Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)

Sylabus przedmiotu Programowanie wizualne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Programowanie wizualne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Automatyki i Robotyki
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Pietrusewicz <Krzysztof.Pietrusewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Paweł Waszczuk <Pawel.Waszczuk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP1 30 2,00,50zaliczenie
wykładyW1 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z matematyki, informatyki, podstaw automatyki, techniki mikroprocesorowej, cyfrowego przetwarzania sygnałów.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nauczenie studentów i zaznajomienie z graficznym sposobem projektowania układów sterowania.
C-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu technik programowania graficznego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Wprowadzenie do założeń projektowych4
T-P-2Implementacja wybranego zagadnienia problemowego z zakresu automatyki przemysłowej20
T-P-3Opracowanie i przedstawienie dokumentacji projektowej6
30
wykłady
T-W-1Zajęcia wprowadzające do programowania w wybranym języku graficznym2
T-W-2Nawigowanie w środowisku programistycznym (IDE). Dobre praktyki programistyczne oraz metody weryfikacji kodu w wybranym środowisku. Tworzenie dokumentacji i zarządzanie projektem.2
T-W-3Tworzenie aplikacji modułowej w środowisku programistycznym.1
T-W-4Tworzenie oraz posługiwanie się strukturami danych.2
T-W-5Architektura maszyny stanów.2
T-W-6Działania na plikach (zapis/odczyt), wykorzystywanie zmiennych.2
T-W-7Komunikacja asynchroniczna: struktura zdarzeń (event-driven programming).2
T-W-8Zagadnienia projektowania interfejsu użytkownika. Zaliczenie wykładów.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Studia literaturowe10
A-P-2Realizacja projektu (udział w zajęciach)30
A-P-3Przygotowanie raportu z projektu10
50
wykłady
A-W-1Studia literaturowe6
A-W-2Udział w zajęciach15
A-W-3Analiza stanu techniki na bazie źródeł internetowych5
26

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Zajęcia laboratoryjne
M-4Metoda projektów
M-5Pokaz
M-6Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena wystawiana w trakcie zajęć laboratoryjnych na podstawie pisemnych prac zaliczeniowych oraz aktywności podczas zajęć.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na podstawie pisemnego i praktycznego zaliczenia końcowego.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na podstawie sprawozdania z projektu.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_C02_W01
Zapoznanie studentów z zasadami programowania w językach graficznych
TI_2A_W04C-1T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3M-2, M-1S-3
TI_2A_C02_W02
Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu graficznych języków programowania oraz ich zastosowań.
TI_2A_W07C-2T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-2, M-1S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_C02_U01
Nabycie umiejętności doboru oraz wykorzystania do realizacji postawionego zadania wybranego języka programowania wizualnego.
TI_2A_U09C-1, C-2T-P-2, T-P-3, T-P-1M-4S-3
TI_2A_C02_U02
Potrafi dobrać odpowiedni sprzęt kontrolno-pomiarowy oraz techniki przetwarzania sygnału w celu rozwiązania wybranego problemu projektowego.
TI_2A_U02C-1, C-2T-P-2, T-P-3, T-P-1M-4S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_C02_W01
Zapoznanie studentów z zasadami programowania w językach graficznych
2,0Student uzyskał poniżej 50% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
3,0Student uzyskał pomiędzy 50% a 60% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
3,5Student uzyskał pomiędzy 61% a 70% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
4,0Student uzyskał pomiędzy 71% a 80% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
4,5Student uzyskał pomiędzy 81% a 90% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
5,0Student uzyskał powyżej 90% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
TI_2A_C02_W02
Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu graficznych języków programowania oraz ich zastosowań.
2,0Student uzyskał poniżej 50% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
3,0Student uzyskał pomiędzy 50% a 60% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
3,5Student uzyskał pomiędzy 61% a 70% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
4,0Student uzyskał pomiędzy 71% a 80% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
4,5Student uzyskał pomiędzy 81% a 90% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
5,0Student uzyskał powyżej 90% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_C02_U01
Nabycie umiejętności doboru oraz wykorzystania do realizacji postawionego zadania wybranego języka programowania wizualnego.
2,0Student uzyskał poniżej 50% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
3,0Student uzyskał pomiędzy 50% a 60% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
3,5Student uzyskał pomiędzy 61% a 70% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
4,0Student uzyskał pomiędzy 71% a 80% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
4,5Student uzyskał pomiędzy 81% a 90% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
5,0Student uzyskał powyżej 90% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
TI_2A_C02_U02
Potrafi dobrać odpowiedni sprzęt kontrolno-pomiarowy oraz techniki przetwarzania sygnału w celu rozwiązania wybranego problemu projektowego.
2,0Student uzyskał poniżej 50% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
3,0Student uzyskał pomiędzy 50% a 60% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
3,5Student uzyskał pomiędzy 61% a 70% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
4,0Student uzyskał pomiędzy 71% a 80% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
4,5Student uzyskał pomiędzy 81% a 90% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
5,0Student uzyskał powyżej 90% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.

