Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)

Sylabus przedmiotu Telerobotyka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Telerobotyka
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej
Nauczyciel odpowiedzialny Przemysław Mazurek <Przemyslaw.Mazurek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Lech <Piotr.Lech@zut.edu.pl>, Rafał Osypiuk <Rafal.Osypiuk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 1,40,56egzamin
laboratoriaL2 30 1,60,44zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość metod przetwarzania i analizy obrazów oraz technik wizyjnych stosowanych w robotyce

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i aktualnymi problemami telerobotyki.
C-2Zapoznanie studentów z metodami opisu ruchu robota, a w szczególności z zagadnieniem generowania trajektorii w trybach pracy automatycznej i ręcznej.
C-3Zapoznanie studentów z interfejsami komunikacyjnymi i specyfiką teletransmisji stosowaną w telerobotyce
C-4Zapoznanie studentów ze specyfiką teletransmisji i nawigacji dla celów sterowania robotami mobilnymi

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wykorzystanie wybranych technik pomiarowych w telerobotyce6
T-L-2Wykorzystanie wybranych technik sterowania w telerobotyce6
T-L-3Wykorzystanie wybranych technik nawigacji w telerobotyce6
T-L-4Wykorzystanie wybranych technik teletransmisji w telerobotyce6
T-L-5Wykorzystanie wybranych technik teletransmisji w telerobotyce dla pracy w warunkach silnych zakłóceń6
30
wykłady
T-W-1Wprowadzenie. Definicje podstawowych pojęć i problemów telerobotyki.2
T-W-2Ośrodki ruchu i ich wymagania. Układy i metody opisu położenia robota. Generowanie trajektorii w sterowaniu automatycznym i ręcznym.4
T-W-3Teletransmisja i zdalne sterowanie inspekcyjnymi robotami mobilnymi4
T-W-4Telerobotyka kooperacyjna - wybrane zagadnienia sterowania grupą robotów mobilnych4
T-W-5Opóźnienia i straty w komunikacji. Transmisja redundantna.4
T-W-6Metody komunikacji cyfrowej w warunkach silnych zakłóceń6
T-W-7Systemy nawigacji w telerobotyce6
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Analiza literatury10
40
wykłady
A-W-1Uczestnictwo z zajęciach30
A-W-2Przygotowanie się do egzaminu3
A-W-3Analiza wskazanej literatury3
36

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1podająca - wykład informacyjny
M-2praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: egzamin pisemny w formie testu wyboru
S-2Ocena formująca: na podstawie oceny poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_C06_W01
Posiada wiedzę z zakresu aktualnych problemów telerobotyki oraz technik stosowanych w telerobotyce, w szczególności interfejsami komunikacyjnymi i teletransmisją
TI_2A_W03C-1, C-2, C-3, C-4T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-3, T-W-6M-1S-1
TI_2A_C06_W02
Posiada wiedzę z zakresu aktualnych problemów telerobotyki oraz technik stosowanych w telerobotyce, w szczególności nawigacji robotów
TI_2A_W03, TI_2A_W01C-1, C-4T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_C06_U01
Posiada umiejętności z zakresu doboru rozwiązań dla interfejsów komunikacyjnych i teletransmisji
TI_2A_U10C-1, C-2, C-3, C-4T-L-1, T-L-4, T-L-2, T-L-5M-2S-2
TI_2A_C06_U02
Posiada umiejętności z zakresu doboru rozwiązań dla nawigacji robotów
TI_2A_U01C-1, C-4T-L-1, T-L-3M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_C06_W01
Posiada wiedzę z zakresu aktualnych problemów telerobotyki oraz technik stosowanych w telerobotyce, w szczególności interfejsami komunikacyjnymi i teletransmisją
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z pytań egzaminacyjnych z zakresu telerobotyki, w szczególności interfejsami komunikacyjnymi i teletransmisją
3,0Posiada wiedzę z zakresu telerobotyki, w szczególności w zakresie interfejsów komunikacyjnych i teletransmisji, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
3,5Posiada wiedzę z zakresu telerobotyki, w szczególności w zakresie interfejsów komunikacyjnych i teletransmisji, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
4,0Posiada wiedzę z zakresu telerobotyki, w szczególności w zakresie interfejsów komunikacyjnych i teletransmisji, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
4,5Posiada wiedzę z zakresu telerobotyki, w szczególności w zakresie interfejsów komunikacyjnych i teletransmisji, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
5,0Posiada wiedzę z zakresu teerobotyki, w szczególności w zakresie interfejsów komunikacyjnych i teletransmisji, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
TI_2A_C06_W02
Posiada wiedzę z zakresu aktualnych problemów telerobotyki oraz technik stosowanych w telerobotyce, w szczególności nawigacji robotów
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z pytań egzaminacyjnych z zakresu telerobotyki, w szczególności w zakresie nawigacji robotów
3,0Posiada wiedzę z zakresu telerobotyki, w szczególności w zakresie nawigacji robotów, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
3,5Posiada wiedzę z zakresu telerobotyki, w szczególności w zakresie nawigacji robotów, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
4,0Posiada wiedzę z zakresu telerobotyki, w szczególności w zakresie nawigacji robotów, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
4,5Posiada wiedzę z zakresu telerobotyki, w szczególności w zakresie nawigacji robotów, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
5,0Posiada wiedzę z zakresu telerobotyki, w szczególności w zakresie nawigacji robotów, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_C06_U01
Posiada umiejętności z zakresu doboru rozwiązań dla interfejsów komunikacyjnych i teletransmisji
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu doboru rozwiązań dla interfejsów komunikacyjnych i teletransmisji
3,0Potrafi dobierać rozwiązania komunikacyjne i teletransmisyjne dla systemów telerobotyki, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
3,5Potrafi dobierać rozwiązania komunikacyjne i teletransmisyjne dla systemów telerobotyki, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,0Potrafi dobierać rozwiązania komunikacyjne i teletransmisyjne dla systemów telerobotyki, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,5Potrafi dobierać rozwiązania komunikacyjne i teletransmisyjne dla systemów telerobotyki, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
5,0Potrafi dobierać rozwiązania komunikacyjne i teletransmisyjne dla systemów telerobotyki, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
TI_2A_C06_U02
Posiada umiejętności z zakresu doboru rozwiązań dla nawigacji robotów
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu doboru rozwiązań dla nawigacji robotów
3,0Potrafi dobierać rozwiązania nawigacyjne dla robotów, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
3,5Potrafi dobierać rozwiązania nawigacyjne dla robotów, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,0Potrafi dobierać rozwiązania nawigacyjne dla robotów, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,5Potrafi dobierać rozwiązania nawigacyjne dla robotów, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
5,0Potrafi dobierać rozwiązania nawigacyjne dla robotów, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu

Literatura podstawowa

  1. Steve Aukstakalnis, Practical Augmented Reality: A Guide to the Technologies, Applications, and Human Factors for AR and VR (Usability) 1st Edition, Kindle Edition, Addison-Wesley Professional, 2016
  2. Siciliano B., Khatib O. (eds.), Springer Handbook of Robotics, Springer, 2016, 2
  3. Spong Mark W., Vidyasagar M., Dynamika i sterowanie robotów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2010
  4. Craig J. J., Wprowadzenie do Robotyki: Mechanika i sterowanie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1995, 2
  5. Cyganek B., Komputerowe przetwarzanie obrazów trójwymiarowych, EXIT, Warszawa, 2002
  6. Simon Haykin, Michael Moher, Communication Systems, Wiley, 2009, 5

Literatura dodatkowa

  1. Morecki A., Knapczyk J., Podstawy Robotyki, Teoria i elementy manipulatorów i robotów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1999
  2. Cyganek B., Siebert J. P., An Introduction to 3D Computer Vision Techniques and Algorithms, Wiley, 2009

