Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Pozyskiwanie i przetwarzanie danych w systemach rolnictwa precyzyjnego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Pozyskiwanie i przetwarzanie danych w systemach rolnictwa precyzyjnego
Specjalność Rolnictwo precyzyjne
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Jan Jurga <Jan.Jurga@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 10 1,00,60zaliczenie
laboratoriaL2 15 1,00,40zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza i umiejętności z zakresu agronomii, fizyki, matematyki i informatyki.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie technologii pozyskiwania i przetwarzania danych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Identyfikacja danych zawartych w protokole NMEA. Zmiany parametrów roboczych rozsiewaczy nawozów w zależności od prędkości i kierunku wiatru. Rozpoznawanie roślin na użytek pielęgnacji. Wykorzystanie zakresów światła widzialnego w ocenie stanu plantacji. Ocena stanu roślin przy użyciu detektorów NIR i SWIR. Przetwarzanie danych na potrzeby pomiaru zmienności plonu roślin. Monitorowanie zmian zagęszczenia gleby na podstawie geometrycznych parametrów koleiny.15
15
wykłady
T-W-1Pozycjonowanie satelitarne i lokalne. Transmisja danych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego. Skanowanie przestrzenne z zachowaniem tekstury powierzchni. Wykorzystanie sensorów wielozakresowych do teledetekcji w świetle widzialnym i w podczerwieni. Komputerowa analiza obrazu. Modyfikowanie algorytmów widzenia maszynowego. Przykłady zastosowania teledetekcji do oceny jakości prac polowych. Monitorowanie zagęszczenia gleby spowodowanego ruchem maszyn do produkcji polowej. Ocena potrzeb nawozowych roślin uprawnych. Identyfikacja zagrożeń na użytek stosowania pielęgnacji mechanicznej i ochrony chemicznej. Algorytmy przebiegu procesów roboczych w maszynach do uprawy gleby, nawożenia, ochrony chemicznej, pielęgnacji mechanicznej oraz zbioru. Wykorzystanie dokumentacji gromadzonej w systemach informatycznych maszyn polowych do realizacji procesów roboczych w kolejnych sezonach agrotechnicznych.10
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział w zajęciach15
A-L-2Wykonanie sprawozdań z zajęć15
30
wykłady
A-W-1Udział w zajęciach10
A-W-2Studiowanie literatury18
A-W-3Konsultacje2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: Sprawozdania

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D13_W01
Student posiada wiedzę dotyczącą pozyskiwania i przetwarzania danych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego
ROL_2A_W06C-1T-L-1, T-W-1M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D13_U01
Student posiada umiejętność pozyskiwania i przetwarzania danych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego
ROL_2A_U02C-1T-L-1, T-W-1M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D13_K01
Student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych w systemach rolnictwa precyzyjnego
ROL_2A_K01C-1T-L-1, T-W-1M-2, M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D13_W01
Student posiada wiedzę dotyczącą pozyskiwania i przetwarzania danych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego
2,0
3,0Student wykazuje minimum wiedzy dotyczącej pozyskiwania i przetwarzania danych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D13_U01
Student posiada umiejętność pozyskiwania i przetwarzania danych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego
2,0
3,0Student wykazuje minimum niezbędnych umiejętności dotyczących pozyskiwania i przetwarzania danych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D13_K01
Student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych w systemach rolnictwa precyzyjnego
2,0
3,0Student wykazuje minimalnie aktywną i kreatywną postawę w rozwiązywaniu problemów związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Błaszkiewicz Z., Technika rolnicza, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, 2012
  2. Ekielski A., Wesołowski K., Systemy agrotroniczne, Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Gdańsk, 2019
  3. Borsa M. i inn., Teledetekcja w planowaniu przestrzennym, SmallGis, Warszawa, 2017

Literatura dodatkowa

  1. Dawidowski J.B., Dobek T., Jurga J., Maszyny i urządzenia w rolnictwie precyzyjnym, Rozdział w monografii pod red. Juliszewski T., Kurpaska S.: Współczesna inżynieria rolnicza – badania i zastosowanie., Kraków, 2011
  2. Iołkosz A., Olędzki J.R., Trafas K., Ćwiczenia z teledetekcji środowiska, PWN, Warszawa, 1999

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Identyfikacja danych zawartych w protokole NMEA. Zmiany parametrów roboczych rozsiewaczy nawozów w zależności od prędkości i kierunku wiatru. Rozpoznawanie roślin na użytek pielęgnacji. Wykorzystanie zakresów światła widzialnego w ocenie stanu plantacji. Ocena stanu roślin przy użyciu detektorów NIR i SWIR. Przetwarzanie danych na potrzeby pomiaru zmienności plonu roślin. Monitorowanie zmian zagęszczenia gleby na podstawie geometrycznych parametrów koleiny.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pozycjonowanie satelitarne i lokalne. Transmisja danych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego. Skanowanie przestrzenne z zachowaniem tekstury powierzchni. Wykorzystanie sensorów wielozakresowych do teledetekcji w świetle widzialnym i w podczerwieni. Komputerowa analiza obrazu. Modyfikowanie algorytmów widzenia maszynowego. Przykłady zastosowania teledetekcji do oceny jakości prac polowych. Monitorowanie zagęszczenia gleby spowodowanego ruchem maszyn do produkcji polowej. Ocena potrzeb nawozowych roślin uprawnych. Identyfikacja zagrożeń na użytek stosowania pielęgnacji mechanicznej i ochrony chemicznej. Algorytmy przebiegu procesów roboczych w maszynach do uprawy gleby, nawożenia, ochrony chemicznej, pielęgnacji mechanicznej oraz zbioru. Wykorzystanie dokumentacji gromadzonej w systemach informatycznych maszyn polowych do realizacji procesów roboczych w kolejnych sezonach agrotechnicznych.10
10

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w zajęciach15
A-L-2Wykonanie sprawozdań z zajęć15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w zajęciach10
A-W-2Studiowanie literatury18
A-W-3Konsultacje2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D13_W01Student posiada wiedzę dotyczącą pozyskiwania i przetwarzania danych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W06posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu metod zwiększania produktywności roślin i wdrażania najnowszych osiągnięć do praktyki rolniczej w tym obejmujących proekologiczne technologie produkcji roślin, nowe systemy nawożenia i biologiczne zwalczanie chorób i szkodników
Cel przedmiotuC-1Poznanie technologii pozyskiwania i przetwarzania danych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego
Treści programoweT-L-1Identyfikacja danych zawartych w protokole NMEA. Zmiany parametrów roboczych rozsiewaczy nawozów w zależności od prędkości i kierunku wiatru. Rozpoznawanie roślin na użytek pielęgnacji. Wykorzystanie zakresów światła widzialnego w ocenie stanu plantacji. Ocena stanu roślin przy użyciu detektorów NIR i SWIR. Przetwarzanie danych na potrzeby pomiaru zmienności plonu roślin. Monitorowanie zmian zagęszczenia gleby na podstawie geometrycznych parametrów koleiny.
T-W-1Pozycjonowanie satelitarne i lokalne. Transmisja danych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego. Skanowanie przestrzenne z zachowaniem tekstury powierzchni. Wykorzystanie sensorów wielozakresowych do teledetekcji w świetle widzialnym i w podczerwieni. Komputerowa analiza obrazu. Modyfikowanie algorytmów widzenia maszynowego. Przykłady zastosowania teledetekcji do oceny jakości prac polowych. Monitorowanie zagęszczenia gleby spowodowanego ruchem maszyn do produkcji polowej. Ocena potrzeb nawozowych roślin uprawnych. Identyfikacja zagrożeń na użytek stosowania pielęgnacji mechanicznej i ochrony chemicznej. Algorytmy przebiegu procesów roboczych w maszynach do uprawy gleby, nawożenia, ochrony chemicznej, pielęgnacji mechanicznej oraz zbioru. Wykorzystanie dokumentacji gromadzonej w systemach informatycznych maszyn polowych do realizacji procesów roboczych w kolejnych sezonach agrotechnicznych.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawozdania
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje minimum wiedzy dotyczącej pozyskiwania i przetwarzania danych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D13_U01Student posiada umiejętność pozyskiwania i przetwarzania danych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U02Posiada umiejętność wprowadzania do praktyki rolniczej nowoczesnych technologii dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów
Cel przedmiotuC-1Poznanie technologii pozyskiwania i przetwarzania danych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego
Treści programoweT-L-1Identyfikacja danych zawartych w protokole NMEA. Zmiany parametrów roboczych rozsiewaczy nawozów w zależności od prędkości i kierunku wiatru. Rozpoznawanie roślin na użytek pielęgnacji. Wykorzystanie zakresów światła widzialnego w ocenie stanu plantacji. Ocena stanu roślin przy użyciu detektorów NIR i SWIR. Przetwarzanie danych na potrzeby pomiaru zmienności plonu roślin. Monitorowanie zmian zagęszczenia gleby na podstawie geometrycznych parametrów koleiny.
T-W-1Pozycjonowanie satelitarne i lokalne. Transmisja danych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego. Skanowanie przestrzenne z zachowaniem tekstury powierzchni. Wykorzystanie sensorów wielozakresowych do teledetekcji w świetle widzialnym i w podczerwieni. Komputerowa analiza obrazu. Modyfikowanie algorytmów widzenia maszynowego. Przykłady zastosowania teledetekcji do oceny jakości prac polowych. Monitorowanie zagęszczenia gleby spowodowanego ruchem maszyn do produkcji polowej. Ocena potrzeb nawozowych roślin uprawnych. Identyfikacja zagrożeń na użytek stosowania pielęgnacji mechanicznej i ochrony chemicznej. Algorytmy przebiegu procesów roboczych w maszynach do uprawy gleby, nawożenia, ochrony chemicznej, pielęgnacji mechanicznej oraz zbioru. Wykorzystanie dokumentacji gromadzonej w systemach informatycznych maszyn polowych do realizacji procesów roboczych w kolejnych sezonach agrotechnicznych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawozdania
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje minimum niezbędnych umiejętności dotyczących pozyskiwania i przetwarzania danych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D13_K01Student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych w systemach rolnictwa precyzyjnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K01Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w rolnictwie oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-1Poznanie technologii pozyskiwania i przetwarzania danych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego
Treści programoweT-L-1Identyfikacja danych zawartych w protokole NMEA. Zmiany parametrów roboczych rozsiewaczy nawozów w zależności od prędkości i kierunku wiatru. Rozpoznawanie roślin na użytek pielęgnacji. Wykorzystanie zakresów światła widzialnego w ocenie stanu plantacji. Ocena stanu roślin przy użyciu detektorów NIR i SWIR. Przetwarzanie danych na potrzeby pomiaru zmienności plonu roślin. Monitorowanie zmian zagęszczenia gleby na podstawie geometrycznych parametrów koleiny.
T-W-1Pozycjonowanie satelitarne i lokalne. Transmisja danych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego. Skanowanie przestrzenne z zachowaniem tekstury powierzchni. Wykorzystanie sensorów wielozakresowych do teledetekcji w świetle widzialnym i w podczerwieni. Komputerowa analiza obrazu. Modyfikowanie algorytmów widzenia maszynowego. Przykłady zastosowania teledetekcji do oceny jakości prac polowych. Monitorowanie zagęszczenia gleby spowodowanego ruchem maszyn do produkcji polowej. Ocena potrzeb nawozowych roślin uprawnych. Identyfikacja zagrożeń na użytek stosowania pielęgnacji mechanicznej i ochrony chemicznej. Algorytmy przebiegu procesów roboczych w maszynach do uprawy gleby, nawożenia, ochrony chemicznej, pielęgnacji mechanicznej oraz zbioru. Wykorzystanie dokumentacji gromadzonej w systemach informatycznych maszyn polowych do realizacji procesów roboczych w kolejnych sezonach agrotechnicznych.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawozdania
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje minimalnie aktywną i kreatywną postawę w rozwiązywaniu problemów związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego.
3,5
4,0
4,5
5,0