Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)

Sylabus przedmiotu Zarządzanie sieciami i usługami telekomunikacyjnymi:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie sieciami i usługami telekomunikacyjnymi
Specjalność Systemy transmisyjne
Jednostka prowadząca Katedra Telekomunikacji i Fotoniki
Nauczyciel odpowiedzialny Jakub Pęksiński <Jakub.Peksinski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Grzegorz Mikołajczak <Grzegorz.Mikolajczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 0,60,62egzamin
projektyP2 30 1,40,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z systemami telekomunikacyjnymi oraz ich usługami

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Projekt systemu telekomunikacyjnego wraz z usługami i systemem zarządzającym lub praca opisowa dotycząca sygnalizacji i zarządzania usługami telekomunikacyjnymi30
30
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu.2
T-W-2Architektura modelu OSI i TCP/IP1
T-W-3System telekomunikacyjny - analogowy i cyfrowy3
T-W-4System telekomunikacyjny - przewodowy, bezprzewodowy2
T-W-5Wybrane systemy telekomunikacyjne analogowe i ich usługi2
T-W-6Wybrane systemy telekomunikacyjne cyfrowe i ich usługi3
T-W-7Sygnalizacja i standaryzacja w systemach telekomunikacyjnych2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-P-2Praca własna5
35
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
15

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Realizacja zadania projektowego

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów
S-2Ocena formująca: Zaliczenie projektu
S-3Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_D04-ST_W01
Posiada zawansowaną wiedzę w zakresie zastosowań w usługach teleinformatycznych
TI_2A_W07C-1T-W-2, T-W-3, T-W-7, T-W-6, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-P-1M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_D04-ST_U01
Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów z zakresu teleinformatyki i transmisji danych
TI_2A_U01C-1T-W-2, T-W-3, T-W-7, T-W-6, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-P-1M-2S-2
TI_2A_D04-ST_U02
Potrafi zaprojektować system i dokonać symulacji jego działania z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi.
TI_2A_U04C-1T-W-2, T-W-3, T-W-7, T-W-6, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-P-1M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_D04-ST_K01
Potrafi określić priorytety służące realizacji określonego zadania oraz potrafi pracować zespołowo
TI_2A_K03C-1T-W-2, T-W-3, T-W-7, T-W-6, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-P-1M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_D04-ST_W01
Posiada zawansowaną wiedzę w zakresie zastosowań w usługach teleinformatycznych
2,0Uzyskał poniżej 30% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
3,0Uzyskał 30% do 40% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
3,5Uzyskał 41% do 50% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
4,0Uzyskał 51% do 60% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
4,5Uzyskał 61% do 80% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
5,0Uzyskał powyżej 81% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_D04-ST_U01
Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów z zakresu teleinformatyki i transmisji danych
2,0Uzyskał poniżej 30% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
3,0Uzyskał 30% do 40% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
3,5Uzyskał 41% do 50% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
4,0Uzyskał 51% do 60% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
4,5Uzyskał 61% do 80% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
5,0Uzyskał powyżej 81% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
TI_2A_D04-ST_U02
Potrafi zaprojektować system i dokonać symulacji jego działania z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi.
2,0Uzyskał poniżej 30% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
3,0Uzyskał 30% do 40% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
3,5Uzyskał 41% do 50% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
4,0Uzyskał 51% do 60% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
4,5Uzyskał 61% do 80% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
5,0Uzyskał powyżej 81% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_D04-ST_K01
Potrafi określić priorytety służące realizacji określonego zadania oraz potrafi pracować zespołowo
2,0Uzyskał poniżej 30% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
3,0Uzyskał 30% do 40% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
3,5Uzyskał 41% do 50% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
4,0Uzyskał 51% do 60% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
4,5Uzyskał 61% do 80% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
5,0Uzyskał powyżej 81% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia

Literatura podstawowa

 1. Rekomendacje ITU-T, dokumenty IETF oraz standardy IEEE, 2015
 2. Standardy 3GPP, 2018
 3. J. Ding, Advances in Network Management, CRC Press, 2010
 4. M. Subramanian, Network Management, Principles and Practice, Addison-Wesley, 2000
 5. Haykin S., Systemy telekomunikacyjne, WKiŁ, Warszawa, 1998, 1
 6. Wesołowski K., Systemy radiokomunikacji ruchomej, WKiŁ, Warszawa, 1998, 1
 7. Lipiński W., Obliczenia numeryczne w teorii sygnałów i obwodów elektrycznych, ZAPOL, Szczecin, 2010, 2
 8. Holma, Toskala, WCDMA for UMTS, Wiley, 2014
 9. Holma, Toskala, LTE for UMTS, Wiley, 2013
 10. Robert W. Stewart, Kenneth W. Barlee, Dale S.W.Atkinson, Software Defined Radio using MATLAB & Simulink and RTL-SDR, Strathclyde Academic Media, 2015
 11. Bogucka H., Technologie radia kognitywnego, PWN, Warszawa, 2016
 12. Łysiuk Anna, Kozłowski Sebastian, Yashchyshyn Yevhen, Nowe techniki transmisji radiowej. Laboratorium, Wydawnicza Politechnik Oficyna, 2015

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Projekt systemu telekomunikacyjnego wraz z usługami i systemem zarządzającym lub praca opisowa dotycząca sygnalizacji i zarządzania usługami telekomunikacyjnymi30
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu.2
T-W-2Architektura modelu OSI i TCP/IP1
T-W-3System telekomunikacyjny - analogowy i cyfrowy3
T-W-4System telekomunikacyjny - przewodowy, bezprzewodowy2
T-W-5Wybrane systemy telekomunikacyjne analogowe i ich usługi2
T-W-6Wybrane systemy telekomunikacyjne cyfrowe i ich usługi3
T-W-7Sygnalizacja i standaryzacja w systemach telekomunikacyjnych2
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-P-2Praca własna5
35
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D04-ST_W01Posiada zawansowaną wiedzę w zakresie zastosowań w usługach teleinformatycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W07Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie zastosowań usług teleinformatycznych w wybranych dziedzinach techniki, w szczególności w automatyce, robotyce i elektrotechnice.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z systemami telekomunikacyjnymi oraz ich usługami
Treści programoweT-W-2Architektura modelu OSI i TCP/IP
T-W-3System telekomunikacyjny - analogowy i cyfrowy
T-W-7Sygnalizacja i standaryzacja w systemach telekomunikacyjnych
T-W-6Wybrane systemy telekomunikacyjne cyfrowe i ich usługi
T-W-4System telekomunikacyjny - przewodowy, bezprzewodowy
T-W-5Wybrane systemy telekomunikacyjne analogowe i ich usługi
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu.
T-P-1Projekt systemu telekomunikacyjnego wraz z usługami i systemem zarządzającym lub praca opisowa dotycząca sygnalizacji i zarządzania usługami telekomunikacyjnymi
Metody nauczaniaM-2Realizacja zadania projektowego
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów
S-2Ocena formująca: Zaliczenie projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Uzyskał poniżej 30% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
3,0Uzyskał 30% do 40% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
3,5Uzyskał 41% do 50% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
4,0Uzyskał 51% do 60% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
4,5Uzyskał 61% do 80% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
5,0Uzyskał powyżej 81% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D04-ST_U01Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów z zakresu teleinformatyki i transmisji danych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U01Wykorzystuje wiedzę z wybranych działów matematyki do: - opisu i analizy zaawansowanych algorytmów przetwarzania i analizy obrazów, - rozwiązywania złożonych problemów z zakresu teleinformatyki i telerobotyki, - optymalizacji transmisji danych.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z systemami telekomunikacyjnymi oraz ich usługami
Treści programoweT-W-2Architektura modelu OSI i TCP/IP
T-W-3System telekomunikacyjny - analogowy i cyfrowy
T-W-7Sygnalizacja i standaryzacja w systemach telekomunikacyjnych
T-W-6Wybrane systemy telekomunikacyjne cyfrowe i ich usługi
T-W-4System telekomunikacyjny - przewodowy, bezprzewodowy
T-W-5Wybrane systemy telekomunikacyjne analogowe i ich usługi
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu.
T-P-1Projekt systemu telekomunikacyjnego wraz z usługami i systemem zarządzającym lub praca opisowa dotycząca sygnalizacji i zarządzania usługami telekomunikacyjnymi
Metody nauczaniaM-2Realizacja zadania projektowego
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Uzyskał poniżej 30% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
3,0Uzyskał 30% do 40% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
3,5Uzyskał 41% do 50% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
4,0Uzyskał 51% do 60% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
4,5Uzyskał 61% do 80% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
5,0Uzyskał powyżej 81% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D04-ST_U02Potrafi zaprojektować system i dokonać symulacji jego działania z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U04Potrafi zamodelować złożony system techniczny i dokonać symulacji jego działania, wykorzystując odpowiednie narzędzia sprzętowo-programowe.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z systemami telekomunikacyjnymi oraz ich usługami
Treści programoweT-W-2Architektura modelu OSI i TCP/IP
T-W-3System telekomunikacyjny - analogowy i cyfrowy
T-W-7Sygnalizacja i standaryzacja w systemach telekomunikacyjnych
T-W-6Wybrane systemy telekomunikacyjne cyfrowe i ich usługi
T-W-4System telekomunikacyjny - przewodowy, bezprzewodowy
T-W-5Wybrane systemy telekomunikacyjne analogowe i ich usługi
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu.
T-P-1Projekt systemu telekomunikacyjnego wraz z usługami i systemem zarządzającym lub praca opisowa dotycząca sygnalizacji i zarządzania usługami telekomunikacyjnymi
Metody nauczaniaM-2Realizacja zadania projektowego
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Uzyskał poniżej 30% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
3,0Uzyskał 30% do 40% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
3,5Uzyskał 41% do 50% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
4,0Uzyskał 51% do 60% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
4,5Uzyskał 61% do 80% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
5,0Uzyskał powyżej 81% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D04-ST_K01Potrafi określić priorytety służące realizacji określonego zadania oraz potrafi pracować zespołowo
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_K03Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania współdziałając i pracując w grupie, przyjmując w niej różne role.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z systemami telekomunikacyjnymi oraz ich usługami
Treści programoweT-W-2Architektura modelu OSI i TCP/IP
T-W-3System telekomunikacyjny - analogowy i cyfrowy
T-W-7Sygnalizacja i standaryzacja w systemach telekomunikacyjnych
T-W-6Wybrane systemy telekomunikacyjne cyfrowe i ich usługi
T-W-4System telekomunikacyjny - przewodowy, bezprzewodowy
T-W-5Wybrane systemy telekomunikacyjne analogowe i ich usługi
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu.
T-P-1Projekt systemu telekomunikacyjnego wraz z usługami i systemem zarządzającym lub praca opisowa dotycząca sygnalizacji i zarządzania usługami telekomunikacyjnymi
Metody nauczaniaM-2Realizacja zadania projektowego
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Uzyskał poniżej 30% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
3,0Uzyskał 30% do 40% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
3,5Uzyskał 41% do 50% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
4,0Uzyskał 51% do 60% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
4,5Uzyskał 61% do 80% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia
5,0Uzyskał powyżej 81% punktów sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia dotyczącego efektów kształcenia