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wykorzystanie wybranych technik pomiarowych w telerobotyce6
T-L-2Wykorzystanie wybranych technik sterowania w telerobotyce6
T-L-3Wykorzystanie wybranych technik nawigacji w telerobotyce6
T-L-4Wykorzystanie wybranych technik teletransmisji w telerobotyce6
T-L-5Wykorzystanie wybranych technik teletransmisji w telerobotyce dla pracy w warunkach silnych zakłóceń6
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie. Definicje podstawowych pojęć i problemów telerobotyki.2
T-W-2Ośrodki ruchu i ich wymagania. Układy i metody opisu położenia robota. Generowanie trajektorii w sterowaniu automatycznym i ręcznym.4
T-W-3Teletransmisja i zdalne sterowanie inspekcyjnymi robotami mobilnymi4
T-W-4Telerobotyka kooperacyjna - wybrane zagadnienia sterowania grupą robotów mobilnych4
T-W-5Opóźnienia i straty w komunikacji. Transmisja redundantna.4
T-W-6Metody komunikacji cyfrowej w warunkach silnych zakłóceń6
T-W-7Systemy nawigacji w telerobotyce6
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Analiza literatury10
40
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo z zajęciach30
A-W-2Przygotowanie się do egzaminu3
A-W-3Analiza wskazanej literatury3
36
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_C06_W01Posiada wiedzę z zakresu aktualnych problemów telerobotyki oraz technik stosowanych w telerobotyce, w szczególności interfejsami komunikacyjnymi i teletransmisją
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W03Ma poszerzoną wiedzę z zakresu telerobotyki.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i aktualnymi problemami telerobotyki.
C-2Zapoznanie studentów z metodami opisu ruchu robota, a w szczególności z zagadnieniem generowania trajektorii w trybach pracy automatycznej i ręcznej.
C-3Zapoznanie studentów z interfejsami komunikacyjnymi i specyfiką teletransmisji stosowaną w telerobotyce
C-4Zapoznanie studentów ze specyfiką teletransmisji i nawigacji dla celów sterowania robotami mobilnymi
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie. Definicje podstawowych pojęć i problemów telerobotyki.
T-W-2Ośrodki ruchu i ich wymagania. Układy i metody opisu położenia robota. Generowanie trajektorii w sterowaniu automatycznym i ręcznym.
T-W-4Telerobotyka kooperacyjna - wybrane zagadnienia sterowania grupą robotów mobilnych
T-W-5Opóźnienia i straty w komunikacji. Transmisja redundantna.
T-W-3Teletransmisja i zdalne sterowanie inspekcyjnymi robotami mobilnymi
T-W-6Metody komunikacji cyfrowej w warunkach silnych zakłóceń
Metody nauczaniaM-1podająca - wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: egzamin pisemny w formie testu wyboru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z pytań egzaminacyjnych z zakresu telerobotyki, w szczególności interfejsami komunikacyjnymi i teletransmisją
3,0Posiada wiedzę z zakresu telerobotyki, w szczególności w zakresie interfejsów komunikacyjnych i teletransmisji, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
3,5Posiada wiedzę z zakresu telerobotyki, w szczególności w zakresie interfejsów komunikacyjnych i teletransmisji, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
4,0Posiada wiedzę z zakresu telerobotyki, w szczególności w zakresie interfejsów komunikacyjnych i teletransmisji, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
4,5Posiada wiedzę z zakresu telerobotyki, w szczególności w zakresie interfejsów komunikacyjnych i teletransmisji, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
5,0Posiada wiedzę z zakresu teerobotyki, w szczególności w zakresie interfejsów komunikacyjnych i teletransmisji, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_C06_W02Posiada wiedzę z zakresu aktualnych problemów telerobotyki oraz technik stosowanych w telerobotyce, w szczególności nawigacji robotów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W03Ma poszerzoną wiedzę z zakresu telerobotyki.
TI_2A_W01Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych metod matematycznych i zna narzędzia informatyczne niezbędne do jej praktycznego wykorzystania w systemach przemysłowych, elektronicznych i informatycznych.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i aktualnymi problemami telerobotyki.
C-4Zapoznanie studentów ze specyfiką teletransmisji i nawigacji dla celów sterowania robotami mobilnymi
Treści programoweT-W-5Opóźnienia i straty w komunikacji. Transmisja redundantna.
T-W-6Metody komunikacji cyfrowej w warunkach silnych zakłóceń
