Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)

Sylabus przedmiotu Testowanie urządzeń wbudowanych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Testowanie urządzeń wbudowanych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej
Nauczyciel odpowiedzialny Przemysław Mazurek <Przemyslaw.Mazurek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 30 2,00,50zaliczenie
projektyP1 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy inżynierii oprogramowania

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z tematyką testowania oprogramowania oraz urządzeń wbudowanych
C-2Zapoznanie z przykładowymi narzędziami służącymi do testowania

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Realizacja cyklu zadań projektowych w zakresie opracowania różnych testów oprogramowania12
T-P-2Realizacja procesu opracowania produktu i testowania z wykorzystaniem metodologii Design Thinking8
T-P-3Realizacja cyklu zadań projektowych w zakresie różnych testów urządzeń wbudowanych10
30
wykłady
T-W-1Testowanie aplikacji w małych i dużych projektach6
T-W-2Zarządzanie procesem testów2
T-W-3Techniki testowania oprogramowania stosowane przez programistów5
T-W-4Techniki testowania oprogramowania stosowane przez testerów5
T-W-5Rozwój produktu i testowanie w oparciu o metodologię Design Thinking6
T-W-6Techniki testowania związane z testowanie układów elektronicznych. Zaliczenie wykładów.6
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-P-2Praca własna nad zadaniami projektowymi10
A-P-3Studiowanie literatury10
50
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studiowanie literatury10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia10
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny, wykład problemowy
M-2Praktyczna - pokaz
M-3Projekt

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe wykładów - test
S-2Ocena formująca: Zaliczenie zadań projektowych

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_B03_W01
Ma ugruntowaną wiedzę z zakresu technik testowania urządzeń wbudowanych
TI_2A_W05C-2, C-1T-W-2, T-W-5, T-W-1, T-W-6M-2, M-1S-1
TI_2A_B03_W02
Ma ugruntowaną wiedzę z zakresu technik testowania oprogramowania
TI_2A_W05C-2, C-1T-W-4, T-W-3M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_B03_U01
Potrafi wykorzystać wiedzę o systemie w celu opracowania jego modelu na potrzeby testowania
TI_2A_U04C-1T-P-1, T-P-2M-3S-2
TI_2A_B03_U02
Potrafi tworzyć różnorodne testy w wybranym języku programowania dostosowane do specyfiki urządzenia zagnieżdżonego.
TI_2A_U07, TI_2A_U12C-2, C-1T-P-1, T-P-3M-3S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_B03_K01
Potrafi stosować metodologię Design Thinking w procesie opracowania i testowania urządzeń
TI_2A_K03C-1T-P-2M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_B03_W01
Ma ugruntowaną wiedzę z zakresu technik testowania urządzeń wbudowanych
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z pytań zaliczenia z zakresu technik testowania urządzeń wbudowanych
3,0Posiada wiedzę z zakresu technik testowania urządzeń wbudowanych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
3,5Posiada wiedzę z zakresu technik testowania urządzeń wbudowanych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
4,0Posiada wiedzę z zakresu technik testowania urządzeń wbudowanych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
4,5Posiada wiedzę z zakresu technik testowania urządzeń wbudowanych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
5,0Posiada wiedzę z zakresu technik testowania urządzeń wbudowanych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
TI_2A_B03_W02
Ma ugruntowaną wiedzę z zakresu technik testowania oprogramowania
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z pytań zaliczenia z zakresu technik testowania oprogramowania
3,0Posiada wiedzę z zakresu technik testowania oprogramowania, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
3,5Posiada wiedzę z zakresu technik testowania oprogramowania, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
4,0Posiada wiedzę z zakresu technik testowania oprogramowania, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
4,5Posiada wiedzę z zakresu technik testowania oprogramowania, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
5,0Posiada wiedzę z zakresu technik testowania oprogramowania, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_B03_U01
Potrafi wykorzystać wiedzę o systemie w celu opracowania jego modelu na potrzeby testowania
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z zakresu opracowania modelu systemu na potrzeby testowania
3,0Potrafi opracować modelu systemu na potrzeby testowania, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
3,5Potrafi opracować modelu systemu na potrzeby testowania, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
4,0Potrafi opracować modelu systemu na potrzeby testowania, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
4,5Potrafi opracować modelu systemu na potrzeby testowania, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
5,0Potrafi opracować modelu systemu na potrzeby testowania, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
TI_2A_B03_U02
Potrafi tworzyć różnorodne testy w wybranym języku programowania dostosowane do specyfiki urządzenia zagnieżdżonego.
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z zakresu implementacji testów
3,0Potrafi zaimplementować testy, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
3,5Potrafi zaimplementować testy, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
4,0Potrafi zaimplementować testy, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
4,5Potrafi zaimplementować testy, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
5,0Potrafi zaimplementować testy, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_B03_K01
Potrafi stosować metodologię Design Thinking w procesie opracowania i testowania urządzeń
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% z oceny wykonanych zadań projektowych z zakresu opracowania stosowania metodologii Design Thinking
3,0Potrafi stosować metodologię Design Thinking na potrzeby testowania, uzyskując punktację w zakresie 50-60% z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
3,5Potrafi stosować metodologię Design Thinking na potrzeby testowania, uzyskując punktację w zakresie 51-70% z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
4,0Potrafi stosować metodologię Design Thinking na potrzeby testowania, uzyskując punktację w zakresie 71-80% z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
4,5Potrafi stosować metodologię Design Thinking na potrzeby testowania, uzyskując punktację w zakresie 81-90% z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
5,0Potrafi stosować metodologię Design Thinking na potrzeby testowania, uzyskując punktację w zakresie 91-100% z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu

