Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Maszyny i urządzenia w rolnictwie precyzyjnym:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Maszyny i urządzenia w rolnictwie precyzyjnym
Specjalność Rolnictwo precyzyjne
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Dariusz Błażejczak <Dariusz.Blazejczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
zajęcia terenoweT3 5 0,20,30zaliczenie
laboratoriaL3 5 0,30,20zaliczenie
wykładyW3 15 0,50,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zalecana ogólna znajomość z zakresu maszynoznawstwa rolniczego

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie rozwiązań konstrukcyjnych maszyn rolniczych pracujących w systemie rolnictwa precyzyjnego oraz wybranych metod oceny ich pracy

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Symulacja zmiennego dawkowania środków ochrony roślin. Symulacja zmiennego dawkowania nawozu. Wpływ wybranych parametrów na precyzję wykonywanych zabiegów.5
5
zajęcia terenowe
T-T-1Zapoznanie z budową i zasadą działania nowoczesnych maszyn rolniczych do zmiennej aplikacji środków produkcji w warunkach terenowych5
5
wykłady
T-W-1Wymagania stawiane maszynom i urządzeniom stosowanych w rolnictwie precyzyjnym. Globalne i lokalne systemy pozycjonowania. Korekta sygnału a dokładność pozycjonowania sprzętu technicznego i precyzja wykonania zabiegu. Prowadzenie i naprowadzanie agregatów rolniczych, w tym systemy prowadzenia równoległego. Mechatronika w maszynach i urządzeniach rolniczych – wybrane zagadnienia. Rozwiązania techniczne wybranych maszyn i urządzeń do: zmiennej uprawy roli, zmiennego wysiewu siewu nasion, zmiennej aplikacji nawozów i środków ochrony roślin. Dostosowanie ciągników i kombajnów do potrzeb rolnictwa precyzyjnego. Zdalna kontrola pracy maszyn. Roboty i systemy autonomiczne w rolnictwie precyzyjnym.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach5
A-L-2Przygotowanie do zajęć4
9
zajęcia terenowe
A-T-1uczestnictwo w zajęciach5
A-T-2Przygotowanie do zajęć1
6
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
15

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Ćwiczenia terenowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawozdanie
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium - test

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D17_W01
posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji roślinnej w odniesieniu do wiadomości o wykorzystaniu i działaniu maszyn i narzędzi stosowanych w rolnictwie precyzyjnym
ROL_2A_W10C-1T-W-1M-1S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D17_U01
posiada umiejętność stosowania w praktyce rolniczej wybranych rozwiązań technicznych będacych elementem rolnictwa precyzyjnego
ROL_2A_U02C-1T-L-1, T-T-1M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D17_K01
ma świadomość znaczenia nowoczesnych rozwiązań technicznych rolnictwa precyzyjnego dla ochrony, kształtowania i stanu środowiska naturalnego i ich roli w rozwoju przedsiębiorczości
ROL_2A_K03C-1T-T-1, T-W-1, T-L-1M-2, M-3, M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D17_W01
posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji roślinnej w odniesieniu do wiadomości o wykorzystaniu i działaniu maszyn i narzędzi stosowanych w rolnictwie precyzyjnym
2,0
3,0Student posiada ogólną orientację o nowoczesnych rozwiązaniach technicznych stosowanych w maszynach rolniczych pracujących w systemie rolnictwa precyzyjnego
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D17_U01
posiada umiejętność stosowania w praktyce rolniczej wybranych rozwiązań technicznych będacych elementem rolnictwa precyzyjnego
2,0
3,0potrafi zaproponować zastosowanie wybranego rozwiązania technicznego do określonej sytuacji z zakresu praktyki rolniczej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D17_K01
ma świadomość znaczenia nowoczesnych rozwiązań technicznych rolnictwa precyzyjnego dla ochrony, kształtowania i stanu środowiska naturalnego i ich roli w rozwoju przedsiębiorczości
2,0
3,0Ma świadomość znaczenia stosowania omawianych na zajęciach rozwiazań technicznych, co przejawia się uczęszczaniem na zajęcia i aktywnego w nich uczestnictwa
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Ekielski A., Wesołowski K., Systemy agrotroniczne, Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Gdańsk, 2019
  2. Błaszkiewicz Z., Technika rolnicza, UP Poznań, Poznań, 2012

Literatura dodatkowa

  1. Walczykova M. (red.), Pozyskiwanie i wykorzystanie informacji w rolnictwie precyzyjnym, PTIR, Kraków, 2016
  2. Dawidowski J.B., Dobek T., Jurga J., Rolnictwo precyzyjne, PTIR, Kraków, 2011, Rozdział w monografii pod red. Juliszewski T., Kurpaska S.: Współczesna inżynieria rolnicza – badania i zastosowanie. s. 66-86

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Symulacja zmiennego dawkowania środków ochrony roślin. Symulacja zmiennego dawkowania nawozu. Wpływ wybranych parametrów na precyzję wykonywanych zabiegów.5
5

Treści programowe - zajęcia terenowe

KODTreść programowaGodziny
T-T-1Zapoznanie z budową i zasadą działania nowoczesnych maszyn rolniczych do zmiennej aplikacji środków produkcji w warunkach terenowych5
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wymagania stawiane maszynom i urządzeniom stosowanych w rolnictwie precyzyjnym. Globalne i lokalne systemy pozycjonowania. Korekta sygnału a dokładność pozycjonowania sprzętu technicznego i precyzja wykonania zabiegu. Prowadzenie i naprowadzanie agregatów rolniczych, w tym systemy prowadzenia równoległego. Mechatronika w maszynach i urządzeniach rolniczych – wybrane zagadnienia. Rozwiązania techniczne wybranych maszyn i urządzeń do: zmiennej uprawy roli, zmiennego wysiewu siewu nasion, zmiennej aplikacji nawozów i środków ochrony roślin. Dostosowanie ciągników i kombajnów do potrzeb rolnictwa precyzyjnego. Zdalna kontrola pracy maszyn. Roboty i systemy autonomiczne w rolnictwie precyzyjnym.15
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach5
A-L-2Przygotowanie do zajęć4
9
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - zajęcia terenowe

KODForma aktywnościGodziny
A-T-1uczestnictwo w zajęciach5
A-T-2Przygotowanie do zajęć1
6
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D17_W01posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji roślinnej w odniesieniu do wiadomości o wykorzystaniu i działaniu maszyn i narzędzi stosowanych w rolnictwie precyzyjnym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W10posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji roślinnej
Cel przedmiotuC-1Poznanie rozwiązań konstrukcyjnych maszyn rolniczych pracujących w systemie rolnictwa precyzyjnego oraz wybranych metod oceny ich pracy
Treści programoweT-W-1Wymagania stawiane maszynom i urządzeniom stosowanych w rolnictwie precyzyjnym. Globalne i lokalne systemy pozycjonowania. Korekta sygnału a dokładność pozycjonowania sprzętu technicznego i precyzja wykonania zabiegu. Prowadzenie i naprowadzanie agregatów rolniczych, w tym systemy prowadzenia równoległego. Mechatronika w maszynach i urządzeniach rolniczych – wybrane zagadnienia. Rozwiązania techniczne wybranych maszyn i urządzeń do: zmiennej uprawy roli, zmiennego wysiewu siewu nasion, zmiennej aplikacji nawozów i środków ochrony roślin. Dostosowanie ciągników i kombajnów do potrzeb rolnictwa precyzyjnego. Zdalna kontrola pracy maszyn. Roboty i systemy autonomiczne w rolnictwie precyzyjnym.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium - test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada ogólną orientację o nowoczesnych rozwiązaniach technicznych stosowanych w maszynach rolniczych pracujących w systemie rolnictwa precyzyjnego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D17_U01posiada umiejętność stosowania w praktyce rolniczej wybranych rozwiązań technicznych będacych elementem rolnictwa precyzyjnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U02Posiada umiejętność wprowadzania do praktyki rolniczej nowoczesnych technologii dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów
Cel przedmiotuC-1Poznanie rozwiązań konstrukcyjnych maszyn rolniczych pracujących w systemie rolnictwa precyzyjnego oraz wybranych metod oceny ich pracy
Treści programoweT-L-1Symulacja zmiennego dawkowania środków ochrony roślin. Symulacja zmiennego dawkowania nawozu. Wpływ wybranych parametrów na precyzję wykonywanych zabiegów.
T-T-1Zapoznanie z budową i zasadą działania nowoczesnych maszyn rolniczych do zmiennej aplikacji środków produkcji w warunkach terenowych
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Ćwiczenia terenowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawozdanie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi zaproponować zastosowanie wybranego rozwiązania technicznego do określonej sytuacji z zakresu praktyki rolniczej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D17_K01ma świadomość znaczenia nowoczesnych rozwiązań technicznych rolnictwa precyzyjnego dla ochrony, kształtowania i stanu środowiska naturalnego i ich roli w rozwoju przedsiębiorczości
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K03Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości plonów rolniczych z uwzględnieniem ochrony, kształtowania i stanu środowiska naturalnego i roli agroturystyki w rozwoju przedsiębiorczości
Cel przedmiotuC-1Poznanie rozwiązań konstrukcyjnych maszyn rolniczych pracujących w systemie rolnictwa precyzyjnego oraz wybranych metod oceny ich pracy
Treści programoweT-T-1Zapoznanie z budową i zasadą działania nowoczesnych maszyn rolniczych do zmiennej aplikacji środków produkcji w warunkach terenowych
T-W-1Wymagania stawiane maszynom i urządzeniom stosowanych w rolnictwie precyzyjnym. Globalne i lokalne systemy pozycjonowania. Korekta sygnału a dokładność pozycjonowania sprzętu technicznego i precyzja wykonania zabiegu. Prowadzenie i naprowadzanie agregatów rolniczych, w tym systemy prowadzenia równoległego. Mechatronika w maszynach i urządzeniach rolniczych – wybrane zagadnienia. Rozwiązania techniczne wybranych maszyn i urządzeń do: zmiennej uprawy roli, zmiennego wysiewu siewu nasion, zmiennej aplikacji nawozów i środków ochrony roślin. Dostosowanie ciągników i kombajnów do potrzeb rolnictwa precyzyjnego. Zdalna kontrola pracy maszyn. Roboty i systemy autonomiczne w rolnictwie precyzyjnym.
T-L-1Symulacja zmiennego dawkowania środków ochrony roślin. Symulacja zmiennego dawkowania nawozu. Wpływ wybranych parametrów na precyzję wykonywanych zabiegów.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Ćwiczenia terenowe
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium - test
S-1Ocena formująca: Sprawozdanie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma świadomość znaczenia stosowania omawianych na zajęciach rozwiazań technicznych, co przejawia się uczęszczaniem na zajęcia i aktywnego w nich uczestnictwa
3,5
4,0
4,5
5,0