwalczanie chorób i szkodników
Cel przedmiotuC-1Studenci nauczą się metod oceny materiału siewnego i jego uszlachetniania. Dowiedza się jakie są kategorie i stopnie kwalifikacji materiału siewnego. Dowiedzą się jaki wpływ ma wybór kwalifikowanego materiału siewnego na efekty produkcyjne.
Treści programoweT-W-2Kategorie i stopnie kwalifikacji materiału siewnego.
T-W-4Metody uszlachetniania materiału siewnego.
T-W-3Metody oceny materiału siewnego.
T-W-1Charakterystyka materiału siewnego-podstawowe definicje.
T-W-5Kwalifikowany materiał siewny a efekty produkcji.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Metody problemowe (dyskusja dydaktyczna).
M-2Prezentacje multimedialne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0jeśli w zakresie wymaganej wiedzy student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C09_U01Student umie prawidłowo dobrać materiał siewny do warunków gospodarstwa i uprawy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U02Posiada umiejętność wprowadzania do praktyki rolniczej nowoczesnych technologii dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów
ROL_2A_U03Samodzielnie analizuje problemy związane z produkcją roślinną, jakością żywności oraz stanem i przydatnością agroturystyczną środowiska naturalnego, prawidłowo interpretując rezultaty i wyciągając wnioski
Cel przedmiotuC-1Studenci nauczą się metod oceny materiału siewnego i jego uszlachetniania. Dowiedza się jakie są kategorie i stopnie kwalifikacji materiału siewnego. Dowiedzą się jaki wpływ ma wybór kwalifikowanego materiału siewnego na efekty produkcyjne.
Treści programoweT-W-2Kategorie i stopnie kwalifikacji materiału siewnego.
T-W-5Kwalifikowany materiał siewny a efekty produkcji.
T-W-1Charakterystyka materiału siewnego-podstawowe definicje.
T-W-3Metody oceny materiału siewnego.
T-W-4Metody uszlachetniania materiału siewnego.
Metody nauczaniaM-2Prezentacje multimedialne
M-1Wykład informacyjny
M-3Metody problemowe (dyskusja dydaktyczna).
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0jeśli w zakresie wymaganych umiejętności student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C09_K01Student ma świadomość zależności pomiędzy jakością materiału siewnego a efektami produkcyjnymi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K06Potrafi prawidłowo określać oraz rozwiązywać problemy związane z doradztwem produkcji rolniczej i agroturystyce
ROL_2A_K07Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w zakresie realizacji zadań związanych z produkcją rolniczą i organizacją agroturystyki
Cel przedmiotuC-1Studenci nauczą się metod oceny materiału siewnego i jego uszlachetniania. Dowiedza się jakie są kategorie i stopnie kwalifikacji materiału siewnego. Dowiedzą się jaki wpływ ma wybór kwalifikowanego materiału siewnego na efekty produkcyjne.
Treści programoweT-W-1Charakterystyka materiału siewnego-podstawowe definicje.
T-W-5Kwalifikowany materiał siewny a efekty produkcji.
T-W-4Metody uszlachetniania materiału siewnego.
T-W-3Metody oceny materiału siewnego.
T-W-2Kategorie i stopnie kwalifikacji materiału siewnego.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Prezentacje multimedialne
M-3Metody problemowe (dyskusja dydaktyczna).
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0jeśli w zakresie wymaganych kompetencji student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej
3,5
4,0
4,5
5,0