T-W-7Systemy nawigacji w telerobotyce
Metody nauczaniaM-1podająca - wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: egzamin pisemny w formie testu wyboru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z pytań egzaminacyjnych z zakresu telerobotyki, w szczególności w zakresie nawigacji robotów
3,0Posiada wiedzę z zakresu telerobotyki, w szczególności w zakresie nawigacji robotów, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
3,5Posiada wiedzę z zakresu telerobotyki, w szczególności w zakresie nawigacji robotów, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
4,0Posiada wiedzę z zakresu telerobotyki, w szczególności w zakresie nawigacji robotów, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
4,5Posiada wiedzę z zakresu telerobotyki, w szczególności w zakresie nawigacji robotów, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
5,0Posiada wiedzę z zakresu telerobotyki, w szczególności w zakresie nawigacji robotów, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_C06_U01Posiada umiejętności z zakresu doboru rozwiązań dla interfejsów komunikacyjnych i teletransmisji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U10Potrafi zaproponować system telerobotyczny uwzględniając interakcję robota z otoczeniem z wykorzystaniem odpowiednio dobranych metod transmisji danych.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i aktualnymi problemami telerobotyki.
C-2Zapoznanie studentów z metodami opisu ruchu robota, a w szczególności z zagadnieniem generowania trajektorii w trybach pracy automatycznej i ręcznej.
C-3Zapoznanie studentów z interfejsami komunikacyjnymi i specyfiką teletransmisji stosowaną w telerobotyce
C-4Zapoznanie studentów ze specyfiką teletransmisji i nawigacji dla celów sterowania robotami mobilnymi
Treści programoweT-L-1Wykorzystanie wybranych technik pomiarowych w telerobotyce
T-L-4Wykorzystanie wybranych technik teletransmisji w telerobotyce
T-L-2Wykorzystanie wybranych technik sterowania w telerobotyce
T-L-5Wykorzystanie wybranych technik teletransmisji w telerobotyce dla pracy w warunkach silnych zakłóceń
Metody nauczaniaM-2praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: na podstawie oceny poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu doboru rozwiązań dla interfejsów komunikacyjnych i teletransmisji
3,0Potrafi dobierać rozwiązania komunikacyjne i teletransmisyjne dla systemów telerobotyki, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
3,5Potrafi dobierać rozwiązania komunikacyjne i teletransmisyjne dla systemów telerobotyki, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,0Potrafi dobierać rozwiązania komunikacyjne i teletransmisyjne dla systemów telerobotyki, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,5Potrafi dobierać rozwiązania komunikacyjne i teletransmisyjne dla systemów telerobotyki, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
5,0Potrafi dobierać rozwiązania komunikacyjne i teletransmisyjne dla systemów telerobotyki, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_C06_U02Posiada umiejętności z zakresu doboru rozwiązań dla nawigacji robotów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U01Wykorzystuje wiedzę z wybranych działów matematyki do: - opisu i analizy zaawansowanych algorytmów przetwarzania i analizy obrazów, - rozwiązywania złożonych problemów z zakresu teleinformatyki i telerobotyki, - optymalizacji transmisji danych.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i aktualnymi problemami telerobotyki.
C-4Zapoznanie studentów ze specyfiką teletransmisji i nawigacji dla celów sterowania robotami mobilnymi
Treści programoweT-L-1Wykorzystanie wybranych technik pomiarowych w telerobotyce
T-L-3Wykorzystanie wybranych technik nawigacji w telerobotyce
Metody nauczaniaM-2praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: na podstawie oceny poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu doboru rozwiązań dla nawigacji robotów
3,0Potrafi dobierać rozwiązania nawigacyjne dla robotów, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
3,5Potrafi dobierać rozwiązania nawigacyjne dla robotów, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,0Potrafi dobierać rozwiązania nawigacyjne dla robotów, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,5Potrafi dobierać rozwiązania nawigacyjne dla robotów, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
5,0Potrafi dobierać rozwiązania nawigacyjne dla robotów, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu