Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Oprogramowanie dla rolnictwa precyzyjnego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Oprogramowanie dla rolnictwa precyzyjnego
Specjalność Rolnictwo precyzyjne
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Dariusz Błażejczak <Dariusz.Blazejczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 25 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zalecana znajomość podstaw produkcji roslinnej oraz ogólnej budowy i zasady działania maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie precyzyjnym

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie możliwości i opanowanie zasad użytkowania oprogramowania stosowanego w rolnictwie precyzyjnym

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Przegląd oprogramowania: oprogramowanie na komputery PC, oprogramowanie na urządzenia mobilne, aplikacje internetowe działające w chmurze, oprogramowanie ogólnoużytkowe GIS, oprogramowanie GIS dla rolnictwa precyzyjnego. Analiza możliwości wybranego oprogramowania GIS dla rolnictwa precyzyjnego. Tworzenie, importowanie i eksportowanie danych w formie punktów, linii, poligonów w formacie shp. Przetwarzanie danych o zasobności gleby. Import danych przestrzennych z urządzeń współpracujących z maszynami rolniczymi. Przygotowanie map stosowania zmiennej dawki środków produkcji. Wyznaczanie ścieżek przejazdowych.25
25

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach25
A-L-2Przygotowanie do zajęć5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawozdanie

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D18_W01
posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu metod zwiększania produktywności roślin i wdrażania najnowszych osiągnięć do praktyki rolniczej w tym obejmujących znajomość oprogramowania wspomagajacego stosowanie technologii rolnictwa precyzyjnego
ROL_2A_W06C-1T-L-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D18_U01
Samodzielnie analizuje wybrane problemy związane z produkcją roślinną, wykorzystując oprogramowanie dla rolnictwa precyzyjnego, prawidłowo interpretując rezultaty i wyciągając wnioski
ROL_2A_U03C-1T-L-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D18_K01
Potrafi prawidłowo określać oraz rozwiązywać wybrane problemy związane z produkcją rolniczą
ROL_2A_K06C-1T-L-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D18_W01
posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu metod zwiększania produktywności roślin i wdrażania najnowszych osiągnięć do praktyki rolniczej w tym obejmujących znajomość oprogramowania wspomagajacego stosowanie technologii rolnictwa precyzyjnego
2,0
3,0Zna przykłowe programy komputerowe i ich zakres zastosowania
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D18_U01
Samodzielnie analizuje wybrane problemy związane z produkcją roślinną, wykorzystując oprogramowanie dla rolnictwa precyzyjnego, prawidłowo interpretując rezultaty i wyciągając wnioski
2,0
3,0Potrafi samodzielnie przeprowadzić niektóre analizy za pomocą oprogramowania wykorzystywanego na zajęciach
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D18_K01
Potrafi prawidłowo określać oraz rozwiązywać wybrane problemy związane z produkcją rolniczą
2,0
3,0Wykazuje zdolność do poprawnego określania wybranych problemów zwiazanych z produkcją rolniczą
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Samborski S., Rolnictwo precyzyjne, Wyd. naukowe PWN, Warszawa, 2020

Literatura dodatkowa

  1. Korczykowska A., Programy komputerowe dla rolnictwa, CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO, Brwinów, 2018
  2. Instrukcje obsługi wybranych programów komputerowych

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Przegląd oprogramowania: oprogramowanie na komputery PC, oprogramowanie na urządzenia mobilne, aplikacje internetowe działające w chmurze, oprogramowanie ogólnoużytkowe GIS, oprogramowanie GIS dla rolnictwa precyzyjnego. Analiza możliwości wybranego oprogramowania GIS dla rolnictwa precyzyjnego. Tworzenie, importowanie i eksportowanie danych w formie punktów, linii, poligonów w formacie shp. Przetwarzanie danych o zasobności gleby. Import danych przestrzennych z urządzeń współpracujących z maszynami rolniczymi. Przygotowanie map stosowania zmiennej dawki środków produkcji. Wyznaczanie ścieżek przejazdowych.25
25

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach25
A-L-2Przygotowanie do zajęć5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D18_W01posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu metod zwiększania produktywności roślin i wdrażania najnowszych osiągnięć do praktyki rolniczej w tym obejmujących znajomość oprogramowania wspomagajacego stosowanie technologii rolnictwa precyzyjnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W06posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu metod zwiększania produktywności roślin i wdrażania najnowszych osiągnięć do praktyki rolniczej w tym obejmujących proekologiczne technologie produkcji roślin, nowe systemy nawożenia i biologiczne zwalczanie chorób i szkodników
Cel przedmiotuC-1Poznanie możliwości i opanowanie zasad użytkowania oprogramowania stosowanego w rolnictwie precyzyjnym
Treści programoweT-L-1Przegląd oprogramowania: oprogramowanie na komputery PC, oprogramowanie na urządzenia mobilne, aplikacje internetowe działające w chmurze, oprogramowanie ogólnoużytkowe GIS, oprogramowanie GIS dla rolnictwa precyzyjnego. Analiza możliwości wybranego oprogramowania GIS dla rolnictwa precyzyjnego. Tworzenie, importowanie i eksportowanie danych w formie punktów, linii, poligonów w formacie shp. Przetwarzanie danych o zasobności gleby. Import danych przestrzennych z urządzeń współpracujących z maszynami rolniczymi. Przygotowanie map stosowania zmiennej dawki środków produkcji. Wyznaczanie ścieżek przejazdowych.
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawozdanie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna przykłowe programy komputerowe i ich zakres zastosowania
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D18_U01Samodzielnie analizuje wybrane problemy związane z produkcją roślinną, wykorzystując oprogramowanie dla rolnictwa precyzyjnego, prawidłowo interpretując rezultaty i wyciągając wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U03Samodzielnie analizuje problemy związane z produkcją roślinną, jakością żywności oraz stanem i przydatnością agroturystyczną środowiska naturalnego, prawidłowo interpretując rezultaty i wyciągając wnioski
Cel przedmiotuC-1Poznanie możliwości i opanowanie zasad użytkowania oprogramowania stosowanego w rolnictwie precyzyjnym
Treści programoweT-L-1Przegląd oprogramowania: oprogramowanie na komputery PC, oprogramowanie na urządzenia mobilne, aplikacje internetowe działające w chmurze, oprogramowanie ogólnoużytkowe GIS, oprogramowanie GIS dla rolnictwa precyzyjnego. Analiza możliwości wybranego oprogramowania GIS dla rolnictwa precyzyjnego. Tworzenie, importowanie i eksportowanie danych w formie punktów, linii, poligonów w formacie shp. Przetwarzanie danych o zasobności gleby. Import danych przestrzennych z urządzeń współpracujących z maszynami rolniczymi. Przygotowanie map stosowania zmiennej dawki środków produkcji. Wyznaczanie ścieżek przejazdowych.
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawozdanie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi samodzielnie przeprowadzić niektóre analizy za pomocą oprogramowania wykorzystywanego na zajęciach
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D18_K01Potrafi prawidłowo określać oraz rozwiązywać wybrane problemy związane z produkcją rolniczą
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K06Potrafi prawidłowo określać oraz rozwiązywać problemy związane z doradztwem produkcji rolniczej i agroturystyce
Cel przedmiotuC-1Poznanie możliwości i opanowanie zasad użytkowania oprogramowania stosowanego w rolnictwie precyzyjnym
Treści programoweT-L-1Przegląd oprogramowania: oprogramowanie na komputery PC, oprogramowanie na urządzenia mobilne, aplikacje internetowe działające w chmurze, oprogramowanie ogólnoużytkowe GIS, oprogramowanie GIS dla rolnictwa precyzyjnego. Analiza możliwości wybranego oprogramowania GIS dla rolnictwa precyzyjnego. Tworzenie, importowanie i eksportowanie danych w formie punktów, linii, poligonów w formacie shp. Przetwarzanie danych o zasobności gleby. Import danych przestrzennych z urządzeń współpracujących z maszynami rolniczymi. Przygotowanie map stosowania zmiennej dawki środków produkcji. Wyznaczanie ścieżek przejazdowych.
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawozdanie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Wykazuje zdolność do poprawnego określania wybranych problemów zwiazanych z produkcją rolniczą
3,5
4,0
4,5
5,0