Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Metody statystyczne w badaniach rolniczych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metody statystyczne w badaniach rolniczych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Sławomir Stankowski <Slawomir.Stankowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Anna Jaroszewska <Anna.Jaroszewska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 15 1,00,24zaliczenie
wykładyW1 25 2,00,47egzamin
ćwiczenia audytoryjneA1 10 1,00,29zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw statystyki matematycznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z zasadami planowania eksperymentów rolniczych
C-2Nabycie wiedzy w zakresie analizy statystycznej danych
C-3Ukształtowanie umiejętności wnioskowania i prezentacji wyników

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Analiza przykładów lczbowych, wnioskowanie, tabelaryczne i graficzne przedstawianie wyników10
10
laboratoria
T-L-1Samodzielna praca nad przykładami w programie komputerowym15
15
wykłady
T-W-1Podstawy wnioskowania statystycznego, podstawowe pojęcia w doświadczalnictwie2
T-W-2Zasady planowania doświadczeń, technika zakładania i prowadzenia doświadczeń3
T-W-3Analiza wariancji w doświadczalnictwie3
T-W-4Układy doświadczeń 1-czynnikowych2
T-W-5Testy wielokrotne w analizie wariancji2
T-W-6Układy doświadczeń 2-czynnikowych4
T-W-7Układy doświadczeń wieloczynnikowych3
T-W-8Transformacje wyników3
T-W-9Zastosowanie testów nieparametrycznych3
25

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2wykonanie prac kontrolnych12
A-A-3Przygotowanie do zajęć8
30
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Opracowanie prac projektowych16
31
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach25
A-W-2przygotowanie do wykładów na podstawie literatury25
A-W-3udział w konsultacjach10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia audytoryjne
M-3Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny
S-2Ocena formująca: Praca kontrolna
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń
S-4Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_B03_W01
Posiada wiedzę w zakresie stosowania metod statystycznych w doświadczeniach rolniczych
ROL_2A_W02C-1, C-2T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-8, T-W-7, T-W-1M-1S-4

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_B03_U01
Nabycie wiedzy w zakresie analizy statystycznej danych
ROL_2A_U01C-1, C-3T-L-1, T-A-1M-2, M-3S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_B03_K01
Student ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki działalności w rolnictwie z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
ROL_2A_K04C-3T-L-1, T-A-1M-2, M-3S-2, S-4, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_B03_W01
Posiada wiedzę w zakresie stosowania metod statystycznych w doświadczeniach rolniczych
2,0Student nie posiada wiedzy w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń
3,0Student posiada wiedzę w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń w ograniczonym zakresie
3,5Student posiada wiedzę w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń w szerszym zakresie
4,0Student posiada wiedzę w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń w szerszym zakresie, zna podstawy teoretyczne metod
4,5Student posiada wiedzę w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń ogrodniczych w szerszym zakresie, zna podstawy teoretyczne metod, umie wskazać najlepsze rozwiazania
5,0Student posiada wiedzę w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń ogrodniczych w szerszym zakresie, zna podstawy teoretyczne metod, umie wskazać najlepsze rozwiazania i uzasadnić ich wybór

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_B03_U01
Nabycie wiedzy w zakresie analizy statystycznej danych
2,0Student nie potrafi planować i analizować wyników badań
3,0Student potrafi analizować wyniki w ograniczonym zakresie
3,5Student potrafi zaplanować doświadczenie i zinterpretowac wyniki
4,0Student potrafi dobrać odpowiednią metodę, zaplanować doświadczenie i zinterpretowac wyniki
4,5Student potrafi dobrać odpowiednią metodę zaplanować doświadczenie i zinterpretowac wyniki, potrafi ocenićc ich wiarygodność i przydatność
5,0Student potrafi dobrać odpowiednią metodę, zaplanować doświadczenie i zinterpretować wyniki, potrafi ocenić ich wiarygodność i przydatność oraz możliwość ich wykorzystania

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_B03_K01
Student ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki działalności w rolnictwie z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
2,0
3,0Student potrafi ocenić skutki działalności w rolnictwie z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Rudnicki F., Doświadczalnictwo rolnicze, Wydawnictwo ATR w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 1991
  2. Tretowski J., Wójcik A.R., Metodyka doswiadczen rolniczych, Wydawnictwo WSRP Siedlce, Siedlce, 1991

Literatura dodatkowa

  1. Kala R. , 2002, Statystyka dla przyrodników, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, 2002

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Analiza przykładów lczbowych, wnioskowanie, tabelaryczne i graficzne przedstawianie wyników10
10

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Samodzielna praca nad przykładami w programie komputerowym15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy wnioskowania statystycznego, podstawowe pojęcia w doświadczalnictwie2
T-W-2Zasady planowania doświadczeń, technika zakładania i prowadzenia doświadczeń3
T-W-3Analiza wariancji w doświadczalnictwie3
T-W-4Układy doświadczeń 1-czynnikowych2
T-W-5Testy wielokrotne w analizie wariancji2
T-W-6Układy doświadczeń 2-czynnikowych4
T-W-7Układy doświadczeń wieloczynnikowych3
T-W-8Transformacje wyników3
T-W-9Zastosowanie testów nieparametrycznych3
25

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2wykonanie prac kontrolnych12
A-A-3Przygotowanie do zajęć8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Opracowanie prac projektowych16
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach25
A-W-2przygotowanie do wykładów na podstawie literatury25
A-W-3udział w konsultacjach10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_B03_W01Posiada wiedzę w zakresie stosowania metod statystycznych w doświadczeniach rolniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W02ma rozszerzoną wiedzę z zakresu matematyki i fizyki niezbędną do zrozumienia procesów fizycznych zachodzących w glebie i roślinach oraz wiedzę z doświadczalnictwa, w tym stosowania metod statystycznych dostosowanych do specyfiki doświadczeń rolniczych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z zasadami planowania eksperymentów rolniczych
C-2Nabycie wiedzy w zakresie analizy statystycznej danych
Treści programoweT-W-4Układy doświadczeń 1-czynnikowych
T-W-2Zasady planowania doświadczeń, technika zakładania i prowadzenia doświadczeń
T-W-3Analiza wariancji w doświadczalnictwie
T-W-5Testy wielokrotne w analizie wariancji
T-W-6Układy doświadczeń 2-czynnikowych
T-W-8Transformacje wyników
T-W-7Układy doświadczeń wieloczynnikowych
T-W-1Podstawy wnioskowania statystycznego, podstawowe pojęcia w doświadczalnictwie
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń
3,0Student posiada wiedzę w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń w ograniczonym zakresie
3,5Student posiada wiedzę w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń w szerszym zakresie
4,0Student posiada wiedzę w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń w szerszym zakresie, zna podstawy teoretyczne metod
4,5Student posiada wiedzę w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń ogrodniczych w szerszym zakresie, zna podstawy teoretyczne metod, umie wskazać najlepsze rozwiazania
5,0Student posiada wiedzę w zakresie planowania i wykonywania doświadczeń ogrodniczych w szerszym zakresie, zna podstawy teoretyczne metod, umie wskazać najlepsze rozwiazania i uzasadnić ich wybór
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_B03_U01Nabycie wiedzy w zakresie analizy statystycznej danych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł (zasoby medialne, Internet). Tworzenie informacji, krytyczne selekcjonowanie danych, gromadzenie, przechowywanie, twórcze przetwarzanie, z zachowaniem praw własności, intelektualnej, służące do opisu zjawisk przyrodniczych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z zasadami planowania eksperymentów rolniczych
C-3Ukształtowanie umiejętności wnioskowania i prezentacji wyników
Treści programoweT-L-1Samodzielna praca nad przykładami w programie komputerowym
T-A-1Analiza przykładów lczbowych, wnioskowanie, tabelaryczne i graficzne przedstawianie wyników
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Praca kontrolna
S-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi planować i analizować wyników badań
3,0Student potrafi analizować wyniki w ograniczonym zakresie
3,5Student potrafi zaplanować doświadczenie i zinterpretowac wyniki
4,0Student potrafi dobrać odpowiednią metodę, zaplanować doświadczenie i zinterpretowac wyniki
4,5Student potrafi dobrać odpowiednią metodę zaplanować doświadczenie i zinterpretowac wyniki, potrafi ocenićc ich wiarygodność i przydatność
5,0Student potrafi dobrać odpowiednią metodę, zaplanować doświadczenie i zinterpretować wyniki, potrafi ocenić ich wiarygodność i przydatność oraz możliwość ich wykorzystania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_B03_K01Student ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki działalności w rolnictwie z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności wnioskowania i prezentacji wyników
Treści programoweT-L-1Samodzielna praca nad przykładami w programie komputerowym
T-A-1Analiza przykładów lczbowych, wnioskowanie, tabelaryczne i graficzne przedstawianie wyników
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Praca kontrolna
S-4Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi ocenić skutki działalności w rolnictwie z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
3,5
4,0
4,5
5,0