Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etyka biznesuprzedmiot wspólny2 / 1
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny2 / 2
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny4 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny3 / 1
Lobbing w życiu publicznymprzedmiot wspólny4 / 2
Procedury ochrony własności przemysłowejprzedmiot wspólny
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny3 / 2
Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwemprzedmiot wspólny
Optymalizacja transmisji danychprzedmiot wspólny
Techniki eksploracji danychprzedmiot wspólny
Testowanie urządzeń wbudowanychprzedmiot wspólny
Matematyka dyskretnaprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa magisterskaprzedmiot wspólny
Programowanie wizualneprzedmiot wspólny
Przemysłowe zastosowania rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Szerokopasmowa transmisja danychprzedmiot wspólny
Techniki wizyjne w robotyceprzedmiot wspólny
Telerobotykaprzedmiot wspólny
Budownictwo telekomunikacyjneSystemy transmisyjne
Diagnostyka sieci i urządzeń światłowodowychSystemy transmisyjne
Grafika w urządzeniach mobilnychSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Instalacje zintegrowane i inteligentneSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Interfejsy użytkownikaSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Kompatybilność elektromagnetycznaSystemy transmisyjne
Komputerowe wspomaganie projektowania sieci i urządzeń telekomunikacyjnychSystemy transmisyjne
Metody CAD w projektowaniu i budowie sieci telekomunikacyjnychSystemy transmisyjne
Projektowanie sieci telekomunikacyjnychSystemy transmisyjne
Rozpoznawanie wzorcówSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Systemy mobilne i rozproszoneSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Systemy nadzoru i technologie ITSSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Technologie Big DataSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Technologie bezprzewodowe w IoTSystemy transmisyjne
Teoria informacji i kodowaniaSystemy transmisyjne
Transmisje multimedialneSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Układy reprogramowalne w systemach transmisji danychSystemy transmisyjne
Wirtualizacja i usługi siecioweSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Zarządzanie sieciami i usługami telekomunikacyjnymiSystemy transmisyjne
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i przeciwpożaroweprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etyka biznesuprzedmiot wspólny2 / 1
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny2 / 2
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny4 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny3 / 1
Lobbing w życiu publicznymprzedmiot wspólny4 / 2
Procedury ochrony własności przemysłowejprzedmiot wspólny
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny3 / 2
Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwemprzedmiot wspólny
Optymalizacja transmisji danychprzedmiot wspólny
Techniki eksploracji danychprzedmiot wspólny
Testowanie urządzeń wbudowanychprzedmiot wspólny
Matematyka dyskretnaprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa magisterskaprzedmiot wspólny
Programowanie wizualneprzedmiot wspólny
Przemysłowe zastosowania rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Szerokopasmowa transmisja danychprzedmiot wspólny
Techniki wizyjne w robotyceprzedmiot wspólny
Telerobotykaprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i przeciwpożaroweprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Sieci teleinformatyczne i systemy mobilne

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Grafika w urządzeniach mobilnychSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Instalacje zintegrowane i inteligentneSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Interfejsy użytkownikaSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Rozpoznawanie wzorcówSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Systemy mobilne i rozproszoneSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Systemy nadzoru i technologie ITSSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Technologie Big DataSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Transmisje multimedialneSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Wirtualizacja i usługi siecioweSieci teleinformatyczne i systemy mobilne

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etyka biznesuprzedmiot wspólny2 / 1
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny2 / 2
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny4 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny3 / 1
Lobbing w życiu publicznymprzedmiot wspólny4 / 2
Procedury ochrony własności przemysłowejprzedmiot wspólny
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny3 / 2
Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwemprzedmiot wspólny
Optymalizacja transmisji danychprzedmiot wspólny
Techniki eksploracji danychprzedmiot wspólny
Testowanie urządzeń wbudowanychprzedmiot wspólny
Matematyka dyskretnaprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa magisterskaprzedmiot wspólny
Programowanie wizualneprzedmiot wspólny
Przemysłowe zastosowania rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Szerokopasmowa transmisja danychprzedmiot wspólny
Techniki wizyjne w robotyceprzedmiot wspólny
Telerobotykaprzedmiot wspólny
Budownictwo telekomunikacyjneSystemy transmisyjne
Diagnostyka sieci i urządzeń światłowodowychSystemy transmisyjne
Grafika w urządzeniach mobilnychSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Instalacje zintegrowane i inteligentneSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Interfejsy użytkownikaSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Kompatybilność elektromagnetycznaSystemy transmisyjne
Komputerowe wspomaganie projektowania sieci i urządzeń telekomunikacyjnychSystemy transmisyjne
Metody CAD w projektowaniu i budowie sieci telekomunikacyjnychSystemy transmisyjne
Projektowanie sieci telekomunikacyjnychSystemy transmisyjne
Rozpoznawanie wzorcówSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Systemy mobilne i rozproszoneSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Systemy nadzoru i technologie ITSSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Technologie Big DataSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Technologie bezprzewodowe w IoTSystemy transmisyjne
Teoria informacji i kodowaniaSystemy transmisyjne
Transmisje multimedialneSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Układy reprogramowalne w systemach transmisji danychSystemy transmisyjne
Wirtualizacja i usługi siecioweSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Zarządzanie sieciami i usługami telekomunikacyjnymiSystemy transmisyjne
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i przeciwpożaroweprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etyka biznesuprzedmiot wspólny2 / 1
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny4 / 1
Lobbing w życiu publicznymprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny3 / 1
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Procedury ochrony własności przemysłowejprzedmiot wspólny
Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwemprzedmiot wspólny
Optymalizacja transmisji danychprzedmiot wspólny
Techniki eksploracji danychprzedmiot wspólny
Testowanie urządzeń wbudowanychprzedmiot wspólny
Matematyka dyskretnaprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa magisterskaprzedmiot wspólny
Programowanie wizualneprzedmiot wspólny
Przemysłowe zastosowania rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Szerokopasmowa transmisja danychprzedmiot wspólny
Techniki wizyjne w robotyceprzedmiot wspólny
Telerobotykaprzedmiot wspólny
Budownictwo telekomunikacyjneSystemy transmisyjne
Diagnostyka sieci i urządzeń światłowodowychSystemy transmisyjne
Grafika w urządzeniach mobilnychSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Instalacje zintegrowane i inteligentneSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Interfejsy użytkownikaSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Kompatybilność elektromagnetycznaSystemy transmisyjne
Komputerowe wspomaganie projektowania sieci i urządzeń telekomunikacyjnychSystemy transmisyjne
Metody CAD w projektowaniu i budowie sieci telekomunikacyjnychSystemy transmisyjne
Projektowanie sieci telekomunikacyjnychSystemy transmisyjne
Rozpoznawanie wzorcówSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Systemy mobilne i rozproszoneSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Systemy nadzoru i technologie ITSSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Technologie Big DataSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Technologie bezprzewodowe w IoTSystemy transmisyjne
Teoria informacji i kodowaniaSystemy transmisyjne
Transmisje multimedialneSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Układy reprogramowalne w systemach transmisji danychSystemy transmisyjne
Wirtualizacja i usługi siecioweSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Zarządzanie sieciami i usługami telekomunikacyjnymiSystemy transmisyjne
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i przeciwpożaroweprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny