Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Nowoczesne maszyny i urządzenia rolnicze:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Nowoczesne maszyny i urządzenia rolnicze
Specjalność Doradztwo rolnicze
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Dariusz Błażejczak <Dariusz.Blazejczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 0,50,50zaliczenie
laboratoriaL3 5 0,30,30zaliczenie
zajęcia terenoweT3 5 0,20,20zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zalecana ogólna znajomość z zakresu maszynoznawstwa rolniczego

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie rozwiązań konstrukcyjnych nowoczesnych maszyn rolniczych oraz wybranych metod oceny ich pracy

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Pomiary wybranych wskaźników oceny pracy maszyn i narzędzi do uprawy gleby. Pomiary wybranych wskaźników oceny pracy maszyn do siewu nasion. Pomiary wybranych wskaźników oceny pracy maszyn do nawożenia i pielęgnacji upraw.5
5
zajęcia terenowe
T-T-1Zapoznanie z budową i zasadą działania nowoczesnych maszyn rolniczych w warunkach terenowych5
5
wykłady
T-W-1Etapy rozwoju rolnictwa a rozwój konstrukcji maszyn i urządzeń rolniczych. Rozwiązania techniczne zwiększające komfort i bezpieczeństwo pracy. Nowoczesne rozwiązania techniczne chroniące glebę przed nadmiernym ugniataniem. Rozwiązania techniczne zmniejszające szkodliwe emisje do atmosfery. Rozwiązania techniczne ograniczające przemieszczanie środków ochrony roślin i nawozów poza obręb uprawy. Dostosowanie konstrukcji maszyn do nowoczesnych systemów uprawy roli. Rozwiązania techniczne zwiększające wydajność pracy. Rozwiązania techniczne zwiększające jakość wykonywania zabiegów. Aktualne kierunki rozwoju konstrukcji maszyn i urządzeń rolniczych, w tym roboty i systemy autonomiczne.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach5
A-L-2Konsultacje4
9
zajęcia terenowe
A-T-1uczestnictwo w zajęciach5
A-T-2Przygotowanie do zajęć1
6
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
15

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3ćwiczenia terenowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwium - test
S-2Ocena formująca: sprawozdanie

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D08_W01
posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji roślinnej w odniesieniu do wiadomości o wykorzystaniu i działaniu nowoczesnych maszyn i narzędzi stosowanych w rolnictwie
ROL_2A_W10C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D08_U01
posiada umiejętność wprowadzania do praktyki rolniczej wybranych rozwiązań technicznych, sprzyjajacych: ochronie srodowiska, poprawie jakości zabiegów i warunkom pracy oraz efektywności ekonomicznej
ROL_2A_U02C-1T-T-1, T-L-1M-2, M-3S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D08_K01
ma świadomość znaczenia nowoczesnych rozwiązań technicznych stosowanych w rolnictwie dla ochrony, kształtowania stanu środowiska naturalnego i ich roli w rozwoju przedsiębiorczości
ROL_2A_K03C-1T-L-1, T-W-1, T-T-1M-1, M-2, M-3S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D08_W01
posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji roślinnej w odniesieniu do wiadomości o wykorzystaniu i działaniu nowoczesnych maszyn i narzędzi stosowanych w rolnictwie
2,0
3,0Student posiada ogólną orientację o nowoczesnych rozwiązaniach technicznych stosowanych w maszynach rolniczych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D08_U01
posiada umiejętność wprowadzania do praktyki rolniczej wybranych rozwiązań technicznych, sprzyjajacych: ochronie srodowiska, poprawie jakości zabiegów i warunkom pracy oraz efektywności ekonomicznej
2,0
3,0potrafi zaproponować zastosowanie wybranego rozwiązania technicznego do określonej sytuacji z zakresu praktyki rolniczej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D08_K01
ma świadomość znaczenia nowoczesnych rozwiązań technicznych stosowanych w rolnictwie dla ochrony, kształtowania stanu środowiska naturalnego i ich roli w rozwoju przedsiębiorczości
2,0
3,0Ma świadomość znaczenia stosowania omawianych na zajęciach rozwiazań technicznych, co przejawia się uczęszczaniem na zajęcia i aktywnego w nich uczestnictwa
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Dreszer K., Pawłowski T., Szczepaniak J., Szymanek M., Tanaś W., Maszyny rolnicze, PIMR, Poznań, 2008
  2. Ekielski A., Wesołowski K., Systemy agrotroniczne, Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Toruń, 2019

Literatura dodatkowa

  1. Błaszkiewicz Z., Technika rolnicza, UP Poznań, Poznań, 2012

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Pomiary wybranych wskaźników oceny pracy maszyn i narzędzi do uprawy gleby. Pomiary wybranych wskaźników oceny pracy maszyn do siewu nasion. Pomiary wybranych wskaźników oceny pracy maszyn do nawożenia i pielęgnacji upraw.5
5

Treści programowe - zajęcia terenowe

KODTreść programowaGodziny
T-T-1Zapoznanie z budową i zasadą działania nowoczesnych maszyn rolniczych w warunkach terenowych5
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Etapy rozwoju rolnictwa a rozwój konstrukcji maszyn i urządzeń rolniczych. Rozwiązania techniczne zwiększające komfort i bezpieczeństwo pracy. Nowoczesne rozwiązania techniczne chroniące glebę przed nadmiernym ugniataniem. Rozwiązania techniczne zmniejszające szkodliwe emisje do atmosfery. Rozwiązania techniczne ograniczające przemieszczanie środków ochrony roślin i nawozów poza obręb uprawy. Dostosowanie konstrukcji maszyn do nowoczesnych systemów uprawy roli. Rozwiązania techniczne zwiększające wydajność pracy. Rozwiązania techniczne zwiększające jakość wykonywania zabiegów. Aktualne kierunki rozwoju konstrukcji maszyn i urządzeń rolniczych, w tym roboty i systemy autonomiczne.15
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach5
A-L-2Konsultacje4
9
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - zajęcia terenowe

KODForma aktywnościGodziny
A-T-1uczestnictwo w zajęciach5
A-T-2Przygotowanie do zajęć1
6
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D08_W01posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji roślinnej w odniesieniu do wiadomości o wykorzystaniu i działaniu nowoczesnych maszyn i narzędzi stosowanych w rolnictwie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W10posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji roślinnej
Cel przedmiotuC-1Poznanie rozwiązań konstrukcyjnych nowoczesnych maszyn rolniczych oraz wybranych metod oceny ich pracy
Treści programoweT-W-1Etapy rozwoju rolnictwa a rozwój konstrukcji maszyn i urządzeń rolniczych. Rozwiązania techniczne zwiększające komfort i bezpieczeństwo pracy. Nowoczesne rozwiązania techniczne chroniące glebę przed nadmiernym ugniataniem. Rozwiązania techniczne zmniejszające szkodliwe emisje do atmosfery. Rozwiązania techniczne ograniczające przemieszczanie środków ochrony roślin i nawozów poza obręb uprawy. Dostosowanie konstrukcji maszyn do nowoczesnych systemów uprawy roli. Rozwiązania techniczne zwiększające wydajność pracy. Rozwiązania techniczne zwiększające jakość wykonywania zabiegów. Aktualne kierunki rozwoju konstrukcji maszyn i urządzeń rolniczych, w tym roboty i systemy autonomiczne.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium - test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada ogólną orientację o nowoczesnych rozwiązaniach technicznych stosowanych w maszynach rolniczych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D08_U01posiada umiejętność wprowadzania do praktyki rolniczej wybranych rozwiązań technicznych, sprzyjajacych: ochronie srodowiska, poprawie jakości zabiegów i warunkom pracy oraz efektywności ekonomicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U02Posiada umiejętność wprowadzania do praktyki rolniczej nowoczesnych technologii dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów
Cel przedmiotuC-1Poznanie rozwiązań konstrukcyjnych nowoczesnych maszyn rolniczych oraz wybranych metod oceny ich pracy
Treści programoweT-T-1Zapoznanie z budową i zasadą działania nowoczesnych maszyn rolniczych w warunkach terenowych
T-L-1Pomiary wybranych wskaźników oceny pracy maszyn i narzędzi do uprawy gleby. Pomiary wybranych wskaźników oceny pracy maszyn do siewu nasion. Pomiary wybranych wskaźników oceny pracy maszyn do nawożenia i pielęgnacji upraw.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3ćwiczenia terenowe
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: sprawozdanie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi zaproponować zastosowanie wybranego rozwiązania technicznego do określonej sytuacji z zakresu praktyki rolniczej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D08_K01ma świadomość znaczenia nowoczesnych rozwiązań technicznych stosowanych w rolnictwie dla ochrony, kształtowania stanu środowiska naturalnego i ich roli w rozwoju przedsiębiorczości
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K03Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości plonów rolniczych z uwzględnieniem ochrony, kształtowania i stanu środowiska naturalnego i roli agroturystyki w rozwoju przedsiębiorczości
Cel przedmiotuC-1Poznanie rozwiązań konstrukcyjnych nowoczesnych maszyn rolniczych oraz wybranych metod oceny ich pracy
Treści programoweT-L-1Pomiary wybranych wskaźników oceny pracy maszyn i narzędzi do uprawy gleby. Pomiary wybranych wskaźników oceny pracy maszyn do siewu nasion. Pomiary wybranych wskaźników oceny pracy maszyn do nawożenia i pielęgnacji upraw.
T-W-1Etapy rozwoju rolnictwa a rozwój konstrukcji maszyn i urządzeń rolniczych. Rozwiązania techniczne zwiększające komfort i bezpieczeństwo pracy. Nowoczesne rozwiązania techniczne chroniące glebę przed nadmiernym ugniataniem. Rozwiązania techniczne zmniejszające szkodliwe emisje do atmosfery. Rozwiązania techniczne ograniczające przemieszczanie środków ochrony roślin i nawozów poza obręb uprawy. Dostosowanie konstrukcji maszyn do nowoczesnych systemów uprawy roli. Rozwiązania techniczne zwiększające wydajność pracy. Rozwiązania techniczne zwiększające jakość wykonywania zabiegów. Aktualne kierunki rozwoju konstrukcji maszyn i urządzeń rolniczych, w tym roboty i systemy autonomiczne.
T-T-1Zapoznanie z budową i zasadą działania nowoczesnych maszyn rolniczych w warunkach terenowych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3ćwiczenia terenowe
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: sprawozdanie
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwium - test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma świadomość znaczenia stosowania omawianych na zajęciach rozwiazań technicznych, co przejawia się uczęszczaniem na zajęcia i aktywnego w nich uczestnictwa
3,5
4,0
4,5
5,0