Literatura podstawowa

  1. Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia., Adam Roman, Helion, 2017, 2
  2. Lee Copeland, A Practitioner's Guide to Software Test Design, Artech House, 2004
  3. Bogdan Wiszniewski, Bogdan Bereza-Jarociński, Teoria i praktyka testowania programów, PWN, 2009
  4. Scott Chacon, Ben Straub, Pro Git 2, Apress, 2014, 2, https://git-scm.com/book/en/v2

Literatura dodatkowa

  1. William E. Lewis, Software Testing and Continuous Quality Improvement, CRC Press Company, 2005
  2. W. Gajda, Git. Rozproszony system kontroli wersji, Helion, 2013

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Realizacja cyklu zadań projektowych w zakresie opracowania różnych testów oprogramowania12
T-P-2Realizacja procesu opracowania produktu i testowania z wykorzystaniem metodologii Design Thinking8
T-P-3Realizacja cyklu zadań projektowych w zakresie różnych testów urządzeń wbudowanych10
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Testowanie aplikacji w małych i dużych projektach6
T-W-2Zarządzanie procesem testów2
T-W-3Techniki testowania oprogramowania stosowane przez programistów5
T-W-4Techniki testowania oprogramowania stosowane przez testerów5
T-W-5Rozwój produktu i testowanie w oparciu o metodologię Design Thinking6
T-W-6Techniki testowania związane z testowanie układów elektronicznych. Zaliczenie wykładów.6
30

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-P-2Praca własna nad zadaniami projektowymi10
A-P-3Studiowanie literatury10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studiowanie literatury10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_B03_W01Ma ugruntowaną wiedzę z zakresu technik testowania urządzeń wbudowanych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W05Ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę z zakresu technik testowania i systemów wersjonowania aplikacji, oraz zna trendy rozwojowe w tym zakresie.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z przykładowymi narzędziami służącymi do testowania
C-1Zapoznanie z tematyką testowania oprogramowania oraz urządzeń wbudowanych
Treści programoweT-W-2Zarządzanie procesem testów
T-W-5Rozwój produktu i testowanie w oparciu o metodologię Design Thinking
T-W-1Testowanie aplikacji w małych i dużych projektach
T-W-6Techniki testowania związane z testowanie układów elektronicznych. Zaliczenie wykładów.
Metody nauczaniaM-2Praktyczna - pokaz
M-1Wykład informacyjny, wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe wykładów - test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z pytań zaliczenia z zakresu technik testowania urządzeń wbudowanych
3,0Posiada wiedzę z zakresu technik testowania urządzeń wbudowanych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
3,5Posiada wiedzę z zakresu technik testowania urządzeń wbudowanych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
4,0Posiada wiedzę z zakresu technik testowania urządzeń wbudowanych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
4,5Posiada wiedzę z zakresu technik testowania urządzeń wbudowanych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
5,0Posiada wiedzę z zakresu technik testowania urządzeń wbudowanych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_B03_W02Ma ugruntowaną wiedzę z zakresu technik testowania oprogramowania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W05Ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę z zakresu technik testowania i systemów wersjonowania aplikacji, oraz zna trendy rozwojowe w tym zakresie.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z przykładowymi narzędziami służącymi do testowania
C-1Zapoznanie z tematyką testowania oprogramowania oraz urządzeń wbudowanych
Treści programoweT-W-4Techniki testowania oprogramowania stosowane przez testerów
T-W-3Techniki testowania oprogramowania stosowane przez programistów
Metody nauczaniaM-2Praktyczna - pokaz
M-1Wykład informacyjny, wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe wykładów - test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z pytań zaliczenia z zakresu technik testowania oprogramowania
3,0Posiada wiedzę z zakresu technik testowania oprogramowania, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
3,5Posiada wiedzę z zakresu technik testowania oprogramowania, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
4,0Posiada wiedzę z zakresu technik testowania oprogramowania, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
4,5Posiada wiedzę z zakresu technik testowania oprogramowania, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
5,0Posiada wiedzę z zakresu technik testowania oprogramowania, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_B03_U01Potrafi wykorzystać wiedzę o systemie w celu opracowania jego modelu na potrzeby testowania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U04Potrafi zamodelować złożony system techniczny i dokonać symulacji jego działania, wykorzystując odpowiednie narzędzia sprzętowo-programowe.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z tematyką testowania oprogramowania oraz urządzeń wbudowanych
Treści programoweT-P-1Realizacja cyklu zadań projektowych w zakresie opracowania różnych testów oprogramowania
T-P-2Realizacja procesu opracowania produktu i testowania z wykorzystaniem metodologii Design Thinking
Metody nauczaniaM-3Projekt
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie zadań projektowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z zakresu opracowania modelu systemu na potrzeby testowania
3,0Potrafi opracować modelu systemu na potrzeby testowania, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
3,5Potrafi opracować modelu systemu na potrzeby testowania, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
4,0Potrafi opracować modelu systemu na potrzeby testowania, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
4,5Potrafi opracować modelu systemu na potrzeby testowania, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
5,0Potrafi opracować modelu systemu na potrzeby testowania, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_B03_U02Potrafi tworzyć różnorodne testy w wybranym języku programowania dostosowane do specyfiki urządzenia zagnieżdżonego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U07Potrafi korzystać z systemów wersjonowania oprogramowania oraz technik testowania aplikacji.
TI_2A_U12Umie dokonać analizy i syntezy złożonych systemów teleinformatycznych, potrafi ocenić przydatność nowych rozwiązań w tych systemach.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z przykładowymi narzędziami służącymi do testowania
C-1Zapoznanie z tematyką testowania oprogramowania oraz urządzeń wbudowanych
Treści programoweT-P-1Realizacja cyklu zadań projektowych w zakresie opracowania różnych testów oprogramowania
T-P-3Realizacja cyklu zadań projektowych w zakresie różnych testów urządzeń wbudowanych
Metody nauczaniaM-3Projekt
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie zadań projektowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z zakresu implementacji testów
3,0Potrafi zaimplementować testy, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
3,5Potrafi zaimplementować testy, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
4,0Potrafi zaimplementować testy, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
4,5Potrafi zaimplementować testy, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
5,0Potrafi zaimplementować testy, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_B03_K01Potrafi stosować metodologię Design Thinking w procesie opracowania i testowania urządzeń
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_K03Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania współdziałając i pracując w grupie, przyjmując w niej różne role.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z tematyką testowania oprogramowania oraz urządzeń wbudowanych
Treści programoweT-P-2Realizacja procesu opracowania produktu i testowania z wykorzystaniem metodologii Design Thinking
Metody nauczaniaM-3Projekt
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie zadań projektowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% z oceny wykonanych zadań projektowych z zakresu opracowania stosowania metodologii Design Thinking
3,0Potrafi stosować metodologię Design Thinking na potrzeby testowania, uzyskując punktację w zakresie 50-60% z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
3,5Potrafi stosować metodologię Design Thinking na potrzeby testowania, uzyskując punktację w zakresie 51-70% z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
4,0Potrafi stosować metodologię Design Thinking na potrzeby testowania, uzyskując punktację w zakresie 71-80% z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
4,5Potrafi stosować metodologię Design Thinking na potrzeby testowania, uzyskując punktację w zakresie 81-90% z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
5,0Potrafi stosować metodologię Design Thinking na potrzeby testowania, uzyskując punktację w zakresie 91-100% z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu