Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Teledetekcja satelitarna i lotnicza w ocenie stanu upraw:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Teledetekcja satelitarna i lotnicza w ocenie stanu upraw
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Marek Podlasiński <Marek.Podlasinski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 5 0,40,40zaliczenie
laboratoriaL3 10 0,40,40zaliczenie
zajęcia terenoweT3 5 0,20,20zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zalecana znajomość podstaw obsługi programów GIS oraz fizycznych podstaw teledetekcji

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie możliwości wykorzystania teledetekcji satelitarnej i lotniczej w produkcji roślinnej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Podstawy fotogrametrii, rozdzielczość optyczna i spektralna.2
T-L-2Typy zdjęć lotniczych i ich interpretacja.2
T-L-3Podstawy pracy z wielospektralnymi zdjęciami satelitarnymi.2
T-L-4Metody korekcji zdjęć. Metody rektyfikacji i kalibracji zdjęć satelitarnych.2
T-L-5Wykorzystanie indeksów wegetacji NDVI w uprawie roślin.2
10
zajęcia terenowe
T-T-1Wykonie nalotu dronem nad wybranym polem i jego późniejsze przetworzenie i interpretacja.5
5
wykłady
T-W-1Wykorzystanie promieniowania elektromagnetycznego w technikach skaningu satelitarnego. Typy zobrazowań lotniczych i satelitarnych. Sposoby wykonywania zdjęć lotniczych i satelitarnych. Podstawy fotogrametrii, rzut środkowy i jego konsekwencje, orientacja zdjęcia. Podstawowe analizy z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych. Polepszanie jakości zobrazowań. Klasyfikacja nadzorowana zdjęć satelitarnych, indeksy wegetacji. Zdjęcia lotnicze wady i zalety. Zastosowanie małych dronów w pozyskiwaniu danych teledetekcyjnych.5
5

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2Przygotowanie do zajęć2
12
zajęcia terenowe
A-T-1uczestnictwo w zajęciach5
A-T-2Przygotowanie do zajęć1
6
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach5
A-W-2studiowanie literatury4
A-W-3przygotowanie do zaliczenia3
12

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Ćwiczenia terenowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Test
S-2Ocena formująca: Sprawozdanie

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C15_W01
Zna metody i techniki teledetekcji satelitarnej i lotniczej wykorzystywane w rolnictwie precyzyjnym.
ROL_2A_W09C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C15_U01
Umie wykorzystać dane teledetekcyjne do analiz przestrzennych w rolnictwie precyzyjnym w skali gospodarstwa lub wsi
ROL_2A_U02C-1T-L-1, T-L-5, T-T-1, T-L-2, T-L-4, T-L-3M-3, M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C15_K01
Umie na podstawie analizy danych teledetekcyjnych rozpoznać i zinterpretować problemy związane z analizą przestrzeni w rolnictwie
ROL_2A_K01C-1T-T-1, T-L-1, T-L-3, T-L-2, T-L-4, T-W-1, T-L-5M-1, M-2, M-3S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C15_W01
Zna metody i techniki teledetekcji satelitarnej i lotniczej wykorzystywane w rolnictwie precyzyjnym.
2,0
3,0student zna podstawowe metody analizy zdjęć lotniczych i satelitarnych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C15_U01
Umie wykorzystać dane teledetekcyjne do analiz przestrzennych w rolnictwie precyzyjnym w skali gospodarstwa lub wsi
2,0
3,0student zna podstawowe metody analizy zdjęć lotniczych i satelitarnych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C15_K01
Umie na podstawie analizy danych teledetekcyjnych rozpoznać i zinterpretować problemy związane z analizą przestrzeni w rolnictwie
2,0
3,0Student zna podstawowe metody analizy zdjęć lotniczych i satelitarnych
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Praca ziorowa, Teledetekcja, pozyskiwanie danych, Wyd. Nauk.-Techn, Warszawa, 2006

Literatura dodatkowa

  1. Samborski S., Rolnictwo precyzyjne, PWN, Warszawa, 2018
  2. Adamczyk J., Będkowski K., Metody cyfrowe w teledetekcji, Wyd. SGGW, Warszawa, 2007

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Podstawy fotogrametrii, rozdzielczość optyczna i spektralna.2
T-L-2Typy zdjęć lotniczych i ich interpretacja.2
T-L-3Podstawy pracy z wielospektralnymi zdjęciami satelitarnymi.2
T-L-4Metody korekcji zdjęć. Metody rektyfikacji i kalibracji zdjęć satelitarnych.2
T-L-5Wykorzystanie indeksów wegetacji NDVI w uprawie roślin.2
10

Treści programowe - zajęcia terenowe

KODTreść programowaGodziny
T-T-1Wykonie nalotu dronem nad wybranym polem i jego późniejsze przetworzenie i interpretacja.5
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wykorzystanie promieniowania elektromagnetycznego w technikach skaningu satelitarnego. Typy zobrazowań lotniczych i satelitarnych. Sposoby wykonywania zdjęć lotniczych i satelitarnych. Podstawy fotogrametrii, rzut środkowy i jego konsekwencje, orientacja zdjęcia. Podstawowe analizy z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych. Polepszanie jakości zobrazowań. Klasyfikacja nadzorowana zdjęć satelitarnych, indeksy wegetacji. Zdjęcia lotnicze wady i zalety. Zastosowanie małych dronów w pozyskiwaniu danych teledetekcyjnych.5
5

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2Przygotowanie do zajęć2
12
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - zajęcia terenowe

KODForma aktywnościGodziny
A-T-1uczestnictwo w zajęciach5
A-T-2Przygotowanie do zajęć1
6
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach5
A-W-2studiowanie literatury4
A-W-3przygotowanie do zaliczenia3
12
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C15_W01Zna metody i techniki teledetekcji satelitarnej i lotniczej wykorzystywane w rolnictwie precyzyjnym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W09posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu kształtowania terenów rekreacyjnych, inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz funkcjonowania i kształtowania krajobrazu rolniczego
Cel przedmiotuC-1Poznanie możliwości wykorzystania teledetekcji satelitarnej i lotniczej w produkcji roślinnej
Treści programoweT-W-1Wykorzystanie promieniowania elektromagnetycznego w technikach skaningu satelitarnego. Typy zobrazowań lotniczych i satelitarnych. Sposoby wykonywania zdjęć lotniczych i satelitarnych. Podstawy fotogrametrii, rzut środkowy i jego konsekwencje, orientacja zdjęcia. Podstawowe analizy z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych. Polepszanie jakości zobrazowań. Klasyfikacja nadzorowana zdjęć satelitarnych, indeksy wegetacji. Zdjęcia lotnicze wady i zalety. Zastosowanie małych dronów w pozyskiwaniu danych teledetekcyjnych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student zna podstawowe metody analizy zdjęć lotniczych i satelitarnych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C15_U01Umie wykorzystać dane teledetekcyjne do analiz przestrzennych w rolnictwie precyzyjnym w skali gospodarstwa lub wsi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U02Posiada umiejętność wprowadzania do praktyki rolniczej nowoczesnych technologii dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów
Cel przedmiotuC-1Poznanie możliwości wykorzystania teledetekcji satelitarnej i lotniczej w produkcji roślinnej
Treści programoweT-L-1Podstawy fotogrametrii, rozdzielczość optyczna i spektralna.
T-L-5Wykorzystanie indeksów wegetacji NDVI w uprawie roślin.
T-T-1Wykonie nalotu dronem nad wybranym polem i jego późniejsze przetworzenie i interpretacja.
T-L-2Typy zdjęć lotniczych i ich interpretacja.
T-L-4Metody korekcji zdjęć. Metody rektyfikacji i kalibracji zdjęć satelitarnych.
T-L-3Podstawy pracy z wielospektralnymi zdjęciami satelitarnymi.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia terenowe
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawozdanie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student zna podstawowe metody analizy zdjęć lotniczych i satelitarnych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C15_K01Umie na podstawie analizy danych teledetekcyjnych rozpoznać i zinterpretować problemy związane z analizą przestrzeni w rolnictwie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K01Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w rolnictwie oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-1Poznanie możliwości wykorzystania teledetekcji satelitarnej i lotniczej w produkcji roślinnej
Treści programoweT-T-1Wykonie nalotu dronem nad wybranym polem i jego późniejsze przetworzenie i interpretacja.
T-L-1Podstawy fotogrametrii, rozdzielczość optyczna i spektralna.
T-L-3Podstawy pracy z wielospektralnymi zdjęciami satelitarnymi.
T-L-2Typy zdjęć lotniczych i ich interpretacja.
T-L-4Metody korekcji zdjęć. Metody rektyfikacji i kalibracji zdjęć satelitarnych.
T-W-1Wykorzystanie promieniowania elektromagnetycznego w technikach skaningu satelitarnego. Typy zobrazowań lotniczych i satelitarnych. Sposoby wykonywania zdjęć lotniczych i satelitarnych. Podstawy fotogrametrii, rzut środkowy i jego konsekwencje, orientacja zdjęcia. Podstawowe analizy z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych. Polepszanie jakości zobrazowań. Klasyfikacja nadzorowana zdjęć satelitarnych, indeksy wegetacji. Zdjęcia lotnicze wady i zalety. Zastosowanie małych dronów w pozyskiwaniu danych teledetekcyjnych.
T-L-5Wykorzystanie indeksów wegetacji NDVI w uprawie roślin.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Ćwiczenia terenowe
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawozdanie
S-1Ocena podsumowująca: Test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawowe metody analizy zdjęć lotniczych i satelitarnych
3,5
4,0
4,5
5,0