Literatura podstawowa

  1. National Instruments, Materiały dydaktyczne do nauki programowania w środowisku LabVIEW, 2018, www.ni.com/academic/students/learn-labview
  2. Materiały dostępne na stronach Polskiego Centrum LabVIEW, 2018, www.labview.pl

Literatura dodatkowa

  1. Tłaczała W., Środowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo, WNT, Warszawa, 2005

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Wprowadzenie do założeń projektowych4
T-P-2Implementacja wybranego zagadnienia problemowego z zakresu automatyki przemysłowej20
T-P-3Opracowanie i przedstawienie dokumentacji projektowej6
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zajęcia wprowadzające do programowania w wybranym języku graficznym2
T-W-2Nawigowanie w środowisku programistycznym (IDE). Dobre praktyki programistyczne oraz metody weryfikacji kodu w wybranym środowisku. Tworzenie dokumentacji i zarządzanie projektem.2
T-W-3Tworzenie aplikacji modułowej w środowisku programistycznym.1
T-W-4Tworzenie oraz posługiwanie się strukturami danych.2
T-W-5Architektura maszyny stanów.2
T-W-6Działania na plikach (zapis/odczyt), wykorzystywanie zmiennych.2
T-W-7Komunikacja asynchroniczna: struktura zdarzeń (event-driven programming).2
T-W-8Zagadnienia projektowania interfejsu użytkownika. Zaliczenie wykładów.2
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Studia literaturowe10
A-P-2Realizacja projektu (udział w zajęciach)30
A-P-3Przygotowanie raportu z projektu10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Studia literaturowe6
A-W-2Udział w zajęciach15
A-W-3Analiza stanu techniki na bazie źródeł internetowych5
26
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_C02_W01Zapoznanie studentów z zasadami programowania w językach graficznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W04Ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę z zakresu wybranych języków programowania, w tym języków wizualnych, skryptowych i języków opisu sprzętu oraz ich zastosowań przemysłowych.
Cel przedmiotuC-1Nauczenie studentów i zaznajomienie z graficznym sposobem projektowania układów sterowania.
Treści programoweT-W-4Tworzenie oraz posługiwanie się strukturami danych.
T-W-1Zajęcia wprowadzające do programowania w wybranym języku graficznym
T-W-2Nawigowanie w środowisku programistycznym (IDE). Dobre praktyki programistyczne oraz metody weryfikacji kodu w wybranym środowisku. Tworzenie dokumentacji i zarządzanie projektem.
T-W-3Tworzenie aplikacji modułowej w środowisku programistycznym.
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na podstawie sprawozdania z projektu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student uzyskał poniżej 50% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
3,0Student uzyskał pomiędzy 50% a 60% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
3,5Student uzyskał pomiędzy 61% a 70% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
4,0Student uzyskał pomiędzy 71% a 80% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
4,5Student uzyskał pomiędzy 81% a 90% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
5,0Student uzyskał powyżej 90% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_C02_W02Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu graficznych języków programowania oraz ich zastosowań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W07Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie zastosowań usług teleinformatycznych w wybranych dziedzinach techniki, w szczególności w automatyce, robotyce i elektrotechnice.
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu technik programowania graficznego.
Treści programoweT-W-5Architektura maszyny stanów.
T-W-6Działania na plikach (zapis/odczyt), wykorzystywanie zmiennych.
T-W-7Komunikacja asynchroniczna: struktura zdarzeń (event-driven programming).
T-W-8Zagadnienia projektowania interfejsu użytkownika. Zaliczenie wykładów.
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na podstawie sprawozdania z projektu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student uzyskał poniżej 50% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
3,0Student uzyskał pomiędzy 50% a 60% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
3,5Student uzyskał pomiędzy 61% a 70% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
4,0Student uzyskał pomiędzy 71% a 80% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
4,5Student uzyskał pomiędzy 81% a 90% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
5,0Student uzyskał powyżej 90% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_C02_U01Nabycie umiejętności doboru oraz wykorzystania do realizacji postawionego zadania wybranego języka programowania wizualnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U09Potrafi wykorzystać wybrane języki programowania, w tym skryptowe, wizualne i języki opisu sprzętu, oraz dobrać odpowiedni język programowania w zależności od specyfiki postawionego zadania.
Cel przedmiotuC-1Nauczenie studentów i zaznajomienie z graficznym sposobem projektowania układów sterowania.
C-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu technik programowania graficznego.
Treści programoweT-P-2Implementacja wybranego zagadnienia problemowego z zakresu automatyki przemysłowej
T-P-3Opracowanie i przedstawienie dokumentacji projektowej
T-P-1Wprowadzenie do założeń projektowych
Metody nauczaniaM-4Metoda projektów
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na podstawie sprawozdania z projektu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student uzyskał poniżej 50% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
3,0Student uzyskał pomiędzy 50% a 60% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
3,5Student uzyskał pomiędzy 61% a 70% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
4,0Student uzyskał pomiędzy 71% a 80% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
4,5Student uzyskał pomiędzy 81% a 90% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
5,0Student uzyskał powyżej 90% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_C02_U02Potrafi dobrać odpowiedni sprzęt kontrolno-pomiarowy oraz techniki przetwarzania sygnału w celu rozwiązania wybranego problemu projektowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U02Potrafi, wykorzystując właściwe metody i narzędzia informatyczne, przetwarzać sygnały oraz dane celem wydobycia z nich pożądanych informacji.
Cel przedmiotuC-1Nauczenie studentów i zaznajomienie z graficznym sposobem projektowania układów sterowania.
C-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu technik programowania graficznego.
Treści programoweT-P-2Implementacja wybranego zagadnienia problemowego z zakresu automatyki przemysłowej
T-P-3Opracowanie i przedstawienie dokumentacji projektowej
T-P-1Wprowadzenie do założeń projektowych
Metody nauczaniaM-4Metoda projektów
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na podstawie sprawozdania z projektu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student uzyskał poniżej 50% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
3,0Student uzyskał pomiędzy 50% a 60% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
3,5Student uzyskał pomiędzy 61% a 70% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
4,0Student uzyskał pomiędzy 71% a 80% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
4,5Student uzyskał pomiędzy 81% a 90% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.
5,0Student uzyskał powyżej 90% punktów z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia.